ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2007

α/αΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΟΜΙΛΗΤΗΣ
1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣΚαρδιά και νεφρόςΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ
2ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΝεφρός και καρδιάΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ
3ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΧρόνια νεφρική ανεπάρκειαΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
4ΜΑΡΤΙΟΣΕπιπλοκές και προβλήματα αιμοκάθαρσηςΤΣΙΤΣΙΟΣ
5ΑΠΡΙΛΙΟΣΟξεία νεφρική ανεπάρκεια από φάρμακαΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
6ΜΑΪΟΣΑρτηριακή υπέρτασηΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ
7ΙΟΥΝΙΟΣΠεριτοναϊκή κάθαρσηΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
8ΙΟΥΛΙΟΣΆλλες μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης (πλασμαφαίρεση, αιμοπροσρόφηση, ΣΑΦΑ)ΤΣΙΤΣΙΟΣ
9ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΑναιμία της ΧΝΑ και χρήση της r-HuEpoΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
10ΑΥΓΟΥΣΤΟΣΟξεία νεφρική ανεπάρκειαΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
11ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΑιμοκάθαρσηΤΣΙΤΣΙΟΣ
12ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΟξεία νεφρική ανεπάρκεια από ραβδομυόλυσηΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