ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2006

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 2006 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

      1 Διευθυντής

      1 Αναπληρωτής Διευθυντής

      1 Επιμελητής A’

      1 Επιμελήτρια Β΄

      1 Ειδικευόμενη και

      3 Αγροτικοί

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

25 νοσηλεύτριες από τις οποίες τρεις βρίσκονται σε άδεια κυήσεως (Παρασκευούδη Αναστασία, Σβιντρίδου Καλλιόπη και Πατεράκη Χαρά)

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Στη ΜΤΝ λειτουργούν 25 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε δύο βάρδιες και 5 εφεδρικά. Με τα 14 από τα 25 μηχανήματα μπορεί και εφαρμόζεται αιμοδιήθηση, on line αιμοδιήθηση με 14, ενώ με τα υπόλοιπα 11 συμβατική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά.

2.2. Υπάρχει και λειτουργεί ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για ασθενείς που χρειάζονται την μέθοδο αυτή.

2.3. Είναι έτοιμη η μελέτη εγκατάστασης ψύξης-θέρμανσης-εξαερισμού για τον χώρο της κυρίως ΜΤΝ και ελπίζεται ότι θα υλοποιηθεί σύντομα η εγκατάσταση της.

2.4. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία μετεγκατάστασης της περιτοναϊκής κάθαρσης, που ελπίζουμε να ολοκληρωθεί σύντομα, διότι είναι άμεση η ανάγκη αυτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του τμήματος αυτού (αποφυγή λοιμώξεων, εύρυθμη λειτουργία κ.ά.)

3. ΤΜΗΜΑΤΑ

3.1. Κατά το 2006 στο Νεφρολογικό Τμήμα λειτουργούσαν: 1) Η μονάδα εξωνεφρικής κάθαρσης με τεχνητό νεφρό, 2) η μονάδα της συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης και 3) η κλινική νεφρολογία (διαθέτουμε με απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου 3 κλινικά κρεβάτια σε κάθε μία από τις κλινικές, παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική).

3.2. Παράλληλα λειτουργούσαν τέσσερα εξωτερικά ιατρεία: 1) Υπέρτασης, 2) νεφρικών νόσων, 3) περιτοναϊκής κάθαρσης (που εξυπηρετούσε τους 40 ασθενείς που ήταν και είναι ενταγμένοι σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση) και 4) Παχυσαρκίας.

3.3. Ο κ. Σωτηρακόπουλος εξειδικευμένος στους υπερήχους (κατέχει άδεια από το ΚΕΣΥ), κάλυψε και το 2006 τις ανάγκες των νεφρολογικών ασθενών με υπερήχους, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα που ανήκει στο τμήμα μας, έτσι ώστε το τμήμα μας να έχει αυτοτέλεια και δυνατότητα να παρέχει ταχεία διάγνωση στα περιστατικά του.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.1.1. Σήμερα ευρισκόμενοι στο τέλος του 2006 στο νεφρολογικό τμήμα του ΓΝ Κομοτηνής είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 87 ασθενείς (κατά το 2005 κυμάνθηκαν από 81-94+Φιλοξενούμενοι+Οξείες νεφρικές ανεπάρκειες), δηλαδή γίνονταν κατά το 2006 περίπου 1250 αιμοκαθάρσεις/μήνα, (από 1120-1267/μήνα [ΜO±SD=1239±46]} ενώ το 2005 έγιναν από 1078-1366 (ΜO±SD=1242±74).

4.1.2. Στη Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση με το τέλος του 2006 ήταν ενταγμένοι 40 ασθενείς (από 35-40), ενώ στο τέλος του 2005 ήταν 36 (από 34-40), οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην μονάδα μας και παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά μας Ιατρεία που γίνονταν κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους χώρους του νεφρολογικού τμήματος.

4.1.3. Εφαρμόστηκε η συνεχής αρτηριοφλεβική και φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΑΦΑ, ΣΦΦΑ), σε ασθενείς της ΜΕΘ (αντιμετωπίστηκε κάθε ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια), όπως επίσης και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις (paraquat, παραθείο κ.ά).

4.1.4. Στο εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης και νεφρικών νόσων εξετάστηκαν φέτος (2006) 1104 ασθενείς, στο ιατρείο παχυσαρκίας 101 και στο ιατρείο της Περιτοναϊκής κάθαρσης κάθε εβδομάδα 10 ασθενείς (5 και 5 κάθε Τρίτη και Πέμπτη) (συνολικά το έτος 500).

4.1.5. Κατά το έτος 2006 επίσης αντιμετωπίστηκαν από ιατρούς του νεφρολογικού τμήματος όλα τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και είχαν πρόβλημα νεφρολογικό, φυσικά όποτε κληθήκαμε (40-50 ασθενείς/μήνα). Ειδικότερα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, δηλητηριάσεις κ.ά στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική όπως και στην ΜΕΘ. Επίσης στα κλινικά νεφρολογικά κρεβάτια που διαθέτουμε, αλλά και σε άλλα κρεβάτια του νοσοκομείου νοσηλεύαμε καθ΄ όλο το έτος σε ημερήσια βάση 10-15 ασθενείς.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.2.1. Με την υπ. Αρ. Υ7α/.Π/οικ/12840/11.10.2006 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ. Αρ. 1563/24.10.2006 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Β) αναγνωρίζεται το τμήμα μας ως κατάλληλο για χορήγηση 2 χρόνων ειδίκευσης στη Νεφρολογία. Υπηρετεί ήδη στη θέση ειδικευόμενου η ιατρός Τσαντεκίδου Φλωρίνα.

4.2.2. Το πρόγραμμα του νεφρολογικού τμήματος (ηλεκτρονικό) που καταρτίστηκε από την Μονάδα μας τροφοδοτήθηκε ήδη με τα δεδομένα της και σήμερα πλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, όσον αφορά στους ασθενείς μας (αιμοκαθαιρόμενους, περιτοναϊκούς, εξωτερικού ιατρείου κ.ά.).

4.2.3. Συνεχίζουμε να εφοδιάζουμε το site μας με το όνομα renalkomotini.gr με πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό παρέχουμε στους επισκέπτες τη δυνατότητα ενημέρωσης (πολλοί το χαρακτήρισαν γραπτά και προφορικά άριστο).

4.2.4. Ο υπογράφων υπήρξε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του `14ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Παράγοντες κινδύνου και ποιότητα ζωής στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, Θεσσαλονίνη 9-11 Μαρτίου 2006, Μακεδονία Παλλάς.

4.2.5. Ο υπογράφων υπήρξα μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διευθυντών ΕΣΥ, Αθήνα, 31.3.2006-1.4.2006

4.2.6. Ο υπογράφων υπήρξα μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου, Παράγοντες Κινδύνου και Ποιότητας Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια, Θεσσαλονίκη, 9-11.3.2006

4.2.7. Ο υπογράφων υπήρξα μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου «Παράγοντες Κινδύνου και Ποιότητας Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια», Θεσσαλονίκη, 9-11.3.2006

4.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.3.1. Κριτής εργασιών

4.3.1.1. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής εργασιών του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας, Πόρτο Καρράς, 31.5.2006-3.6.2006

4.3.1.2. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής εργασιών του περιοδικού Ελληνική νεφρολογία για το τρέχον έτος (2006), Εργασία ΑΡ. ΠΡΩΤ. 622

4.3.1.3. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής εργασιών του περιοδικού Renal Failure για το τρέχον έτος (2006), manuscript MS06143

 

4.3.2. Προεδρεία

4.3.2.1. Προήδρευσα στην διάλεξη του καθ. Vanholder Με θέμα “Is the uremia a toxic syndrome” Στο 4ο Διεθνές Συμπόσιο. Παράγοντες κινδύνου και ποιότητας ζωής στη Χρόνια Νεφρική Νόσο, Θεσσαλονίκη 9-11 Μαρτίου 2006.

4.3.2.2. Προήδρευσα στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διευθυντών ΕΣΥ, 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2006, Αθήνα, στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Το βήμα της περιφέρειας»

4.3.2.3. Η κ. Μορφακίδου προήδρευσε στην παρουσίαση ομάδας εργασιών του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νοσηλευτών νεφρολογίας, Αλεξανδρούπολη, 25-28 Μαΐου 2006

4.3.2.4. Προήδρευσα σε μία στρογγυλή τράπεζα του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας, Πόρτο Καρράς, 31.5.2006-3.6.2006

4.3.2.5. 5ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία «Μεταβολικό σύνδρομο», Αλεξανδρούπολη, 28-29 Σεπτεμβρίου 2006

 

4.3.3. Συμμετοχή σε Πανελλήνιες καταγραφές

4.3.3.1. Συμμετείχαμε στην πολυκεντρική μελέτη «Μελέτη επιβίωσης ΟΝΑ σε νεφρολογικά τμήματα-ΜΕΘ στην Ελλάδα»

 

4.3.4. Συμμετοχή σε ημερίδες και συμπόσια και στρογγυλά τραπέζια

1. Επιδράσεις της νεφρικής νόσου στην καρδιαγγειακή λειτουργία

Εισηγητές: Μαυροματίδης Κ, Βάρδας Π, Φιλιπάτος Γ, Βλαχάκος Δ

Εισηγήθηκα: Νεφρολογικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Επιδημιολογικά δεδομένα

Πρόεδροι: Ράπτης Σ, Διαμαντόπουλος Α

 

2. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διευθυντών ΕΣΥ, Αθήνα, 31.3.2006-1.4.2006

Το βήμα της περιφέρειας

Πρόεδροι: Κ. Μαυροματίδης, Γ. Δρίβα

Εισηγητές:

1. Μ. Δαρδαμάνης

2. Ι. Νόβας

3. Χ. Παπαδάκης

4. Χ. Σιώζος

5. Χ. Τσόλης

6. Ε. Χατζηθεόκλητος

 

3. 4ο Διεθνές Συνέδριο «Παράγοντες Κινδύνου και Ποιότητας Ζωής στην Χρόνια Νεφρική Νόσο», Θεσσαλονίκη 9-11 αρτίου 2006

Πρόεδροι: Μ. Χατζηκωνσταντίνου & Κ. Μαυροματίδης

Εισηγητής: R Vanholder

Θέμα: Is the uremia a toxic syndrome

 

4. 4ο Διεθνές Συνέδριο «Παράγοντες Κινδύνου και Ποιότητας Ζωής στην Χρόνια Νεφρική Νόσο», Θεσσαλονίκη 9-11 αρτίου 2006

Στρόγγυλη τράπεζα: Η αθηρωμάτωση ως παράγοντας κινδύνου στη ΧΝΑ

Πρόεδροι: Γ. Σακελλαρίου & Ν. Νικολακάκης

Εισηγητές: Σ. Γαβριηλίδης,Α. Παπαγιάννη, Α. Αβδελίδου, Γ. Τσιρπανλής

Σχολιαστέ:ς Γ. Μπαμίχας, Π. Κουνατιάδης, Κ. Τασσιοπούλου

 

5. 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφολογίας, Πόρτο Καρράς, 31.5.2006 – 3.6.2006

Στρόγγυλη τράπεζα: Πρόληψη παραγόντων που επηρεάζουν την καρδιαγγειακή θνητότητα των χρόνιων νεφροπαθών (Σάββατο 3.6.05 ώρα 9:30)

Πρόεδροι: Ν. Παπαγαλάνης – Κ. Μαυροματίδης

Εισηγητές:

Ε. Σαρρής

Α. Πατρικαρέα

Η. Θώδης

 

6. 17η Νοσηλευτική Ημερίδα «Νεφρολογικός ασθενής & σακχαρώδης διαβήτης», Πολεμικό Μουσείο, 17 Μαρτίου 2006, Αθήνα

Αντιμετώπιση του ασθενούς με τελικό στάδιο Διαβητικής νεφροπάθειας

Προεδρείο: Ι. Θάνου & Α. Καραγιάννη

Εισηγητές:

Γερογιάννη Γεωργία

Μορφακίδου Λουλουδιά: Διαβητικός νεφροπαθής και αιμοκάθαρση

Σταυροπούλου Χρυσούλα

Ποταμοπούλου Αγελική

Παπανικολάου Βασίλης

Μητροπούλου Κωνσταντινιά

 

7. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Αλεξανδρούπολη, 25-28 Μαϊου 2006

Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη της νεφρικής νόσου»

Πρόεδροι: Γ. Θανασά & Μ. Κουράκος

Εισηγητές:

Ε. Μηνασιάδου

Ζ. Μπήδιου

Κ. Μαυροματίδης

Β. Ασκητή

Μ. Κωστενίδου

Κ. Μαυροματίδης: Εισηγήθηκα το θέμα «Η πολυκυστική νόσος: Επιταχύνει την εμφάνιση της νεφρικής νόσου»

 

8. 5ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία «Μεταβολικό σύνδρομο», Αλεξανδρούπολη, 28-29 Σεπτεμβρίου 2006

Πρόεδροι: Γ. Ε. Αλεξόπουλος, Κ. Μαυροματίδης

Εισηγητές:

Δ. Παπαχρήστου

Ε. Μουρβάτη

Μ. Δούμας

 

9. Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, 7 Οκτωβρίου 2006, Θεσσαλονίκη

Θέμα στ. τραπεζιού: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας»

Πρόεδροι: Γ. Χ. Ζαμπούλης, Ε. Αλεξόπουλος

Εισηγητές

Κ. Μαυροματίδης (Βασικές αρχές της οξεοβασικής ισορροπίας.-Πρωτοπαθείς διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

Γ. Λιάμης (Συσχέτιση διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας και ηλεκτρολυτών)

Χ. Μηλιώνης (Θεραπεία διαβητικής κετοξέωσης και υπερωσμωτικού κώματος)

 

4.3.5. Μαθήματα

Σωτηρακόπουλος Νίκος

16.10. 2006 Αναιμία στην Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Τσίτσος Τηλέμαχος

20.11.2006 Αιμοκάθαρση και παραλλαγές της  

4.3.6. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις

1. Η επίδραση της σιμβαστατίνης και φαινοφιμπράτης στα επίπεδα της Lp(a) και των άλλων λιπιδίων του ορού. Συγκριτική μελέτη

Ε. Ακριτίδου, Ε. Καλογιαννίδου, Μ. Γενναδίου-Σπαντίδος, Μ. Ανδρεάδου, Γ. Χιλμή, Χ. Χαρτοματζίδης, Κ. Μαυροματίδης

Ανακοινώθηκε: 1. 2ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Θεσσαλονίκη, 23-25 Φεβρουαρίου 2006,

2. 14ο Συνέδριο ΕΝΕ, Χαλκιδική 31 Μαϊου–3 Ιουνίου 2006

Δημοσιεύθηκε: Γαληνός 2007; 49: 48-58

 

2. Ποιότητα παρεχόμενης κάθαρσης με On-line αιμοδιαδιήθηση και ποικίλους όγκους υποκατάσταστου

Τ. Τσίτσιος, Ε. Καλογιαννίδου, Μ Ανδρεάδαου, Ι. Σκάνδαλος, Χ Χαρτοματζίδης, Κ. Μαυροματίδης

Ανακοινώθηκε: 14ο Συνέδριο ΕΝΕ, Χαλκιδική 31 Μαϊου – 3 Ιουνίου 2006

 

3. A study of dietary knowledge and its religious relationship in patients receiving haemodialysis

Giaramazidou T, Giovreki A, Morfakidou L, Iliou C, Karapanagiotou P

Δημοσιεύθηκε: EDTNA/ERCA J 2005; 31: 199-202

 

4 Έξω σφαγίτιδα φλέβα: Μία απλή, ασφαλής και εύκολη οδός για τοποθέτηση μόνιμου φλεβικού καθετήρα αιμοκάθαρσης

Ι Σκάνδαλος, Δ. Αμβροσιαδης, Α. Φιλιππίδης, Α. Σιούλης, Τ. Τσίτσιος, Κ. Μαυροματίδης, Α. Χατζημπαλόγλου

Ανακοινώθηκε: 14ο Συνέδριο ΕΝΕ, Χαλκιδική 31 Μαϊου – 3 Ιουνίου 2006

 

5. Απώλεια χρόνου κάθαρσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Συχνότητα, σημασία και αίτια

Θ. Γιαραμαζίδου, Α. Γκιοβρέκη, Β. Γιάγκογλου, Ε. Μπαμπίδου

Ανακοινώθηκε: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Αλεξανδρούπολη, 25-28 Μαΐου 2006

 

6. Time loss and quality of dialysis treatment. Incidence, meaning and causes

Giaramazidou T, Giovreki A, Giangoglou V, Babidou E

Δημοσιεύθηκε: EDTNA/ARCA Journal (Εστάλη για δημοσίευση 6.11.2006)

 

7. Κεντρικού τύπου φλεβική υπέρταση αγγειακής προσπέλασης για αιμοκάθαρση. Επιπλοκές, χειρουργική αντιμετώπιση

Ι. Σκάνδαλος, Ν. Κουστουφλιανιώτης, Α. Φιλιππίδης, Α. Καρπώνης, Ε. Μάνου, Ν. Σωτηρακόπουλος, Κ. Αρμεντζιόιου

Ανακοινώθηκε: 14ο Συνέδριο ΕΝΕ, Χαλκιδική 31 Μαϊου – 3 Ιουνίου 2006

 

8. Acid-base disorders in patients with hypoproteinemia

P. Mavromatidou, N. Sotirakopoulos, T. Tsitsios, I. Skandalos, M. Peiou, K. Mavromatidis

Ανακοινώθηκε: 7o Bantao Congress, Οχρίδα 8-11 Σεπτεμβρίου 2005, σελ. 29 (Abstr)

Δημοσιεύθηκε: Bantao Journal 2006; 4: 99-103

 

9. Βαριά υποφωσφαταιμία σε αιμοκαθαιρόμενη ασθενή από μετφορμίνη

Τ. Τσίτσιος, Ν. Σωτηρακόπουλος, Κ. Αρμεντζιόϊου, Ε. Καλογιαννίδου, Α. Κολάγγης, Κ. Μαυροματίδης

Ανακοινώθηκε: 70η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, 17-18 Νοεμβρίου 2005

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2006: 18(2): 154-159

 

10. Η παχυσαρκία από τη σκοπιά του νεφρολόγου

Κ. Μαυροματίδης, Ε. Καλογιαννίδου

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική νεφρολογία 2006; 18(2):133-139

 

11. Dose-related effects of prolonged NaHCO3 ingestion during high-intensity exercise

I. Douroudos, I Fatouros, V. Gourgoulis, A. Jamurtas, T. Tsitsios, A. Hatzinikolaou, K. Margonis, K Mavromatidis, K. Taxildaris

Δημοσιεύθηκε: Medicine & Science in Sports & Exercise: 2006; 1746-1753

 

12. Insertion of long-term tunneled cuffed hemodialysis catheters via the external jugular vein by using a simple, safe and reliable surgical technique

Skandalos I, Ambrosiadis D, Filippidis A, Sioulis A, Tsitsios T, Mavromatidis K, Hatzibaloglou A

Δημοσιεύθηκε: J Vascular Access 2007; 8: 12-16

 

13. Η αξία του multistix στην ανίχνευση ασυμπτωματικών λοιμώξεων του ουροποιητικού σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Ρουντένκο Ι, Τοπαλίδου Μ, Σταμπολίδου Μ, Καλογιαννίδου Ε, Πέϊου Μ, Σωτηρακόπουλος Ν, Τσίτσιος Τ, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Γαληνός 2006; 48: 272-280

 

14. Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου κι η επίδραση της χορήγησης σιδήρου σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Ε. Καλογιαννίδου, Τ, Τσίτσιος, Αρμεντζιόϊου-Τασιοπούλου Κάρμεν, Ν. Σωτηρακόπουλος, Α. Κολάγγης, Κ. Μαυροματίδης

Ανακοινώθηκε: 72η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, 23-24 Νοεμβρίου 2006

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία (Έγινε δεκτή για δημοσίευση)

 

15. Metformin induced severe hypophosphatemia in a hemodialysis petient

Tsitsios T, N. Sotirakopoulos, Armentzioiou-Tasiopoulou K, Kalogiannidou I, Kolaggis A, Mavromatidis K

Δημοσιεύθηκε: Ippokratia (εστάλη για δημοσίευση 28.11.2006)

 

16. Μη διαιτητικές αιτίες υπρκαλιαιμίας αιμοκαθαιρόμενων ασθενώ

Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία (Εστάλη για δημοσίευση 18.12.2006)

 

17. Η πολυκυστική νόσος: Επιταχύνει την εξέλιξη της νεφρικής νόσου

Μαυροματιδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2006; 18: 251-260

 

18. Η αντιμετώπιση του διαβητικού ασθενή με τεχνητό νεφρό

Μορφακίδου Λ

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά 17ης Ημερίδας ΕΝΕΝ, Νεφρολογικός ασθενής και σακχαρώδης διαβήτης, 18 Μαρτίου 2006, σελ. 87-90

 

4.3.7. Συγγραφή βιβλίων

Εκδόθηκε το βιβλίο «Διαταραχές ύδατος, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας» 848 σελίδων, το οποίο αποτελεί την δεύτερη έκδοση δύο προηγούμενων βιβλίων που εκδόθηκαν το 1995 και το 1999.

4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

4.4.1. Νοσηλεύτριες

Μορφακίδου Λουλουδιά

 1. 17η Νοσηλευτική Ημερίδα «Νεφρολογικός ασθενής & σακχαρώδης διαβήτης», Πολεμικό Μουσείο, 17 Μαρτίου 2006, Αθήνα
 2. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Αλεξανδρούπολη, 25-28 Μαΐου 2006
 3. 35o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας (EDTNA), Μαδρίτη 8-11 Σεπτεμβρίου 2006

Παστελματζή Αναστασία

 1. 17η Νοσηλευτική Ημερίδα «Νεφρολογικός ασθενής & σακχαρώδης διαβήτης», Πολεμικό Μουσείο, 17 Μαρτίου 2006, Αθήνα

Θεοδωρίδου Θεοπούλα

 1. 17η Νοσηλευτική Ημερίδα «Νεφρολογικός ασθενής & σακχαρώδης διαβήτης», Πολεμικό Μουσείο, 17 Μαρτίου 2006, Αθήνα

Σβυντρίδου Καλιόπη

 1. 17η Νοσηλευτική Ημερίδα «Νεφρολογικός ασθενής & σακχαρώδης διαβήτης», Πολεμικό Μουσείο, 17 Μαρτίου 2006, Αθήνα
 2. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Αλεξανδρούπολη, 25-28 Μαΐου 2006

Μπαμπίδου Ελένη

 1. 35o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας (EDTNA), Μαδρίτη 8-11 Σεπτεμβρίου 2006
 2. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Αλεξανδρούπολη, 25-28 Μαΐου 2006

Γιαραμαζίδου Θεώνη

 1. 35o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας (EDTNA), Μαδρίτη 8-11 Σεπτεμβρίου 2006
 2. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Αλεξανδρούπολη, 25-28 Μαΐου 2006

Καραπαναγιώτου Παναγιώτα

 1. 35 o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας (EDTNA), Μαδρίτη 8-11 Σεπτεμβρίου 2006
 2. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Αλεξανδρούπολη, 25-28 Μαΐου 2006

Γιανναράκη Δήμητρα

 1. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Αλεξανδρούπολη, 25-28 Μαΐου 2006

4.4.2. Ιατροί

4.4.2.1. Μαυροματίδης Κώστας

 1. 9ος Κύκλος, Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας, «Η επίδραση της χρόνιας νεφρικής Νόσου στο Καρδιαγγειακό και στα άλλα συστήματα, 15-17 Φεβρουαρίου 2007, Καλαμπάκα
 2. 73η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Αθήνα 98-9 Μαρτίου 2007
 3. 15Ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Νοσοκομείου «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ, 27-28.1.2006
 4. Σεμινάριο, Σπειραματονεφρίτιδες. Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη, Λάρισα 17-18 Φεβρουαρίου 2006
 5. 2o Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Θεσσαλονίκη 23-25 Φεβρουαρίου 2006
 6. 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «αθηροσκλήρωση από τη θεωρία στην πράξη», Κομοτηνή, 18 Μαρτίου 2006
 7. 4ο Διεθνές Συνέδριο «Παράγοντες Κινδύνου και Ποιότητας Ζωής στην Χρόνια Νεφρική Νόσο», Θεσσαλονίκη 9-11 Μαρτίου 2006
 8. Υπέρταση και καρδιαγγειακό κίνδυνος, Επιστημονικό συμπόσιο, Κομοτηνή 18.3.2006
 9. Ημέρες Νεφρολογίας στην Έδεσσα, Πρωτοπαθή σύνδρομα συστηματικών αγγειιτίδων των μικρού μεγέθους αγγείων, Έδεσσα 5-6.05.2006
 10. 14Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 31.5.06-3.6.06, Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική, 2006
 11. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Αλεξανδρούπολη, 25-28 Μαΐου 2006
 12. 5o Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία «μεταβολικό σύνδρομο», Αλεξανδρούπολη, 28-29 Σεπτεμβρίου 2006
 13. Σεμινάριο για την υπέρταση, Αλεξανδρούπολη, 29-30 Σεπτεμβρίου 2006
 14. Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Οι διαταραχές της οξεoβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών», Θεσσαλονίκη, 7 Οκτωβρίου 2006
 15. 72η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη 23-24 Νοεμβρίου 2006
 16. Athens renal anemia meeting, Ευγενίδειο Ίδρυμα, 16.12.2006

4.4.2.2. Τσίτσιος Τηλέμαχος

 1. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο, Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια, 19-20 Ιανουαρίου 2007, Divani Caravel, ΑΘήνα
 2. Εξελίξεις στη Νεφρολογία, Επιστημονική Ημερίδα, Αθήνα Ιαν. 2007
 3. 9ος Κύκλος, Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας, «Η επίδραση της χρόνιας νεφρικής Νόσου στο Καρδιαγγειακό και στα άλλα συστήματα, 15-17 Φεβρουαρίου 2007, Καλαμπάκα
 4. Σεμινάριο για την υπέρταση, Αλεξανδρούπολη, 29-30 Σεπτεμβρίου 2006
 5. Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Οι διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών», Θεσσαλονίκη, 7 Οκτωβρίου 2006

4.4.2.3. Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

 1. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο, Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια, 19-20 Ιανουαρίου 2007, Divani Caravel, ΑΘήνα
 2. Εξελίξεις στη Νεφρολογία, Επιστημονική Ημερίδα, Αθήνα Ιαν 2007
 3. 9ος Κύκλος, Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας, «Η επίδραση της χρόνιας νεφρικής Νόσου στο Καρδιαγγειακό και στα άλλα συστήματα, 15-17 Φεβρουαρίου 2007, Καλαμπάκα
 4. 14Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 31.5.06-3.6.06, Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική, 2006
 5. 5o Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία «μεταβολικό σύνδρομο», Αλεξανδρούπολη, 28-29 Σεπτεμβρίου 2006
 6. Σεμινάριο για την υπέρταση, Αλεξανδρούπολη, 29-30 Σεπτεμβρίου 2006

4.4.2.4. Αρμετζιοϊου Κάρμεν

 1. 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Αρτηριακής Υπέρτασης, Θεσσαλονίκη 2-4 Φεβρουαρίου 2006
 2. Σεμινάριο, Σπειραματονεφρίτιδες. Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη, Λάρισα 17-18 Φεβρουαρίου 2006
 3. 4ο Διεθνές Συνέδριο «Παράγοντες Κινδύνου και Ποιότητας Ζωής στην Χρόνια Νεφρική Νόσο», Θεσσαλονίκη 9-11 Μαρτίου 2006.
 4. Υπέρταση και καρδιαγγειακό κίνδυνος, Επιστημονικό συμπόσιο, Κομοτηνή 18.3.2006
 5. Ημέρες Νεφρολογίας στην Έδεσσα, Πρωτοπαθή σύνδρομα συστηματικών αγγειιτίδων των μικρού μεγέθους αγγείων, Έδεσσα 5-6.05.2006
 6. 5o Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία «μεταβολικό σύνδρομο», Αλεξανδρούπολη, 28-29 Σεπτεμβρίου 2006
 7. Σεμινάριο για την υπέρταση, Αλεξανδρούπολη, 29-30 Σεπτεμβρίου 2006
 8. Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Οι διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών», Θεσσαλονίκη, 7 Οκτωβρίου 2006
 9. 72η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη 23-24 Νοεμβρίου 2006

4.4.2.5. Καλογιαννίδου Ειρήνη

 1. 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Αρτηριακής Υπέρτασης, Θεσσαλονίκη, 2-4 Φεβρουαρίου 2006
 2. Σεμινάριο, Σπειραματονεφρίτιδες. Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη, Λάρισα 17-18 Φεβρουαρίου 2006
 3. 2o Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Θεσσαλονίκη 23-25 Φεβρουαρίου 2006
 4. 4ο Διεθνές Συνέδριο «Παράγοντες Κινδύνου και Ποιότητας Ζωής στην Χρόνια Νεφρική Νόσο», Θεσσαλονίκη 9-11 Μαρτίου 2006
 5. Υπέρταση και καρδιαγγειακό κίνδυνος, Επιστημονικό συμπόσιο, Κομοτηνή 18.3.2006
 6. Ημέρες Νεφρολογίας στην Έδεσσα, Πρωτοπαθή σύνδρομα συστηματικών αγγειιτίδων των μικρού μεγέθους αγγείων, Έδεσσα 5-6.05.2006
 7. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Αλεξανδρούπολη, 25-28 Μαΐου 2006
 8. Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Οι διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών», Θεσσαλονίκη, 7 Οκτωβρίου 2006

4.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο ΓΝ Κομοτηνής σήμερα είμαστε ικανοί και πρόθυμοι να καλύψουμε κάθε μορφή θεραπείας που σχετίζεται με την εξωνεφρική κάθαρση και τη νεφρολογία, όπως την υποστηρικτική θεραπεία και σε νόσους άλλων ειδικοτήτων (μορφές τύφλωσης και θρομβωτικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια). Είναι δεδομένο ότι το Νεφρολογικό τμήμα εργάζεται για να δώσει λύσεις σύγχρονες και διεθνώς αποδεκτές στους ασθενείς που τις χρειάζονται ή θα τις χρειαστούν. Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις θεωρούμε δεδομένο ότι:

1. Η επένδυση στο Νεφρολογικό Τμήμα είναι πρόκληση που πάντα θα σας δικαιώνει.

2. Θα στελεχώσετε με νοσηλευτικό προσωπικό το τμήμα μας, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν και θα προκύψουν στο μέλλον.

3. Θα βοηθήσετε να προχωρήσει η ανακαίνιση του κτιρίου, όπου θα στεγαστεί η περιτοναϊκή κάθαρση που ήδη χρόνισε και αποτελεί βασικό πρόβλημα για τη λειτουργία του τόσο νευραλγικού αυτού τμήματος, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό που σίγουρα θα προκύψει στο άμεσο μέλλον.

4. Θα βοηθήσετε στη δημιουργία του Πειραματικού Εργαστηρίου όπου θα αναπτύξουμε έρευνα σε πειραματόζωα.

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος