ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 2005 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

      1 Διευθυντής

      1 Αναπληρωτής Διευθυντής

      1 Επιμελητής A’

      1 Επιμελήτρια Β΄ και

      3 Αγροτικοί

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

23 νοσηλεύτριες από τις οποίες μία βρίσκεται σε άδεια κυήσεως (Παρασκευούδη Αναστασία)

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Στη ΜΤΝ λειτουργούν 25 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε δύο βάρδιες και 10 εφεδρικά. Με τα 9 από τα 24 μηχανήματα μπορεί και εφαρμόζεται αιμοδιήθηση, on line αιμοδιήθηση με 9, ενώ με τα υπόλοιπα 7 συμβατική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά.

2.2. Υπάρχουν και λειτουργούν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης για ασθενείς που χρειάζονται την μέθοδο αυτή.

2.3. Άρχισε να απορροφάται το ποσό των 45.000.000 με το οποίο μας χρηματοδότησε το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων (Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/Γποικ 34256/29-11-2001). Έτσι αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2005 αγοράστηκαν ένας υπερηχο-τομογράφος, 2 κλινοζυγοί, μία φυγόκεντρος, ένα οπτικό μικροσκόπιο και ένα οθφαλμοσκόπιο.

2.4. Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός εγκατάστασης ψύξης-θέρμανσης για τον χώρο της κυρίως ΜΤΝ και πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύντομα.

2.5. Βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη ο διαγωνισμός επισκευής των χώρων μετεγκατάστασης της περιτοναϊκής κάθαρσης, που αποτελείται από 7 δωμάτια που βρίσκονται στον τρίτο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται και η ΜΤΝ.

3. ΤΜΗΜΑΤΑ

3.1. Κατά το 2005 στο Νεφρολογικό Τμήμα λειτουργούσαν: 1) Η μονάδα εξωνεφρικής κάθαρσης με τεχνητό νεφρό και 2) η μονάδα της συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης.

3.2. Παράλληλα λειτουργούσαν τέσσερα εξωτερικά ιατρεία: 1) Υπέρτασης, 2) νεφρικών νόσων, 3) περιτοναϊκής κάθαρσης (που εξυπηρετούσε τους 40 ασθενείς που ήταν και είναι ενταγμένοι σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση) και 4) Παχυσαρκίας.

3.3. Ο κ. Σωτηρακόπουλος εξειδικευμένος στους υπερήχους (κατέχει άδεια από το ΚΕΣΥ), κάλυψε και το 2005 τις ανάγκες των νεφρολογικών ασθενών με υπερήχους, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα που ανήκει στο τμήμα μας, έτσι ώστε το τμήμα μας να έχει αυτοτέλεια και δυνατότητα να παρέχει ταχεία διάγνωση στα περιστατικά του.

3.4. Ζητήθηκε με αίτημα του Δ/ντή και εγκρίθηκε αρχικά από το Επιστημονικό Συμβούλιο η αυτόνομη λειτουργία του Νεφρολογικού Τμήματος ως προς τη νοσηλεία νεφρολογκών ασθενών στα διάφορα τμήματα. Έτσι στο μέλλον θα εισάγονται από το τμήμα μας οι ασθενείς σε κρεβάτια των άλλων τμημάτων (παθολογικής, καρδιολογικής, χειρουργικής κ.ά.) θα έχουμε εμείς την πλήρη φροντίδα των ασθενών αυτών και θα μεριμνούμε για το εξιτήριό τους όταν θα εξέρχονται του νοσοκομείου. Νοσηλευτικά θα καλύπτονται από το τμήμα όπου θα νοσηλεύονται.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.1.1. Σήμερα ευρισκόμενοι στο τέλος του 2005 στο νεφρολογικό τμήμα του ΓΝ Κομοτηνής είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 87 ασθενείς (κατά το 2004 κυμάνθηκαν από 74-84), δηλαδή γίνονται για μόνιμους ασθενείς περίπου 1300 αιμοκαθάρσεις/μήνα, από 1078-1366/μήνα (ΜO±SD=1248±77) ενώ το 2004 έγιναν από 972-1193 (ΜΟ=1108±65/μήνα) (αύξηση κατά 9%), στους οποίους πρέπει να προστεθούν τουλάχιστον άλλοι δύο έως τρεις φιλοξενούμενοι ασθενείς/μήνα (δηλαδή άλλες 35 περίπου αιμοκαθάρσεις/μήνα) και άλλες περίπου 40 έκτακτες αιμοκαθάρσεις γα τους χρόνιους και μόνιμους νεφροπαθείς ανά μήνα (σύνολο ~1375 αιμοκαθάρσεις/μήνα).

4.1.2. Στη Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση με το τέλος του 2005 ήταν ενταγμένοι 36 ασθενείς (από 34-40), ενώ στο τέλος του 2004 ήταν 41 (από 30-41), οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην μονάδα μας και παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά μας Ιατρεία που γίνονταν κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους χώρους του νεφρολογικού τμήματος.

4.1.3. Εφαρμόστηκε η συνεχής αρτηριοφλεβική και φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΑΦΑ, ΣΦΦΑ), σε ασθενείς της ΜΕΘ (αντιμετωπίστηκε κάθε ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια), όπως επίσης και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις (paraquat, παραθείο κ.ά).

4.1.4. Στο εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης εξετάστηκαν φέτος (2005) 1250 ασθενείς, στο εξωτερικό ιατρείο νεφρικών νόσων 600, στο ιατρείο παχυσαρκίας 40 και στο ιατρείο της Περιτοναϊκής κάθαρσης κάθε εβδομάδα 10 ασθενείς (5 και 5 κάθε Τρίτη και Πέμπτη) (συνολικά το έτος 500).

4.1.5. Κατά το έτος 2005 επίσης αντιμετωπίστηκαν από ιατρούς του νεφρολογικού τμήματος όλα τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και είχαν πρόβλημα νεφρολογικό, φυσικά όποτε κληθήκαμε (40-48 ασθενείς/μήνα). Ειδικότερα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, δηλητηριάσεις κ.ά στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική όπως και στην ΜΕΘ.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.2.1. Ζητήσαμε από το ΚΕΣΥ και δόθηκε η έγκριση το νεφρολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας να χορηγεί ένα χρόνο ειδικότητα νεφρολογίας.

4.2.2. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας η δημιουργία μίας θέσεως ειδικευόμενου νεφρολογίας το τμήμα μας (Εφ. Κυβ. 1543/8,11,2005).

4.2.3. Το πρόγραμμα του νεφρολογικού τμήματος (ηλεκτρονικό) που καταρτίστηκε από την Μονάδα μας τροφοδοτήθηκε ήδη με τα δεδομένα της και σήμερα πλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, όσον αφορά στους ασθενείς μας (αιμοκαθαιρόμενους, εξωτερικού ιατρείου κ.ά.).

4.2.4. Έχουμε δημιουργήσει το site renalkomotini.gr το οποίο επισκέπτες το χαρακτήρισαν άριστο και θεωρούν με σχόλιά τους (γραπτά και προφορικά) ότι συμβάλλει σημαντικά στην ενημέρωση των επισκεπτών του.

4.2.5. Ο υπογράφων είναι ταμίας του 8ου Κύκλου των Αλκυονίδων ημερών νεφρολογίας, «Η εικόνα στη διάγνωση της νεφρικής βλάβης», 10-12 Φεβρουαρίου 2005

4.2.6. Υπήρξα μέλος της Επιστημονικής επιτροπής της 2η Επιστημονικής Ημερίδας Κυπαρισσίας. Ο κόσμος της εξωνεφρικής κάθαρσης. Προβλήματα εξωνεφρικής κάθαρσης.

4.2.7. Ζητήθηκε και εγκρίθηκε η λειτουργία Ιατρείου Παχυσαρκίας από το ΔΣ του Νοσοκομείου μας από τις 23-8-2005, με αριθμό πρωτοκόλλου 7377/20-07005, το οποίο παρακολουθεί 8-10 ασθενείς/ημέρα.

4.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.3.1. Κριτής εργασιών

4.3.1.1. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής εργασιών του Βραβείου Παπασταμάτη στα πλαίσια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου, Αθήνα 2005

4.3.1.2. Υπήρξα κριτής εργασιών του περιοδικού Renal Failure για το 2005

 

4.3.2. Προεδρεία

4.3.2.1. Προήδρευσα σε μία ενότητα εργασιών του 8ου International Conference on Geriatric Nephrology and Urology, 5-8 Μαΐου 2005, Μακεδονία Palace, Θεσσαλονίκη

4.3.2.2. 2η Επιστημονική Ημερίδα Κυπαρισσίας, 14 Μαϊου 2005. Ο κόσμος της εξωνεφρικής κάθαρσης. Προβλήματα εξωνεφρικής κάθαρσης. Αγγειακή προσπέλαση. Προήδρευσα με την κ. Δ. Γεωργαρά στην ενότητα αυτή των εισηγήσεων.

4.3.2.3. Προήδρευσα στις εργασίες των VI Κυθηραϊκών ημερών, με θέμα «Το ενζυμικό σύστημα Heme – Oxygenase στην ιδιοπαθή υπέρταση», 31 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου 2005.

4.3.2.4. Προήδρευσα στις εργασίες του 7th ΒΑΝΤΑΟ, 8-11 Sept 2005, Ohrid

4.3.2.5. Προήδρευσα σε μία ομάδα εργασιών του 3ου Συνεδρίου της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας, 23-25 Σεπτεμβρίου 2005

4.3.2.6. Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Ηλεκτρολυτικές διαταραχές», Πτολεμαϊδα, 12 Νοεμβρίου 2005

 

4.3.3. Συμμετοχή σε Πανελλήνιες καταγραφές

4.3.3.1. Συμμετείχαμε στο Πρόγραμμα Στοιχεία Ευρωπαϊκής Πρακτικής (EPD) του EDTNA

4.3.3.2. Το τμήμα μας συμμετέχει στις ομάδες εργασίας της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας

 

4.3.4. Μαθήματα

4.3.4.1. Μαθήματα εκτός νοσοκομείου

1. Κ. Μαυροματίδης

1. Φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας και ερμηνεία των οξεοβασικών διαταραχών, Μάθημα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του Β ΙΚΑ Θεσσαλονίκης, 28.01.2005

2. Υποωσμωτικά σύνδρομα, Μάθημα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του Β ΙΚΑ Θεσσαλονίκης, 14.04.2005

 

4.3.5. Διακρίσεις

4.3.5.1.Η εργασία μας με τίτλο «Deviations of placement/function of permanent central vein for hemodialysis”, Int J Artif Organs 2005; 28: 583-590, ήταν στις 26/7/2005 μεταξύ των Top abstract της διεθνούς βιβλιογραφίας.

 

4.3.6. Συμμετοχή σε ημερίδες και συμπόσια και στρογγυλά τραπέζια

1. 14η Ετήσια Επιστημονική Συνάντηση Νεφρολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ., Αθήνα 4-5/2/2005

Εισήγηση: Ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Πρόεδρος: Μ. Χατζηκνσταντίνου

Εισηγητής: Κ. Μαυροματίδης

 

2. 2η Επιστημονική Ημερίδα Κυπαρισσίας. Ο κόσμος της εξωνεφρικής κάθαρσης. Προβλήματα εξωνεφρικής κάθαρσης

Εισήγηση: Δίαιτα ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση

Πρόεδρος: Θ. Αγραφιώτης, Π. Ανάσης

Εισηγητής: Κ. Μαυροματίδης

 

3. Επιστημονική ημερίδα. Κομοτηνή

Ο διαβητικός από τη σκοπιά του παθολόγου, καρδιολόγου, νεφρολόγου και χειρουργού

Εισήγηση: Ο διαβητικός από τη σκοπιά του νεφρολόγου

Πρόεδρος: Δ. Γυμνόπουλος

Εισηγητές:

1. Γυμνόπουλος Δημήτριος

2. Αλεξάνδρα Παναγιωτίδου

3. Μαυροματίδης Κώστας

4. Μόρτογλου Αναστάσιος

 

4. 2η Ημερίδα Νεφρολογίας στην Πτολεμαϊδα, Πτολεμαϊδα 11.11.2005

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (Στρογγυλό τραπέζι το οποίο συντόνισε ο υπογράφων)

Εισήγηση: Υπερκαλιαιμία

Πρόεδρος: Κ. Μαυροματίδης

Εισηγητές:

Κ. Μαυροματίδης: Υπερκαλιαιμία

Ν. Κακλαμάνης: Υποκαλιαιμία

Ε. Γιαννάτος: Υπονατριαιμία

Μ. Τζιάμαλης: Υπερνατριαιμία

 

5. VI Κυθηραϊκές Ημέρες, Κυθηρα 31 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου 2005

Προήδρευσα στην Ομιλία με θέμα : Το ενζυμικό σύστημα «Heme-oxygenase” στην ιδιοπαθή υπέρταση

Εισηγητής: Γ. Βισβάρδης

Πρόεδρος: Κ. Μαυροματίδης

 

4.3.7. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις

1. Deviations of placement/function of permanent central vein catheters for hemodialysis.

I. Skandalos, A. Hatzibaloglou, I Evagelou, Th. Ntitsias, A. Samaras, G. Visvardis, K. Mavromatidis, K. Karamoschos

Δημοσιεύθηκε: Int J Artif Organs 2005; 28: 583-590

 

2. Οξεοβασικές διαταραχές κατά τη διάρκεια έντονης εργομετρικής αεροβικής και αναεροβικής άσκησης

Τ. Τσίτσιος, Ν. Σωτηρακόπουλος, Χ. Κατσίνας, Κ. Αρμεντζιόϊου, Ε. Καλογιαννίδου, Κ. Πατρωνίδου, Κ. Μαυροματίδης

Ανακοινώθηκε: 69η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, Αθήνα, 17-18 Μαρτίου 2005

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική νεφρολογία 2005; 17(2)

 

3. Η συχνότητα της υπέρτασης σε παιδιά κατασκήνωσης

Ι. Ρουντένκο, Μ. Τοπαλίδου, Μ. Σταμπολίδου, Ν. Σωτηρακόπουλος, Τ. Τσίτσιος, Κ. Μαυροματίδης

Ανακοινώθηκε: 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Ρόδος 16-19 Ιουνίου 2004

Δημοσιεύθηκε: Αρτηριακή υπέρταση 2004; 13: 112-115

 

4. Η γνώση των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών για την περιεκτικότητα των τροφών του διαιτολογίου τους σε νάτριο, κάλιο και φώσφορο

Θ. Γιαραμαζίδου, Α. Γκιοβρέκη, Λ. Μορφακίδου, Χ. Ηλιού, Π. Καραπαναγιώτου,

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Σάνη 6-9 Μαΐου 2004

Δημοσιεύθηκε:

Ελληνική Νεφρολογία (έγινε δεκτή για δημοσίευση)

EDTNA/ERA (έγινε δεκτή για δημοσίευση)

 

5. Χρήσιμες πληροφορίες για το νεφροπαθή που κάνει τεχνητό νεφρό

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Επιθεώρηση, 34; 27-28

 

6. Τι γνωρίζετε για την ουρική αρθρίτιδα

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Επιθεώρηση, 34; 30-34

 

7. Βιονικός νεφρός

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Επιθεώρηση, 34; 36-38

 

8. Acid-base disorders in patients with hypoproteinemia

P. Mavromatidou, N. Sotirakopoulos, T. Tsitsios, I. Skandalos, M. Peiou, K. Mavromatidis

Ανακοινώθηκε: 7o Bantao Congress, Οχρίδα 8-11 Σεπτεμβρίου 2005, σελ. 29 (Abstr)

 

9. Βαριά υποφωσφαταιμία σε αιμοκαθαιρόμενη ασθενή από μετφορμίνη

Τ. Τσίτσιος, Ν. Σωτηρακόπουλος, Κ. Αρμεντζιόϊου, Ε. Καλογιαννίδου, Α. Κολάγγης, Κ. Μαυροματίδης

Ανακοινώθηκε: 70η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, 17-18 Νοεμβρίου 2005

Δημοσιεύθηκε: Εστάλη για δημοσίευση στο περιοδικό Ελληνική Νεφρολογία

 

10. Η παχυσαρκία από τη σκοπιά του νεφρολόγου

Κ. Μαυροματίδης, Ε. Καλογιαννίδου

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική νεφρολογία (Εγκρίθηκε για δημοσίευση)

 

11. Η υπέρταση στο μεταβολικό σύνδρομο

Κ. Μαυροματίδης, Ε. Καλογιαννίδου

Δημοσιεύθηκε: Αρτηριακή Υπέρταση (Εγκρίθηκε για δημοσίευση)

 

12. Η αξία του multistix στην ανίχνευση ασυμπτωματικών λοιμώξεων του ουροποιητικού σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Ρουντένκο Ι, Τοπαλίδου Μ, Σταμπολίδου Μ, Καλογιαννίδου Ε, Πέϊου Μ, Σωτηρακόπουλος Ν, Τσίτσιος Τ, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Παιδιατρική (Εστάλη για δημοσίευση)

 

4.3.8.Συμμετοχή σε συγγραφή βιβλίων

Ισοζύγιο υγρών – ηλεκτρολυτών – Σύνθεση και κατανομή των υγρών των διαμερισμάτων του οργανισμού

ΠΝ Ζηρογιάννης, Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Κλινική Νεφρολογία, Αθήνα, Ιατρικές εκδόσεις Τεχνόγραμμα, Τόμος Ι, Κεφάλαιο 6ο, 2005, Σελίδες 439-474

 

Ισοζύγιο υγρών – ηλεκτρολυτών – Μεταβολισμός νατρίου και νερού

ΠΝ Ζηρογιάννης, Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε : Κλινική Νεφρολογία, Αθήνα, Ιατρικές εκδόσεις Τεχνόγραμμα, Τόμος Ι, Κεφάλαιο 6ο, 2005, Σελίδες 494-553

 

Κλινική – Διαγνωστική προσέγγιση ηλεκτρολυτικών διαταραχών – Υπωσμωτικές καταστάσεις – Υπονατριαιμία

Κ. Μαυροματίδης, ΠΝ Ζηρογιάννης

Δημοσιεύθηκε: Κλινική Νεφρολογία, Αθήνα, Ιατρικές εκδόσεις Τεχνόγραμμα, Τόμος Ι, Κεφάλαιο 7ο, 2005, Σελίδες 584-603

 

Κλινική – Διαγνωστική προσέγγιση ηλεκτρολυτικών διαταραχών – Υπερωσμωτικές καταστάσεις – Υπερνατριαιμία

Κ. Μαυροματίδης, ΠΝ Ζηρογιάννης

Δημοσιεύθηκε: Κλινική Νεφρολογία, Αθήνα, Ιατρικές εκδόσεις Τεχνόγραμμα, Τόμος Ι, Κεφάλαιο 7ο, 2005, Σελίδες 604-619

 

Κλινική – Διαγνωστική προσέγγιση ηλεκτρολυτικών διαταραχών – Μεταβολισμός καλίου

ΠΝ Ζηρογιάννης, Ελ. Σακκά, Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Κλινική Νεφρολογία, Αθήνα, Ιατρικές εκδόσεις Τεχνόγραμμα, Τόμος Ι, Κεφάλαιο 7ο, 2005, Σελίδες 620-645

 

Κλινική – Διαγνωστική προσέγγιση ηλεκτρολυτικών διαταραχών – Υποκαλιαιμία

Κ. Μαυροματίδης, ΠΝ Ζηρογιάννης

Δημοσιεύθηκε: Κλινική Νεφρολογία, Αθήνα, Ιατρικές εκδόσεις Τεχνόγραμμα, Τόμος Ι, Κεφάλαιο 7ο, 2005, Σελίδες 646-672

 

Κλινική – Διαγνωστική προσέγγιση ηλεκτρολυτικών διαταραχών – Υπερκαλιαιμία

Κ. Μαυροματίδης, ΠΝ Ζηρογιάννης, Γ. Τριανταφύλλης

Δημοσιεύθηκε: Κλινική Νεφρολογία, Αθήνα, Ιατρικές εκδόσεις Τεχνόγραμμα, Τόμος Ι, Κεφάλαιο 7ο, 2005, Σελίδες 673-691

 

Κλινική – Διαγνωστική προσέγγιση ηλεκτρολυτικών διαταραχών – Μεταβολισμός ασβεστίου

Κ. Μαυροματίδης, ΠΝ Ζηρογιάννης

Δημοσιεύθηκε: Κλινική Νεφρολογία, Αθήνα, Ιατρικές εκδόσεις Τεχνόγραμμα, Τόμος Ι, Κεφάλαιο 7ο, 2005, Σελίδες 692-703

 

Αντιμετώπιση σπειραματοπαθειών-Νεφρωσικού συνδρόμου – Η χρήση των διουρητικών στην κλινική πράξη

Κ. Μαυροματίδης, ΠΝ Ζηρογιάννης

Δημοσιεύθηκε: Κλινική Νεφρολογία, Αθήνα, Ιατρικές εκδόσεις Τεχνόγραμμα, Τόμος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 25ο, 2005, Σελίδες 2517-2529

 

Νεφρός και δηλητηριάσεις – Νεφρός και δηλητηριάσεις

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Κλινική Νεφρολογία, Αθήνα, Ιατρικές εκδόσεις Τεχνόγραμμα, Τόμος ΙV, Κεφάλαιο 46ο, 2005, Σελίδες 3611-3620

 

4.3.9. Εκδόσεις

Εκδόθηκε το βιβλίο «Η Παχυσαρκία» 83 σελίδων, το οποίο ευελπιστεί να βοηθήσει όσους επιθυμούν να χάσουν περιττό σωματικό βάρος.

4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

4.4.1. Νοσηλεύτριες

4.4.1.1 Γκιοβρέκη Κατερίνα

 1. 34ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο EDTNA/ERCA, Βιέννη, 10-13 Σεπτεμβρίου 2005

4.4.1.2 Τέλλιου Παναγιώτα

 1. 34ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο EDTNA/ERCA, Βιέννη, 10-13 Σεπτεμβρίου 2005

4.4.1.3 Θεοδωρίδου Βασιλική

 1. 34ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο EDTNA/ERCA, Βιέννη, 10-13 Σεπτεμβρίου 2005

4.4.1.4 Γκαϊδατζή Ιωάννα

 1. 34ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο EDTNA/ERCA, Βιέννη, 10-13 Σεπτεμβρίου 2005

4.4.1.5 Γιαραμαζίδου Θεώνη

 1. 15η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτών-ιών, Αθήνα 2 Απριλίου 2005

4.4.1.6 Μερμικλή Αικατερίνη

 1. 15η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτών-ιών, Αθήνα 2 Απριλίου 2005

4.4.1.7 Γιάγκογλου Βασιλική

 1. 15η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτών-ιών, Αθήνα 2 Απριλίου 2005

4.4.1.8 Καραπαναγιώτου Παναγιώτα

 1. 15η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτών-ιών, Αθήνα 2 Απριλίου 2005

4.4.2. Ιατροί

4.4.2.1. Μαυροματίδης Κώστας

 1. Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας, Ναύπλιο, 10-12 Φεβρουαρίου 2005
 2. 14η Ετήσια Επιστημονική Συνάντηση Νεφρολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ., Αθήνα 4-5.2.2005
 3. Νεφρική οστεοδυστροφία – Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, Καρπενήσι 25-27 Φεβρουαρίου 2005
 4. 69η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, Αθήνα 17-18 Μαρτίου 2005
 5. Ο «κόσμος της εξωνεφρικής κάθαρσης», Κυπαρισσία, 14 Μαΐου 2005
 6. International Conference on Geriatric Nephrology and Urology, Thessaloniki, 5-8 May 2005
 7. XLII ERA-EDTA Congress, Istanbul, 4-7 June 2005
 8. VI Κυθηραϊκές Ημέρες, 31.8.2005 – 3.9.2005
 9. 7o Bantao Congress, Οχρίδα 8-11 Σεπτεμβρίου 2005
 10. 3ο Συνέδριο Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας, Αμυγδαλεώνας Καβάλας, 23-25 Σεπτεμβρίου 2005
 11. Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, Επίκαιρα θέματα αιμοκάθαρσης & περιτοναϊκής κάθαρσης, Λουτράκι 7-8 Οκτωβρίου 2005
 12. Επιστημονική Ημερίδα. Σακχαρώδης διαβήτης. Αντιμετώπιση από τη σκοπιά του Παθολόγου, Νεφρολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, Κομοτηνή 22 Οκτωβρίου 2005
 13. Μετακπαιδευτικό Σεμινάριο. Επίκαιρα θέματα αιμοκάθαρσης & Περιτοναϊκής κάθαρσης, 7-8 Οκτωβρίου 2005, Λουτράκι Κορινθίας
 14. 2η Ημερίδα Νεφρολογίας στην Πτολεμαϊδα, Πτολεμαϊδα 11.11.2005
 15. Διεταιρική Επιστημονική Ημερίδα. Οξειδωτικό Stress & καρδιονεφρικό σύνδρομο, Βέροια 4.11.2005
 16. 70η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, 21-22 Νοεμβρίου 2005, Θεσ/νίκη
 17. Πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακού κινδύνου- Enidence based practice.Επιστημονικό Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Αθησοσκληρωσης-Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης, 25 Νοεμβρίου 2005

4.4.2.2. Τσίτσιος Τηλέμαχος

 1. Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας, Ναύπλιο, 10-12 Φεβρουαρίου 2005
 2. 7o Bantao Congress, Οχρίδα 8-11 Σεπτεμβρίου 2005
 3. 70η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, 21-22 Νοεμβρίου 2005, Θεσ/νίκη
 4. Αντιμετώπιση από τη σκοπιά του Παθολόγου, Νεφρολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, Κομοτηνή 22 Οκτωβρίου 2005
 5. 7th. European Peritoneal Dialysis Meeting, Prague, 15-18 Oct 2005
 6. Επιστημονική Ημερίδα. Σακχαρώδης διαβήτης. Αντιμετώπιση από τη σκοπιά του Παθολόγου, Νεφρολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, Κομοτηνή 22 Οκτωβρίου 2005

4.4.2.3. Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

 1. 14η Ετήσια Επιστημονική Συνάντηση Νεφρολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ., Αθήνα 4-5/2/2005
 2. 69η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, Αθήνα 17-18 Μαρτίου 2005
 3. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης, Αθήνα, 17-19 Μαρτίου 2005
 4. XLII EDTA, Istanbul, 4-7 June 2005
 5. 7th. European Peritoneal Dialysis Meeting, Prague, 15-18 Oct 2005
 6. 7o Bantao Congress, Οχρίδα 8-11 Σεπτεμβρίου 2005
 7. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης, Αθήνα 17-19 μαρτίου 2005
 8. 70η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, 21-22 Νοεμβρίου 2005, Θεσ/νίκη
 9. Επιστημονική Ημερίδα. Σακχαρώδης διαβήτης. Αντιμετώπιση από τη σκοπιά του Παθολόγου, Νεφρολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, Κομοτηνή 22 Οκτωβρίου 2006
 10. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Καλλιθέα Χαλκιδικής, 4-8 Μαΐου 2005
 11. Πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακού κινδύνου- Evidence based practice. Επιστημονικό Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Αθησοσκληρωσης-Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης, 25 Νοεμβρίου 2005
 12. 4.4.2.4. Αρμετζιοϊου Κάρμεν

  1. Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας, Ναύπλιο, 10-12 Φεβρουαρίου 2005
  2. XLII EDTA, Istanbul, 4-7 June 2005
  3. Επιστημονική Ημερίδα. Σακχαρώδης διαβήτης. Αντιμετώπιση από τη σκοπιά του Παθολόγου, Νεφρολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, Κομοτηνή 22 Οκτωβρίου 2006
  4. 70η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, 21-22 Νοεμβρίου 2005, Θεσ/νίκη
  5. Σύγχρονες απόψεις στις νοσοκομειακές λοιμώξεις και τις λοιμώξεις της κοινότητας, 12 Νοεμβρίου 2005
  6. Πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακού κινδύνου- Enidence based practice. Επιστημονικό Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Αθησοσκληρωσης-Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης, 25 Νοεμβρίου 2005
  7. 4.4.2.5. Καλογιαννίδου Ειρήνη

   1. Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας, Ναύπλιο, 10-12 Φεβρουαρίου 2005
   2. 14η Ετήσια Επιστημονική Συνάντηση Νεφρολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ., Αθήνα 4-5/2/2005
   3. 3ο Συνέδριο Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας, Αμυγδαλεώνας Καβάλας, 23-25 Σεπτεμβρίου 2005
   4. Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, Επίκαιρα θέματα αιμοκάθαρσης & περιτοναϊκής κάθαρσης, Λουτράκι 7-8 Οκτωβρίου 2005
   5. Επιστημονική Ημερίδα. Σακχαρώδης διαβήτης. Αντιμετώπιση από τη σκοπιά του Παθολόγου, Νεφρολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, Κομοτηνή 22 Οκτωβρίου 2006
   6. 2η Ημερίδα Νεφρολογίας στην Πτολεμαϊδα, Πτολεμαϊδα 11.11.2005
   7. 70η Επιστημονική Συγκέντρωση ΕΝΕ, 21-22 Νοεμβρίου 2005, Θεσ/νίκη
   8. Πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακού κινδύνου- Enidence based practice. Επιστημονικό Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Αθησοσκληρωσης-Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης, 25 Νοεμβρίου 2005
   9. International Conference on Geriatric Nephrology and Urology, Thessaloniki, 5-8 May 2005
   10. 3ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο, 30 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2005, Ξάνθη

4.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο ΓΝ Κομοτηνής σήμερα είμαστε ικανοί και πρόθυμοι να καλύψουμε κάθε μορφή θεραπείας που σχετίζεται με την εξωνεφρική κάθαρση και τη νεφρολογία, όπως την υποστηρικτική θεραπεία και σε νόσους άλλων ειδικοτήτων (μορφές τύφλωσης και θρομβωτικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια). Είναι δεδομένο ότι το Νεφρολογικό τμήμα εργάζεται για να δώσει λύσεις σύγχρονες και διεθνώς αποδεκτές στους ασθενείς που τις χρειάζονται ή θα τις χρειαστούν. Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις θεωρούμε δεδομένο ότι:

1. Η επένδυση στο Νεφρολογικό Τμήμα είναι πρόκληση που πάντα θα σας δικαιώνει

2. Θα στελεχώνετε με νοσηλευτικό προσωπικό το τμήμα μας όποτε το χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που θα προκύψουν.

3. Θα βοηθήσετε να προχωρήσει η ανακαίνιση του κτιρίου, όπου θα στεγαστεί η περιτοναϊκή κάθαρση, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό που σίγουρα θα προκύψει στο άμεσο μέλλον.

4. Θα βοηθήσετε στη δημιουργία του Πειραματικού Εργαστηρίου όπου θα αναπτύξουμε έρευνα σε πειραματόζωα.

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος