ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 1999

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 1999 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

      1 Διευθυντής

      1 Αναπληρωτής Διευθυντής

      1 Επιμελητής Β’ και

      2 Αγροτικοί

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

15 νοσηλεύτριες (οι δύο από 15.12.99) από τις οποίες οι δύο βρίσκονταν σε άδεια (λοχείας)

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Κατά το 1999 στη ΜΤΝ λειτουργούσαν 16 μηχανήματα σε δύο βάρδιες και υπήρχαν και δύο εφεδρικά. Με τα 3 μηχανήματα μπορούσε και εφαρμόζονταν και αιμοδιήθηση, ενώ με τα υπόλοιπα συμβατική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά.

2.2. Υπήρχε και λειτουργούσε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για περιστατικά που χρειάζονταν την μέθοδο αυτή.

2.3. Υπήρχε και λειτουργούσε μονάδα περιτοναϊκής κάθαρσης που εξυπηρετούσε κατά το 1999 8 ασθενείς και η προοπτική της ήταν να φθάσει τουλάχιστον τους 40.

2.4. Έγιναν ενέργειες προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και εγκρίθηκε η αγορά 4 πολυθρόνων αιμοκάθαρσης, οι οποίες παραδόθηκαν στη ΜΤΝ στις 28.12.99, για να καλύψουν τις πρόσθετες ανάγκες μας με τα νέα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που θα αγοράζονταν.

2.5. Έγιναν ενέργειες και εγκρίθηκε με δαπάνες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η επέκταση της, όπως και η αγορά 6 πολυθρόνων αιμοκάθαρσης (έγινε ήδη η προκήρυξη του διαγωνισμού) και 4 μηχανημάτων αιμοκάθαρσης-αιμοδιήθησης.

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

3.1.1. Κατά το τέλος του 1999 στη ΜΤΝ του ΓΝΝ Κομοτηνής ήταν ενταγμένοι σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 61 χρόνιοι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς, δηλαδή γίνονταν περίπου 800 αιμοκαθάρσεις/μήνα.

3.1.2. Εφαρμόζονταν στη ΜΤΝ η συνεχής αρτηριοφλεβική και φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΑΦΑ, ΣΦΦΑ), σε ασθενείς της ΜΕΘ (αντιμετωπίσθηκε κάθε ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια στη ΜΕΘ), όπως επίσης η πλασμαφαίρεση (σε όλες τις ενδείξεις της λ.χ. αιματολογικά νοσήματα, σπειραματονεφρίτιδες κ.ά.) και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις (paraquat, παραθείο κ.ά.).

3.1.3. Στην Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση ήταν με το τέλος του 1999 ενταγμένοι 8 ασθενείς, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην μονάδας μας και παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά μας Ιατρεία που γίνονταν κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους χώρους της ΜΤΝ. Αυτό αποτέλεσε σημαντικό επίτευγμα του χρόνου που πέρασε αν αναλογιστεί κανείς ότι οι περισσότεροι από τους ασθενείς αυτούς αδυνατούσαν να κάνουν αιμοκάθαρση, αλλά και αν μπορούσαν δεν ήταν δυνατό να εξυπηρετηθούν από τη ΜΤΝ μας, αφού δεν υπάρχουν θέσεις κενές σ’ αυτή. Σημειώνεται ότι το πλάνο αύξησης των ασθενών της περιτοναϊκής κάθαρσης ήταν τουλάχιστον 10 κατά έτος, γεγονός που σημαίνει οι υποδομές που υπήρχουν και το προσωπικό που την εξυπηρετούσε σε λίγο δεν θα επαρκούσε για να τις καλύψει.

3.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

3.2.1. Η Μονάδα Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης (ΣΦΠΚ), οργανώθηκε και λειτουργούσε από τον Απρίλιο του 1999, με σκοπό να καλύψει ασθενείς που αδυνατούσαν να μετακινούνται ημέρα παρά ημέρα στη ΜΤΝ, όπως και αυτούς που δεν είχαν δυνατότητα δημιουργίας αγγειακής προσπέλασης.

3.2.2. Το Ιατρείο Υπέρτασης συνέχιζε να λειτουργεί κάθε Τετάρτη, με ραντεβού που κλείνονταν στο Γραφείο Κινήσεως, καλύπτοντας πάνω από 10 ασθενείς κάθε φορά. Διατηρούσε πλήρες αρχείο, τόσο κλινικό, όσο και εργαστηριακό των ασθενών, όπου μπορεί κανείς να ανατρέξει, τόσο για κλινικούς, όσο και για επιστημονικούς λόγους.

3.2.3. Το Ιατρείο Νεφρικών Νόσων, λειτούργησε επίσης κάθε Δευτέρα, μετά από ραντεβού, όπου εξετάζονταν και παρακολουθούνταν όλοι όσοι επιθυμούσαν Νοσοκομειακή παρακολούθηση (περίπου άτομα 10 κάθε φορά) για οποιοδήποτε Νεφρολογικό πρόβλημα. Διατηρήθηκε και στην περίπτωση αυτή πλήρες αρχείο με καταγραφή όλων των παραμέτρων του κάθε ασθενή.

3.2.4. Υπήρχε υπεύθυνος Νεφρολόγος, ο οποίος κάλυπτε ως σύμβουλος κάθε νεφρολογικό περιστατικό που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο (κυρίως στην παθολογική, χειρουργική και καρδιολογική κλινική), όσο και με συστηματική παρακολούθηση του προβλήματός τους. Έγινε καταγραφή των κλίσεων για Νεφρολογική εξέταση που δεχθήκαμε σαν τμήμα από τα άλλα τμήματα του Νοσοκομείου και στο χρόνο που πέρασε διαπιστώθηκε ότι κληθήκαμε 348 φορές. Βεβαίως κάθε νεφρολογικό περιστατικό που χρειάσθηκε ενδονοσοκομειακή νοσηλεία νοσηλεύονταν στην παθολογική κλινική υπό την ευθύνη μας (διαγνωστικά και θεραπευτικά).

3.2.5. Μετά από ενός περίπου χρόνου προετοιμασίας στέλνονταν κάθε εβδομάδα ένας αιμοκαθαιρόμενος ασθενής στο Μεταμοσχευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ιπποκράτειο), έτσι ώστε να εισαχθουν στη λίστα υποψήφιων ληπτών μοσχευμάτων και να έχουν την ελπίδα μόνιμης επίλυσης του προβλήματος της νεφρικής τους ανεπάρκειας.

3.2.6. Ζητήθηκε από το ΚΕΣΥ να δοθεί η δυνατότητα στη ΜΤΝ να χορηγεί μέρος της ειδικότητας της νεφρολογίας. Για το σκοπό αυτό στάλθηκαν οι δραστηριότητες του τμήματος και τα βιογραφικά μας σημειώματα, έτσι ώστε να αποφασισθεί από τα αρμόδια όργανα η δυνατότητα αυτή.

3.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

3.3.1. Προεδρεία

Ο Διευθυντής προήδρευσε σε μία ενότητα παρουσίασης εργασιών του 1ου Συνεδρίου της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας, 7-9 Μαίου 1999

 

3.3.2. Μαθήματα

3.3.2.1. Κατά το 1999 υπήρξε πρόγραμμα μαθημάτων (κύκλος 10 μαθημάτων), που αφορούσε στην εκπαίδευση και ενημέρωση του Νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΤΝ, τα οποία αναπτύχθηκαν από τους Ιατρούς της ΜΤΝ. Οι Νοσηλεύτριες αγκάλιασαν το πρόγραμμα από το πρώτο έτος εφαρμογής του και το έκκριναν ιδιαίτερα αποδοτικό και εποικοδομητικό.

 1. Χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών στον αιμοκαθαιρόμενο ασθενή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αιμοκάθαρσης. Σημασία και σκοπός (μάθημα από τον κ. Σωτηρακόπουλο, στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΤΝ του ΓΝΝ Κομοτηνής, 12.1.99)
 2. Συμβάματα αιμοκάθαρσης (υποτασικά επεισόδια, εμβολή αέρα, σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας κ.ά.) (μάθημα από τον κ. Τσίτσιο, στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΤΝ του ΓΝΝ Κομοτηνής, 28.1.99)
 3. Γενικά περί καλίου, Υπερκαλιαιμία (αίτια, κλινική εικόνα, αντιμετώπιση), Υποκαλιαιμία (αίτια, κλινική εικόνα, αντιμετώπιση) (μάθημα από τον κ. Σωτηρακόπουλο, στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΤΝ του ΓΝΝ Κομοτηνής, 9.2.99)
 4. Πλασμαφαίρεση (αρχές, ενδείξεις, προβλήματα), (μάθημα από τον Διευθυντή στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΤΝ του ΓΝΝ Κομοτηνής, 18.2.99)
 5. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Προβλήματα και αντιμετώπιση στη ΜΤΝ (μάθημα από τον κ. Τσίτσιο, στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΤΝ του ΓΝΝ Κομοτηνής, 30.3.99)
 6. Αρχές εξωνεφρικής κάθαρσης (συμβατικής αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης) (μάθημα από τον κ. Σωτηρακόπουλο, στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΤΝ του ΓΝΝ Κομοτηνής, 4.5.99)
 7. Φυσιολογία περιτοναίου. Δυνατότητες κάθαρσης. Σύγκριση με αιμοκάθαρση (μάθημα από τον κ. Σωτηρακόπουλο, στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΤΝ του ΓΝΝ Κομοτηνής, 4.11.99)
 8. Λειτουργικότητα περιτοναίου και μορφές περιτοναϊκής κάθαρσης για αντιμετώπιση προβλημάτων. Μορφές περιτοναϊκής, (μάθημα από τον Διευθυντή στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΤΝ του ΓΝΝ Κομοτηνής, 18.12.99)
 9. Ασθενείς κατάλληλοι για περιτοναϊκή. Ενδείξεις περιτοναϊκής (σύγκριση με αιμοκάθαρση). Σχετικές και απόλυτες αντενδείξεις, (μάθημα από τον κ. Τσίτσιο, στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΤΝ του ΓΝΝ Κομοτηνής, 21.12.99)

 

3.3.2.2. Συμμετείχαμε ως τμήμα στο διακλινικό πρόγραμμα των μαθημάτων του νοσοκομείου που έγιναν με την φροντίδα της επιστημονικής επιτροπής με τα παρακάτω μαθήματα:

 1. Ισοζύγιο και διαταραχές νατρίου και νερού. Μάθημα διακλινικό στο ΓΝΝ Κομοτηνής, 4.2.99.
 2. Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας. Μάθημα διακλινικό ΓΝΝ Κομοτηνής, 25.2.99
 3. Καρδιολογικά προβλήματα ασθενών με οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Μάθημα διακλινικό ΓΝΝ Κομοτηνής, 14.6.99
 4. Θεραπεία υπέρτασης. Μάθημα διακλινικό ΓΝΝ Κομοτηνής, 9.11.99

 

3.3.2.3. Ο Διευθυντής της ΜΤΝ ανέπτυξε τα παρακάτω θέματα στους χώρους που αναφέρονται κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους:

 1. σοζύγιο νερού και νατρίου. Βασικές έννοιες. Μάθημα στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΓΝΝ Κιλκίς, 5.4.99
 2. Ολικό νερό του σώματος και νάτριο του ορού. Συσχέτιση του νατρίου του ορού και της ωσμωτικότητας. 1ο Σεμινάριο συνεχιζόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, Ιωάννινα 24.4.99 (κατετέθη κείμενο 45 σελίδων για έκδοση πρακτικών)
 3. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια – Χρόνιος νεφροπαθής – Ιδιαίτερα προβλήματα κατά την άσκηση Ε.Π.Ι. Μάθημα στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Γιατρών στην Επείγουσα Ιατρική του ΕΚΑΒ Θεσ/νίκης, Αμφιθέατρο Θεαγένειου Νοσοκομείου Θεσ/νίκης, 3.6.99
 4. Η αρτηριακή υπέρταση με απλά λόγια. Δημοσίευση στην εφημερίδα «Παρατηρητής» Κομοτηνής, 20.5.99

 

3.3.3. Διακρίσεις

Έγινε βιβλιοπαρουσίαση στην Επιθεώρηση Υγείας (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1999) του βιβλίου του Διευθυντή με τίτλο «Διαταραχές ύδατος & ηλεκτρολυτών», με κολακευτικά λόγια επίσης (σελ. 56)

3.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ

3.4.1. Κατά το έτος 1999 συμμετείχαμε στα παρακάτω συνέδρια με τις παρακάτω μελέτες:

1. Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας του Tev-a-sept έναντι της ιωδιούχου ποβιδόνης στην προφύλαξη από λοιμώξεις του σημείου εισόδου του καθετήρα αιμοκάθαρσης, Νάτσε Τ, Τσουλφά Σ, Τσορλίνη Ε, Αναγνωστόπουλος Θ, Κοντοδήμου Α, Σόμπολος Κ, Μαυροματίδης Κ, Δημοσιεύθηκε: Γαληνός 1999; 41: 39-49

2. Είναι απαραίτητη η χορήγηση φυλλικού σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς υπό ερυθροποιητίνη;, Μαυροματίδης Κ, Σκάνδαλος Ι, Καραγιάννη Ε, Γκόγκος Κ, Σόμπολος Κ, Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 1999; 11: 307-312

3. Νόσος Caroli σε αιμοκαθαιρόμενη ασθενή με πολυκυστική νόσο των νεφρών τύπου ενηλίκων (ΠΚΝΕ), Μαυροματίδης Κ, Χριστοφορίδης Ε, Παπανικολάου Ι, Παπαχιλέα Α, Ίτζος Β, Σόμπολος Κ, Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 1999; 11: 454-459

4. Παραμορφωσιμότητα ερυθρών αιμοσφαιρίων αιμοκαθαιρόμενων ασθενών-επίδραση της L-καρνιτίνης, Σωτηρακόπουλος Ν, Τσίτσιος Τ, Σταμπολίδου Μ, Αθανασίου Γ, Μαυροματίδης Κ, Ανακοινώθηκε: 57η Επιστημονική Συνεδρίαση ΕΝΕ, 9-10 Μαρτίου 1999, Αθήνα 1o Συνέδριο Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας, 7-9 Μαίου 1999, Αμυγδαλεώνας, Δημοσιεύθηκε: Ελπίς 1999; 4: 11-20

5. Οξεοβασικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές κατά τη δοκιμασία κόπωσης, Τσίτσιος Τ, Μπομπότης Γ, Πλαστήρας Β, Σωτηρακόπουλος Ν, Κουρόγλου Σ, Μαυροματίδης Κ, Ανακοινώθηκε: 14ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 22-24 Απριλίου 1999, Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Ιατρική 1999; 65: 313-317

6. The impact of vancomycin administration on hemodialysis catheter-related infections, Mavromatidis K, Kondodemou A, Tsoulfa S, Tsorlini E, Sombolos K, Δημοσιεύθηκε: Dialysis & Transplantation 1999; 28: 727-733

7. Έκτοπη τοποθέτηση φλεβικού καθετήρα αιμοκάθαρσης. – Η ανάγκη για άμεση ακτονολογική εκτίμηση της θέσης του, Σωτηρακόπουλος, Ν, Σκάνδαλος Ι, Τσίτσιος Τηλ, Μαυροματίδης Κ, Ανακοινώθηκε: 58η Συνεδρίαση ΕΝΕ, 24-25 Νοεμβρίου 1999, Θεσ/νίκη

8. Παράγοντες που συμβάλλουν στην επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με πολυκυστική νόσο των νεφρών τύπου ενηλίκων (ΠΚΝΕ), Σωτηρακόπουλος, Τσίτσιος Τηλ, Κωνσταντινίδης ΘΚ, Καραγιάννη Ε, Σταμπολίδου Μ, Μαυροματίδης Κ, Ανακοινώθηκε: 58η Συνεδρίαση ΕΝΕ, 24-25 Νοεμβρίου 1999, Θεσ/νίκη, Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Ιατρική (έγινε δεκτή)

9. Προσδόκιμο εμφάνισης τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ασθενών με πολυκυστική νόσο των νεφρών σε σχέση με τους προγόνους τους, Σωτηρακόπουλος Ν, Τσίτσιος Τηλ., Χριστοδουλίδου Χ, Σπαϊα Σ, Μαυροματίδης Κ, Ανακοινώθηκε: 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κληρονομικών Παθήσεων των Νεφρών, Βόλος, 27-29 Ιανουαρίου 2000, Δημοσιεύθηκε: Ιπποκράτεια 1999; 3: 68-72

 

3.4.2. Εκδόσεις βιβλίων

Εκδόθηκαν δύο βιβλία που στόχευαν στην ενημέρωση των ασθενών για τη σωστή δίαιτα, τα οποία διανεμήθηκαν σε πολλές μονάδες τεχνητού νεφρού της Χώρας μας και απέσπασαν ήδη θετικές κριτικές. Επίσης τον Σεπτέμβριο του 1999 εκδόθηκε το βιβλίο «Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών», που αποτέλεσε συνέχεια του βιβλίου του διευθυντού με τίτλο «Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας» που εκδόθηκε το 1995. Οι τίτλοι των βιβλίων και οι σελίδες κάθε ενός από αυτά φαίνονται παρακάτω:

 

1. Η δίαιτα του νεφροπαθή υπό εξωνεφρική κάθαρση (52 σελίδων)

Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗ ΕΚΔΟΤΗΣ : Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Κομοτηνή 1999

 

 

 

 

2. Η δίαιτα του χρόνιου νεφροπαθή πριν το τελικό στάδιο (62 σελίδων)

Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗ ΕΚΔΟΤΗΣ : Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Κομοτηνή 1999

 

 

 

 

3. Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών (769 σελίδων)

Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗ ΕΚΔΟΤΗΣ : Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Θεσσαλονίκη 1999

 

3.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κατά το τέλος του έτους έγιναν οι παρακάτω προτάσεις:

1. Να στελεχωθεί η ΜΤΝ με νοσηλευτικό προσωπικό έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπήρχαν και θα προέκυπταν.

2. Να δοθεί χώρος για να στεγαστεί η Περιτοναϊκή κάθαρση, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό που σίγουρα θα προκύψει.

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος