ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2004

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 2004 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

      1 Διευθυντής

      1 Αναπληρωτής Διευθυντής

      1 Επιμελητής A’

      1 Επιμελήτρια Β΄ και

      2 Αγροτικοί

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

22 νοσηλεύτριες από τις οποίες οι 2 βρίσκονται σε άδεια (μητρότητας και για λόγους υγείας)

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Στη ΜΤΝ λειτουργούν 25 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε δύο βάρδιες και 10 εφεδρικά. Με τα 10 από τα 24 μηχανήματα μπορεί και εφαρμόζεται αιμοδιήθηση, on line αιμοδιήθηση με 7, ενώ με τα υπόλοιπα συμβατική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά.

2.2. Υπάρχουν και λειτουργούν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης για ασθενείς που χρειάζονται την μέθοδο αυτή.

2.3. Άρχισε να απορροφάται το ποσό των 45.000.000 με το οποίο μας χρηματοδότησε το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων (Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/Γποικ 34256/29-11-2001) που εγκρίθηκε για βελτίωση του εξοπλισμού του Νεφρολογικού Τμήματος. Αγοράστηκε ήδη και λειτουργεί ο υπερηχο-τομογράφος με τον ανάλογο εκτυπωτή και είναι σε εξέλιξη η αγορά 2 κλινοζυγών, μιας φυγοκέντρου και ενός οπτικού μικροσκοπίου. Πάρθηκε επίσης το μηχάνημα προσδιορισμού ελεύθερων ριζών οξυγόνου.

3. ΤΜΗΜΑΤΑ

3.1. Κατά το 2004 στο Νεφρολογικό Τμήμα λειτουργούσαν: 1) Η μονάδα εξωνεφρικής κάθαρσης με τεχνητό νεφρό και 2) η μονάδα της συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης.

3.2. Παράλληλα λειτουργούσαν τέσσερα εξωτερικά ιατρεία : 1) Υπέρτασης (ένα), 2) νεφρικών νόσων (δύο) και 3) περιτοναϊκής κάθαρσης (ένα) (που εξυπηρετούσε τους 36-41 ασθενείς που ήταν και είναι ενταγμένοι σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση).

3.3. Ο κ. Σωτηρακόπουλος εξειδικευμένος στους υπερήχους (κατέχει άδεια από το ΚΕΣΥ), κάλυψε και το 2004 τις ανάγκες των νεφρολογικών ασθενών με υπερήχους, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα που ανήκει ήδη στο τμήμα μας, έτσι ώστε να υπάρχει αυτοτέλεια και δυνατότητα να παροχής ταχείας διάγνωσης στα περιστατικά μας.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.1.1. Σήμερα ευρισκόμενοι στο τέλος του 2004 στο νεφρολογικό τμήμα του ΓΝ Κομοτηνής είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 84 ασθενείς (κατά το 2003 κυμάνθηκαν από 71-83), δηλαδή γίνονται για μόνιμους ασθενείς >1190 αιμοκαθάρσεις/μήνα, ενώ το 2003 έγιναν 1047/μήνα (αύξηση κατά >5%), στους οποίους πρέπει να προστεθούν τουλάχιστον άλλοι δύο φιλοξενούμενοι ασθενείς/μήνα (δηλαδή άλλες 25 περίπου αιμοκαθάρσεις/μήνα) και άλλες περίπου 25 έκτακτες αιμοκαθάρσεις γα τους χρόνιους και μόνιμους νεφροπαθείς ανά μήνα (σύνολο ~1127 αιμοκαθάρσεις/μήνα.

4.1.2 .Στη Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση με το τέλος του 2004 ήταν ενταγμένοι 41 ασθενείς, ενώ στο τέλος του 2003 ήταν 29, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην μονάδα μας και παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά μας Ιατρεία που γίνονταν κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους χώρους του νεφρολογικού τμήματος.

4.1.3. Εφαρμόστηκε η συνεχής αρτηριοφλεβική και φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΑΦΑ, ΣΦΦΑ), σε ασθενείς της ΜΕΘ (αντιμετωπίστηκε κάθε ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια), όπως επίσης και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις (paraquat, παραθείο κ.ά.).

4.1.4. Στα εξωτερικά ιατρεία υπέρτασης και νεφρικών νόσων εξετάστηκαν το 2004, συνολικά 1422 ασθενείς (περίπου 800 στα ιατρεία νεφρικών νόσων και 622 στα ιατρεία υπέρτασης) στο εξωτερικό ιατρείο νεφρικών νόσων 575 και στο ιατρείο της Περιτοναϊκής κάθαρσης κάθε εβδομάδα 10 ασθενείς (5 και 5 κάθε Τρίτη και Πέμπτη) (συνολικά το έτος ~480).

4.1.5. Κατά το έτος 2004 επίσης αντιμετωπίστηκαν από ιατρούς του νεφρολογικού τμήματος όλα τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και είχαν πρόβλημα νεφρολογικό, φυσικά όποτε κληθήκαμε (45 ασθενείς/μήνα). Ειδικότερα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, δηλητηριάσεις κ.ά στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική όπως και στην ΜΕΘ.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.2.1. Ζητήσαμε από το ΚΕΣΥ και δόθηκε η έγκριση το νεφρολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας να χορηγεί ένα χρόνο ειδικότητα νεφρολογίας. Άρχισαν οι διαδικασίες για την σύσταση θέσεων για να υλοποιηθεί το θετικό αυτό βήμα.

4.2.2. Το πρόγραμμα του νεφρολογικού τμήματος (ηλεκτρονικό) που καταρτίστηκε από την Μονάδα μας τροφοδοτήθηκε ήδη με τα δεδομένα της και σήμερα πλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, όσον αφορά στους ασθενείς μας (αιμοκαθαιρόμενους, εξωτερικού ιατρείου κ.ά.).

4.2.3. Έχουμε δημιουργήσει τον ιστότοπο renalkomotini.gr τον οποίο επισκέπτες το χαρακτήρισαν άριστο και θεωρούν με σχόλιά τους (γραπτά και προφορικά) ότι συμβάλλει σημαντικά στην ενημέρωση των επισκεπτών του.

4.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.3.1. Κριτής εργασιών

4.3.1.1. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής εργασιών του περιοδικού Ελληνική Νεφρολογία για το έτος 2004.

4.3.1.2. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής εργασιών του περιοδικού Nephron

4.3.1.3. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής εργασιών του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας

4.3.1.4. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής εργασιών του περιοδικού Ελληνική Ιατρική για το έτος 2004

 

4.3.2. Προεδρεία

4.3.2.1. Ο υπογράφων προήδρευσε σε μία ενότητα των εργασιών του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας, Ρόδος, 16-19 Ιουνίου 2004

4.3.2.2. Ο υπογράφων προήδρευσε σε μία ενότητα των εργασιών του 4ου Σεμιναρίου Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, Μέτσοβο, 7-9 Οκτωβρίου 2004

4.3.2.3. Ο υπογράφων προήδρευσε σε μία ενότητα των εργασιών της 68ης Επιστημονικής Συνάντησης της ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη 18-19 Νοεμβρίου 2004

 

4.3.3. Οργανωτικές θέσεις

Ο υπογράφων υπήρξα ταμίας του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας, 16-19 Ιουνίου 2004

 

4.3.4. Συμμετοχές ερευνητικές

Το τμήμα μας συμμετείχε στο πρόγραμμα Στοιχεία Ευρωπαϊκής Πρακτικής (EPD)

 

4.3.5. Μαθήματα

4.3.5.1. Μαθήματα εντός νοσοκομείου

Α. Γιοχτσή

3.1.2004. Θεραπεία υποκατάστασης στην Τρίτη ηλικία (τεχνητός νεφρός – περιτοναϊκή κάθαρση)

Ε. Καμπαρέλη

20.2.2004. Ψυχολογικά προβλήματα νεφροπαθών

Μ. Τέρση

3.2.2004. Υπέρταση στην αιμοκάθαρση και στον αιμοκαθαιρόμενο ασθενή

Ε. Καλογιαννίδου

1.3.2004. Εξωνεφρική κάθαρση στην ΟΝΑ (HD, PD, CAVH)

4.3.5.2. Μαθήματα εκτός νοσοκομείου

1. Κ. Μαυροματίδης

 

4.3.6. Συμμετοχή σε ημερίδες και συμπόσια και στρογγυλά τραπέζια

1. Ποιότητα ζωής στην αιμοκάθαρση, 3ο Διεθνές Συνέδριο Ποιότητα Ζωής στη Χρόνια Νεφρική ανεπάρκεια, 19-20 Μαρτίου 2004

Προεδρείο: Ν. Γερμανός, Α. Σιούλης

Εισηγητές: Α. Τυρλιώνη, I. Fuhrman, Κ. Μαυροματίδης, Α. Τράντα

Ανέπτυξα το θέμα: Ο ρόλος των προγραμμάτων διατροφής σε ασθενείς με ΧΝΑ

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά του συνεδρίου σελ. 149-150

 

2. Διαταραχές μεταβολισμού καλίου και μαγνησίου, Σάμος 4.12.2004

Προεδρείο: Κ. Μαυροματίδης

Εισηγητές: Κ. Μαυροματίδης, Ν. Κακλαμάνης, Ι. Τζανάκης

Υπερκαλιαιμίας: Κ. Μαυροματίδης

Υποκαλιαιμία: Ν. Κακλαμάνης

Υπό- και υπεμαγνησιαιμία: Ι. Τζανάκης

 

4.3.7. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις

1. Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και ηλεκτρολυτών σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη

Ν. Σωτηρακόπουλος, Τ. Τσίτσιος, Μ. Πέιου, Ε. Καλογιαννίδου, Μ. Τέρση, Κ. Τασιοπούλου, Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε:Ελληνική Νεφρολογία 2004:16:136-142

 

2. Αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της αγγειακής προσπέλασης για αιμοκάθαρση

Ι. Σκάνδαλος, Ι. Χρίστου, Α. Σαμαράς, Γ. Βισβάδρδης, Τ. Τσίτσιος, Κ. Καραμόσχος

Ανακοινώθηκε: 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Ρόδος 16-19 Ιουνίου 2004

 

3. Η γνώση των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών για την περιεκτικότητα των τροφών του διαιτολογίου τους σε νάτριο, κάλιο και φώσφορο

Θ. Γιαραμαζίδου, Α. Γκιοβρέκη, Λ. Μορφακίδου, Χ. Ηλιού, Π. Καραπαναγιώτου,

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Σάνη 6-9 Μαΐου 2004

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία (έγινε δεκτή για δημοσίευση)

 

4. Η συχνότητα της υπέρτασης σε παιδιά κατασκήνωσης

Ι. Ρουντένκο, Μ. Τοπαλίδου, Μ. Σταμπολίδου, Ν. Σωτηρακόπουλος, Τ. Τσίτσιος, Κ. Μαυροματίδης

Ανακοινώθηκε: 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Ρόδος 16-19 Ιουνίου 2004

Δημοσιεύθηκε: Αρτηριακή υπέρταση (έγινε δεκτή για δημοσίευση)

 

5. The red blood cell deformability in patients suffering from end stage renal failure on haemodialysis or continuous ambulatory peritoneal dialysis

N Sotirakopoulos, T Tsitsios,M Stambolidou, G Athanasiou, M Peiou, Kokkinou, K Mavromatidis

Ανακοινώθηκε: 6ο Συνέδριο BANTAO, 6-9 Οκτωβρίου 2003, Βάρνα Βουλγαρίας

Δημοσιεύθηκε: Ren Failure 2004;26: 179-182

 

6. Dose-related effects of sodium bicarbonate on acid-base balance during exhausting anaerobic exercise

I. Douroudos, I Fatouros, K Mavromatidis, T Tsitsios, P. Fotinakis, A. Jamouras, K. Taxildaris

Ανακοινώθηκε: 51st Annual Meeting, Indianapolis, Indiana 2-5 June 2004

Δημοσιεύθηκε: Medicine & Science in Sports & exercise : Page S172 (1166 abstr)

 

7. Αεριογόνος φλεγμονή αγγειακής προσπέλασης για αιμοκάθαρση

Ι. Σκάνδαλος, Κ. Παύλου, Τ. Τσίτσιος, Κ. Καραμόσχος

Ανακοινώθηκε: 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2004

 

8. Προβλήματα ύδατος, ηλεκτρολυτών, οξεοβασικής ισορροπίας χειρουργικών ασθενών

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Dialysis Living 2004; 11: 26-42

 

9. The knowledge of hemodialysis patients about the composition of their diet in sodium, potassium and phosphate

T. Giaramatzidou, A. Giovreki, L. Morfakidou, C. Iliou, P. Karapanagiotou

Δημοσιεύθηκε: Εστάλη για δημοσίευση στο EDTNA/ERA

 

10. Λοιμώξεις που σχετίζονται με την παρουσία κεντρικών φλεβικών καθετήρων αιμοκάθαρσης

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Εστάλη για δημοσίευση στο περιοδικό Ελληνική νεφρολογία

 

11. Οίδημα ανθεκτικό στη διουρητική θεραπεία

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Dialysis living 2004; 44-49

 

12. Οίδημα ανθεκτικό στη διουρητική θεραπεία: Αιτίες και αντιμετώπιση

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Ιατρική 2004; 70: —-

 

4.3.8. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η γνώση των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών για την περιεκτικότητα των τροφών του διαιτολογίου τους σε νάτριο, κάλιο και φώσφορο

Θ. Γιαραμαζίδου, Α. Γκιοβρέκη, Λ. Μορφακίδου, Χ. Ηλιού, Π. Καραπαναγιώτου,

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Σάνη 6-9 Μαΐου 2004

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

 

4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

4.4.1. Νοσηλεύτριες

4.4.1.1. Μορφακίδου Λουλουδιά

 1. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 6-9 Μαΐου 2004, Σάνη Χαλκιδικής

4.4.1.2. Ηλιού Χρύσα

 1. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 6-9 Μαΐου 2004, Σάνη Χαλκιδικής

4.4.1.3. Καραπαναγιώτου Παναγιώτα

 1. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 6-9 Μαΐου 2004, Σάνη Χαλκιδικής
 2. 68η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, 21-22 Νοεμβρίου 2004, Θεσ/νίκη

4.4.1.4. Γκιοβρέκη Κατερίνα

 1. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 6-9 Μαΐου 2004, Σάνη Χαλκιδικής

4.4.1.5. Γιαραμαζίδου Θεώνη

 1. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 6-9 Μαΐου 2004, Σάνη Χαλκιδικής
 2. 14η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτών-τριών, 20 Μαρτίου, Αθήνα 2004
 3. 68η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, 21-22 Νοεμβρίου 2004, Θεσ/νίκη

4.4.1.6. Μπαμπίδου Ελένη

 1. 14η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτών-τριών, 20 Μαρτίου, Αθήνα 2004

4.4.1.7. Γαϊδατζή ιωάννα

 1. 14η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτών-τριών, 20 Μαρτίου, Αθήνα 2004

4.4.1.8. Θεοδωρίδου Θεοπούλα

 1. 33ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο EDTNA/ERCA, Γενεύη, 4-7 Σεπτεμβρίου 2004

4.4.1.9. Τέλλιου Παναγιώτα

 1. 33ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο EDTNA/ERCA, Γενεύη, 4-7 Σεπτεμβρίου 2004

4.4.1.10. Σβυντρίδου Καλλιόπη

 1. 33ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο EDTNA/ERCA, Γενεύη, 4-7 Σεπτεμβρίου 2004

4.4.2. Ιατροί

4.4.2.1. Μαυροματίδης Κώστας

 1. 67η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, Αθήνα 11-12 Μαρτίου 2004
 2. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 6-9 Μαΐου 2004, Σάνη Χαλκιδικής
 3. 39ο Συνέδριο EDTA, Λισσαβόνα 15-18 Μαΐου 2004
 4. 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Ρόδος, 16-19 Ιουνίου 2004
 5. 4ο Σεμινάριο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη νεφρολογία, 7-9 Οκτωβρίου 2004, Μέτσοβο
 6. 68η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, 21-22 Νοεμβρίου 2004, Θεσ/νίκη
 7. The ISN 2004 conference on prevention of progression of renal disease, Hong Kong 29 June-1 July 2004
 8. 3Ο Διεθνές συνέδριο ποιότητας ζωής στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, Θεσσαλονίκη 19-20/3/2004

4.4.2.2. Τσίτσιος Τηλέμαχος

 1. 39ο Συνέδριο EDTA, Λισσαβόνα 15-18 Μαΐου 2004
 2. 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Ρόδος, 16-19 Ιουνίου 2004
 3. 4ο Σεμινάριο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη νεφρολογία, 7-9 Οκτωβρίου 2004, Μέτσοβο

4.4.2.3. Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

 1. 67η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, Αθήνα 11-12 Μαρτίου 2004
 2. 14o European Meeting on Hypertension, Paris, France 14-17 Ιουνίου 2004
 3. 4ο Σεμινάριο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη νεφρολογία, 7-9 Οκτωβρίου 2004, Μέτσοβο
 4. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, 14-18 Απριλίου 2004, Κως
 5. 68η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, 21-22 Νοεμβρίου 2004, Θεσ/νίκη
 6. Σεμινάρια 2003-2004 της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Υπέρτασης με θέμα «Νέες Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές κατευθυντήριες οδηγίες για την υπέρταση και η εφαρμογή τους στην καθημερινή κλινική πράξη»
 7. 3Ο Διεθνές συνέδριο ποιότητας ζωής στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, Θεσσαλονίκη 19-20/3/2004

4.4.2.4. Αρμετζιοϊου Κάρμεν

 1. 39ο Συνέδριο EDTA, Λισσαβόνα 15-18 Μαΐου 2004
 2. 67η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, Αθήνα 11-12 Μαρτίου 2004
 3. 68η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, 21-22 Νοεμβρίου 2004, Θεσ/νίκη
 4. 2Ο Διεθνές συνέδριο ποιότητας ζωής στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, Θεσσαλονίκη 3-6/6/2004

4.4.2.5. Καλογιαννίδου Ειρήνη

 1. 67η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, Αθήνα 11-12 Μαρτίου 200
 2. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 6-9 Μαΐου 2004, Σάνη Χαλκιδικής
 3. 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Ρόδος, 16-19 Ιουνίου 2004
 4. 4ο Σεμινάριο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη νεφρολογία, 7-9 Οκτωβρίου 2004, Μέτσοβο
 5. 68η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, 21-22 Νοεμβρίου 2004, Θεσ/νίκη
 6. 3Ο Διεθνές συνέδριο ποιότητας ζωής στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, Θεσσαλονίκη 19-20/3/2004

4.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο ΓΝ Κομοτηνής σήμερα είμαστε ικανοί και πρόθυμοι να καλύψουμε κάθε μορφή θεραπείας που σχετίζεται με την εξωνεφρική κάθαρση και τη νεφρολογία, όπως επίσης και την υποστηρικτική θεραπεία σε νόσους άλλων ειδικοτήτων (μορφές τύφλωσης και θρομβωτικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια). Είναι δεδομένο ότι το Νεφρολογικό τμήμα εργάζεται για να δώσει λύσεις σύγχρονες και διεθνώς αποδεκτές στους ασθενείς που τις χρειάζονται ή θα τις χρειαστούν. Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις θεωρούμε δεδομένο ότι:

1. Η επένδυση στο Νεφρολογικό Τμήμα είναι πρόκληση που πάντα θα σας δικαιώνει.

2. Θα στελεχώνετε με νοσηλευτικό προσωπικό το τμήμα μας όποτε το χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που θα προκύψουν.

3. Θα βοηθήσετε να δημιουργηθεί τμήμα με νοσηλευτικά κρεβάτια, όπου θα στεγαστεί αρχικά η περιτοναϊκή κάθαρση και στη συνέχεια η νεφρολογική κλινική, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό που σίγουρα θα προκύψει στο άμεσο μέλλον.

4. Θα βοηθήσετε στη δημιουργία του Πειραματικού Εργαστηρίου όπου θα αναπτύξουμε έρευνα σε πειραματόζωα.

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος