ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2008

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 2008 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

      1 Διευθυντής

      1 Αναπληρωτής Διευθυντής

      1 Επιμελητής A’

      2 Επικουρικοί Επιμελητές Β’ και

      1 Ειδικευόμενη

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

28 νοσηλεύτριες είναι εγγεγραμμένες στο τμήμα μας, από τις οποίες 5 βρίσκονται σε άδεια κυήσεως ή λοχείας και η μία συνταξιοδοτείται.

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Στη ΜΤΝ λειτουργούν 25 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε δύο βάρδιες και 5 εφεδρικά. Με τα 14 από τα 25 μηχανήματα μπορεί και εφαρμόζεται αιμοδιήθηση, on line αιμοδιήθηση με 14, ενώ με τα υπόλοιπα 11 συμβατική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά.

2.2. Υπάρχει και λειτουργεί ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για ασθενείς που χρειάζονται τη μέθοδο αυτή.

2.3. Έγινε ο νέος χώρος της περιτοναϊκής κάθαρσης, όπου μεταφερθήκαμε στις 8 Ιανουαρίου 2008.

3. ΤΜΗΜΑΤΑ

3.1. Κατά το 2008 στο Νεφρολογικό Τμήμα λειτουργούσαν: 1) Η μονάδα εξωνεφρικής κάθαρσης με τεχνητό νεφρό, 2) η μονάδα της συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης και 3) η κλινική νεφρολογία (διαθέτουμε με απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου 3 κλινικά κρεβάτια σε κάθε μία από τις κλινικές, παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική).

3.2. Παράλληλα λειτουργούσαν τέσσερα εξωτερικά ιατρεία: 1) Υπέρτασης, 2) νεφρικών νόσων, 3) περιτοναϊκής κάθαρσης (που εξυπηρετούσε τους 38-45 ασθενείς που ήταν και είναι ενταγμένοι σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση) και 4) Παχυσαρκίας.

3.3. Ο κ. Σωτηρακόπουλος εξειδικευμένος στους υπερήχους (κατέχει άδεια από το ΚΕΣΥ), κάλυψε και το 2008 τις ανάγκες των νεφρολογικών ασθενών με υπερήχους, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα που ανήκει στο τμήμα μας, έτσι ώστε να είμαστε αυτοτελείς και να έχουμε δυνατότητα να παρέχουμε ταχεία διάγνωση στα περιστατικά μας.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.1.1. Σήμερα ευρισκόμενοι στο τέλος του 2008 στο νεφρολογικό τμήμα του ΓΝ Κομοτηνής είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 90 ασθενείς (κατά το 2007 κυμάνθηκαν από 81-90+Φιλοξενούμενοι+Οξείες νεφρικές ανεπάρκειες), δηλαδή γίνονταν κατά το 2007 περίπου 1232 αιμοκαθάρσεις/μήνα, (από 1199-1308/μήνα [ΜO±SD=1280±36]) ενώ το 2007 έγιναν από περίπου 1251/μήνα (από 1148-1324. Στους 89 ασθενείς που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και ένας αριθμός φιλοξενούμενων ασθενών και αυτών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

4.1.2. Στη Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση με το τέλος του 2007 ήταν ενταγμένοι 42 ασθενείς (από 38-45), ενώ στο τέλος του 2007 ήταν 42 (από 36-42), οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην μονάδα μας και παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά μας Ιατρεία που γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους χώρους του νεφρολογικού τμήματος.

4.1.3. Εφαρμόστηκε η συνεχής αρτηριοφλεβική και φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΑΦΑ, ΣΦΦΑ), σε ασθενείς της ΜΕΘ (αντιμετωπίστηκε κάθε ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια), όπως επίσης και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις (paraquat, παραθείο κ.ά).

4.1.4. Στο εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης, νεφρικών νόσων και παχυσαρκίας εξετάστηκαν φέτος (2008) 1200 ασθενείς και στο ιατρείο της Περιτοναϊκής κάθαρσης κάθε εβδομάδα 10 ασθενείς (5 και 5 κάθε Τρίτη και Πέμπτη) (συνολικά το έτος 550).

4.1.5. Κατά το έτος 2008 επίσης αντιμετωπίστηκαν από ιατρούς του νεφρολογικού τμήματος όλα τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και είχαν νεφρολογικό πρόβλημα, φυσικά όποτε κληθήκαμε (48-59 ασθενείς/μήνα). Ειδικότερα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, δηλητηριάσεις κ.ά. στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική όπως και στη ΜΕΘ. Επίσης στα κλινικά νεφρολογικά κρεβάτια που διαθέτουμε, αλλά και σε άλλα κρεβάτια του νοσοκομείου νοσηλεύσαμε καθ΄ όλο το έτος σε ημερήσια βάση 14-17 ασθενείς.

4.1.6. Στο τμήμα μας διαθέτουμε φυγόκεντρο και οπτικό μικροσκόπιο έτσι ώστε να είμαστε ικανοί να δούμε μόνοι ούρα ασθενών (γενική ούρων) σε ορισμένες περιπτώσεις που εμείς κρίνουμε απαραίτητο να κάνουμε, για να πιο τεκμηριωμένη η άποψή μας όσον αφορά την κατάσταση ασθενών μας

4.1.7. Διαθέτουμε στο τμήμα μας ωσμώμετρο, και πλέον είμαστε ικανοί να διαφοροδιαγνώσουμε υπο- ή υπερ-ωσμωτικές καταστάσεις με μεγάλη ευκολία.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.2.1. Ο υπογράφων υπήρξα διοργανωτής και συμπρόεδρος της Επιστημονικής Εκδήλωσης με τίτλο: «Συμπόσιο αρτηριακής Υπέρτασης» που συνδιοργανώσαμε με την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική του ΔΠ Θράκης, στην Κομοτηνή στις 16.2.2008

4.2.2. Ο υπογράφων οργάνωσα μαζί με την ΜΤΝ Πτολεμαϊδας το 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2008, που είχε έντονη απήχηση στο ιατρικό κοινό και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

4.2.3. Το πρόγραμμα του νεφρολογικού τμήματος (ηλεκτρονικό) που καταρτίστηκε από την Μονάδα μας τροφοδοτήθηκε ήδη με τα δεδομένα της και σήμερα πλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, όσον αφορά στους ασθενείς μας (αιμοκαθαιρόμενους, περιτοναϊκούς, εξωτερικού ιατρείου κ.ά).

4.2.4. Συνεχίζουμε να εφοδιάζουμε το site μας με το όνομα renalkomotini.gr με πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό παρέχουμε στους επισκέπτες τη δυνατότητα ενημέρωσης (πολλοί το χαρακτήρισαν γραπτά και προφορικά άριστο).

4.2.5. Ο υπογράφων συνεχίζει να είναι πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΓΝ Κομοτηνής που ανεδείχθη πριν από ένα έτος.

4.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.3.1. Κριτής εργασιών

4.3.1.1. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής εργασιών του περιοδικού Ελληνική Νεφρολογία για το έτος 2008

4.3.1.2. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής εργασιών του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας, Divani Appolon Palace, 18-21 Ιουλίου 2008

 

4.3.2. Προεδρεία

4.3.2.1. Προήδρευσα στις εργασίες της επιστημονικής ημερίδας με τίτλο: «Συμπόσιο αρτηριακής Υπέρτασης» που συνδιοργανώσαμε με την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική του ΔΠ Θράκης, στην Κομοτηνή στις 16.2.2008

Ομιλητές: Σιβρίδης Δ, Σωτηρακόπουλος Ν, Τσίτσιος Τ, Τασιοπούλου Κ

4.3.2.2. Προήδρευσα στις εργασίες του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας, στο πλαίσιο των ελεύθερων ανακοινώσεων, Αθήνα 18-21 Ιουνίου 2008

 

4.3.3. Ιατρική εκπαίδευση

4.3.3.1. Στο τεύχος 81 της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης περιέχεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του τμήματός μας

4.3.3.2. Οργάνωσα με τον. κ. Κατσίνα Χρίστο το 2ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Εισαγωγικές έννοιες οξεοβασικής ισορροπίας-Μεταβολική οξέωση, Πτολεμαϊδα, 26-27 Σεπτεμβρίου 2008

4.3.3.3. Οργάνωσα και συνέχισα την διεξαγωγή των διακλινικών μαθημάτων του ΓΝ Κομοτηνής, με βάση εκπονηθέν πρόγραμμα, που γίνονταν ανά 7θήμερο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νοσοκομείου

 

4.3.4. Συμμετοχή σε ημερίδες και συμπόσια και στρογγυλά τραπέζια

1. Στρογγυλό Τραπέζι, 4ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης: «Η δυσλιπιδαιμία σε ειδικές ομάδες ασθενών», Θεσσαλονίκη, 21-23 Φεβρουαρίου 2008

Πρόεδροι: Β. Καραγιάννης, Δ. Οικονομίδης

Εισηγητές: Α. Μαμόπουλος, Κ. Μαυροματίδης, Π. Παπαδοπούλου-Ζεκερίδου, Κ. Παζαϊτου-Παναγιώτου

Εισηγήθηκα: Η δυσλιπιδαιμία στις νεφροπάθειες

 

2. Στρογγυλό τραπέζι στην Επιστημονική εκδήλωση: «Συμπόσιο αρτηριακής Υπέρτασης», Κομοτηνή 16.2.2008

Πρόεδρος: Κ. Μαυροματίδης

Εισηγητές:

Υπέρταση σε άτομα νεαρής ηλικίας

Δ. Σιβρίδης

Υπέρταση και κύηση

Ν. Σωτηρακόπουλος

Υπέρταση στη γεροντική ηλικία

Τ. Τσίτσιος

Υπέρταση και παχυσαρκία

Κ. Τασιοπούλου

 

3. 2ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 26-27 Σεπτεμβρίου 2008. Κλινικό φροντιστήριο οξεοβασικής ισορροπίας

Προεδρείο: Μ. Γενναδίου, Κ. Σόμπολος

Εισηγητές:

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων

Κ.Π. Κατωπόδης

Χρήση των χασμάτων αίματος, δέλτα και λόγων. Χρήση του

ωσμωτικού χάσματος και του χάσματος ανιόντων των ούρων

Κ. Μαυροματίδης

Συμβολή των ηλεκτρολυτών, της λευκωματίνης και άλλων

παραμέτρων στην επίλυση οξεοβασικών προβλημάτων

Γ. Κουτρούμπας

 

4. 22ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 6-9 Νοεμβρίου 2008, Θεσσαλονίκη

Στρόγγυλη τράπεζα: Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας

Συντονιστές: Π. Βακιάνης, Κ. Μαυροματίδης

Εισηγητές: Κ. Μαυροματίδης, Δ. Σιβρίδης, Συργκάνης, Α. Βαϊνάς, Ε. Γιαννάτος

Εισηγήθηκα: Βασικές αρχές οξεοβασικής ισορροπίας

Δημοσίευση: Κατέθεσα κείμενο για τα πρακτικά του συνεδρίου

 

5. 22ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 6-9 Νοεμβρίου 2008, Θεσσαλονίκη

Στρόγγυλη τράπεζα: Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας

Συντονιστές: Π. Βακιάνης, Κ. Μαυροματίδης

Εισηγητές: Κ. Μαυροματίδης, Δ. Σιβρίδης, Συργκάνης, Α. Βαϊνάς, Ε. Γιαννάτος

Εισηγήθηκε: Αντιρροπήσεις – Ρυθμιστικά διαλύματα

Δημοσίευση: Κατέθεσε κείμενο για τα πρακτικά του συνεδρίου

 

4.3.5. Εκδόσεις-Βιβλία

4.3.5.1. Ο υπογράφων επιμελήθηκα μαζί με τον κ. Κατσίνα Χρίστο την έκδοση των πρακτικών του δεύτερου μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, 224 σελίδων

4.3.5.2. Συμμετείχα στην Ελληνική έκδοση του βιβλίου «Εγχειρίδιο Αιμοκάθαρσης» των J Daugirdas, P. Blake και R. Ihg,έκδοση 4η, 2007, που επιμελήθηκε ο κ. Π. Ζηρογιάννης, εκδόσεις Τεχνόραμα, Αθήνα 2008

4.3.5.3. Βιβλίο με τίτλο «Περί χασμάτων»

Κ. Μαυροματίδη

Εκδότης: Κ. Μαυροματίδης

Θεσσαλονίκη 2008 (68 σελίδων)

Η χρήση των χασμάτων είναι ιδιαίτερα βοηθητική και αναγκαία κατά την εκτίμηση διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας των κάθε είδους ασθενών. Ωστόσο, η δυσκολία που παρουσιάζουν στην κατανόηση και εμπέδωση, οδήγησε τους περισσότερους από μας στην αδυναμία να τα χρησιμοποιούμε. Και όπως κάθε τι το συγκεχυμένο και πολλές φορές δυσνόητο στο μυαλό μας κατά τη μελέτη του, έτσι κι αυτό μας απωθεί, με αποτέλεσμα να παραμένει δυσεπίλυτο πρόβλημα, παρά την αναγκαιότητά του.

Στη μονογραφία αυτή έγινε προσπάθεια να επεξηγηθούν όλα, όσα θα έπρεπε, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η έννοια των χασμάτων και η σημασία τους στην κλινική πράξη. Τα παραδείγματα μετά από κάθε παράγραφο, αφορούν στην κλινική πράξη όσων αναφέρονται αμέσως προηγούμενα, έτσι ώστε να αναδειχθεί η αξία της ερμηνείας κάθε είδους «χάσματος».

Θέλω να πιστεύω ότι η μονογραφία αυτή έρχεται να συμπληρώσει κάτι που έλειπε και ευελπιστώ να φανεί χρήσιμη σε όσους θα ήθελαν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν στο κλινικό τους έργο τις τόσο βοηθητικές αυτές έννοιες. Εύχομαι να αποτελέσει οδηγό και σύμβουλο του κάθε γιατρού που ενδιαφέρεται.

 

4.3.6. Μαθήματα

Μαυροματίδης Κώστας>

9.4.2008: Υπο- και υπερνατριαιμία, μάθημα στα πλαίσια των ενδονοσοκομειακών μαθημάτων ΓΝ Κομοτηνής

11.4.2008: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας σε αιμοκάθαρση και

περιτοναϊκή κάθαρση, Μάθημα στην Πανεπιστημιακή Νεφρολογική

Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, στα πλαίσια των

ετήσιων μετεκπαιδευτικών μαθημάτων

4.6.2008: Ερμηνεία δεδομένων αερίων αίματος, μάθημα στα πλαίσια των

ενδονοσοκομειακών μαθημάτων ΓΝ Κομοτηνής

Σωτηρακόπουλος Νίκος

5.3.2008: Εκλαμψία, προεκλαμψία και νεφρός, μάθημα στα πλαίσια των

ενδονοσοκομειακών μαθημάτων ΓΝ Κομοτηνής

Τσίτσιος Τηλέμαχος

10.9.2008: Υπερκαλιαιμία , μάθημα στα πλαίσια των ενδονοσοκομειακών μαθημάτων ΓΝ Κομοτηνής

Σιβρίδης Δημήτρης

17.9.2008: Πρώιμη παραπομπή νεφροπαθών από άλλες ειδικότητες σε νεφρολόγο, μάθημα στα πλαίσια των ενδονοσοκομειακών μαθημάτων ΓΝ Κομοτηνής

 

4.3.7. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις

1. Μεταβολές ενδοφθάλμιου πιέσεως στην αιμοκάθαρση-Διερεύνηση υπερτονίας

Δημητρόπουλος Π, Ασημένιος Β, Τσίτσιος Τ, Σωτηρακόπουλος Ν, Μαυροματίδης Κ

Ανακοινώθηκε: 41ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 28 Μαϊου-1 Ιουνίου 2008, Θεσσαλονίκη

 

2. External jugular vein: Way for insertion of long-term tunneled hemodialysis catheters

I. Skandalos, D. Amvrosiadis, D. Kaitzis, A. Sioulis, T. Tsitsios, K. Mavromatidis, A. Hatzibaloglou

Ανακοινώθηκε: Annual Course of the Vascular Access Society (VAS), Alexandroupolis, Greece, 18-19 April 2008

 

3. Presentation of function by surgical management of thrombosed Brescia-Cimino vascular access in selected cases

Ι. Skandalos, A. Samaras, S. Kalfadis, A. Vlachodimos, N. Sotirakopouls, K. Armentzioiou, N. Koutsouflianiotis

Ανακοινώθηκε: Annual Course of the Vascular Access Society (VAS), Alexandroupolis, Greece, 18-19 April 2008

 

4. Η διατροφή ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2008; 20: 113-120

 

5. Γαλακτική οξέωση από μετφορμίνη. Περιγραφή 3 περιπτώσεων

Τσίτσιος Τ, Αρμεντζιόϊου-Τασιοπούλου Κ, Σωτηρακόπουλος Ν, Καλογιαννίδου Ε, Σιβρίδης Δ, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2008; 20: 210-214

