ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 1998

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 1998 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

      1 Διευθυντής

      1 Επιμελητής Α’ και

      1 Επιμελητής Β’

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

11 νοσηλεύτριες από τις οποίες οι δύο βρίσκονταν σε άδεια (λοχείας)

2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Από τις 20/7/98 που διορίστηκα στη ΜΤΝ ως Διευθυντής έγιναν τα παρακάτω, τόσο από εμένα, όσο και από λοιπό προσωπικό (Ιατρικό και Νοσηλευτικό):

1. Εντάχθηκαν σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 11 νέα περιστατικά με το ίδιο προσωπικό (Ιατρικό και Νοσηλευτικό) και στο τέλος του χρόνου εξυπηρετούνταν πλέον 54 χρόνιοι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς στη ΜΤΝ του νοσοκομείου μας. Δηλαδή πριν την έλευσή μου γίνονταν 559 αιμοκαθάρσεις/μήνα (3914:7), ενώ στους τελευταίους μήνες 702/μήνα (3510:5)

2. Εφαρμόσθηκαν νέες μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης, όπως λ.χ. η ΣΑΦΑ, σε ασθενείς της ΜΕΘ, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον απαραίτητη η μεταφορά ασθενών σε Περιφερειακά Νοσοκομεία της Θεσ/νίκης, η πλασμαφαίρεση και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις (paraquat, παραθείο κ.ά.)

2.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. Εγκρίθηκε η δημιουργήθηκε Μονάδας Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης (ΣΦΠΚ), η οποία στοχεύει να καλύψει ασθενείς που αδυνατούν να μετακινούνται ημέρα παρά ημέρα στη ΜΤΝ, όπως και αυτούς που δεν έχουν δυνατότητα δημιουργίας αγγειακής προσπέλασης.

2. Άρχισε και προχώρησε σε σημαντικό βαθμό ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος όλων των ασθενών που δικαιούνται ηλικιακά και Ιατρικά μεταμόσχευση νεφρού και ήδη βρίσκονται στη λίστα πτωματικής μεταμόσχευσης της Χώρας.

3. Δημιουργήθηκε Ιατρείο Υπέρτασης που λειτουργούσε κάθε Τετάρτη, με ραντεβού που κλείνονταν στο Γραφείο Κινήσεως, το οποίο κάθε φορά εξυπηρετούσε 5 νέους ασθενείς και 8 παλαιούς (επανεξετάσεις). Διατηρήθηκε πλήρες αρχείο, τόσο κλινικό, όσο και εργαστηριακό, όπου μπορεί κανείς να ανατρέξει, τόσο για κλινικούς, όσο και για επιστημονικούς λόγους. Στους 2 μήνες λειτουργίας του εξυπηρέτησε 42 ασθενείς.

4. Δημιουργήθηκε Ιατρείο Νεφρικών Νόσων, στο οποίο μπορούν και παρακολουθούνται κάθε Δευτέρα, μετά από ραντεβού, όλοι όσοι επιθυμούν Νοσοκομειακή παρακολούθηση (5 νέοι και 8 επανεξετάσεις) για οποιοδήποτε Νεφρολογικό πρόβλημα. Διατηρήθηκε και στην περίπτωση αυτή πλήρες αρχείο με καταγραφή όλων των παραμέτρων του κάθε ασθενή. Στους 2 μήνες λειτουργίας του εξυπηρέτησε 36 ασθενείς.

5. Υπήρχε υπεύθυνος Νεφρολόγος, ο οποίος ήταν έτοιμος να καλύψει ως σύμβουλος κάθε νεφρολογικό περιστατικό που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο, τόσο με οδηγίες, όσο και με συστηματική παρακολούθηση του προβλήματός του.

2.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. Έγινε πρόγραμμα μαθημάτων (κύκλος 10 μαθημάτων)που αφορούσε στην εκπαίδευση και ενημέρωση του Νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΤΝ, τα οποία αναπτύσσονταν από τους Ιατρούς της ΜΤΝ από τις 29.10.98 και τα οποία θα τελειώσουν στις 4.5.99

 

2. Συμμετείχαμε στο πρόγραμμα των μαθημάτων που γίνονταν με την φροντίδα της επιστημονικής επιτροπής με 3 μαθήματα.

 

3. Ο υπογράφων στην 56η Συνεδρίαση της Ένωσης Ελλήνων Νεφρολόγων που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 25-28 Νοεμβρίου 1998, υπήρξε Πρόεδρος μιας συνεδρίας 3 ωρών κατά την οποία ανακοινώθηκαν μελέτες από Έλληνες Νεφρολόγους.

 

4. Κατά το μικρό διάστημα στο οποίο αναφερόμαστε στα πεπραγμένα του έτους 1998, συμμετείχαμε σε δύο Ελληνικά Συνέδρια με τις παρακάτω μελέτες:

 

    4.1. Επιβίωση των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών με πολυκυστική νόσο των νεφρών τύπου ενηλίκων (ΠΚΝΕ). Συγκριτκή πολυκεντρική μελέτη

    Σωτηρακόπουλος Ν, Τσίτσιος Τ, Σπαϊα Σ, Κωνσταντινίδης ΘΚ, Παναγούτσος Σ, Κανετίδης Δ, ΧηΚωνσταντίνου Κ, Βαργεμέζης Β, Βαγιωνάς Γ, Σόμπολος Κ, Μαυροματίδης Κ

    Ανακοινώθηκε:

    i. Στο 9ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 5-8 Νοεμβρίου 1998, Ηράκλειο Κρήτης

    ii. Στην 56η Συνεδρίαση της ΕΝΕ, 25-28 Νοεμβρίου 1998, Θεσ/νίκη

    Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 1999; 11: 559-565

 

    4.2. Ανίχνευση ανευρυσμάτων των κρανιακών αγγείων σε ασθενείς με πολυκυστική νόσο των νεφρών (ΠΚΝ) με υψηλής διακριτικότητας (High resolution) αξονική τομογραφία-αγγειογραφία

    Μαυροματίδης Κ, Κεχαλάκη Ε, Τσίτσιος Τ, Σωτηρακόπουλος Ν, Δρεβελέγκας Α, Καλπακίδης Β, Σόμπολος Κ

    Ανακοινώθηκε: Στη 56η Συνεδρίαση της ΕΝΕ, 25-28 Νοεμβρίου 1998, Θεσ/νίκη

    Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 1999; 12: 67-71

 

    4.3. Μελέτη της αποτελεσματικότητας δύο αντισηπτικών στον καθαρισμό του σημείου εισόδου του περιτοναϊκού καθετήρα

    Χριστίδου Φ, Γεωργιλάς Ν, Παγκίδης Π, Μαυροπούλου Ε, Τσουχνίκας Ι, Κανετίδης Δ, Μπισχινιώτης Θ, Τσούλκας Θ, Μαυροματίδης Κ, Βαγιωνάς Γ

    Ανακοινώθηκε: Στη 56η Συνεδρίαση της ΕΝΕ, 25-28 Νοεμβρίου 1998, Θεσ/νίκη

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος