ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2000

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 2000 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

      1 Διευθυντής

      1 Αναπληρωτής Διευθυντής

      1 Επιμελητής Β’ και

      1 Αγροτικός

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

17 νοσηλεύτριες από τις οποίες μία βρίσκονταν σε άδεια (λοχείας)

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Κατά το 2000 στη ΜΤΝ λειτουργούσαν 24 μηχανήματα σε δύο βάρδιες και υπήρχαν και 3 εφεδρικά. Με τα 8 από τα 24 μηχανήματα μπορούσε και εφαρμόζονταν και αιμοδιήθηση, ενώ με τα υπόλοιπα συμβατική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά.

2.2. Υπήρχε και λειτουργούσε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για περιστατικά που χρειάζονται την μέθοδο αυτή.

2.3. Με ενέργειές μας και τη βοήθεια της Διοίκησης του Νοσοκομείου ολοκληρώθηκε η επέκταση της ΜΤΝ και ήμασταν πλέον σε θέση να καλύψουμε ακόμη και 100 ασθενείς σε αιμοκάθαρση με δύο βάρδιες.

3. ΤΜΗΜΑΤΑ

Στη ΜΤΝ λειτουργούσαν δύο βασικά τμήματα: 1) Η μονάδα εξωνεφρικής κάθαρσης με τεχνητό νεφρό και 2) η συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση.

Παράλληλα λειτουργούσαν τρία εξωτερικά ιατρεία: 1) Υπέρτασης, 2) νεφρικών νόσων και 3) περιτοναϊκής κάθαρσης (που εξυπηρετούσε τους 24 ασθενείς που ήταν ενταγμένοι σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση)

Ο κ. Σωτηρακόπουλος εξειδικευμένος στους υπερήχους (κατέχει άδεια από το ΚΕΣΥ), κάλυψε και το 2000 τις ανάγκες των νεφρολογικών ασθενών με υπερήχους, έτσι ώστε το τμήμα μας να έχει αυτοτέλεια και δυνατότητα να παρέχει ταχεία διάγνωση στα περιστατικά του.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.1.1. Κατά το τέλος του 2000 στη ΜΤΝ του ΓΝΝ Κομοτηνής ήταν ενταγμένοι σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 67 χρόνιοι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς, δηλαδή γίνονταν περίπου 870 αιμοκαθάρσεις/μήνα (αύξηση έναντι του 1999 κατά 8%)

4.1.2. Στην Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση με το τέλος του 2000 ήταν ενταγμένοι 24 ασθενείς, ενώ στο τέλος του 1999 ήταν 8 (αύξηση κατά 300%), οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην μονάδας μας και παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά μας Ιατρεία που γίνονταν κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους χώρους της ΜΤΝ.

4.1.3. Εφαρμόστηκε η συνεχής αρτηριοφλεβική και φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΑΦΑ, ΣΦΦΑ), σε ασθενείς της ΜΕΘ (αντιμετωπίστηκε κάθε ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια), όπως επίσης η πλασμαφαίρεση (σε όλες τις ενδείξεις της λ.χ. αιματολογικά νοσήματα, σπειραματονεφρίτιδες κ.ά.) και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις (paraquat, παραθείο κ.ά.).

4.1.4. Στο εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης εξετάστηκαν φέτος (2000) 300 ασθενείς, στο εξωτερικό ιατρείο νεφρικών νόσων 290 και στα διάφορα τμήματα 30-45 ασθενείς/μήνα.

4.1.5. Κατά το έτος 2000 επίσης αντιμετωπίστηκαν από ιατρούς της ΜΤΝ όλα τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και είχαν πρόβλημα νεφρολογικό, φυσικά όποτε κληθήκαμε. Ειδικότερα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, δηλητηριάσεις κ.ά στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική όπως και στη ΜΕΘ.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.2.1. Ζητήσαμε από το ΚΕΣΥ και δόθηκε η έγκριση η ΜΤΝ του νοσοκομείου μας να χορηγεί ένα χρόνο ειδικότητας νεφρολογίας. Άρχισαν οι διαδικασίες για τη σύσταση θέσεων για να υλοποιηθεί το θετικό αυτό βήμα.

4.2.2. Διοργανώσαμε στην πόλη μας ημερίδα με τίτλο «Αρτηριακή υπέρταση -διάγνωση – δοξασίες και λάθη – υπέρταση παχυσάρκων – ηλικιωμένων – διαβητικών», στην οποία ομιλητές ήταν όλοι οι μόνιμοι γιατροί της ΜΤΝ και 3 νεφρολόγοι που κλήθηκαν από Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με μεγάλη απήχηση και επιτυχία.

4.2.3. Ετοιμάσαμε πρόγραμμα (ηλεκτρονικού υπολογιστή) νεφρολογικού τμήματος, το οποίο λειτουργεί σε δίκτυο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μηχανογράφηση όλου του τμήματός μας, με τρόπο ανεπανάληπτο για τα Ελληνικά και Διεθνή δεδομένα. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει δυνατότητες επεξεργασίας των στοιχείων που καταχωρούνται, δυνατότητες απεικόνισης με γραφήματα, στατιστικής ανάλυσης. αλλά και να δίνει εκτυπώσεις κάθε είδους στον χρήστη του.

4.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.3.1. Κριτής εργασιών

4.3.1.1. Ο Διευθυντή υπήρξε κριτής μιας ενότητας εργασιών του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας που έγινε το Μάιο του 2000 στην Καλαμάτα.

4.3.1.2. Ο Διευθυντής υπήρξε επίσης κριτής των εργασιών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία για το Βραβείο Γιατζίδη κατά το έτος 2000, στα πλαίσια του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας.

 

4.3.2. Μαθήματα

4.3.2.1. Υπήρξε και φέτος πρόγραμμα μαθημάτων που αφορούσε στην εκπαίδευση και ενημέρωση του Νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΤΝ. Στο φετινό κύκλο που είχε 10 μαθήματα που αφορούσαν στην συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση οι Νοσηλεύτριες ενημερώθηκαν για όλα όσα τις ενδιέφερε για το είδος αυτό εξωνεφρικής κάθαρσης. Σημειώνεται ότι τα μαθήματα έγιναν από όλους τους μόνιμους γιατρούς της ΜΤΝ και δύο νοσηλεύτριες (η προϊσταμένη κ. Γκιοβρέκη και η υπεύθυνη της ΣΦΠΚ κ. Μορφακίδου). Παρακάτω αναφέρονται οι τίτλοι των μαθημάτων, οι ομιλητές και η ημερομηνία που έγιναν:

Σωτηρακόπουλος Ν. Περιτοναϊκοί καθετήρες και επιπλοκές τους – Διαλύματα περιτοναϊκής – Χρήση φαρμάκων στην περιτοναϊκή (11.1.2000)

Τσίτσιος Τ. Περιτονίτιδα – κλινική εικόνα – απώτερα προβλήματα (2.2.2000)

Μαυροματίδης Κ. Διαιτητικά προβλήματα του ασθενούς υπό περιτοναϊκή κάθαρση – Σύγκριση με αιμοκάθαρση (σύνθεση τροφής, θερμίδες, λιπίδια, παχυσαρκία κ.ά.) (22.2.2000)

Μαυροματίδης Κ. Προβλήματα περιτοναϊκής (εκτός περιτονίτιδας) (31.3.2000)

Τσίτσιος Τ. Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις περιτοναϊκής (αναπνευστικό, καρδιαγγειακό – υπέρταση, ψυχολογικά προβλήματα κ.ά) (12.4.2000)

Γκιοβρέκη Κ. Παρακολούθηση ασθενούς υπό περιτοναϊκή κάθαρση – Μηνιαίος κλινικοεργαστηριακός έλεγχος – Οδηγίες (4.5.2000)

Μορφακίδου Λ. Εκπαίδευση ασθενούς υπό περιτοναϊκή – Ο περιτοναϊκός ασθενής από νοσηλευτικής σκοπιάς (7.6.2000)

4.3.2.2. Ο Διευθυντής ανέπτυξε το παρακάτω θέμα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους:

4.3.2.3.1. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια – Χρόνιος νεφροπαθής – Ιδιαίτερα προβλήματα κατά την άσκηση Ε.Π.Ι. Μάθημα στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Γιατρών στην Επείγουσα Ιατρική του ΕΚΑΒ Θεσ/νίκης, Αμφιθέατρο Θεαγένειου Νοσοκομείου Θεσ/νίκης, 20.4.2000

 

4.3.3. Εργασίες σε περιοδικά (δημοσιεύσεις) και ανακοινώσεις

Κατά το έτος 2000 συμμετείχαμε στα παρακάτω συνέδρια με τις παρακάτω μελέτες:

1. Επίπεδα ερυθροποιητίνης σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση και η ανάγκη για εξωγενή της χορήγηση. Πολυκεντρική μελέτη

Τσίτσιος Τηλ., Σωτηρακόπουλος Ν, Σπαϊα Σ, Δερβενιώτης Β, ΧηΔημητρίου Χ, Μαυροματίδης Κ

Ανακοινώθηκε: 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Καλαμάτα, 24-27 Μαίου 2000

Δημοσιεύθηκε: Ιπποκράτεια (υπό δημοσίευση)

2. The survival rate of haemodialysis patients with autosomal dominant polycystic kidney disease. Multicenter study

Sotirakopoulos N, Tsitsios Tel, Stambolidou M, Papanastasiou S, Konstantinidis KT, Mavromatidis K

Δημοσιεύθηκε: Dial & Transplant (έγινε δεκτή για δημοσίευση)

3. Πόσο συμβάλλει στην έκγαιρη διάγνωση της πολυκυστικής νόσου των νεφρών η γνώση της παρουσίας στην οικογένεια θετικού κληρονομικού ιστορικού ή/και η παρουσία υπέρτασης;

Τσίτσιος Τηλ., Σωτηρακόπουλος Ν, Ρουντένκο Ι, Μαυροματίδης Κ

Ανακοινώθηκε: 10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο 9-12 Νοεμβρίου 2000 60 η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, 22-23 Νοεμβρίου 2000

Δημοσιεύθηκε: Νοσοκομειακά Χρονικά (έγινε δεκτή για δημοσίευση)

4. Εκφραστικότητα και διεισδυτικότητα του γόνου της ΠΚΝΕ και η συμπεριφορά των Ελλήνων πιθανών φορέων του παθολογικού γόνου

Τσίτσιος Τηλ, Σωτηρακόπουλος Ν, Μουρατίδου Μ, Παπαναστασίου Σ, Μαυροματίδης Κ

Ανακοινώθηκε: 60η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, 22-23 Νοεμβρίου 2000 Δημοσιεύθηκε: Ιπποκράτεια (έγινε δεκτή για δημοσίευση)

5. Η πλασμαφαίρεση στο γενικό νοσοκομείο. Εμπειρία 10 χρόνων

Σόμπολος Κ, Νάτσε Τα, Αναγνωστόπουλος Θ, Μπαμίχας Γ, Στάγκου Μ, Χριστίδου Φ, Ζουμπαρίδης Ν, Μαυροματίδης Κ, Καραγιάννη Α

.

Ανακοινώθηκε: 60 η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, 22-23 Νοεμβρίου 2000

6. Effect of L-carnitine supplementation on red blood cells deformability in hemodialysis patients

Sotirakopoulos N, Athanasiou G, Tsitsios Tel, Stambolidou M, Missirlis Y, Mavromatidis K

Δημοσιεύθηκε: Renal Failure 2000; 22: 73-80

 

4.3.4. Εισηγήσεις σε συμπόσια ή συνέδρια

4.3.4.1. Συμπόσιο Υπέρτασης με τίτλο «Αρτηριακή υπέρταση – διάγνωση – δοξασίες και λάθη-υπέρταση παχύσαρκων-ηλικιωμένων – διαβητικών»

Στο συμπόσιο αυτό που έγινε στην Κομοτηνή στις 5.2.2000 και έγιναν από τα μέλη της ΜΤΝ οι παρακάτω εισηγήσεις:

 1. Μαυροματίδης Κώστας : Εισαγωγή στο θέμα του συμποσίου, συζήτηση και επίλογος
 2. Τσίτσιος Τηλέμαχος : Δοξασίες και λάθη κατά την εκτίμηση και αντιμετώπιση της υπέρτασης
 3. Σωτηρακόπουλος Νικόλαος : Διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης

4.3.4.2. Εκφραστικότητα και διεισδυτικότητα του γόνου της ΠΚΝΕ και η συμπεριφορά των Ελλήνων πιθανών φορέων του παθολογικού γόνου

Μαυροματίδης Κ

Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κληρονομικών Παθήσεων των Νεφρών, Βόλος, 27-29 Ιανουαρίου 2000

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά Συμποσίου σελ. 157-164; 2000

 

4.3.5. Εκδόσεις βιβλίων

Κατά το έτος 2000 εκδόθηκε ένα βιβλίο που στόχευε στην ενημέρωση των ασθενών με υπέρταση, το οποίο διανέμεται δωρεάν στους υπερτασικούς του εξωτερικού μας ιατρείου και σε άλλα νοσοκομεία που το ζήτησαν.

 

1. Ο υπερτασικός ασθενής

Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗ, Ν. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΗΛ. ΤΣΙΤΣΙΟΥ ΕΚΔΟΤΕΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ, Ν. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΗΛ. ΤΣΙΤΣΙΟΣ Κομοτηνή 2000

 

 

 

 

4.3.6. Διακρίσεις

Έγινε βιβλιοπαρουσίαση στο ιατρικό βήμα (Απρίλιος 2000) του βιβλίου του Διευθυντή με τίτλο «Διαταραχές ύδατος & ηλεκτρολυτών», με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια (Μάρτιος-Απρίλιος 2000) (σελ. 66)

4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ

4.4.1. Νοσηλεύτριες

4.4.1.1. Γκιοβρέκη Αικατερίνη

 1. 11η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτών Νεφολογίας, Αθήνα, 18 Μαρτίου 2000

4.4.1.2. Μορφακίδου Λουλουδιά

 1. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών, Πάτρα 13-15 Μαίου

4.4.1.3. Γιαραμαζίδου Θεώνη

 1. 11η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Αθήνα, 18 Μαρτίου 2000

4.4.1.4. Καραπαναγιώτου Παναγιώτα

 1. 11η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Αθήνα, 18 Μαρτίου 2000

4.4.1.5. Ηλιού Χρυσούλα

 1. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών, Πάτρα, 13-15 Μαίου

4.4.1.6. Γιάγκογλου Βασιλική

 1. 29ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο EDTNA/ERCA, Λισσαβόνα, 8-11 Ιουλίου 2000

4.4.2. Ιατροί

4.4.2.1. Μαυροματίδης Κώστας

 1. 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κληρονομικών Παθήσεων των Νεφρών, Βόλος, 27-29 Ιανουαρίου 2000
 2. 59η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, Αθήνα, 3 Μαρτίου 2000
 3. 11οΠανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Καλαμάτα 24-27 Μαίου 2000
 4. Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεφρολογίας (EDTA), Νίκαια Γαλλίας, 17-20 Σεπτεμβρίου 2000
 5. 10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, 9-12 Νοεμβρίου 2000
 6. 58η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2000

4.4.2.2. Τσίτσιος Τηλέμαχος

 1. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Καλαμάτα 24-27 Μαίου 2000
 2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεφρολογίας (EDTA), Νίκαια Γαλλίας, 17-20 Σεπτεμβρίου 2000

4.4.2.3. Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

 1. 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κληρονομικών Παθήσεων των Νεφρών, Βόλος, 27-29 Ιανουαρίου 2000
 2. 59η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, Αθήνα, 3 Μαρτίου 2000
 3. Fourth European Peritoneal Dialysis Meeting, Μαδρίτη 15-18 Απριλίου 2000
 4. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο. Αρτηριακή Υπέρταση – Σύγχρονες αρχές αντιμετώπισης, Αθήνα, 8-9 Ιουλίου 2000
 5. 10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, 9-12 Νοεμβρίου 2000
 6. 60η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2000

4.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κατά το τέλος του 200 έγιναν οι παρακάτω προτάσεις στο ΔΣ του Νοσοκομείου μας:

1. Να στελεχωθεί το νεφρολογικό τμήμα με ακόμη περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που υπάρχουν και θα προκύψουν.

2. Θα δημιουργηθεί ο χώρος ανάπτυξης της Περιτοναϊκής κάθαρσης, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό που σίγουρα θα προκύψει στο άμεσο μέλλον.

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος