ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2002

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 2002 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

      1 Διευθυντής

      1 Αναπληρωτής Διευθυντής

      1 Επιμελητής Β’ και

      3 Αγροτικοί (η μία 2 φορές την εβδομάδα)

      1 Επιμελήτρια Α’ παιδίατρος (ως εκπαιδευόμενη στα νεφρικά νοσήματα και την υπέρταση)

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

22 νοσηλεύτριες από τις οποίες οι 2 βρίσκονται σε άδεια μητρότητας

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Στη ΜΤΝ λειτουργούν 25 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε δύο βάρδιες και 10 εφεδρικά. Με τα 10 από τα 24 μηχανήματα μπορεί και εφαρμόζεται αιμοδιήθηση, on line αιμοδιήθηση με 7, ενώ με τα υπόλοιπα συμβατική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά.

2.2. Υπάρχουν και λειτουργούν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης για ασθενείς που χρειάζονται την μέθοδο αυτή.

2.3. Άρχισε να απορροφάται το ποσό των 45.000.000 με το οποίο μας χρηματοδότησε το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων (Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/Γποικ 34256/29-11-2001) που αποτελεί τμήμα του συνόλου των 345.000.000 που εγκρίθηκε για επέκταση του Νεφρολογικού Τμήματος). Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός αγοράς υπερηχο-τομογραφήματος, 2 κλινοζυγών και 5 μηχανημάτων αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης.

3. ΤΜΗΜΑΤΑ

3.1. Κατά το 2002 στο Νεφρολογικό Τμήμα λειτουργούσαν: 1) Η μονάδα εξωνεφρικής κάθαρσης με τεχνητό νεφρό και 2) η μονάδα της συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης.

3.2. Παράλληλα λειτουργούσαν τρία εξωτερικά ιατρεία : 1) Υπέρτασης, 2) νεφρικών νόσων και 3) περιτοναϊκής κάθαρσης (που εξυπηρετούσε τους 29 ασθενείς που ήταν και είναι ενταγμένοι σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση).

3.3. Ο κ. Σωτηρακόπουλος εξειδικευμένος στους υπερήχους (κατέχει άδεια από το ΚΕΣΥ), κάλυψε και το 2002 τις ανάγκες των νεφρολογικών ασθενών με υπερήχους, έτσι ώστε το τμήμα μας να έχει αυτοτέλεια και δυνατότητα να παρέχει ταχεία διάγνωση στα περιστατικά του.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.1.1. Σήμερα ευρισκόμενοι στο τέλος του 2002 στο νεφρολογικό τμήμα του ΓΝΝ Κομοτηνής είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 80 ασθενείς (κατά το 2001 κυμάνθηκαν από 68), δηλαδή γίνονται για μόνιμους ασθενείς >1050 αιμοκαθάρσεις/μήνα, ενώ το 2001 έγιναν 950/μήνα (αύξηση κατά 18,7%), στους οποίους πρέπει να προστεθούν τουλάχιστον άλλοι δύο φιλοξενούμενοι ασθενείς/μήνα (δηλαδή άλλες 25 περίπου αιμοκαθάρσεις/μήνα) και άλλες περίπου 25 έκτακτες αιμοκαθάρσεις για τους χρόνιους και μόνιμους νεφροπαθείς ανά μήνα (σύνολο ~1100 αιμοκαθάρσεις/μήνα).

4.1.2. Στη Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση με το τέλος του 2002 ήταν ενταγμένοι 29 ασθενείς, ενώ στο τέλος του 2001 ήταν 32 (μείωση κατά 10%), οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην μονάδα μας και παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά μας Ιατρεία που γίνονταν κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους χώρους του νεφρολογικού τμήματος.

4.1.3. Εφαρμόστηκε η συνεχής αρτηριοφλεβική και φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΑΦΑ, ΣΦΦΑ), σε ασθενείς της ΜΕΘ (αντιμετωπίστηκε κάθε ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια), όπως επίσης και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις (paraquat, παραθείο κ.ά.).

4.1.4. Στο εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης εξετάστηκαν φέτος (2002) 420 ασθενείς, στο εξωτερικό ιατρείο νεφρικών νόσων 575 και στο ιατρείο της Περιτοναϊκής κάθαρσης κάθε εβδομάδα 10 ασθενείς (5 και 5 κάθε Τρίτη και Πέμπτη) (συνολικά το έτος ~400).

4.1.5. Κατά το έτος 2002 επίσης αντιμετωπίστηκαν από ιατρούς του νεφρολογικού τμήματος όλα τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και είχαν πρόβλημα νεφρολογικό, φυσικά όποτε κληθήκαμε (40-48 ασθενείς/μήνα). Ειδικότερα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, δηλητηριάσεις κ.ά στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική όπως και στην ΜΕΘ.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.2.1. Ζητήσαμε από το ΚΕΣΥ και δόθηκε η έγκριση το νεφρολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας να χορηγεί ένα χρόνο ειδικότητα νεφρολογίας. Άρχισαν οι διαδικασίες για την σύσταση θέσεων για να υλοποιηθεί το θετικό αυτό βήμα.

4.2.2. Το πρόγραμμα του νεφρολογικού τμήματος (ηλεκτρονικό) που καταρτίστηκε από την Μονάδα μας τροφοδοτήθηκε ήδη με τα δεδομένα της και σήμερα πλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, όσον αφορά στους ασθενείς μας (αιμοκαθαιρόμενους, εξωτερικού ιατρείου κ.ά.).

4.2.3. Έχουμε δημιουργήσει τον ιστότοπο renalkomotini.gr τον οποίο επισκέπτες χαρακτήρισαν άριστο και θεωρούν με σχόλιά τους (γραπτά και προφορικά) ότι συμβάλλει σημαντικά στην ενημέρωση των επισκεπτών του.

4.2.4. Ο υπογράφων είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου «Επείγουσα Νεφρολογία» που θα γίνει στην Ολυμπία στις 13-15 Φεβρουαρίου 2002

4.2.5. Ο υπογράφων είναι ταμίας του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας που θα γίνει το 2004 στην Ρόδο.

4.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.3.1. Κριτής εργασιών

4.3.1.1. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής εργασιών του περιοδικού Ελληνική Νεφρολογία για το έτος που πέρασε.

 

4.3.2. Μαθήματα

4.3.2.1. Μαθήματα εντός νοσοκομείου

Υπήρξε και φέτος πρόγραμμα μαθημάτων που αφορούσε στην εκπαίδευση και ενημέρωση του Νοσηλευτικού προσωπικού του νεφρολογικού τμήματος. Στον φετινό κύκλο έγιναν 6 μαθήματα από τα 10 που προγραμματίστηκαν και τα οποία αφορούσαν τόσο στη συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση, όσο και στην αιμοκάθαρση. Σ’ αυτά οι νοσηλεύτριες ενημερώθηκαν για όλα όσα τις ενδιέφερε για τα είδη αυτά εξωνεφρικής κάθαρσης. Σημειώνεται ότι τα μαθήματα έγιναν από όλους τους μόνιμους γιατρούς του νεφρολογικού τμήματος και τρεις νοσηλεύτριες (η κ. Ζ. Κιουτσούκου, η κ. Χ. Ηλιού). Παρακάτω αναφέρονται οι τίτλοι των μαθημάτων, οι ομιλητές και οι ημερομηνίες που έγιναν:

Σωτηρακόπουλος Ν.

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια (αίτια, διάγνωση, πορεία, αντιμετώπιση) (22.01.2002)

Μαυροματίδης Κ.

Χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών. Ενδείξεις, σημασία, προβλήματα (16.01.2001)

Τσίτσιος Τ.

Δόση κάθαρσης (ρόλος fistula, ροής αίματος-διαλύματος, διάρκειας, επιφάνειας φίλτρου, μεθόδου) (26.02.2002)

Παπαγεωργίου Γ.

Τα ψυχολογικά προβλήματα των ασθενών υπό τεχνητό νεφρό (αίτια, διάγνωση, αντιμετώπιση) (09.04.2002)

Κιουτσούκου Ζωή.

Συνεχής αιμοδιήθηση (19.11.2001)

Ηλιού Χ.

Τι πρέπει να προσέχει η νοσηλεύτρια στην διαδικασία της αιμοκάθαρσης (18.12.2002)

4.3.2.2. Μαθήματα εκτός νοσοκομείου

1. Κ. Μαυροματίδης

Στοιχεία φυσιολογίας της οξεοβασικής ισορροπίας και βασικές οξεοβασικές διαταραχές

ΓΝ Παπαγεωργίου, Μάθημα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Α’ Παθολογικής Κλινικής, 6.12.2002, Θεσσαλονίκη.

2. Κ. Μαυροματίδης

Εκτίμηση των αποτελεσμάτων των αερίων αίματος ασθενών

ΓΝ Παπαγεωργίου, Μάθημα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Α’ Παθολογικής Κλινικής, 20.12.2002, Θεσσαλονίκη.

3. Κ. Μαυροματίδης

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια – Χρόνιος νεφροπαθής – Μάθημα στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Γιατρών στην Επείγουσα Ιατρική του ΕΚΑΒ Θεσ/νίκης, Αμφιθέατρο Θεαγένειο Νοσοκομείου Θεσ/νίκης, 17.05.2002

 

4.3.3. Συμμετοχή σε ημερίδες και συμπόσια

Ο υπογράφων ανέπτυξε τα παρακάτω θέματα στους χώρους που αναφέρονται κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους.

 1. Οξεοβασική ισορροπία (στρογγυλό τραπέζι)

Συντονιστής: Π. Ζηρογιάννης

Κ. Μαυροματίδης.

Εισηγήθηκα το θέμα: Πως κατανέμεται κάθε διάλυμα που χορηγείται; Ποια η σημασία χρήσης κάθε ενός; Χορήγηση διαλυμάτων. Ποια διαλύματα χρειάζονται σε κάθε ασθενή. Υπονατριαιμικός ασθενής. Υπερνατριαιμικός ασθενής

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Κως 16-19 Μαίου 2002

 1. Χειρισμός των υδρογονοϊόντων των διττανθρακικών και του καλίου (στρογγυλό τραπέζι)

Συντονιστής: Ελισάφ Μ

Κ. Μαυροματίδης

Εισηγήθηκα το θέμα: Χειρισμός των υδρογονοϊόντων και των διττανθρακικών

64η Επιστημονική Συνεδρίαση ΕΝΕ 21-22 Νοεμβρίου 2002, Θεσ/νίκη

 

4.3.4. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις

 1. Η δίαιτα των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Μαυροματίδης Κ, Τσίτσιος Τ, Σωτηρακόπουλος Ν

Δημοσιεύθηκε: Dialysis Living, 2002; 2-16.

 

 1. The influence of L-carnitine supplementation on hematocrit and hemoglobin levels in patients with end stage renal failure on CAPD

Sotirakopoulos N, Athanasiou G, Tsitsios T, Mavromatidis K

Δημοσιεύθηκε : Ren Fail 2002; 24: 505-510.

 

 1. Urate homeostasis in polycystic kidney disease : Comparison with chronic glomerulonephritic kidney

Mavromatidis K, Magoula I, Tsapas G

Δημοσιεύθηκε: Ren fail 2002; 24: 447-459.

 

 1. Η επίδραση της έντονης ενεργητικής άπνοιας στην οξεοβασική ισορροπία και στους ηλεκτρολύτες του ορού.

Ι. Ρουντένκο, Θ. Τσιλήρας, Ν. Σωτηρακόπουλος, Τ. Τσίτσιος, Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Πέιου, Κ. Μαυροματίδης

Ανακοινώθηκε: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Εταιρίας Καβάλας

Δημοσιεύθηκε: Ελπίς 2002; 7: 13-22

Βραβείο: Η εργασία αυτή έλαβε το πρώτο βραβείο κλινικών εργασιών του 2ου Ιατρικού Συνεδρίου Καβάλας

 

 1. Νεφρός και δηλητηριάσεις

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Dialysis Living 2002; 4: 34-45

 

 1. Οίδημα ανθεκτικό στη διουρητική αγωγή. Αιτίες και αντιμετώπιση

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε; Ελληνική Ιατρική 2002 (στάλθηκε για κρίση και δημοσίευση)

 

 1. Παραμορφωσιμότητα ερυθρών αιμοσφαιρίων με τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας υπό εξωνεφρική κάθαρση

Σωτηρακόπουλος Ν, Τσίτσιος Τα, Σταμπολίδου Μ, Αθανασίου Γ, Κόκκινου Β, Μαυροματίδης Κ.

Ανακοινώθηκε: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 29 Μαίου-1 Ιουνίου 2002. Ιωάννινα.

Δημοσιεύθηκε: Ιπποκράτεια 2002 (στάλθηκε για κρίση και δημοσίευση)

 

 1. The red blood cell deformability in patients with end stage renal failure on haemodialysis or continuous ambulatory peritoneal dialysis

N. Sotirakopoulos, Τ. Tsitsios, Internalist, M. Stambolidou, G. Athanasiou, V. Kokkinou, K. Mavromatidis MD

Δημοσιεύθηκε: Εστάλη για κρίση και δημοσίευση στο περιοδικό Ren Fail 2002;

 

 1. Μεταμόσχευση νεφρού

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Εθελοντής Αιμοδότης ΠΟΣΕΑ (Τεύχος 4 Μάρτιος-Απρίλιος 2002)

 

4.3.5. Διακρίσεις

 1. Η επίδραση της έντονης ενεργητικής άπνοιας στην οξεοβασική ισορροπία και στους ηλεκτρολύτες του ορού

  Ιγκόρ Ρ, Τσιλήρας Θ, Σωτηρακόπουλος Ν, Τσίτσιος Τ, Παπαγεωργίου Γ, Πέιου Μ, Μαυροματίδης Κ

  Βραβείο Κλινικής Εργασίας στο 2ο Ιατρικό Συνέδριο Ιατρικής Εταιρίας Καβάλας, 17-19 Μαίου 2002.

4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

4.4.1. Νοσηλεύτριες

4.4.1.1. Μορφακίδου Λουλουδιά

 1. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 16-18 Μαίου 2002, Κώς

4.4.1.2. Ηλιού Χρύσα

 1. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 16-18 Μαίου 2002, Κώς

4.4.1.3. Καραπαναγιώτου Παναγιώτα

 1. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 16-18 Μαίου 2002, Κώς

4.4.1.4. Γιάγκογλου Βασιλική

 1. 5ο Πανελλήνιο : Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 16-18 Μαίου 2002, Κώς

4.4.1.5. Γκιοβρέκη Κατερίνα

 1. 31ο Συνέδριο EDTNA, Hugue, Netherlands, 14-17 Sept 2002

4.4.1.6. Γιαραμαζίδου Θεώνη

 1. 31ο Συνέδριο EDTNA, Hugue, Netherlands, 14-17 Sept 2002

4.4.1.7. Θεοδωρίδου Βασιλική

 1. 12η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτρών-ιών, 29-31 Μαίου 2002

4.4.1.8. Σβιντρίδου Καλίοπη

 1. 13η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτών-ιών, 29-31 Μαίου, Αθήνα 2002

4.4.1.9. Γιανέλη Κωνσταντινιά

 1. 13η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτών-ιών, 29-31 Μαίου, Αθήνα 2002

4.4.2. Ιατροί

4.4.2.1. Μαυροματίδης Κώστας

 1. 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Ιωάννινα, 29 Μαίου -2 Ιουνίου 2002
 2. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 16-18 Μαϊου 2002, Κώς
 3. 63η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, Αθήνα 15.3.2002
 4. 39ο Συνέδριο EDTA, Κοπεγχάγη 14-17 Ιουνίου 2002
 5. 11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 1-3 Νοεμβρίου 2002, Χανιά Κρήτης
 6. 64η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, 21-22 Νοεμβρίου 2002, Θεσ/νίκη

4.4.2.2. Τσίτσιος Τηλέμαχος

 1. 63η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, Αθήνα 15.3.2002
 2. 39ο Συνέδριο EDTA, Κοπεγχάγη 14-17 Ιουνίου 2002
 3. 11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 1-3 Νοεμβρίου 2002, Χανιά Κρήτης
 4. 2ο Ιατρικό Συνέδριο Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας, 17-19 Μαίου 2002

4.4.2.3. Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

 1. 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Ιωάννινα, 29 Μαίου -2 Ιουνίου 2002
 2. 64η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, 21-22 Νοεμβρίου 2002, Θεσ/νίκη

4.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο ΓΝΝ Κομοτηνής σήμερα είμαστε ικανοί και πρόθυμοι να καλύψουμε κάθε μορφή θεραπείας που σχετίζεται με την εξωνεφρική κάθαρση και τη νεφρολογία, όπως την υποστηρικτική θεραπεία και σε νόσους άλλων ειδικοτήτων (μορφές τύφλωσης και θρομβωτικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια). Είναι δεδομένο ότι το Νεφρολογικό τμήμα εργάζεται για να δώσει λύσεις σύγχρονες και διεθνώς αποδεκτές στους ασθενείς που τις χρειάζονται ή θα τις χρειαστούν. Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις θεωρούμε δεδομένο ότι:

1. Η επένδυση στο Νεφρολογικό Τμήμα είναι πρόκληση που πάντα θα σας δικαιώνει

2. Θα στελεχώνετε με νοσηλευτικό προσωπικό το τμήμα μας όποτε το χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που θα προκύψουν.

3. Θα βοηθήσετε να προχωρήσει η ανέγερση του κτιρίου, όπου θα στεγαστεί η περιτοναϊκή κάθαρση και η νεφρολογική κλινική, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό που σίγουρα θα προκύψει στο άμεσο μέλλον.

4. Θα βοηθήσετε στη δημιουργία του Πειραματικού Εργαστηρίου όπου θα αναπτύξουμε έρευνα σε πειραματόζωα.

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος