ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2003

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 2003 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

      1 Διευθυντής

      1 Αναπληρωτής Διευθυντής

      1 Επιμελητής A’

      1 Επιμελήτρια Β’ και

      3 Αγροτικοί (ο ένας 2 φορές την εβδομάδα)

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

23 νοσηλεύτριες – από τις οποίες δύο βρίσκονται σε άδεια κυήσεως και μία σε αναρρωτική άδεια

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Στη ΜΤΝ λειτουργούν 25 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε δύο βάρδιες και 10 εφεδρικά. Με τα 10 από τα 24 μηχανήματα μπορεί και εφαρμόζεται αιμοδιήθηση, on line αιμοδιήθηση με 7, ενώ με τα υπόλοιπα συμβατική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά.

2.2. Υπάρχουν και λειτουργούν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης για ασθενείς που χρειάζονται τη μέθοδο αυτή.

2.3. Άρχισε να απορροφάται το ποσό των 45.000.000 με το οποίο μας χρηματοδότησε το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων (Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/Γποικ 34256/29-11-2001) που αποτελεί τμήμα του συνόλου των 345.000.000 που εγκρίθηκε για επέκταση του Νεφρολογικού Τμήματος). Αγοράστηκε υπερηχο-τομογραφήματος, και είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την αγορά 2 κλινοζυγών. Πάρθηκε εν τω μεταξύ μηχάνημα αερίων αίματος και αιματολογικός αναλυτής που εξυπηρετούν ήδη το τμήμα μας.

3. ΤΜΗΜΑΤΑ

3.1. Κατά το 2003 στο Νεφρολογικό Τμήμα λειτουργούσαν: 1) Η μονάδα εξωνεφρικής κάθαρσης με τεχνητό νεφρό και 2) η μονάδα της συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης.

3.2. Παράλληλα λειτουργούσαν τρία εξωτερικά ιατρεία : 1) Υπέρτασης, 2) νεφρικών νόσων και 3) περιτοναϊκής κάθαρσης (που εξυπηρετούσε τους 28-31 ασθενείς που ήταν και είναι ενταγμένοι σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση).

3.3. Ο κ. Σωτηρακόπουλος εξειδικευμένος στους υπερήχους (κατέχει άδεια από το ΚΕΣΥ), κάλυψε και το 2003 τις ανάγκες των νεφρολογικών ασθενών με υπερήχους, έτσι ώστε το τμήμα μας να έχει αυτοτέλεια και δυνατότητα να παρέχει ταχεία διάγνωση στα περιστατικά του.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.1.1. Σήμερα ευρισκόμενοι στο τέλος του 2003 στο νεφρολογικό τμήμα του ΓΝΝ Κομοτηνής είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 74 ασθενείς (κατά το 2003 κυμάνθηκαν από 74-82) και έγιναν στους μόνιμους ασθενείς >1100 αιμοκαθάρσεις/μήνα, ενώ το 2002 έγιναν 1050/μήνα (αύξηση κατά 4,5%), στους οποίους πρέπει να προστεθούν τουλάχιστον άλλοι δύο φιλοξενούμενοι ασθενείς/μήνα (δηλαδή άλλες 25 περίπου αιμοκαθάρσεις/μήνα) και άλλες περίπου 40 έκτακτες αιμοκαθάρσεις γα τους χρόνιους και μόνιμους νεφροπαθείς ανά μήνα (σύνολο ~1175 αιμοκαθάρσεις/μήνα).

4.1.2. Στη Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση με το τέλος του2003 ήταν ενταγμένοι 29 ασθενείς, όπως και στο τέλος του 2002, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην μονάδα μας και παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά μας Ιατρεία που γίνονταν κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους χώρους του νεφρολογικού τμήματος.

4.1.3. Εφαρμόστηκε η συνεχής αρτηριοφλεβική και φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΑΦΑ, ΣΦΦΑ), σε ασθενείς της ΜΕΘ (αντιμετωπίστηκε κάθε ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια), όπως επίσης και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις (paraquat, παραθείο κ.ά.).

4.1.4. Στο εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης εξετάστηκαν φέτος (2003) 480 ασθενείς, στο εξωτερικό ιατρείο νεφρικών νόσων 598 και στο ιατρείο της Περιτοναϊκής κάθαρσης κάθε εβδομάδα 10 ασθενείς (5 και 5 κάθε Τρίτη και Πέμπτη) (συνολικά το έτος ~450).

4.1.5. Κατά το έτος 2003 επίσης αντιμετωπίστηκαν από ιατρούς του νεφρολογικού τμήματος όλα τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και είχαν πρόβλημα νεφρολογικό, φυσικά όποτε κληθήκαμε (40-48 ασθενείς/μήνα). Ειδικότερα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, δηλητηριάσεις κ.ά στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική όπως και στην ΜΕΘ.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.2.1. Μετά την έγκριση από το ΚΕΣΥ στο νεφρολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας να χορηγεί ένα χρόνο ειδικότητα νεφρολογίας, άρχισαν οι διαδικασίες για την σύσταση θέσεων για να υλοποιηθεί το θετικό αυτό βήμα.

4.2.2. Το πρόγραμμα του νεφρολογικού τμήματος (ηλεκτρονικό) που καταρτίστηκε από την Μονάδα μας τροφοδοτήθηκε ήδη με τα δεδομένα της και σήμερα πλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, όσον αφορά στους ασθενείς μας (αιμοκαθαιρόμενους, εξωτερικού ιατρείου κ.ά.).

4.2.3. Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τον ιστότοπο renalkomotini.gr τον οποίο χαρακτήρισαν οι επισκέπτες άριστο και θεωρείται με σχόλιά τους (γραπτά και προφορικά) ότι συμβάλλει σημαντικά στην ενημέρωση των επισκεπτών του.

4.2.4. Ο υπογράφων είναι ταμίας του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας που θα γίνει τον Ιούνιο του 2004 στην Ρόδο.

4.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.3.1. Κριτής εργασιών

4.3.1.1. Ο υπογράφων υπήρξε κριτής εργασιών του περιοδικού Ελληνική Νεφρολογία για το έτος που πέρασε.

 

4.3.2. Μαθήματα

4.3.2.1. Μαθήματα εντός νοσοκομείου

Υπήρξε και φέτος πρόγραμμα μαθημάτων που αφορούσε στην εκπαίδευση και ενημέρωση του Νοσηλευτικού προσωπικού του νεφρολογικού τμήματος. Στον φετινό κύκλο δυστυχώς λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας σε όλα τα μέλη του τμήματος, έγιναν 2 μαθήματα και τα οποία αφορούσαν τόσο στη συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση, όσο και στην αιμοκάθαρση. Σ’ αυτά οι νοσηλεύτριες ενημερώθηκαν για όλα όσα τις ενδιέφερε για τα είδη αυτά εξωνεφρικής κάθαρσης. Σημειώνεται ότι τα μαθήματα έγιναν από γιατρούς του νεφρολογικού τμήματος. Παρακάτω αναφέρονται οι τίτλοι των μαθημάτων, οι ομιλητές και οι ημερομηνίες που έγιναν:

Φ. Γιοχτσή, Αγροτική γιατρός

30.9.2003. Θεραπεία υποκατάστασης στην Τρίτη ηλικία (τεχνητός νεφρός – περιτοναϊκή κάθαρση)

Μ. Τέρση, Συνεργάτης (ειδικευόμενη νεφρολογίας)

14.10.2003. Χειρουργικά προβλήματα νεφροπαθών με ΧΝΑ υπό υποκατάσταση (προεγχειρητική-μετεγχειρητική φροντίδα)

4.3.2.2. Μαθήματα εκτός νοσοκομείου

Κ. Μαυροματίδης

1. Εκτίμηση των αποτελεσμάτων των αερίων αίματος, ΓΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, Μάθημα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Α’ Παθολογικής Κλινικής, 10/01/2003.

 

2. Αρχές μετακίνησης υγρών-διαταραχές ύδατος (υπό- και υπερωσμωτικές καταστάσεις, ΓΠΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, Μάθημα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Α’ Παθολογικής Κλινικής 24/01/2003.

 

4.3.3. Συμμετοχή σε ημερίδες και συμπόσια και στρογγυλά τραπέζια

1. Διαταραχές ηλεκτρολυτών στο επείγον περιστατικό και στο βαριά πάσχοντα. Διάγνωση και αντιμετώπιση (στρογγυλό τραπέζι)

Αλκυονίδες ημέρες νεφρολογίας, 6ος κύκλος. Επείγουσα Νεφρολογία, 13-15 Φεβρουαρίου 2003, Ολυμπία

Εισηγητές: Κ. Μαυροματίδης, Δ. Χατζηγιαννακός, Β. Ορθόπουλος, Γ. Μουστάκας, Β. Μαργέλλος, Α Πιερίδης

Συντονιστές: Α. Μπίλλης, Α. Δημητριάδης

Εισηγήθηκα το θέμα: Υπονατριαιμία

Δημοσιεύθηκε: Επείγουσα Νεφρολογία: 135-152

 

2. Οξεοβασική ισορροπία (στρογγυλό τραπέζι)

65η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, 13-15 Μαρτίου 2003, 401 Στρ. Νοσοκομείο, Αθήνα

Συντονιστής: Μ. Ελισάφ

Εισηγητές: Κ. Μαυροματίδης, Β. Μαργέλος, Χ. Κωστόπουλος

Εισηγήθηκα το θέμα: Μεταβολική οξέωση

 

3. 3ος Κύκλος «Ημέρες Νεφρολογίας στην Έδεσσα» – Στρογγυλό τραπέζι : Ηλεκτρολυτικές διαταραχές

Συντονιστής: Κ. Μαυροματίδης

Κ. Μαυροματίδης, Χ. Χριστοδουλίδου, Φ. Χριστίδου, Γ. Τσιρπανλής, Δ. Χατζηγιανακός, Γ. Μυσερλής, Ν. Ασκεπίδης

Ανέπτυξα το θέμα: Υπονατριαιμία

 

4.3.4. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις

1. The red blood cell deformability in patients suffering from end stage renal failure on haemodialysis or continuous ambulatory peritoneal dialysis

N Sotirakopoulos, T Tsitsios, M Stambolidou, G Athanasiou, M Peiou, Kokkinou, K Mavromatidis

Ανακοινώθηκε: 6ο Συνέδριο BANTAO, 6-9 Οκτωβρίου 2003, Βάρνα Βουλγαρίας

Δημοσιεύθηκε: Ren Failure 2003 (έγινε δεκτή για δημοσίευση) 2004;26: (τεύχος 2)

 

2. Τα διουρητικά στην αντιμετώπιση των οιδηματικών καταστάσεων

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Ελπίς 2003: 8; 13-27

 

3. Οίδημα ανθεκτικό στη διουρητική αγωγή. Αιτίες και αντιμετώπιση

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Ιατρική 2002 (εγκρίθηκε η δημοσίευση)

 

4. Δυσκαμπτότητα ερυθρών αιμοσφαιρίων με τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας υπό εξωνεφρική κάθαρση

Σωτηρακόπουλος Ν, Τσίτσιος Τ, Σταμπολίδου Μ, Αθανασίου Γ, Κόκκινου Β, Μαυροματίδης Κ.

Ανακοινώθηκε: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 29 Μαίου-1 Ιουνίου 2002. Ιωάννινα.

Δημοσιεύθηκε: Ιπποκράτεια 2003; 7: 27-32

 

5. The effect of intense passive apnea in the acid-base balance and electrolytes

I Rudenko, T Tsiliras, N. Sotirakopoulos, Τ. Tsitsios, M Peiou, K. Mavromatidis

Δημοσιεύθηκε: Ren Fail 2003; 25: 545-551

 

6. Διαταραχές ηλεκτρολυτών στο επείγον περιστατικό και στο βαριά πάσχοντα. Διάγνωση και αντιμετώπιση (στρογγυλό τραπέζι)

Υπονατριαιμία

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Επείγουσα Νεφολογία 135-152

 

7. Επίδραση των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας στα συστήματα του οργανισμού

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Επείγουσα Νεφρολογία 2003; 528-536

 

8. Ο μεταβολισμός του μαγνησίου

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Dialysis Living 2002; 6: 9-15

 

9. Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας σε ασθενείς με υπολευκωματιναιμία

Π. Μαυροματίδου, Ν. Σωτηρακόπουλος, Τ. Τσίτσιος, Β. Κόκκινου, Μ. Πέιου, Μ. Ανδρεάδου, Κ. Μαυροματίδης

Ανακοινώθηκε: 65η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2003; 15: 153-162

 

10. Υπερνατριαιμία-Υπερωσμωτικές καταστάσεις

Κ. Μαυροματίδης, Π. Ζηρογιάννης

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά 6ου Σεμιναρίου. Εντατικής Θεραπείας Υγρά και Ηλεκτρολύτες. Εκδότης Γ. Μπαλτόπουλος, Εκδόσεις ΠΧ Πασχαλίδη, Αθήνα σελ. 323-341, 2003

 

11. Υπονατριαιμία-Υπωσμωτικές καταστάσεις

Κ. Μαυροματίδης, Π. Ζηρογιάννης

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά 6ου Σεμιναρίου. Εντατικής Θεραπείας Υγρά και Ηλεκτρολύτες. Εκδότης Γ. Μπαλτόπουλος, Εκδόσεις ΠΧ Πασχαλίδη, Αθήνα σελ. 342-366, 2003

 

12. Υπερκαλιαιμία

Κ. Μαυροματίδης, Π. Ζηρογιάννης

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά 6ου Σεμιναρίου. Εντατικής Θεραπείας Υγρά και Ηλεκτρολύτες. Εκδότης Γ. Μπαλτόπουλος, Εκδόσεις ΠΧ Πασχαλίδη, Αθήνα σελ. 390-421, 2003

 

13. Υποκαλιαιμία

Κ. Μαυροματίδης, Π. Ζηρογιάννης

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά 6ου Σεμιναρίου. Εντατικής Θεραπείας Υγρά και Ηλεκτρολύτες. Εκδότης Γ. Μπαλτόπουλος, Εκδόσεις ΠΧ Πασχαλίδη, Αθήνα σελ. 422-453, 2003

 

14. Ύδωρ και ηλεκτρολύτες & οξεοβασικές διαταραχές σε ασθενείς με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Κ Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά 6ου Σεμιναρίου. Εντατικής Θεραπείας Υγρά και Ηλεκτρολύτες. Εκδότης Γ. Μπαλτόπουλος, Εκδόσεις ΠΧ Πασχαλίδη, Αθήνα σελ. 661677, 2003

 

15. Επείγοντα σε οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Dialysis Living 2003; 7: 10-12

 

16. Η δίαιτα των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

Κ. Μαυροματίδης, Τ. Τσίτσιος, Ν. Σωτηρακόπουλος

Δημοσιεύθηκε: Dialysis Living 2002; 5: 8-16

 

17. Η δίαιτα των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Dialysis Living 2003; 7: 9-12

 

4.3.4. Βιβλία

Η πολυκυστική νόσος των νεφρών (σελίδες 293)

Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

Θεσσαλονίκη 2003, University Studio Press, Thessaloniki

Η πολυκυστική νόσος των νεφρών αποτελεί ίσως την εντονότερα διερευνημένη κληρονομική νεφρική νόσο των τελευταίων 20 χρόνων. Έτσι οι πολυάριθμες μελέτες που έγιναν στα χρόνια που πέρασαν διαλεύκαναν το γονιδιακό τοπίο της νόσου και ξεκαθάρισαν πολλές άλλες πτυχές της. Αυτή η αλματώδης πρόοδος που έγινε, απαιτούσε συστηματική συγκέντρωση της συσσωρευμένης γνώσης που αποκτήθηκε για τη νόσο, έτσι ώστε σε κάθε τομέα της να καταγράφεται η τρέχουσα κατάσταση. Το τεράστιο λοιπόν υλικό που συγκεντρώθηκε, μελετήθηκε διεξοδικά και καταγράφηκε στις σελίδες του βιβλίου αυτού. Η προσπάθεια που έγινε ήταν να δοθεί κυρίως κλινική κατεύθυνση, αν και η αναφορά στη γονιδιακή φύση της νόσου, στην παθογένεια και την ανάπτυξη των κύστεως επίσης αναλύθηκαν διεξοδικά. Βέβαια δεν πρέπει να λησμονείται ότι στη δομή του βιβλίου που καλύπτει κάθε πτυχή της νόσου, συνέβαλε σημαντικά η γνώση και η εμπειρία του γράφοντος για τη νόσο, από τον πολύ σημαντικό αριθμό ασθενών που συγκεντρώθηκε στο αρχείο του στα χρόνια που μεσολάβησαν.

Η συγγραφή του βιβλίου ήταν δύσκολη, επίπονη και χρονοβόρα. Πιστεύω ότι δόθηκε σ’ αυτό εκτός από την εμπειρία μου για τη νόσο και ο κύριος κορμός της σημερινής γνώσης που απορρέει από τη διεθνή βιβλιογραφία, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και περιμένω να προσφέρει στον αναγνώστη (ειδικό νεφρολόγο και μη), όλα όσα χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του πάσχοντα συνανθρώπου. Φυσικά η καλοπροαίρετη κριτική από τον κάθε ένα που θα ανατρέξει στις σελίδες του θα συμβάλλει στη βελτίωση πιθανής επόμενης έκδοσης.

4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

4.4.1. Νοσηλεύτριες

4.4.1.1. Γκιοβρέκη Αικατερίνη

 1. 32ο Συνέδριο EDTNA, Birmingham, Η. Βασιλείου, 20-23 Σεπτεμβρίου 2003
 2. 2. 3ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, «Σακχαρώδης Διαβήτης και νεφρός-Διαβητική νεφροπάθεια», Αλεξανδρούπολη, 4-5 Απριλίου 2003-10-13

4.4.1.2. Μορφακίδου Λουλουδιά

 1. 1. Επιστημονικό Συμπόσιο «Μεταμόσχευση Νεφρού», Σύγχρονες Απόψεις, 3-4 Οκτωβρίου 2003, Βόλος
 2. 3ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, «Σακχαρώδης Διαβήτης και νεφρός-Διαβητική νεφροπάθεια», Αλεξανδρούπολη, 4-5 Απριλίου 2003-10-13

4.4.1.3. Καραπαναγιώτου Παναγιώτα

 1. 1. Επιστημονικό Συμπόσιο «Μεταμόσχευση Νεφρού», Σύγχρονες Απόψεις, 3-4 Οκτωβρίου 2003, Βόλος
 2. 3ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, «Σακχαρώδης Διαβήτης και νεφρός-Διαβητική νεφροπάθεια», Αλεξανδρούπολη, 4-5 Απριλίου 2003-10-13

4.4.1.4. Γιαραμαζίδου Θεώνη

 1. Επιστημονικό Συμπόσιο «Μεταμόσχευση Νεφρού», Σύγχρονες Απόψεις, 3-4 Οκτωβρίου 2003, Βόλος
 2. 3ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, «Σακχαρώδης Διαβήτης και νεφρός-Διαβητική νεφροπάθεια», Αλεξανδρούπολη, 4-5 Απριλίου 2003-10-13
 3. 14η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕΝ, Αθήνα 19 Μαρτίου 2003

4.4.1.5. Τέλλιου Παπανιώτα,

 1. Επιστημονικό Συμπόσιο «Μεταμόσχευση Νεφρού», Σύγχρονες Απόψεις, 3-4 Οκτωβρίου 2003, Βόλος

4.4.1.6. Γιάγκογλου Βασιλική

 1. Επιστημονικό Συμπόσιο «Μεταμόσχευση Νεφρού», Σύγχρονες Απόψεις, 3-4 Οκτωβρίου 2003, Βόλος

4.4.1.7. Σβιντρίδου Καλίοπη

 1. Επιστημονικό Συμπόσιο «Μεταμόσχευση Νεφρού», Σύγχρονες Απόψεις, 3-4 Οκτωβρίου 2003, Βόλος

4.4.1.8. Δημητρακοπούλου Αργυρώ

 1. 14η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕΝ, Αθήνα 19 Μαρτίου 2003

4.4.1.9. Γιανναράκη Δήμητρα

 1. 14η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕΝ, Αθήνα 19 Μαρτίου 2003

4.4.1.10. Γαϊδαρτζή Ιωάννα

 1. 14η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕΝ, Αθήνα 19 Μαρτίου 2003

4.4.1.11. Γιαννέλη Κων/νιά

 1. 32ο Συνέδριο EDTNA, Birmingham Η. Βασιλείου, 20-23 Σεπτεμβρίου 2003

4.4.1.12. Ηλιού Χρυσούλα

 1. 32ο Συνέδριο EDTNA, Birmingham Η. Βασιλείου, 20-23 Σεπτεμβρίου 2003

4.4.2. Ιατροί

4.4.2.1. Μαυροματίδης Κώστας

 1. 6ος Κύκλος Συνεχιζόμενης ιατρικής Εκπαίδευσης, Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας, Ολυμπία, 13-15 Φεβρουαρίου 2003
 2. 65η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, Αθήνα 13-14.3.2003
 3. Optimizing Anemia management, Exploring the present, discovering the future, Munich, Germany 8 March 2003
 4. 3ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, «Σακχαρώδης Διαβήτης και νεφρός-Διαβητική νεφροπάθεια», Αλεξανδρούπολη, 4-5 Απριλίου 2003-10-13
 5. Optimizing Anemia management, Exploring the present, discovering the future, Αθήνα, Roche
 6. 40ο Συνέδριο EDTA, Βερολίνο 8-12 Ιουνίου 2003
 7. Επιστημονικό Συμπόσιο «Μεταμόσχευση Νεφρού», Σύγχρονες Απόψεις, 3-4 Οκτωβρίου 2003, Βόλος
 8. 6o Συνέδριο BANTAO, Βάρνα Βουλγαρίας, 6-9 Οκτωβρίου 2003
 9. 66η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, 21-22 Νοεμβρίου 2003, Θεσ/νίκη
 10. 3η Εκδήλωση Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης «Ημέρες Νεφρολογίας στην Έδεσσα», Έδεσσα, 10-11 Οκτωβρίου 2003

4.4.2.2. Τσίτσιος Τηλέμαχος

 1. 65η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, Αθήνα 13-14.3.2003
 2. Σεμινάριο Υπέρτασης, Σάμος 2003
 3. 3ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, «Σακχαρώδης Διαβήτης και νεφρός-Διαβητική νεφροπάθεια», Αλεξανδρούπολη, 4-5 Απριλίου 2003-10-13
 4. 40ο Συνέδριο EDTA, Βερολίνο 8-12 Ιουνίου 2003
 5. 6o Συνέδριο BANTAO, 6-9 Οκτωβρίου 2003
 6. 66η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, 21-22 Νοεμβρίου 2003, Θεσ/νίκη

4.4.2.3. Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

 1. 40ο Συνέδριο EDTA, Βερολίνο 8-12 Ιουνίου 2003
 2. 6ος Κύκλος Συνεχιζόμενης ιατρικής Εκπαίδευσης, Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας, Ολυμπία, 13-15 Φεβρουαρίου 2003
 3. Optimizing Anaemia management, Exploring the present, discovering the future, Roche. Αθήνα 2003
 4. 3ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, «Σακχαρώδης Διαβήτης και νεφρός-Διαβητική νεφροπάθεια», Αλεξανδρούπολη, 4-5 Απριλίου 2003-10-13
 5. Επιστημονικό Συμπόσιο «Μεταμόσχευση Νεφρού», Σύγχρονες Απόψεις, 3-4 Οκτωβρίου 2003, Βόλος
 6. Μετεκπαιδεύτηκα μαθήματα υπέρτασης

4.4.2.4. Καλογιαννίδου Ειρήνη

 1. Επιστημονικό Συμπόσιο «Μεταμόσχευση Νεφρού», Σύγχρονες Απόψεις, 3-4 Οκτωβρίου 2003, Βόλος
 2. 66η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, 21-22 Νοεμβρίου 2003, Θεσ/νίκη

4.4.2.5. Τέρση Μαρία

 1. Επιστημονικό Συμπόσιο «Μεταμόσχευση Νεφρού», Σύγχρονες Απόψεις, 3-4 Οκτωβρίου 2003, Βόλος
 2. 66η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, 21-22 Νοεμβρίου 2003, Θεσ/νίκη

4.4.2.6. Σταμπολίδου Μαρία

 1. 40ο Συνέδριο EDTA, Βερολίνο 8-12 Ιουνίου 2003

4.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο ΓΝΝ Κομοτηνής σήμερα μπορούμε να καλύψουμε κάθε μορφή θεραπείας που σχετίζεται με την εξωνεφρική κάθαρση και τη νεφρολογία, όπως επίσης και την υποστηρικτική θεραπεία σε νόσους άλλων ειδικοτήτων (μορφές τύφλωσης και θρομβωτικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια). Είναι δεδομένο ότι το Νεφρολογικό τμήμα εργάζεται για να δώσει λύσεις σύγχρονες και διεθνώς αποδεκτές στους ασθενείς που τις χρειάζονται ή θα τις χρειαστούν. Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις θεωρούμε δεδομένο ότι:

1. Η επένδυση στο Νεφρολογικό Τμήμα είναι πρόκληση που πάντα θα σας δικαιώνει.

2. Η στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματός μας όποτε το χρειάζεται (σήμερα χρειάζονται ακόμη 2 νοσηλεύτριες για να καλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν), έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που θα προκύψουν.

3. Είναι επιβεβλημένο να βοηθήσετε να προχωρήσει η ανέγερση του κτιρίου, όπου θα στεγαστεί η περιτοναϊκή κάθαρση και η νεφρολογική κλινική, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό που σίγουρα θα προκύψει στο άμεσο μέλλον. Ακόμη είναι άκρως απαραίτητο να φροντίσετε για την κατασκευή του συστήματος εξαερισμού του χώρου της ΜΤΝ, όπου η κατάσταση είναι ανυπόφορη.

4. Πρέπει να βοηθήσετε στη δημιουργία του Πειραματικού Εργαστηρίου, όπου θα αναπτύξουμε έρευνα σε πειραματόζωα, κάτι που δώσει ώθηση στο νοσοκομείο μας γενικότερα.

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος