ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2007

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 2007 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

      1 Διευθυντής

      1 Αναπληρωτής Διευθυντής

      1 Επιμελητής A’

      1 Επιμελήτρια Β΄

      1 Επικουρικός Επιμελητής Β’

      1 Ειδικευόμενη και

      3 Αγροτικοί

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

      27 νοσηλεύτριες είναι εγγεγραμμένες στο τμήμα μας, από τις οποίες 6 βρίσκονται σε άδεια κυήσεως ή λοχείας οι εξής:

      Σβυντρίδου Καλλιόπη,

      Μπαμπίδου Ελένη,

      Ευστρατιάδου Κυριακή,

      Γιανναράκη Δήμητρα,

      Κατζιαβάρα Μήδεια και

      Δημούδη Τριανταφυλλιά

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Στη ΜΤΝ λειτουργούν 25 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε δύο βάρδιες και 5 εφεδρικά. Με τα 14 από τα 25 μηχανήματα μπορεί και εφαρμόζεται αιμοδιήθηση, on line αιμοδιήθηση με 14, ενώ με τα υπόλοιπα 11 συμβατική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά.

2.2. Υπάρχει και λειτουργεί ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για ασθενείς που χρειάζονται τη μέθοδο αυτή.

2.3. Είναι έτοιμη η μελέτη εγκατάστασης ψύξης-θέρμανσης-εξαερισμού για τον χώρο της κυρίως ΜΤΝ και ελπίζεται ότι θα υλοποιηθεί σύντομα.

2.4. Έγινε ο νέος χώρος της περιτοναϊκής κάθαρσης, όπου μεταφερθήκαμε στις 8 Ιανουαρίου 2008.

3. ΤΜΗΜΑΤΑ

3.1. Κατά το 2007 στο Νεφρολογικό Τμήμα λειτουργούσαν: 1) Η μονάδα εξωνεφρικής κάθαρσης με τεχνητό νεφρό, 2) η μονάδα της συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης και 3) η κλινική νεφρολογία (διαθέτουμε με απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου 3 κλινικά κρεβάτια σε κάθε μία από τις κλινικές, παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική).

3.2. Παράλληλα λειτουργούσαν τέσσερα εξωτερικά ιατρεία: 1) Υπέρτασης, 2) νεφρικών νόσων, 3) περιτοναϊκής κάθαρσης (που εξυπηρετούσε τους 42 ασθενείς που ήταν και είναι ενταγμένοι σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση) και 4) Παχυσαρκίας.

3.3. Ο κ. Σωτηρακόπουλος εξειδικευμένος στους υπερήχους (κατέχει άδεια από το ΚΕΣΥ), κάλυψε και το 2007 τις ανάγκες των νεφρολογικών ασθενών με υπερήχους, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα που ανήκει στο τμήμα μας, έτσι ώστε να είμαστε αυτοτελείς και να έχουμε δυνατότητα να παρέχουμε ταχεία διάγνωση στα περιστατικά μας.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.1.1. Σήμερα ευρισκόμενοι στο τέλος του 2007 στο νεφρολογικό τμήμα του ΓΝ Κομοτηνής είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 89 ασθενείς (κατά το 2006 κυμάνθηκαν από 86-89+Φιλοξενούμενοι+Οξείες νεφρικές ανεπάρκειες), δηλαδή γίνονταν κατά το 2006 περίπου 1232 αιμοκαθάρσεις/μήνα, (από 1198-1313/μήνα [ΜO±SD=1249±36]) ενώ το 2007 έγιναν από περίπου 1251/μήνα (από 1148-1324. Στους 89 ασθενείς που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και ένας αριθμός φιλοξενούμενων ασθενών και αυτών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

4.1.2. Στη Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση με το τέλος του 2007 ήταν ενταγμένοι 42 ασθενείς (από 36-42), ενώ στο τέλος του 2006 ήταν 40 (από 35-40), οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην μονάδα μας και παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά μας Ιατρεία που γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους χώρους του νεφρολογικού τμήματος.

4.1.3. Εφαρμόστηκε η συνεχής αρτηριοφλεβική και φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΑΦΑ, ΣΦΦΑ), σε ασθενείς της ΜΕΘ (αντιμετωπίστηκε κάθε ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια), όπως επίσης και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις (paraquat, παραθείο κ.ά).

4.1.4. Στο εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης και νεφρικών νόσων εξετάστηκαν φέτος (2007) 1158 ασθενείς, στο ιατρείο παχυσαρκίας 98 και στο ιατρείο της Περιτοναϊκής κάθαρσης κάθε εβδομάδα 10 ασθενείς (5 και 5 κάθε Τρίτη και Πέμπτη) (συνολικά το έτος 550).

4.1.5. Κατά το έτος 2007 επίσης αντιμετωπίστηκαν από ιατρούς του νεφρολογικού τμήματος όλα τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και είχαν νεφρολογικό πρόβλημα, φυσικά όποτε κληθήκαμε (45-55 ασθενείς/μήνα). Ειδικότερα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, δηλητηριάσεις κ.ά. στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική όπως και στη ΜΕΘ. Επίσης στα κλινικά νεφρολογικά κρεβάτια που διαθέτουμε, αλλά και σε άλλα κρεβάτια του νοσοκομείου νοσηλεύσαμε καθ΄ όλο το έτος σε ημερήσια βάση 13-15 ασθενείς.

4.1.6. Στο τμήμα μας διαθέτουμε φυγόκεντρο και οπτικό μικροσκόπιο έτσι ώστε να είμαστε ικανοί να δούμε μόνοι ούρα ασθενών (γενική ούρων) σε ορισμένες περιπτώσεις που εμείς κρίνουμε απαραίτητο να κάνουμε, για να πιο τεκμηριωμένη η άποψή μας όσον αφορά την κατάσταση ασθενών μας.

4.1.7. Διαθέτουμε στο τμήμα μας ωσμώμετρο, και πλέον είμαστε ικανοί να διαφοροδιαγνώσουμε υπο- ή υπερ-ωσμωτικές καταστάσεις με μεγάλη ευκολία.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.2.1. Κατόπιν ενεργειών μας και με τη βοήθεια της Διοίκησης και της ΔΥΠΕ δόθηκαν στο τμήμα μας, με την απόφαση Υ4α.89909/05, δύο ακόμη θέσεις ειδικευομένων νεφρολογίας, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε στο τμήμα μας 3 θέσεις ειδικότητας νεφρολογίας.

4.2.2. Με την υπ. Αρ. Υ7α/.Π/οικ/12840/11.10.2006 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ. Αρ. 1563/24.10.2006 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Β) αναγνωρίζεται το τμήμα μας ως κατάλληλο για χορήγηση 2 χρόνων ειδίκευσης στη Νεφρολογία.

4.2.3. Το πρόγραμμα του νεφρολογικού τμήματος (ηλεκτρονικό) που καταρτίστηκε από την Μονάδα μας τροφοδοτήθηκε ήδη με τα δεδομένα της και σήμερα πλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, όσον αφορά στους ασθενείς μας (αιμοκαθαιρόμενους, περιτοναϊκούς, εξωτερικού ιατρείου κ.ά).

4.2.4. Συνεχίζουμε να εφοδιάζουμε τον ιστότοπό μας με το όνομα www.renalkomotini.gr με πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό παρέχουμε στους επισκέπτες τη δυνατότητα ενημέρωσης (πολλοί το χαρακτήρισαν γραπτά και προφορικά άριστο).

4.2.5. Ο υπογράφων υπήρξα ταμίας του 9ου Κύκλου Αλκυονίδων Ημερών, Καλαμπάκα 15-17 Φεβρουαρίου 2007.

4.2.6. Ο υπογράφων υπήρξα διοργανωτής και πρόεδρος του 1ου Μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Πτολεμαϊδα, 28-29 Σεπτεμβρίου 2007.

4.2.7. Ο υπογράφων κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Επιστημονικού Συμβουλίου του ΓΝ Κομοτηνής ανεδείχθη πρόεδρος, για τα επόμενα δύο χρόνια.

4.2.8. Υπήρξα μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της 1ης Ημερίδας Καρδιονεφρικό Σύνδρομο, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 6.6.2007, Αθήνα.

4.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.3.1. Κριτής εργασιών

4.3.1.1. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής εργασιών του περιοδικού Ελληνική Νεφρολογία για το έτος 2006, 267 σελίδων.

 

4.3.2. Προεδρεία

4.3.2.1. Προήδρευσα στο 33ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2-5 Μαΐου 2007, στην ενότητα: Οξεία νεφρική ανεπάρκεια, με εισηγητές:

1. Β. Μαργέλο (Ορισμοί – Κλινική εικόνα της ΟΝΑ)

2. Γ. Μπαμίχα (Πρόληψη) της ΟΝΑ)

 

4.3.3. Ιατρική εκπαίδευση

4.3.3.1. Στο τεύχος 81 της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης περιέχεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του τμήματός μας

4.3.3.2. Οργάνωσα με τον. κ. Κατσίνα Χρίστο το 1ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Εισαγωγικές έννοιες οξεοβασικής ισορροπίας-Μεταβολική οξέωση, Πτολεμαϊδα, 28-29 Σεπτεμβρίου 2007.

 

4.3.4. Συμμετοχή σε ημερίδες και συμπόσια και στρογγυλά τραπέζια

1. «Η επίδραση της χρόνιας νεφρικής νόσου στο καρδιαγγειακό και στα άλλα συστήματα», Καλαμπάκα 15-17 Φεβρουαρίου 2007

Εισηγητές: Μαυροματίδης Κ, Γ. Φιλιπάτος, Δ. Βλαχάκος, Κ. Σταματέλλου

Σχολιαστές: Π. Ανάσης, Αδ. Ζέρβα

Εισηγήθηκα: Νεφρολογικοί παράγοντες καρδιαγγειακού (ΚΑ) κινδύνου-Επιδημιολογικά δεδομένα

Πρόεδροι: Σ. Ράπτης, Αθ. Διαμαντόπουλος

 

2. 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας, Αθήνα 4-8 Μαρτίου 2007

Θέμα: Διαταραχές υγρών-ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας

Εισήγηση Κ. Μαυροματίδη: Ρύθμιση της τονικότητας «Υπονατριαιμία-Υπερνατριαιμία»

Πρόεδροι: Κ. Σιαμόπουλος, Χ. Ιατρού

Εισηγητές:

Κ. Μαυροματίδης

Σ. Μιχαήλ

Ε. Δαφνής

Α. Κίτσος

Ι. Μακρυνυώτου

Α. Μαυρομάτης

 

3. 33ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2-5 Μαΐου 2007

Στρόγγυλη τράπεζα: Δομή και λειτουργία νεφρού

Συντονιστής: Κ. Σιαμόπουλος

Εισηγητές:Κ. Κατωπόδης, Κ. Μαυροματίδης

Εισηγήθηκα: Μεταβολισμός Η2Ο, Na+, K+ και οξεοβασική ισορροπία

Δημοσίευση: Κατέθεσα κείμενο για τα πρακτικά του συνεδρίου

 

4. Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου-Θεραπευτική αντιμετώπιση, Αλεξανδρούπολη 4-6 Μαΐου 2007

Στρόγγυλη τράπεζα: Αθηροσκλήρωση και άλλες νόσοι.

Πρόεδροι: Β. Βαργεμέζης, Π. Μπούρα

Εισηγητές:

Κ. Μαυροματίδης

Η. Θώδης

Π. Σκένδρος

Χ. Αηδονόπουλος

Εισηγήθηκα το θέμα: Καρδιονεφρικό σύνδρομο και καρδιαγγειακός κίνδυνος

 

5. 1ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας. Πτολεμαϊδα, 28-29 Σεπτεμβρίου 2007. Εισαγωγή στην Οξεοβασική ισορροπία Ι

Προεδρείο: Κ. Σόμπολος, Χ. Κατσίνας

Εισηγητές:

Κ. Μαυροματίδης – Εισαγωγικές έννοιες οξεοβασικής ισορροπίας (παραδόθηκε κείμενο για τα πρακτικά)

Λ. Γιονανλής- Περί αερίων αίματος

Γ. Βισβάρδης- Νεφρική ρύθμιση οξεοβασικής ισορροπίας

Κ. Σόμπολος- Παραδείγματα-Σχόλια

 

6. 1ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Πτολεμαϊδα, 28-29 Σεπτεμβρίου 2007, Εισαγωγή στην Οξεοβασική ισορροπία II

Πρόεδροι: Δ. Τσακίρης, Π. Αληβάνης

Εισηγητές:

Δ. Λαγονίδης

Σ. Σπαϊα

Ν. Κακλαμάνης

Δ. Γούμενος

Παραδείγματα-Σχόλια: Κ. Μαυροματίδης

 

7. 34ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Χανιά, 7-10 Μαΐου 2007

Στρογγύλη τράπεζα: Νεφρολογικός ασθενής και σακχαρώδης διαβήτης

Συντονιστές: Π. Τσούγια, Β. Λαγκάζαλη

Εισηγητές:

Θ. Γιαραμαζίδου – Διαβητικός ασθενής υπό αιμοκάθαρση

Χ. Σταυροπούλου – Διαβητικός ασθενής υπό περιτοναϊκή κάθαρση

Α. Ποταμοπούλου – Μεταμόσχευση νεφρού σε διαβητικό ασθενή

Κ. Μητροπούλου – Εκπαίδευση ασθενούς με διαβητική νεφροπάθεια στη φροντίδα των ποδιών του

Γ. Γερογιάννη – Η δίαιτα του διαβητικού νεφροπαθούς πριν και μετά την ένταξη σε εξωνεφρική κάθαρση

 

4.3.5. Εκδόσεις

Ο υπογράφων επιμελήθηκα μαζί με τον κ. Κατσίνα Χρίστο την έκδοση των πρακτικών του πρώτου μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας.

 

4.3.6. Μαθήματα

Σωτηρακόπουλος Νίκος

Αναιμία στην Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μάθημα που έγινε στους γιατρούς του ΓΝ Κομοτηνής, Σεπτέμβριος 2007.

 

4.3.7. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις

1. Insertion of long-term tunneled cuffed hemodialysis catheters via the external jugular vein by using a simple, safe and reliable surgical technique

Skandalos I, Ambrosiadis D, Filippidis A, Sioulis A, Tsitsios T, Mavromatidis K, Hatzibaloglou A

Ανακοινώθηκε: 5o International Congress of the Vascular Access Society (VAS), Nice France, 11-13 June 2007

Δημοσιεύθηκε: J Vascular Access 2007; 8: 12-16

 

2. Η επίδραση της σιμβαστατίνης και φαινοφιμπράτης στα επίπεδα της Lp(a) και των άλλων λιπιδίων του ορού. Συγκριτική μελέτη

Ε. Ακριτίδου, Ε. Καλογιαννίδου, Μ. Γενναδίου-Σπαντίδου, Μ. Ανδρεάδου, Γ. Χιλμή, Χ. Χαρτοματζίδης, Κ. Μαυροματίδης

Ανακοινώθηκε:

1. 2ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Θεσσαλονίκη, 23-25 Φεβρουαρίου 2006

2. 14ο Συνέδριο ΕΝΕ, Χαλκιδική 31 Μαΐου–3 Ιουνίου 2006

Δημοσιεύθηκε: Γαληνός 2007: 49: 48-58

 

3. Surgical correction of thrombosed Brescia-Cimino vascular accesses

I. Skandalos, N. Koutsouflianiotis, A. Vlahodimos, N. Sotirakopoulos, K. Armentzioiou

Ανακοινώθηκε: 5th International Congress of the vascular access Society (VAS).

Angioaccess for Hemodialysis, Nice France, 11-13 June 2007

 

4. Η πολυκυστική νόσος: Επιταχύνει την εξέλιξη της νεφρικής νόσου;

Μαυροματιδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2006; 18: 251-260

 

5. Νεφρολογικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Επιδημιολογικά δεδομένα

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία (εστάλη για δημοσίευση)

 

6. Surgical management of thrombosed Brescia-Cimino vascular accesses.

Skandalos I, Koutsouflianiotis N, Vlahodimos A, Sotirakopoulos N, Armentzioiou K

Ανακοινώθηκε: 5o International Congress of the Vascular Access Society (VAS), Nice France, 11-13 June 2007

 

7. Γαλακτική οξέωση από μετφορμίνη. Περιγραφή 3 περιπτώσεων

Τ. Τσίτσιος, Κ. Αρμεντζιόϊου-Τασιοπούλου, Ν. Σωτηρακόπουλος, Ε. Καλογιαννίδου, Δ. Σιβρίδης, Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία (Εστάλη για δημοσίευση)

 

8. Η διατροφή ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική νεφρολογία (εστάλη για δημοσίευση)

 

9. Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και η επίδραση της χορήγησης σιδήρου σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Ε. Καλογιαννίδου, Τ, Τσίτσιος, Αρμεντζιόϊου-Τασιοπούλου Κάρμεν, Ν. Σωτηρακόπουλος, Α. Κολάγγης, Κ. Μαυροματίδης

Ανακοινώθηκε: 72η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, 23-24 Νοεμβρίου 2006

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2007; 19: 222-228

 

10. Ο ρόλος της ερυθροποιητίνης στην αιμοποίηση

Σταμπολίδου Μ, Σωτηρακόπουλος Ν

Δημοσιεύθηκε: Γαληνός 2007; 49: 151-163

 

11. Ερυθροποιητίνη και αναιμία της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

Σωτηρακόπουλος, Ν Σταμπολίδου Μ

Δημοσιεύθηκε: Dialysisliving 2006; 17:40-50

 

12. Οι κυριότερες εφαρμογές της ερυθροποιητίνης στην κλινική πράξη

Σωτηρακόπουλος Ν, Σταμπολίδου Μ

Δημοσιεύθηκε: Ιατρική 2007; 92: 115-129

4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

4.4.1. Νοσηλεύτριες

4.4.1.1. Γιαραμαζίδου Θεώνη

 1. 18η Ημερίδα ΕΝΕΝ, Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο, 11 Μαρτίου 2007
 2. Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών, Χανιά, 7-10 Μαΐου 2007
 3. EDTNA, Φλωρεντία, 15-18 Σεπτεμβρίου 2007
 4. 1ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Πτολεμαϊδα, 28-29 Σεπτεμβρίου 2007

4.4.1.2. Μερμικλή Αικατερίνη

 1. EDTNA, Φλωρεντία 15-18 Σεπτεμβρίου 2007

4.4.1.3. Γκαϊδατζή Ιωάννα

 1. 18η Ημερίδα ΕΝΕΝ, Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο, 11 Μαρτίου 2007

4.4.1.4. Τερζή Μαριάνα

 1. EDTNA, Φλωρεντία 15-18 Σεπτεμβρίου 2007

4.4.1.5. Τέλιου Παναγιώτα

 1. 18η Ημερίδα ΕΝΕΝ, Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο, 11 Μαρτίου 2007

4.4.1.6. Γιάγκογλου Βασιλική

 1. 18η Ημερίδα ΕΝΕΝ, Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο, 11 Μαρτίου 2007
 2. EDTNA, Φλωρεντία 15-18 Σεπτεμβρίου 2007

4.4.1.7. Σβυντρίδου Καλλιόπη

 1. 1ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Πτολεμαϊδα, 28-29 Σεπτεμβρίου 2007

4.4.1.8. Καραπαναγιώτου Παναγιώτα

 1. Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών, Χανιά, 7-10 Μαΐου 2007
 2. 1ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Πτολεμαϊδα, 28-29 Σεπτεμβρίου 2007

4.4.2. Ιατροί

4.4.2.1. Μαυροματίδης Κώστας

 1. 9ος Κύκλος Αλκυονίδες Ημέρες, «Η επίδραση της χρόνιας νεφρικής νόσου στο καρδιαγγειακό και στα άλλα συστήματα», Καλαμπάκα 15-17 Φεβ. 2007
 2. 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας, 4-8 Μαρτίου 2007, Αθήνα
 3. 73η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Αθήνα 8-9 Μαρτίου 2007
 4. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, Θεραπεύσιμες και ειδικές μορφές υπέρτασης, Ιωάννινα, 27-28 Απριλίου 2007
 5. 33ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2-5 Μαΐου 2007
 6. Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου-Θεραπευτική αντιμετώπιση, Αλεξανδρούπολη, 4-6 Μαΐου 2007
 7. Λοιμώξεις και νεφρός, Σάμος 31.5.07-2.6.07
 8. XLIV EDTA-ERA Congress, Barcelona Spain, June 21-24, 2007
 9. 1η Ημερίδα Καρδιονεφρικό Σύνδρομο, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 6.6.2007, Αθήνα
 10. 1ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Εισαγωγικές έννοιες οξεοβασικής ισορροπίας-Μεταβολική οξέωση, Πτολεμαϊδα, 28-29 Σεπτεμβρίου 2007
 11. VII Κυθηραϊκές Ημέρες Υπέρτασης και Νεφρολογίας, 29 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 2007, Κύθηρα
 12. 74η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, 22-23 Νοεμβρίου 2007
 13. 4th Athens renal Anemia meeting, 14.12.2007

4.4.2.2. Τσίτσιος Τηλέμαχος

 1. Εξελίξεις στη Νεφρολογία. Επιστημονική Ημερίδα, Αθήνα, 18 Ιαν. 2007
 2. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο. Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια, Αθήνα, 19-20 Ιαν. 2007
 3. 9ος Κύκλος Αλκυονίδες Ημέρες, «Η επίδραση της χρόνιας νεφρικής νόσου στο καρδιαγγειακό και στα άλλα συστήματα», Καλαμπάκα 15-17 Φεβ. 2007
 4. Λοιμώξεις και νεφρός, Σάμος, 31.5.07-2.6.07
 5. XLIV EDTA-ERA Congress, Barcelona Spain, June 21-24, 2007
 6. Παγκόσμιο Συνέδριο CAPD, Ελσίνκι 6-10 Ιουλίου 2007
 7. 1ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Πτολεμαϊδα, 28-29 Σεπτεμβρίου 2007

4.4.2.3. Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

 1. Εξελίξεις στη Νεφρολογία. Επιστημονική Ημερίδα, Αθήνα, 18 Ιαν. 2007,
 2. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο. Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια, Αθήνα, 19-20 Ιαν. 2007
 3. 9ος Κύκλος Αλκυονίδες Ημέρες, «Η επίδραση της χρόνιας νεφρικής νόσου στο καρδιαγγειακό και στα άλλα συστήματα», Καλαμπάκα 15-17 Φεβρουαρίου 2007
 4. Θεραπεύσιμες και ειδικές μορφές Υπέρτασης, Ιωάννινα 27-28 Απριλίου 2007
 5. XII Consultant’s Forum, “Chronic Kidney Disease Management: Novel treatment Strategies”, Brussels Belgium, 11-12 May 2007
 6. XLIV EDTA-ERA Congress, Barcelona, Spain, June 21-24, 2007
 7. Παγκόσμιο Συνέδριο CAPD, Ελσίνκι 7-10 Ιουλίου 2007
 8. 1ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Πτολεμαϊδα, 28-29 Σεπτεμβρίου 2007
 9. 4.4.2.4. Αρμετζιοϊου Κάρμεν

 10. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης, Θεσσαλονίκη, 1-3 Φεβρουαρίου 2007
 11. 73η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Αθήνα 8-9 Μαρτίου 2007
 12. 14th Budapest Nephrology School, Nephrology, Hypertension, Dialysis, Transplantation, 25-30 August 2007
 13. 1ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Πτολεμαϊδα, 28-29 Σεπτεμβρίου 2007
 14. 74η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, 22-23 Νοεμβρίου 2007

4.4.2.5. Τσαντεκίδου Φλωρίνα

 1. 9ος Κύκλος Αλκυονίδες Ημέρες, «Η επίδραση της χρόνιας νεφρικής νόσου στο καρδιαγγειακό και στα άλλα συστήματα», Καλαμπάκα 15-17, Φεβρουαρίου 2007

4.4.2.6. Σιβρίδης Δημήτριος

 1. 2nd International Course on “Fluid, electrolyte and acid-base disorders in clinical practice, Sept 5-7, Parma Italy, 2007
 2. Θεραπεύσιμες και ειδικές μορφές υπέρτασης, Ιωάννινα 27-28 Απριλίου 2007

4.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο ΓΝ Κομοτηνής σήμερα είμαστε ικανοί και πρόθυμοι να καλύψουμε κάθε μορφή θεραπείας που σχετίζεται με την εξωνεφρική κάθαρση και τη νεφρολογία, όπως την υποστηρικτική θεραπεία και σε νόσους άλλων ειδικοτήτων (μορφές τύφλωσης και θρομβωτικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια). Είναι δεδομένο ότι το Νεφρολογικό τμήμα εργάζεται για να δώσει λύσεις σύγχρονες και διεθνώς αποδεκτές στους ασθενείς που τις χρειάζονται ή θα τις χρειαστούν. Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις θεωρούμε δεδομένο ότι:

1. Η επένδυση στο Νεφρολογικό Τμήμα είναι πρόκληση που πάντα θα σας δικαιώνει.

2. Θα στελεχώσετε με νοσηλευτικό προσωπικό το τμήμα μας, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν και θα προκύψουν στο μέλλον.

3. Θα βοηθήσετε να προχωρήσει η παραπέρα παραχώρηση και επισκευή χώρων για την απρόσκοπτη λειτουργία της περιτοναϊκής κάθαρσης, όπως έγινε ο αρχικός της σχεδιασμός, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την συνεχή νυχτερινή περιτοναϊκή κάθαρση για ασθενείς που αδυνατούν να την εφαρμόσουν μόνοι τους (και βέβαια όταν δεν έχουν περιβάλλον να τους βοηθήσει).

4. Θα βοηθήσετε στη δημιουργία Πειραματικού Εργαστηρίου, όπου θα αναπτύξουμε έρευνα σε πειραματόζωα.

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος