Ιστορικό Τμήματος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

(τελευταία ενημέρωση 6.10.2015)

Η μονάδα τεχνητού νεφρού (ΜΤΝ) της Κομοτηνής δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του Νομού Ροδόπης που ολοένα αύξαναν. Άρχισε να κατασκευάζεται το 1991, ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1992 και τα εγκαίνιά της έγιναν τον Ιούνιο του 1993. Ο πρώτος υπεύθυνος για τη λειτουργία της ήταν ο Παθολόγος κ. Τσίτσιος Τηλέμαχος, ο οποίος εκπαιδεύθηκε επί ένα 6μηνο στη Νεφρολογική Κλινική της Αλεξανδρουπόλεως πριν αναλάβει το έργο λειτουργίας της, ενώ τότε επιστημονικά υπεύθυνος ήταν ο καθηγητής νεφρολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης κ. Βασίλειος Βαργεμέζης.

Read More

Τμήματα

Στο νεφρολογικό τμήμα της Κομοτηνής λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα :

1. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (διαθέτει 100 θέσεις αιμοκάθαρσης σε δύο βάρδιες), που λειτουργεί σε τρεις χώρους. Ο πρώτος με 4 μηχανήματα καλύπτει τους ασθενείς φορείς ηπατίτιδας (Β, C) και AIDS, ο δεύτερος (κυρίως χώρος) έχει 17 μηχανήματα (καλύπτει τις βασικές ανάγκες αιμοκάθαρσης της μονάδας) και ένας τρίτος (με 4 μηχανήματα), ο οποίος αρχικά προορίζονταν να καλύψει ανάγκες οξείας αιμοκάθαρσης και σήμερα καλύπτει ότι και ο κυρίως χώρος. Σημειώνεται ότι όλοι οι χώροι που αναφέρθηκαν κλιματίζονται.

Read More

Προσωπικό

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το ιατρικό προσωπικό του νεφρολογικού τμήματος περιλαμβάνει 3 ειδικούς ιατρούς, 3 ειδικευόμενους και άλλοτε άλλους αγροτικούς ή συνεργαζόμενους ειδικούς.

  1. Συντονιστής Διευθυντής
  2. Διευθυντής
  3. Επιμελήτρια Β′
  4. Επιμελήτρια Β′-Επικουρική 
  5. Ειδικευόμενοι
  6. Αγροτικοί
  7. Συνεργαζόμενοι Ιατροί
Read More

“The physician should not treat the disease but the patient who is suffering from it” - Maimonides

Additional Info