Posted on Μαρ 13, 2013 | 0 comments

Διάφορες τρέχουσες οδηγίες και νέα (Doctor’s Guide-I)

 

Ο FDA εξέφρασε φόβους για την πιθανότητα άτυπων καταγμάτων (υποτροχαντήριων ή διαφύσιων) στους ασθενείς που παίρνουν διφωφονικά [alendronate (Fosamax, Fosamax Plus D), risedronate (Actonel, Actonel with Calcium, and Atelvia), ibandronate (Boniva), and zoledronic acid (Reclast)] προληπτικά για την οστεοπόρωση. Η καλύτερη διάρκεια λήψης των διφωσφονικών δεν είναι γνωστή, ωστόσο τα κατάγματα αυτά προκλήθηκαν σε άτομα που τα έλαβαν για πάνω από 5 χρόνια.

Έτσι ο FDA σύστησε οι ασθενείς που χρησιμοποιούν διφωσφονικά να είναι ενήμεροι για την πιθανότητα των καταγμάτων αυτών, να επανεκτιμούν την αναγκαιότητα λήψης τους και να πράττουν στη συνέχεια ανάλογα (συνέχιση θεραπείας ή διακοπή).

www.docguide.com/news/content.nsf/news/852576140048867C852577BB006E3781

 

Διαπιστώθηκε ότι στο 81% των περιπτώσεων μέτρησης της αρτηριακής πίεσης ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν σωστός. Ο Steve Burgess, από το Texas Tech University Health Sciences Center, μελέτησε και βρήκε ανάμεσα σε 172 γιατρούς και νοσηλευτές-τριες, ότι ο κακός τρόπος μέτρησης της πίεσης ήταν η κυριότερη αιτία διάγνωσης της ανθεκτικής υπέρτασης. Οι σωστές συνθήκες μέτρησης (οδηγίες AHA/JNC-7) της αρτηριακής πίεσης περιλαμβάνουν την αφαίρεση ρούχων που εμποδίζουν, την ανάπαυση αρχικά του ασθενή για 5 λεπτά και ακολούθως μέτρηση της πίεσης με αυτόν καθισμένο σε κάθισμα με πλάτη στην οποία ακουμπά, με τα πόδια του να εφάπτονται στο πάτωμα και να μην είναι σταυρωμένα, το μέσο του αεροθαλάμου του πιεσόμετρου να είναι στο ύψος του μέσου του στέρνου, ο ασθενής να μην έλαβε καφεΐνη και να μην κάπνισε τα προηγούμενα 30 λεπτά. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν δύο διαφορετικές μετρήσεις εκ των οποίων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος (να προσδιορίζεται η πίεση και τρίτη φορά αν η διαφορά των δύο μετρήσεων είναι >5 mmHg).

Με τις συνθήκες λοιπόν αυτές διαπιστώθηκε ότι το 56,4% των μετρήσεων ήταν λάθος (η συστολική με τον σωστό τρόπο ήταν κατά 15,7 mmHg κατώτερη, ενώ η διαστολή κατά 8,2 mmHg). Βασιζόμενοι στη μελέτη αυτή οι ερευνητές κατέληξαν ότι η διάγνωση της υπέρτασης τίθεται σε πολλούς ασθενείς παρά το ότι δεν είναι ακριβής και σωστός ο τρόπος προσδιορισμού της, γεγονός που οδηγεί πολλούς σε νοσοκομεία και ιατρεία και γι΄ αυτό θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες της AHA and JNC-7.

www.docguide.com/news/content.nsf/news/852576140048867C852577B20078B894

 

Το Σεπτέμβριο του 2010 ο FDA ανακοίνωσε ότι πρέπει να περιοριστεί πολύ η χρήση του αντιδιαβητικού δισκίου rosiglitazone (Avandia) σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, διότι διαπιστώθηκε σ’ αυτούς που το λάμβαναν αυξημένος κίνδυνος καρδιαγγειακών συμβαμάτων (καρδιακά επεισόδια, εγκεφαλικά επεισόδια)

Τον Ιούλιο του 2010 τα μέλη του FDA ψήφησαν για την τύχη του φαρμάκου (20 ψήφησαν να συνεχίσει να χρησιμοποιείται και 12 να αποσυρθεί από τη αγορά). Στην Ευρώπη τα φάρμακα αυτά (Avandia, Avandamet, and Avaglim) θα σταματήσουν να κυκλοφορούν σύντομα. Διότι τελικά τα τρία τελευταία χρόνια μελέτες έδειξαν ότι είναι πιθανό να αυξάνει από τα φάρμακα αυτά ο κίνδυνος για ισχαιμικά καρδιακά επεισόδια

www.docguide.com/news/content.nsf/news/852576140048867C852577A7005A3511

 

Οι άνδρες ηλικίας 55-74 χρόνων που έχουν χαμηλά επίπεδα PSA στο αίμα είναι πιθανό να μην ωφεληθούν από παραπέρα έλεγχο και θεραπεία που μπορεί να κάνουν. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2010 στο Cancer. Οι Pim van Leeuwen και συν. συνέκριναν τη συχνότητα του καρκίνου του προστάτη (περιπτώσεις που οδήγησαν στο θάνατο) σε 43987 άτομα (European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer [ERSPC] study) που έγινε σε Ολλανδία, Σουηδία και Φινλανδία. Ακόμη 42,503 άνδρες με το ίδιο εύρος ηλικίας (55-74 χρόνων) από την Βόρεια Ιρλανδία περιλήφθηκαν στη μελέτη.

Όλοι οι άνδρες με PSA <20 ng/ml στην έναρξη της μελέτης παρακολουθήθηκαν για τη συχνότητα του καρκίνου του προστάτη όπως και για τις αιτίες θανάτου τους μέχρι το 2006. Συνολικά υπήρξαν στη διάρκεια της μελέτης 5,861 καρκίνοι προστάτη και οι θάνατοι από αυτούς ήταν περισσότεροι στους άνδρες που είχαν υψηλό PSA στην αρχή της μελέτης

Οι ερευνητές επίσης βρήκαν ότι οι άνδρες με PSA μεταξύ 0 και 1,9 (συνολικά 24,642) αν ελεγχθούν θα βρουν 724 περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη (στις οποίες θα χρειαστεί να δώσουν αγωγή), για να εμποδιστεί μόνο ένας θάνατος από καρκίνο του προστάτη. Άνδρες με PSA από 10-19.9 ng/ml, θα είχαν μεγαλύτερη ωφέλεια από τη παρακολούθηση και τη θεραπεία (αν ελεγχθούν θα βρουν 133 άνδρες με καρκίνο προστάτη για να αποφευχθεί ένας θάνατος).

Η μελέτη έδειξε ότι στους άνδρες τα επίπεδα του PSA πριν τη διάγνωση είναι ισχυρός προγνωστικός δείκτης για θάνατο από καρκίνο προστάτη. Η μεγαλύτερη ωφέλεια από τη πρώιμη διάγνωση και θεραπεία για τα άτομα 55-74 χρόνων υπήρξε γι’ αυτούς που είχαν PSA από 4-9,9 ή και από 10 έως 19.9 ng/ml, υποστήριξαν οι ερευνητές.

www.docguide.com/news/content.nsf/news/852576140048867C8525779D00696994