 

6. Ποιότητα παρεχόμενης κάθαρσης με on-line αιμοδιαδιήθηση και ποικίλους όγκους υποκατάστατου

Τσίτσιος Τ, Καλογιαννίδου Ε, Ανδρεάδου Μ, Σκάνδαλος Ι, Κωνσταντινίδης ΘΚ, Μαυροματιδης Κ

Ανακοινώθηκε: 4ο Συνέδριο Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας, 3-5 Οκτωβρίου 2008, Αμυγδαλεώνας Καβάλας

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2008;

 

7. Προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα αιμοκαθαιρόμενων ασθενών

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Dialysis Living 2008; 22: 6-18

 

8. Διατήρηση της λειτουργίας με χειρουργική αντιμετώπιση, θρομβωμένων Brescia-Cimino αγγειακών προσπελάσεων αιμοκάθαρσης σε επιλεγμένες περιπτώσεις

Σκάνδαλος Ι, Σαμαράς Α, Καλφάδης Σ, Βλαχοδήμος Α, Σωτηρακόπουλος Ν, Αρμεντζιόϊου-Τασιοπούλου Κ, Κουτσουφλιανιώτης Ν

Ανακοινώθηκε: 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Forum, Θεσσαλονίκη, 12-15/11/2008

 

9. Μη διαιτητικές αιτίες υπερκαλιαιμίας αιμοκαθαιρόμενων ασθενών

Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2008; 20: 32-39

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η μελέτη μας με τίτλο: Ποιότητα παρεχόμενης κάθαρσης με on-line αιμοδιαδιήθηση και ποικίλους όγκους υποκατάστατου, που αναφέρεται παραπάνω στις μελέτες που ανακοινώθηκαν ή δημοσιεύθηκαν έλαβε το πρώτο βραβείο κλινικής μελέτης στο 4ο Συνέδριο Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας, 3-5 Οκτωβρίου 2008.

4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

4.4.1. Νοσηλεύτριες

4.4.1.1. Γιαραμαζίδου Θεώνη

 1. Συμπόσιο αρτηριακής υπέρτασης, Κομοτηνή 19.2.2008
 2. Συνεδρίαση ΕΝΕΝ, Αθήνα 29 Μαρτίου, Πολεμικό Μουσείο
 3. 8ο Συνέδριο ΕΝΕΝ, Πόρτο Χέλι 29.5.08-1.6.2009
 4. 37ο Συνέδριο EDTNA/ERCA, Πράγα 18, 6-9 Σεπτεμβρίου 2008
 5. 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 26-27 Σεπτεμβρίου 2008

4.4.1.2. Θεοδωρίδου Βασιλική

 1. 37ο Συνέδριο EDTNA/ERCA, Πράγα18, 6-9 Σεπτεμβρίου 2008
 2. 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 26-27 Σεπτεμβρίου 2008

4.4.1.3. Θεοδωρίδου Παναγιώτα

 1. 37ο Συνέδριο EDTNA/ERCA, Πράγα18, 6-9 Σεπτεμβρίου 2008
 2. 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 26-27 Σεπτεμβρίου 2008

4.4.1.4. Μπαμπίδου Ελένη

 1. 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 26-27 Σεπτεμβρίου 2008

4.4.1.5. Τέλιου Παναγιώτα

 1. 37ο Συνέδριο EDTNA/ERCA, Πράγα18, 6-9 Σεπτεμβρίου 2008
 2. 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 26-27 Σεπτεμβρίου 2008

4.4.1.6. Μερμικλή Κατερίνα

 1. 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 26-27 Σεπτεμβρίου 2008
 2. Συνεδρίαση ΕΝΕΝ, Αθήνα 29 Μαρτίου, Πολεμικό Μουσείο

4.4.1.7. Σβιντρίδου Καλλιόπη

 1. 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 26-27 Σεπτεμβρίου 2008

4.4.1.8. Καραπαναγιώτου Παναγιώτα

 1. Συμπόσιο αρτηριακής υπέρτασης, Κομοτηνή 19.2.2008
 2. 8ο Συνέδριο ΕΝΕΝ, Πόρτο Χέλι 29.5.08-1.6.2009
 3. 37ο Συνέδριο EDTNA/ERCA, Πράγα 18, 6-9 Σεπτεμβρίου 2008
 4. 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 26-27 Σεπτεμβρίου 2008

5.4.1.9. Μορφακίδου Λουλουδιά

 1. Συνεδρίαση ΕΝΕΝ, Αθήνα 29 Μαρτίου, Πολεμικό Μουσείο

5.4.1.10. Γιάγκογλου Βασιλική

 1. Συνεδρίαση ΕΝΕΝ, Αθήνα 29 Μαρτίου, Πολεμικό Μουσείο

5.4.1.11. Παστελματζή Αναστασία

 1. 8ο Συνέδριο ΕΝΕΝ, Πόρτο Χέλι 29.5.08-1.6.2009

5.4.1.12. Γαϊδατζή Ιωάννα

 1. 8ο Συνέδριο ΕΝΕΝ, Πόρτο Χέλι 29.5.08-1.6.2009

5.4.1.13. Τέλλιου Παναγιώτα

 1. 37ο Συνέδριο EDTNA/ERCA, Πράγα18, 6-9 Σεπτεμβρίου 2008

4.4.2. Ιατροί

4.4.2.1. Μαυροματίδης Κώστας

 1. Συμπόσιο αρτηριακής υπέρτασης, Κομοτηνή 19.2.2008
 2. 4ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Θεσσαλονίκη 21-23 Φεβρουαρίου 2008
 3. 75η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Αθήνα 18 Μαρτίου 2008
 4. 6ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, Φάρμακα στις Νεφρικές Παθήσεις-Αντι-υπερτασικά, Ιωάννινα, 28-29 Μαρτίου 2008
 5. Annual Course of the vascular access society (VAS), Alexandroupolis, April 18-19, 2008
 6. XLIVΙ EDTA-ERA Congress, Στοκχόλμη, 10-13 Μαΐου 2008
 7. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφολογίας, Αθήνα,18-21 Ιουνίου 2008
 8. 37ο Συνέδριο EDTNA/ERCA, Πράγα 18, 6-9 Σεπτεμβρίου 2008
 9. 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 26-27 Σεπτεμβρίου 2008
 10. 42Ο National Congress of Turkish Anaesthesiology and Reanimation, Antalya Turkey 29 Oct – 1 Nov 2008
 11. 76η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2008
 12. Ημερίδα ΕΝΕ, «Νεφρός και Τρίτη Ηλικία», Θεσσαλονίκη,21 Νοεμβρίου 2008
 13. 22ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 6-9 Νοεμβρίου 2008, Θεσσαλονίκη

4.4.2.2. Τσίτσιος Τηλέμαχος

 1. Συμπόσιο αρτηριακής υπέρτασης, Κομοτηνή 19.2.2008
 2. Annual Course of the vascular access society (VAS), Alexandroupolis, April 18-19, 2008.
 3. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφολογίας, Αθήνα,18-21 Ιουνίου 2008.
 4. 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 26-27 Σεπτεμβρίου 2008
 5. 4ο Συνέδριο Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας, 3-5 Οκτωβρίου 2008, Αμυγδαλεώνας Καβάλας

4.4.2.3. Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

 1. Συμπόσιο αρτηριακής υπέρτασης, Κομοτηνή 19.2.2008
 2. 75η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Αθήνα 18 Μαρτίου 2008
 3. Annual Course of the vascular access society (VAS), Alexandroupolis, April 18-19, 2008.
 4. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφολογίας, Αθήνα,18-21 Ιουνίου 2008
 5. 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 26-27 Σεπτεμβρίου 2008

4.4.2.4. Τασιοπούλου-Αρμετζιόϊου Κάρμεν

 1. Συμπόσιο αρτηριακής υπέρτασης, Κομοτηνή 19.2.2008
 2. 4ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Θεσσαλονίκη 21-23 Φεβρουαρίου 2008
 3. 75η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Αθήνα 18 Μαρτίου 2008
 4. Annual Course of the vascular access society (VAS), Alexandroupolis, April 18-19, 2008
 5. XLIVΙ EDTA-ERA Congress, Στοκχόλμη, 10-13 Μαΐου 2008
 6. 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 26-27 Σεπτεμβρίου 2008

4.4.2.5. Καλογιαννίδου Ειρήνη

 1. Συμπόσιο αρτηριακής υπέρτασης, Κομοτηνή 19.2.2008
 2. 4ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Θεσσαλονίκη 21-23 Φεβρουαρίου 2008
 3. 75η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Αθήνα 18 Μαρτίου 2008
 4. 6ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, Φάρμακα στις Νεφρικές Παθήσεις-Αντι-υπερτασικά, Ιωάννινα, 28-29 Μαρτίου 2008
 5. Annual Course of the vascular access society (VAS), Alexandroupolis, April 18-19, 2008.
 6. XLIVΙ EDTA-ERA Congress, Στοκχόλμη, 10-13 Μαΐου 2008
 7. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφολογίας, Αθήνα,18-21 Ιουνίου 2008.
 8. 37ο Συνέδριο EDTNA/ERCA, Πράγα 18, 6-9 Σεπτεμβρίου 2008
 9. 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 26-27 Σεπτεμβρίου 2008
 10. 42Ο National Congress of Turkish Anaesthesiology and Reanimation, Antalya Turkey 29 Oct – 1 Nov 2008
 11. 76η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2008
 12. Ημερίδα ΕΝΕ, «Νεφρός και Τρίτη Ηλικία», Θεσσαλονίκη,21 Νοεμβρίου 2008

4.4.2.6. Σιβρίδης Δημήτριος

 1. Συμπόσιο αρτηριακής υπέρτασης, Κομοτηνή 19.2.2008
 2. 4ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Θεσσαλονίκη 21-23 Φεβρουαρίου 2008
 3. XLIVΙ EDTA-ERA Congress, Στοκχόλμη, 10-13 Μαΐου 2008
 4. 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 26-27 Σεπτεμβρίου 2008
 5. 76η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2008
 6. Ημερίδα ΕΝΕ, «Νεφρός και Τρίτη Ηλικία», Θεσσαλονίκη,21 Νοεμβρίου 2008

4.4.2.7. Τέρση Μαρία

 1. 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 26-27 Σεπτεμβρίου 2008
 2. 76η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2008
 3. Ημερίδα ΕΝΕ, «Νεφρός και Τρίτη Ηλικία», Θεσσαλονίκη,21 Νοεμβρίου 2008

4.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο ΓΝ Κομοτηνής σήμερα οι υπηρετούντες ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό είμαστε δυσανάλογα λίγοι, σε σχέση με το έργο που προσφέρουμε. Όσον αφορά στην ποιότητα του παρεχόμενου έργου, δεν υπάρχει αντίστοιχο στο χώρο του νοσοκομείου, ούτε και σε άλλα νοσοκομεία αντίστοιχου επιπέδου και αυτό αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τμήματος που διευθύνω. Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις θεωρούμε δεδομένο ότι:

1. Η επένδυση στο Νεφρολογικό Τμήμα είναι πρόκληση που πάντα θα σας δικαιώνει.

2. Θα πρέπει να στελεχώσετε με νοσηλευτικό προσωπικό το τμήμα μας, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν και θα προκύψουν στο μέλλον.

3. Θα πρέπει να βοηθήσετε να προχωρήσει η παραπέρα παραχώρηση και επισκευή χώρων για την απρόσκοπτη λειτουργία της περιτοναϊκής κάθαρσης, όπως έγινε ο αρχικός της σχεδιασμός, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την συνεχή νυχτερινή περιτοναϊκή κάθαρση για ασθενείς που αδυνατούν να την εφαρμόσουν μόνοι τους (και βέβαια όταν δεν έχουν περιβάλλον να τους βοηθήσει).

4. Θα πρέπει να βοηθήσετε στη δημιουργία Πειραματικού Εργαστηρίου, όπου θα αναπτύξουμε έρευνα σε πειραματόζωα.

5. Δεν έγινε καμία πρόοδος όσον αφορά στην εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης-εξαερισμού για τον χώρο της κυρίως ΜΤΝ και ελπίζεται ότι θα υλοποιηθεί σύντομα, διότι οι συνθήκες του χώρου εργασίας μας είναι ιδιαίτερα βλαπτικές για ασθενείς και ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό.

6. Δεν έγινε τίποτε για την εγκατάσταση ασανσέρ, που θα διευκόλυνε τις μετακινήσεις των ασθενών μας από τον τεχνητό νεφρό στην περιτοναϊκή, αν και δια λόγων πολλάκις ήρθε στο προσκήνιο ως θέμα.

Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα του τμήματος που διευθύνω και θα βελτιώσετε τις συνθήκες εργασίας μας όπως και τον αριθμό των εργαζομένων σ΄ αυτό, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος