Αναπτύχθηκε και επεκτείνεται η βιβλιοθήκη του Νεφρολογικού τμήματος. Διαθέτει 5 αγγλόφωνα περιοδικά νεφρολογικού περιεχομένου μέχρι το 2004 (Current Opinion in Nephrology and Hypertension, Journal of American Society of Nephrology, American Journal of Hypertension, Renal Failure, Dialysis & Transplantation, Nephrology Dialysis & Transplantation) και 2 (Nephrology Dialysis & transplantation, Kidney International) από το 1988 μέχρι σήμερα, ενώ παράλληλα άλλα δύο περιοδικά με νεφρολογικό περιεχόμενο (Nephron, Seminars in Dialysis) αγοράστηκαν από τη βιβλιοθήκη του νοσοκομείου για 2 χρόνια. Ακόμη στη βιβλιοθήκη μας υπάρχουν και 4 Ελληνικά περιοδικά (Ελληνική Νεφρολογία, Ελληνική Ιατρική, Αρτηριακή Υπέρταση, Καρδιά & Αγγεία).

Εκτός από τα περιοδικά υπάρχει και μία σειρά βιβλίων αρκετά μεγάλη, που καλύπτει τις βασικές ανάγκες του τμήματος. Αυτή ολοένα και εμπλουτίζεται και σήμερα θεωρώ ότι δεν υπάρχει γνωστό βιβλίο της ειδικότητάς μας που δεν το διαθέτει η βιβλιοθήκη μας.