ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1998-1999

Α/ΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΘΕΜΑΟΜΙΛΗΤΗΣ
16.10.98 Συνεχής αιμοδιήθηση (ΣΑΦΑ) και παραλλαγές της Μαυροματίδης Κ.
229.10.98Ανατομία και φυσιολογία νεφρού. Μεταβολές επί ΧΝΑ Σωτηρακόπουλος Ν.
319.11.98Αγγειακή προσπέλαση (Fistula-Μόσχευμα) Τσίτσιος Τ.
410.12.98Αιμοπροσρόφηση (αρχές, ενδείξεις, επιπλοκές) Μαυροματίδης Κ.
512.1.99Χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών στον αιμοκαθαιρόμενο ασθενή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αιμοκάθαρσης. Σημασία και σκοπός. Σωτηρακόπουλος Ν
628.1.99Συμβάματα αιμοκάθαρσης (υποτασικά επεισόδια, εμβολή αέρα, σύνδρομο ρήξης οσμωτικής ισορροπίας κ.ά.) Τσίτσιος Τ.
718.2.99Πλασμαφαίρεση (αρχές, ενδείξεις, προβλήματα) Μαυροματίδης Κ.
819.11.98Γενικά περί καλίου - Υπερκαλιαιμία (αίτια, κλινική εικόνα, αντιμετώπιση), Υποκαλιαιμία (αίτια, κλινική εικόνα, αντιμετώπιση) Σωτηρακόπουλος Ν.
930.3.99Οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Προβλήματα και αντιμετώπιση στη ΜΤΝ Τσίτσιος Τ.
104.5.99Αρχές εξωνεφρικής κάθαρσης (συμβατικής αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης) Σωτηρακόπουλος Ν.