ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2001

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 2001 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

      1 Διευθυντής

      1 Αναπληρωτής Διευθυντής

      1 Επιμελητής Β’ και

      3 Αγροτικοί

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

19 νοσηλεύτριες από τις οποίες οι 3 βρίσκονται σε άδεια κυήσεως

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Στη ΜΤΝ λειτουργούν 24 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε δύο βάρδιες και 4 εφεδρικά. Με τα 10 από τα 24 μηχανήματα μπορεί και εφαρμόζεται και αιμοδιήθηση, ενώ με τα υπόλοιπα συμβατική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά.

2.2. Υπάρχουν και λειτουργούν δύο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για περιστατικά που χρειάζονται την μέθοδο αυτή.

2.3. Με ενέργειές μας, με τη βοήθεια της Διοίκησης του Νοσοκομείου και την χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων εγκρίθηκε η επέκταση του Νεφρολογικού Τμήματος, αξίας περίπου 345.000.000. Με τα χρήματα αυτά προβλέπεται να γίνει τριώροφο κτίριο (155 m2 ανά όροφο), που θα χρησιμοποιηθεί για μονάδα περιτοναϊκής κάθαρσης, νεφρολογική κλινική, αποθηκευτικούς χώρους και γραφεία. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή ασανσέρ, το οποίο θα λύσει το πρόβλημα του κτιρίου στο οποίο στεγαζόμαστε μαζί με την Οφθαλμολογική κλινική. Ήδη τα χρήματα του εξοπλισμού της περιτοναϊκής που ανέρχονται στο ποσό των 45.000.000 έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό του Νοσοκομείου μας μέσα στο 2001 (Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/Γποικ 34256/29-11-2001).

3. ΤΜΗΜΑΤΑ

3.1. Κατά το 2001 στο Νεφρολογικό Τμήμα λειτουργούσαν: 1) Η μονάδα εξωνεφρικής κάθαρσης με τεχνητό νεφρό και 2) η μονάδα της περιτοναϊκής κάθαρσης.

3.2. Παράλληλα λειτουργούσαν τρία εξωτερικά ιατρεία : 1) Υπέρτασης, 2) νεφρικών νόσων και 3) περιτοναϊκής κάθαρσης (που εξυπηρετούσε τους 32 ασθενείς που ήταν και είναι ενταγμένοι σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση).

3.3. Ο κ. Σωτηρακόπουλος εξειδικευμένος στους υπερήχους (κατέχει άδεια από το ΚΕΣΥ), κάλυψε και το 2001 τις ανάγκες των νεφρολογικών ασθενών με υπερήχους, έτσι ώστε το τμήμα μας να έχει αυτοτέλεια και δυνατότητα να παρέχει ταχεία διάγνωση στα περιστατικά του.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.1.1. Σήμερα ευρισκόμενοι στο τέλος του 2001 στο νεφρολογικό τμήμα του ΓΝΝ Κομοτηνής είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 72 ασθενείς (κατά το 2001 κυμάνθηκαν από 72-76), δηλαδή γίνονται για μόνιμους ασθενείς περίπου >950 αιμοκαθάρσεις /μήνα, ενώ το 2000 γίνονταν 800/μήνα (αύξηση κατά 18,7%),στους οποίους πρέπει να προστεθούν τουλάχιστον άλλοι δύο φιλοξενούμενοι ασθενείς/μήνα (δηλαδή άλλες 25 περίπου αιμοκαθάρσεις/μήνα) και άλλες περίπου 20 έκτακτες αιμοκαθάρσεις για τους χρόνιους και μόνιμους νεφροπαθείς ανά μήνα (σύνολο ~1000 αιμοκαθάρσεις/μήνα).

4.1.2. Στην Περιτοναϊκή Κάθαρση με το τέλος του 2001 ήταν ενταγμένοι 32 ασθενείς, ενώ στο τέλος του 2000 ήταν 24 (αύξηση κατά 33,3%), οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην μονάδα μας και παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά μας Ιατρεία που γίνονταν κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους χώρους του νεφρολογικού τμήματος.

4.1.3. Εφαρμόστηκε η συνεχής αρτηριοφλεβική και φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΑΦΑ, ΣΦΦΑ), σε ασθενείς της ΜΕΘ (αντιμετωπίστηκε κάθε ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια), όπως επίσης και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις (paraquat, παραθείο κ.ά.).

4.1.4. Στο εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης εξετάστηκαν φέτος (2001) 300 ασθενείς, στο εξωτερικό ιατρείο νεφρικών νόσων 290 και στο ιατρείο της Περιτοναϊκής κάθαρσης κάθε εβδομάδα 8 ασθενείς (4 και 4 κάθε Τρίτη και Πέμπτη) (συνολικά το έτος ~400).

4.1.5. Κατά το έτος 2001 επίσης αντιμετωπίστηκαν από ιατρούς του νεφρολογικού τμήματος όλα τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και είχαν πρόβλημα νεφρολογικό, φυσικά όποτε κλήθηκαν (35-40 ασθενείς/μήνα). Ειδικότερα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, δηλητηριάσεις κ.ά στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική όπως και στην ΜΕΘ.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.2.1. Ζητήσαμε από το ΚΕΣΥ και δόθηκε η έγκριση το νεφρολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας να χορηγεί ένα χρόνο ειδικότητα νεφρολογίας. Τώρα άρχισαν οι διαδικασίες για τη σύσταση θέσεων για να υλοποιηθεί το θετικό αυτό βήμα.

4.2.2. Το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή του νεφρολογικού τμήματος που καταρτίστηκε από την Μονάδα μας τροφοδοτήθηκε ήδη με τα δεδομένα της και σήμερα πλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, όσον αφορά στους ασθενείς μας (αιμοκαθαιρόμενους, περιτοναϊκοί ασθενείς, ασθενείς εξωτερικού ιατρείου κ.ά.).

4.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.3.1. Κριτής εργασιών

4.3.1.1. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής μιας ενότητας εργασιών του 5ου Συνεδρίου BANTAO που έγινε από 30 Σεπτεμβρίου- 3 Οκτωβρίου του 2001 στη Θεσσαλονίκη.

4.3.1.2. Με έγγραφό του το περιοδικό «Ελληνική Νεφρολογία» όρισε τον υπογράφοντα ως έναν από τους κριτές των εργασιών που αποστέλλονται για δημοσίευση σ΄ αυτό.

 

4.3.2. Προεδρία

4.3.2.1. Προήδρευσε ο υπογράφων στις εργασίες του Συνεδρίου «Ο νεφρός στα συστηματικά νοσήματα» που έγινε στις 15-17 Φεβρουαρίου στους Δελφούς.

4.3.2.2. Συντόνισε ο υπογράφων μία από τις ομάδες για πολυκεντρικές μελέτες στα πλαίσια της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και στη συνέχεια αποτέλεσε μέλος μιας τριμελούς επιτροπής συντονισμού των παραπάνω πολυκεντρικών μελετών με γενικό θέμα τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

4.3.2.3. Προήδρευσε ο υπογράφων σε μία ενότητα παρουσιάσεων του συμποσίου «Ημέρες Νεφρολογίας στην Έδεσσα», 7 και 8 Ιουνίου 2001.

4.3.2.4. Προήδρευσε ο υπογράφων σε μία ομάδα αναρτημένων εργασιών του 5ου Συνεδρίου του BANTAO στη Θεσσαλονίκη 30 Σεπ.-3 Οκτ 2001.

 

4.3.3. Μαθήματα

4.3.3.1. Υπήρξε και φέτος πρόγραμμα μαθημάτων που αφορούσε στην εκπαίδευση και ενημέρωση του Νοσηλευτικού Προσωπικού του νεφρολογικού τμήματος. Στο φετινό κύκλο που είχε 10 μαθήματα, αυτά αφορούσαν τόσο στην περιτοναϊκή κάθαρση, όσο και στην αιμοκάθαρση. Σ’ αυτά οι Νοσηλεύτριες ενημερώθηκαν για όλα όσα τις ενδιέφερε για τα είδη αυτά εξωνεφρικής κάθαρσης. Σημειώνεται ότι τα μαθήματα έγιναν από όλους τους μόνιμους γιατρούς του νεφρολογικού τμήματος και τρεις νοσηλεύτριες (την κ. Καραπαναγιώτου Παναγιώτα, την κ. Γιάγκογλου Βασιλική, την κ. Γιαραμαζίδου Θεώνη). Παρακάτω αναφέρονται οι τίτλοι των μαθημάτων, οι ομιλητές και οι ημερομηνίες που έγιναν:

Μαυροματίδης Κ. Επείγοντα κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης (Ι) (16.01.2001)

Μαυροματίδης Κ. Επείγοντα κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης (ΙΙ) (15.02.2001)

Τσίτσιος Τ. Αιμοκάθαρση – αιμοδιήθηση – αιμοδιαδιήθηση (13.03.2001)

Καραπαναγιώτου Π. Συνεχής αιμοδιήθηση (19.04.2001)

Γιάγκογλου Β. Πλασμαφαίρεση (27.04.2001)

Σωτηρακόπουλος Ν. Αιμοπροσρόφηση (15.05.2001)

Τσίτσιος Τ. Η αντιμετώπιση του ουραιμικού κατά την πρώτη συνεδρία (12.06.2001)

Σωτηρακόπουλος Ν. Ο ασθενής της ΣΦΠΚ (επιλογή μεθόδων, διαλυμάτων, προβλήματα) (26.09.2001)

Γιαραμαζίδου Θ. Περιτονίτιδα (εικόνα, αντιμετώπιση, επιπτώσεις) (16.10.2001)

Τσιτσιος Τ. Fistula – προβλήματα κλπ (13.11.2001)

Μαυροματίδης Κ. Καρδιακή ανεπάρκεια (με ή χωρίς ΧΝΑ) – Η συμβολή του νεφρολόγου (11.12.2001)

 

4.3.4. Συμμετοχή σε ημερίδες και συμπόσια

Ο υπογράφων ανέπτυξε τα παρακάτω θέματα στους χώρους που αναφέρονται κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

4.3.4.1. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια – Χρόνιος νεφροπαθής – Ιδιαίτερα προβλήματα κατά την άσκηση Ε.Π.Ι. Μάθημα στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Γιατρών στην Επείγουσα Ιατρική του ΕΚΑΒ Θεσ/νίκης, Αμφιθέατρο Θεαγένειο Νοσοκομείου Θεσ/νίκης, 17.05.2001

4.3.4.2. Μεταμοσχεύσεις νεφρού. Ο υπογάφων ανέπτυξε στην αίθουσα της Νομαρχίας Ροδόπης το παραπάνω θέμα στα πλαίσια ημερίδας που οργάνωσε το ΔΣ του Σωματείου «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ», στις 31.10.2001

4.3.4.3. 2ο Μετεκπεδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (Αλεξανδρούπολη 31/3/-1/4/2001): Η αγγειακή προσπέλαση στην αιμοκάθαρση. Ο υπογράφων ανέπτυξε το θέμα: Λοιμώξεις αγγειακών προσπελάσεων

[Παραδόθηκε κείμενο το οποίο θα ενσωματωθεί σε βιβλίο που θα εκδοθεί (πρακτικά συμποσίου)]

4.3.4.4. Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη – Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο – θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα. Ο υπογράφων συμμετείχε ως συντονιστής και προεδρεύων στο συμπόσιο «Ο νεφρός στα συστηματικά νοσήματα», που έγινε στους Δελφούς όπου κατέθεσε κείμενο που δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του (πρακτικά 2001; Τόμος Β΄: σελ. 595-597)

 

4.3.5. Εργασίες σε περιοδικά (δημοσιεύσεις) και ανακοινώσεις

Κατά το έτος 2001 συμμετείχαμε στα παρακάτω συνέδρια και περιοδικά με τις παρακάτω μελέτες:

1. Νεφρός και δηλητηριάσεις

Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά Συνεδρίου «Ο νεφρός στα συστηματικά νοσήματα», 2001; Τόμος Β΄: σελ. 972-982

 

2. Anticipation of end stage renal disease in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease in successive generation

Sotirakopoulos N, Tsitsios T, Stambolidou M, Christodoulidou, Spaia S, Mavromatidis K

Δημοσιεύθηκε: Renal Failure (έγινε δεκτή για δημοσίευση 2001; 23 (4): 715-720

 

3. Η επίδραση της έντονης παθητικής άπνοιας στην οξεοβασική ισορροπία και στους ηλεκτρολύτες του ορού

Ρουντέγκο Ι, Τσιλήρας Θ, Σωτηρακόπουλος Ν, Τσίτσιος Τ, Τσιφούτη Ε, Μαυροματίδης Κ

Ανακοινώθηκε: 61η Επιστημονική Συνάντηση της ΕΝΕ, ΝΙΜΤΣ Αθήνα 15-16 Μαρτίου 2001-11-14

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία (έγινε δεκτή για δημοσίευση)

 

4. End stage renal disease in a patient with congenital lymphangiectasia and lymhedema

Sombolos K, Papachilea A, Natse T, Gogos K, Pavlides G, Barboutis K, Mavromatidis Κ

Δημοσιεύθηκε: Pediatr Nephrol 2001; 16: 151-153

 

5. The influence of L-carnitine supplementation on haematocrite and haemoglobin levels in patients with end stage renal disease on CAPD

Sotirakopoulos N, Athanasiou G, Tsitisos T, Mavromatidis K

Ανακοινώθηκε: 5th BANΤAO Congress, Thessaloniki, Greece, 30 Sep-3 Oct 2001

Δημοσιεύθηκε:

Πρακτικά 5ου Συνεδρίου BANTAO, 2001: 226-227

Renal Failure (εστάλη για δημοσίευση)

&nbcp;

6. The survival rate of haemodialysis patients with autosomal dominant polycystic kidney disease. Multicenter study

Sotirakopoulos N, Tsitsios T, Stambolidou M, Papanastasiou S, Konstantinidis KT, Mavromatidis K

Δημοσιεύθηκε: Dial & Transplant 2001; 30 (11): 740-747

 

7. Επίπεδα ερυθροποιητίνης σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση και η ανάγκη για εξωγενή της χορήγηση. Πολυκεντρική μελέτη

Τσίτσιος Τ., Σωτηρακόπουλος Ν, Σπαϊα Σ, Δερβενιώτης Β, ΧηΔημητρίου Χ, Μαυροματίδης Κ

Ανακοινώθηκε: 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Καλαμάτα, 24-27 Μαίου 2000

Δημοσιεύθηκε: Ιπποκράτεια 2000; 4: 73-78

 

8. Εκφραστικότητα και διεισδυτικότητα του γόνου της ΠΚΝΕ και η συμπεριφορά των Ελλήνων πιθανών φορέων του παθολογικού γόνου

Τσίτσιος Τ, Σωτηρακόπουλος Ν, Μουρατίδου Μ, Παπαναστασίου Σ, Μαυροματίδης Κ

Ανακοινώθηκε: 60η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, 22-23 Νοεμβρίου 2000

Δημοσιεύθηκε: Ιπποκράτεια 2000; 4: 85-89

 

9. Παράγοντες που συμβάλλουν στην επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με πολυκυστική νόσο των νεφρών τύπου ενηλίκων (ΠΚΝΕ)

Σωτηρακόπουλος, Τσίτσιος Τ, Κωνσταντινίδης ΘΚ, Καραγιάννη Ε, Σταμπολίδου Μ, Μαυροματίδης Κ

Ελληνική Ιατρική (έγινε δεκτή για δημοσίευση)

 

10. The incorrect placement of hemodialysis catheters in veins. The necessity for urgent X-ray evaluation for its position

Sotirakopoulos N, Skandalos I, Tsitsios T, Stambolidou M, Karamoschos K, Mavromatidis K

Δημοσιεύθηκε: Renal Failure 2001; 23 (1): 127-133

 

11. Πόσο συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση της πολυκυστικής νόσου των νεφρών η γνώση της παρουσίας στην οικογένεια θετικού κληρονομικού ιστορικού ή/και η παρουσία υπέρτασης;

Τσίτσιος Τ, Σωτηρακόπουλος Ν, Ρουντένκο Ι, Μαυροματίδης Κ

Ανακοινώθηκε:

10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο 9-12 Νοεμβρίου 2000 60 η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, 22-23 Νοεμβρίου 2000

Δημοσιεύθηκε: Νοσοκομειακά Χρονικά

 

12. Η χρήση των διουρητικών στην αντιμετώπιση των οιδηματικών καταστάσεων

Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία (εστάλη για δημοσίευση)

 

13. Urate homeostasis in polycystic kidney disease: Comparison with chronic glomerulonephritic kidney

Mavromatidis K, Magoula I, Tsapas G

Δημοσιεύθηκε: Renal Failure (έγινε δεκτή για δημοσίευση)

 

14. Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών κατά τη δοκιμασία κόπωσης σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Σωτηρακόπουλος Ν, Γκότσης Α, Τσίτσιος Τ., Μπόρκι Λ, Παναγιωτίδου Α, Μαυροματίδης Κ

Ανακοινώθηκε: 62η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη 22-23 Νοεμβρίου 2001

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία (εστάλη για δημοσίευση)

 

15. Παραμορφωσιμότητα ερυθρών αιμοσφαιρίων ασθενών με τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας υπό εξωνεφρική κάθαρση

Σωτηρακόπουλος Ν, Τσίτσιος Τ, Σταμπολίδου Μ, Αθανασίου Γ, Κόκκινου Β, Μαυροματίδης Κ

Ανακοινώθηκε: Εστάλη για κρίση στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας

4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ

4.4.1. Νοσηλεύτριες

4.4.1.1. Γκιοβρέκη Αικατερίνη

 1. 12η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Αθήνα, 17 Μαρτίου 2001
 2. 30ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο EDTNA, Νίκαια, Γαλλία 22-25 Σεπτεμβρίου 2001

4.4.1.2. Λαζοπούλου Παναγιώτα

 1. 30ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο EDTNA, Νίκαια, Γαλλία 22-25 Σεπτεμβρίου 2001

4.4.1.3. Μητρούση Γιαννούλα

 1. 12η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Αθήνα, 17 Μαρτίου 2001

4.4.1.4. Οικονόμου Χρυσούλα

 1. 12η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Αθήνα, 17 Μαρτίου 2001

4.4.1.5. Τέλλιου Παναγιώτα

 1. 12η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Αθήνα, 17 Μαρτίου 2001

4.4.1.6. Μορφακίδου Λουλουδιά

 1. 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία «Η αγγειακή προσπέλαση στην αιμοκάθαρση», Αλεξανδρούπολη 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001

4.4.1.7. Γιαραμαζίδου Θεώνη

 1. 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία «Η αγγειακή προσπέλαση στην αιμοκάθαρση», Αλεξανδρούπολη 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001

4.4.1.8. Καραπαναγιώτου Παναγιώτα

 1. 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία «Η αγγειακή προσπέλαση στην αιμοκάθαρση», Αλεξανδρούπολη 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001

4.4.1.9. Γιάγκογλου Βασιλική

 1. 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία «Η αγγειακή προσπέλαση στην αιμοκάθαρση», Αλεξανδρούπολη 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001

4.4.2. Ιατροί

4.4.2.1. Μαυροματίδης Κώστας

 1. Επιστημονικό συμπόσιο : Νεώτερες στρατηγικές στην αντιμετώπιση ασθενών υψηλού κινδύνου με υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, Ρέθυμνο 10 Νοεμβρίου 2001
 2. Νεφρός και συστηματικά νοσήματα, Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 15-17 Φεβρουαρίου 2001
 3. 61η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, Αθήνα, 15-16 Μαρτίου 2001
 4. 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία «Η αγγειακή προσπέλαση στην αιμοκάθαρση», Αλεξανδρούπολη 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001
 5. Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεφρολογίας (EDTA), Vienna, Austria, 24-27 June 2001
 6. Ημέρες Νεφρολογίας στην Έδεσσα, 7-8 Ιουνίου 2001
 7. 5th BANTAO Congress, Thessaloniki 30 Sept – 3 Oct 2001
 8. 5th BANTAO Congress, «Autoimmune Kidney Injury», Thessaloniki 30 Sept – 3 Oct 2001
 9. 62η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, 22-23 Νοεμβρίου 2001

4.4.2.2. Τσίτσιος Τηλέμαχος

 1. Νεφρός και συστηματικά νοσήματα, Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 15-17 Φεβρουαρίου 2001
 2. 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία «Η αγγειακή προσπέλαση στην αιμοκάθαρση», Αλεξανδρούπολη 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001
 3. Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεφρολογίας (EDTA), Vienna, Austria, 24-27 June 2001
 4. XXVIIIth Congress of the European Society for Artificial Organs, Gent-Belgium 22-25 Sept 2001

4.4.2.3. Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

 1. 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία «Η αγγειακή προσπέλαση στην αιμοκάθαρση», Αλεξανδρούπολη 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001
 2. 5th BANTAO Congress, Thessaloniki 30 Sept – 3 Oct 2001
 3. 61η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, Αθήνα, 15-16 Μαρτίου 2000
 4. Υπερτασιολογικό, Αθήνα 1-3 Μαρτίου 2001
 5. 5. 62η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, 22-23 Νοεμβρίου 2001

4.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στα δεδομένα του ΓΝΝ Κομοτηνής σήμερα είμαστε ικανοί και πρόθυμοι να καλύψουμε κάθε μορφή θεραπείας που σχετίζεται με την εξωνεφρική κάθαρση και τη νεφρολογία γενικά, όπως επίσης και την υποστηρικτική θεραπεία σε νόσους άλλων ειδικοτήτων (μορφές τύφλωσης και θρομβωτικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια). Είναι λοιπόν δεδομένο ότι το Νεφρολογικό τμήμα εργάζεται για να δώσει λύσεις σύγχρονες και διεθνώς αποδεκτές στους ασθενείς που τις χρειάζονται ή θα τις χρειαστούν, γιατί θεωρούμε ότι η επαρχία αξίζει ίσως περισσότερο από το κέντρο την σωστή ιατρική φροντίδα. Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις θεωρούμε δεδομένο ότι:

1. Η επένδυση στο Νεφρολογικό Τμήμα είναι πρόκληση που πάντα θα σας δικαιώνει.

2. Θα στελεχώσετε με περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό το τμήμα μας, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν και θα προκύψουν.

3. Θα βοηθήσετε να προχωρήσει η ανέγερση του κτιρίου, όπου θα στεγαστεί η περιτοναϊκή κάθαρση και η νεφρολογική κλινική, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό που σίγουρα θα προκύψει στο άμεσο μέλλον.

4. Θα βοηθήσετε στη δημιουργία του Πειραματικού Εργαστηρίου, όπου θα αναπτύξουμε έρευνα σε πειραματόζωα.

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος