ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004

Α/ΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΘΕΜΑΤΑ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
1 03/02/2004 Θεραπεία υποκατάστασης στο διαβητικό ασθενή (τεχνητός νεφρός - περιτοναϊκή κάθαρση) Α. Φραγγατζη (Σωτ)
2 20/01/2004 Ψυχολογικά προβλήματα νεφροπαθών Ε. Καμπαρέλη (Σωτ)
3 03/02/2004 Υπέρταση στην αιμοκάθαρση και στον αιμοκαθαιρόμενο ασθενή Ε. Ακριτίδου (Τασιοπ)
4 17/02/2004 Θεραπεία υποκατάστασης στο διαβητικό ασθενή (τεχνητός νεφρός - περιτοναϊκή κάθαρση) Α. Φραγγατζη (Σωτ)
5 02/03/2004 Εξωνεφρική καθαρση στην ΟΝΑ (HD, PD, CAVH) Ε. Καλογιαννίδου (Μαυρ)
6 16/03/2004 Η περιτοναϊκή κάθαρση στον ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου Μορφακίδου (Τσιτ)
7 30/03/2004 Νοσηλευτική και αιμοκάθαρση (ο ρόλος του νοσηλευτή στη ΜΤΝ, η εκπαίδευσή του) (απλύμανση, χρόνοι, παρακολούθηση, παρατήρησεις Γ. Καραπαναγιώτου (Μαυρ)
8 13/04/2004 Ένταξη ασθενούς σε αιμοκάθαρση (η πρώτη συνεδρία-το πρώτο τρίμηνο θεραπείας) Γ. Γαϊδατζή (Τασιοπ)
9 27/04/2004 Η ένταξη ασθενούς σε περιτοναϊκή κάθαρση (επιλογή μεθόδου, εκπαίδευση, σημασία καθαριότητας) Ε. Μπαμπίδου (Σωτ)
10 11/05/2004 Αιμοκάθαρση (παραλαγές της) - αιμοπροσρρόφηση - πλασμαφαίρεση Ι. Δαγγουλίδου (Τσιτ)