ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2009

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 2008 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

      1 Διευθυντής

      1 Αναπληρωτής Διευθυντής

      1 Επιμελητής A’

      1 Επικουρική Επιμελήτρια Β’ και

      1 Ειδικευόμενη

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

      26 νοσηλεύτριες είναι εγγεγραμμένες στο τμήμα μας, από τις οποίες 5 βρίσκονται σε άδεια κυήσεως ή λοχείας, οι εξής:

      Τερζή Μαριάνα

      Παπαδοπούλου Φωτεινή

      Παστελματζή Αναστασία

      Ζιάκου Παρασκευή

      Κατσιαβάρα Μήδεια

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Στη ΜΤΝ λειτουργούν 25 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε δύο βάρδιες και 5 εφεδρικά. Με τα 14 από τα 25 μηχανήματα μπορεί και εφαρμόζεται αιμοδιήθηση, on line αιμοδιαδιήθηση με 14, ενώ με τα υπόλοιπα 11 συμβατική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά.

2.2. Υπάρχει και λειτουργεί ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για ασθενείς που χρειάζονται τη μέθοδο αυτή.

2.3. Έγινε ο νέος χώρος της περιτοναϊκής κάθαρσης, όπου θα μεταφερθεί μέρος της όπως η αυτοματοποιημένη νυχτερινή περιτοναϊκή κάθαρση, όταν δοθεί το ανάλογο προσωπικό.

3. ΤΜΗΜΑΤΑ

3.1. Κατά το 2009 στο Νεφρολογικό Τμήμα λειτουργούσαν: 1) Η μονάδα εξωνεφρικής κάθαρσης με τεχνητό νεφρό, 2) η μονάδα της συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης και 3) η κλινική νεφρολογία (διαθέτουμε με απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου 3 κλινικά κρεβάτια σε κάθε μία από τις κλινικές, παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική).

3.2. Παράλληλα λειτουργούσαν τρία εξωτερικά ιατρεία: 1) Υπέρτασης, 2) νεφρικών νόσων και 3) περιτοναϊκής κάθαρσης (που εξυπηρετούσε τους 34-38 ασθενείς που ήταν και είναι ενταγμένοι σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση).

3.3. Ο κ. Σωτηρακόπουλος εξειδικευμένος στους υπερήχους (κατέχει άδεια από το ΚΕΣΥ), κάλυψε και το 2009 τις ανάγκες των νεφρολογικών ασθενών με υπερήχους, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα που ανήκει στο τμήμα μας, έτσι ώστε να είμαστε αυτοτελείς και να έχουμε δυνατότητα να παρέχουμε ταχεία διάγνωση στα περιστατικά μας.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.1.1. Σήμερα ευρισκόμενοι στο τέλος του 2009 στο νεφρολογικό τμήμα του ΓΝ Κομοτηνής είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 87 ασθενείς (κατά το 2008 κυμάνθηκαν από 83-87+Φιλοξενούμενοι+Οξείες νεφρικές ανεπάρκειες, δηλαδή γίνονταν κατά το 2008 περίπου 1232 αιμοκαθάρσεις/μήνα), που έκαναν κατά μέσο όρο 1212/μήνα (από 1082-1271). Στους 87 ασθενείς που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και ένας αριθμός φιλοξενούμενων ασθενών και αυτών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

4.1.2. Στη Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση στο τέλος του 2009 ήταν ενταγμένοι 38 ασθενείς (από 34-38), ενώ στο τέλος του 2008 ήταν 42 (από 38-45), οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην μονάδα μας και παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά μας Ιατρεία που γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους χώρους του νεφρολογικού τμήματος.

4.1.3. Εφαρμόστηκε η συνεχής φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΦΦΑ), σε ασθενείς της ΜΕΘ (αντιμετωπίστηκε κάθε ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια), όπως επίσης και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις.

4.1.4. Στο εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης και νεφρικών νόσων εξετάστηκαν φέτος (2009) 986 ασθενείς (το 2008 ήταν 1200) και στο ιατρείο της Περιτοναϊκής κάθαρσης κάθε εβδομάδα 10 ασθενείς (5 και 5 κάθε Τρίτη και Πέμπτη) (συνολικά το έτος 550).

4.1.5. Κατά το έτος 2009 επίσης αντιμετωπίστηκαν από ιατρούς του νεφρολογικού τμήματος όλα τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και είχαν νεφρολογικό πρόβλημα, φυσικά όποτε κληθήκαμε (52-60 ασθενείς/μήνα). Ειδικότερα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, δηλητηριάσεις κ.ά. στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική όπως και στη ΜΕΘ. Επίσης στα κλινικά νεφρολογικά κρεβάτια που διαθέτουμε, αλλά και σε άλλα κρεβάτια του νοσοκομείου νοσηλεύσαμε καθ’ όλο το έτος σε ημερήσια βάση 13-18 ασθενείς.

4.1.6. Στο τμήμα μας διαθέτουμε φυγόκεντρο και οπτικό μικροσκόπιο έτσι ώστε να είμαστε ικανοί να δούμε μόνοι ούρα ασθενών (γενική ούρων) σε ορισμένες περιπτώσεις που εμείς κρίνουμε απαραίτητο να κάνουμε, για να πιο τεκμηριωμένη η άποψή μας όσον αφορά την κατάσταση ασθενών μας.

4.1.7. Διαθέτουμε στο τμήμα μας ωσμώμετρο και πλέον είμαστε ικανοί να διαφοροδιαγνώσουμε υπο- ή υπερ-ωσμωτικές καταστάσεις με μεγάλη ευκολία.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.2.1. Ο υπογράφων υπήρξα διοργανωτής και συμπρόεδρος της Επιστημονικής Εκδήλωσης με τίτλο: «Οξεία νεφρική ανεπάρκεια» που συνδιοργανώσαμε με την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική του ΔΠ Θράκης, στην Κομοτηνή στις 21.2.2009.

4.2.2. Ο υπογράφων οργάνωσα μαζί με την ΜΤΝ Πτολεμαϊδας το 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, στις 25-26 Σεπτεμβρίου 2009, στη Βλάστη Κοζάνης, που είχε έντονη απήχηση στο ιατρικό κοινό και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

4.2.3. Με την απόφαση Υ7α/Γ.Π/οικ 93478, της 8.7.2009, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποφασίστηκε η ΜΤΝ του νοσοκομείου μας να δίνει 3 χρόνια ειδικότητας Νεφρολογίας.

4.2.4. Το πρόγραμμα του νεφρολογικού τμήματος (ηλεκτρονικό) που καταρτίστηκε από την Μονάδα μας τροφοδοτήθηκε ήδη με τα δεδομένα της και σήμερα πλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, όσον αφορά στους ασθενείς μας (αιμοκαθαιρόμενους, περιτοναϊκούς, εξωτερικού ιατρείου κ.ά).

4.2.5. Συνεχίζουμε να εφοδιάζουμε το site μας με το όνομα renalkomotini.gr με πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό παρέχουμε στους επισκέπτες τη δυνατότητα ενημέρωσης (πολλοί το χαρακτήρισαν γραπτά και προφορικά άριστο).

4.2.6. Ο υπογράφων ήταν και κατά το 2009 πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΓΝ Κομοτηνής.

4.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.3.1. Κριτής εργασιών

4.3.1.1. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής εργασιών του περιοδικού International Urology and Nephrology 2009

4.3.1.2. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής του περιοδικού Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation (SJKDT) κατά το έτος 2009 (σε δύο εργασίες)

 

4.3.2. Προεδρεία

4.3.2.1. Προήδρευσα στις εργασίες της επιστημονικής ημερίδας με τίτλο: «οξεία νεφρική ανεπάρκεια» που συνδιοργανώσαμε με την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική του ΔΠ Θράκης, στην Κομοτηνή στις 21.2.2009

Ομιλητές: Σιβρίδης Δ, Σωτηρακόπουλος Ν, Τσίτσιος Τ, Τασιοπούλου Κ, Τέρση Μ

4.3.2.2. Προήδρευσα στις εργασίες του 3ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Νεφρολογίας, επί μία ολόκληρη ημέρα με θέμα «Διαταραχές υγρών-ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας», Crowne Plaza Hotel, Αθήνα 18-22 Ιανουαρίου 2009

4.3.2.3. Προέδρευσα ως συμπρόεδρος στο τρίτο σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, που έγινε στη Βλάστη Κοζάνης στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2009

 

4.3.3. Ιατρική εκπαίδευση

4.3.3.1. Οργάνωσα από κοινού με την πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική του ΔΠ Θράκης υπό την διεύθυνση του καθ. κ. Β. Βαργεμέζη στην Κομοτηνή, την ημερίδα με τίτλο «Οξεία νεφρική ανεπάρκεια, που σημείωση μεγάλη επιτυχία και έτυχε γενικής αποδοχής

4.3.3.2. Στο τεύχος 81 της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης περιέχεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του τμήματός μας

4.3.2.3. Οργάνωσα με τον. κ. Κατσίνα Χρίστο το 3ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Μεταβολισμός ύδατος και νατρίου – Οξεοβασικές διαταραχές σε ειδικές καταστάσεις, Βλάστη Κοζάνης, 25-26 Σεπτεμβρίου 2009

4.3.2.4. Οργάνωσα και συνέχισα την διεξαγωγή των διακλινικών μαθημάτων του ΓΝ Κομοτηνής, με βάση εκπονηθέν πρόγραμμα, που γίνονταν ανά 7ήμερο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νοσοκομείου

4.3.2.5. Ο υπογράφων υπήρξε μέλος της οργανωτικής επιτροπής (επιστημονική επιτροπή) του 10ου κύκλου των αλκυονίδων ημερών νεφρολογίας, 12-14 Φεβρουαρίου 2009, Καμένα Βούρλα

 

4.3.4. Συμμετοχή σε ημερίδες και συμπόσια και στρογγυλά τραπέζια

1. Στρογγυλό Τραπέζι, 3ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Νεφρολογίας «Διαταραχές υγρών-ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας», Crowne Plaza Hotel, Αθήνα 18-22 Ιανουαρίου 2009

Πρόεδροι: Μπαλτόπουλος Γ, Μαυροματίδης Κ

Εισηγητές: Λιάμης Γ, Μιχαήλ Σ, Παναγούτσος Σ, Φλώρος Ι, Κουτρούμπας Γ, Μυριανθεύς Π, Μακρής Δ, Θεάκος Ν, Γαβαλά Α, Φιλντίσης Γ, Μπαλτόπουλος Γ, Μαυροματίδης Κ

Εισηγήθηκα: Σταχυολογήματα οξεοβασικής ισορροπίας

 

2. Στρογγυλό τραπέζι στην Επιστημονική εκδήλωση: «Οξεία νεφρική ανεπάρκεια»

Πρόεδρος: Βαργεμέζης Β, Μαυροματίδης Κ

Εισηγητές:

1. ΟΝΑ από α-ΜΕΑ και αναστολείς των ΑΤ-1 υποδοχέων της AG-II

Σιβρίδης Δ

2. ΟΝΑ από σκιαγραφικά φάρμακα

Σωτηρακόπουλος Ν

3. ΟΝΑ από αντιβιοτικά

Τσίτσιος Τ

4. ΟΝΑ από μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (NSADs)

Τασιοπούλου Κ

5. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια από ραβδομυόλυση

Τέρση Μ

 

3. 10ος κύκλος συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, Αλκυονίδες ημέρες νεφρολογίας, Επίδραση ορμονών στη νεφρική κα καρδιαγγειακή βλάβη, Καμένα Βούρλα 12-14 Φεβρουαρίου 2009

Ποιος ο ρόλος των ορμονών στα επιμέρους συστήματα

Εισηγήθηκα το θέμα: Η έκφραση των πλειοτροπικών δράσεών της στη νεφρική και καρδιαγγειακή βλάβη

Προεδρείο: Ράπτης Σ

Εισηγητές: Μπούμπας Δ, Μαυροματίδης Κ, Παλέτας Κ, Ελισάφ Μ

Κατετέθη κείμενο: Πρακτικά συνεδρίου 828-842, 2009

 

4. Κληρονομικές παθήσεις νεφρών, στα πλαίσια της 77ης Επιστημονικής Συνάντησης της ΕΝΕ, 12-13 Μαρτίου 2009, Αθήνα

Πρόεδροι: Τσακίρης Δ., Παπαδοπούλου Δ.

Εισηγητές: Παπαδοπούλου Δ, Κυρικλίδου Π, Συργκάνης Χ, Μαυροματίδης Κ

Εισηγήθηκα: Θεραπευτική αντιμετώπιση της πολυκυστικής νόσου των νεφρών

 

5. 7ο Σεμινάριο συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, Αλεξανδρούπολη 3-4 Απριλίου 2009

Πρόεδροι: Μέμμος Δ, Αποστόλου Θ

Εισηγητές: Παζιάνας Μ. Κοσμαδάκης Γ, Μαυροματίδης Κ, Θεοδωρίδης Μ

Εισηγήθηκα: Ο ρόλος του Mg, Zn και άλλων στοιχείων στην ομοιόσταση του ασβεστίου και φωσφόρου

 

6. 3ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Βλάστη Κοζάνης, 25-26 Σεπτεμβρίου 2009, Φυσιολογία – Ειδικές περιπτώσεις

Πρόεδροι: Παπαδάκης Ι, Κατσίνας Χ

Εισηγητές: Μάνου Ε, Πετράς Δ, Γούμενος Δ, Μιχαήλ Σ

Σχόλια-Παραδείγματα: Μαυροματίδης Κ

 

7. 3ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Βλάστη Κοζάνης, 25-26 Σεπτεμβρίου 2009, Κλινικό φροντιστήριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας

Πρόεδροι: Νικολακάκης Ν, Σπαϊα Σ

Εισηγητές: Σαραφίδης Π, Μαυροματίδης Κ, Πασαδάκης Π

Εισηγήθηκα το θέμα: Ο ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια – Προβλήματα ηλεκτρολυτών (εκτός νατρίου) και οξεοβασικής ισορροπίας

 

8. 3ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Βλάστη Κοζάνης, 25-26 Σεπτεμβρίου 2009, Οξεοβασικές διαταραχές στο νεφροπαθή

Πρόεδροι: Αληβάνης Π, Γενναδίου Μ

Εισηγητές: Κουτρούμπας Γ, Κακλαμάνης Ν, Κατωπόδης Κ, Κατσούδας Σ

Σχόλια-Παραδείγματα: Μαυροματίδης Κ

 

9. 15ο Επετειακό Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής παθολογίας, Αθήνα, Divani Caravel, 13-17 Οκτωβρίου 2009

Εισηγήθηκα το θέμα: Ηλεκτρολυτικές διαταραχές

Εισηγητής: Μαυροματίδης Κ

Πρόεδρος: Γιαννόπουλος Γ

 

4.3.5. Εκδόσεις – Βιβλία

4.3.5.1. Ο υπογράφων επιμελήθηκα μαζί με τον κ. Κατσίνα Χρίστο την έκδοση των πρακτικών του 3ου μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, 416 σελίδων

 

4.3.6. Μαθήματα

Μαυροματίδης Κώστας

20.1.2009: Η πολυκυστική νόσος των νεφρών. Ενημέρωση της Novartis στα πλαίσια της κυκλοφορίας του Certican με ένδειξη την αντιμετώπιση της πολυκυστικής νόσου των νεφρών

11.4.2008: Σταχυολογήματα οξεοβασικής ισορροπίας, 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας, Crowne Plaza Hotel, Αθήνα 18-22 Ιανουαρίου 2009

25.2.2009: Η σημασία της βιταμίνης D στην καρδιά και τους νεφρούς, μάθημα στα πλαίσια των διακλινικών μαθημάτων του ΓΝ Κομοτηνής

13.3.2009: Πολυκυστική νόσος των νεφρών – Θεραπευτική αντιμετώπιση, Μάθημα στα πλαίσια της 77ης Επιστημονικής Εκδήλωσης ΕΝΕ, 12-13 Μαρτίου 2009, Crowne Plaza, Αθήνα

Σωτηρακόπουλος Νίκος

29.4.2009: Υπέρταση στο διαβητικό ασθενή

 

4.3.7. Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις

1. Μεταβολική οξέωση σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου υπό εξωνεφρική κάθαρση

Καλογιαννίδου Ε, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2009; 21(4): 316-326

 

2. Time lost and quality of dialysis treatment

Mavromatidis K., Giaramazidou T., Giovreki A., Giangoglou V., Babidou E.

Δημοσιεύθηκε: Saudi J Kidney Dis Transpl 2009; 20(2): 288-294

 

3. Βιταμίνη D. Η έκφραση των πλειοτροπικών δράσεών της στη νεφρική και καρδιαγγειακή βλάβη

Ποιος ο ρόλος των ορμονών στα επιμέρους συστήματα

10ος κύκλος συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, Αλκυονίδες ημέρες νεφρολογίας, Επίδραση ορμονών στη νεφρική και καρδιαγγειακή βλάβη, Καμένα Βούρλα 12-14 Φεβρουαρίου 2009

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά συνεδρίου, 2009, σελίδες 828-842

 

4. Η δίαιτα ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

Μαυροματίδης Κ. Τσίτσιος Τ, Σωτηρακόπουλος Ν

Δημοσιεύθηκε: Dialysis Living, Ετήσιος οδηγός νεφρικής νόσου 2009; 98-113

 

5. Βαριά μεταβολική αλκάλωση σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Καλογιαννίδου Ε, Τσίτσιος Τ, Τέρση Μ, Σιβρίδης Δ, Σωτηρακόπουλος Ν, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2009; 21: 247-251

 

6. Ποιότητα παρεχόμενης κάθαρσης με on-line αιμοδιαδιήθηση και ποικίλους όγκους υποκατάστατου

Τσίτσιος Τ, Καλογιαννίδου Ε, Ανδρεάδου Μ, Σκάνδαλος Ι, Κωνσταντινίδης ΘΚ, Μαυροματιδης Κ

Ανακοινώθηκε: 4ο Συνέδριο Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας, 3-5 Οκτωβρίου 2008, Αμυγδαλεώνας Καβάλας

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2008; 21: 54-58

 

7. Βιταμίνη D και υπέρταση

Μαυροματίδης Κ, Καλογιαννίδου Ε

Δημοσιεύθηκε: Αρτηριακή Υπέρταση 2009; 18: 24-31

 

8. Σύγχρονη αντιμετώπιση της πολυκυστικής νόσου (ΠΚΝ)

Μαυροματίδης Κ, Καλογιαννίδου Ε

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2009; 21(2): 103-116

 

9. Βασικές αρχές οξεοβασικής ισορροπίας

Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά 22ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων, σελ. 67-74

 

10. Υπονατριαιμία της κίρρωσης

Καλογιαννίδου Ε

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά 3ου Σεμιναρίου Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, 2009;163-174

 

11. Ο ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια. Προβλήματα ηλεκτρολυτών (εκτός νατρίου) και οξεοβασικής ισορροπίας

Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά 3ου Σεμιναρίου Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, 2009; 358-384

 

12. Monitoring οξεοβασικής ισορροπίας

Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά 12ου Θεματικού Συνεδρίου, Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής Monitoring, Αθήνα 27-28 Νοεμβρίου 2009, 1030-1050

 

13. Acid-base and electrolyte disorders in patients with diabetes mellitus

Sotirakopoulos N, Kalogiannidou I, Tersi M, Armentzioiou K, Sivridis D, Mavromatidis K

Δημοσιεύθηκε: Έγινε δεκτή στο περιοδικό Saudi J Kid Dis Transplant

 

14. Οξεοβασικές διαταραχές σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Καλογιαννίδου Ε, Ρωμανίδου Γ, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Εστάλη για δημοσίευση στην Ελληνική Νεφρολογία

 

15. Εισαγωγή καθετήρων αιμοκάθαρσης μακράς διάρκειας λειτουργίας μέσω της μείζονος σαφηνούς φλέβας

Σκάνδαλος Ι, Σαμαράς Α, Καρακατσάνης Α, Ντίτσιας Θ, Φιλιππίδης Α, Μαυροματίδης Κ, Κουτσουφλιανιώτης Ν

Ανακοινώθηκε: 9ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (Με Πανελλήνια και Διεθνή συμμετοχή), Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2009

 

16. Peritoneal dialysis for patients suffering from severe heart failure

Sotirakopoulos N, Kalogiannidou I, Tersi M, Mavromatidis K

Δημοσιεύθηκε: Εστάλη για δημοσίευση στο «Peritoneal Dialysis International»

 

17. Βαριά αναπνευστική αλκάλωση κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης

Καλογιαννίδου Ε, Σιβρίδης Δ, Τέρση Μ, Σωτηρακόπουλος Ν, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Έγινε δεκτή για δημοσίευση στην «Ελληνική Νεφρολογία»

 

18. Νεφρολογικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Dialysis Living 2009; 25: 6-21

 

19. Metformin induced hypophosphatemia in a hemodialysed patient

Tsitsios T, Sotirakopoulos N, Armentzioiou K, Kalogiannidou I, Kolaggis A, Mavromatidis K

Δημοσιεύθηκε: Έγινε δεκτή στο περιοδικό Saudi J Kid Dis Transplant

 

20. Malnutrition inflammation atherosclerosis (MIA) syndrome

Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Θρακών Υγεία 2009; 30-36

 

21. Λοιμώξεις που σχετίζονται με την παρουσία κεντρικών φλεβικών καθετήρων αιμοκάθαρσης

Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Θρακών Υγεία 2009; 10-22

 

22. Ρεμιφεντανύλη συνδυαζόμενη με τοπική αναισθησία στη χειρουργική τοποθέτηση περιτοναϊκών καθετήρων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) τελικού σταδίου

Κιαμήλογλου Μ, Σωτηρακόπουλος Ν, Μακρής Θ, Κυριακόπουλος Π, Αραμπατζίδου Φ, Μπαμπαλής Δ.

Ανακοινώθηκε: 18ο Πανελλήνιο Αναισθησιολογικό Συνέδριο, Ρόδος 6-10 Μαΐου 2009

 

23. Ιωδιούχες σκιαγραφικές ουσίες και οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Σωτηρακόπουλος Ν, Σωτηρακόπουλος Π

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική νεφρολογία 2009; 21: 302-315

4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

4.4.1. Νοσηλεύτριες

4.4.1.1. Γιαραμαζίδου Θεώνη

 1. Συμπόσιο ΟΝΑ, Κομοτηνή 21.2.2009
 2. 20η Ημερίδα Νοσηλευτών Νεφρολογίας «Η πρόληψη στη Χρόνια νεφρική Νόσο», Αθήνα, 28 Μαρτίου 2009
 3. 36ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, 4-7 Μαΐου 2009, Μύκονος
 4. 8ο Συνέδριο ΕΝΕΝ, Πόρτο Χέλι 29.5.08-1.6.2009
 5. 38ο Συνέδριο EDTNA/ERCA, Hamburg Germany, 5-8 Sept 2009
 6. Επίκαιρα θέματα στην άσκηση της νεφρολογικής νοσηλευτικής, Ξάνθη 22 Νοεμβρίου 2009

4.4.1.2. Θεοδωρίδου Βασιλική

 1. Συμπόσιο ΟΝΑ, Κομοτηνή 21.2.2009
 2. 20η Ημερίδα Νοσηλευτών Νεφρολογίας «Η πρόληψη στη Χρόνια νεφρική Νόσο», Αθήνα, 28 Μαρτίου 2009

4.4.1.3. Θεοδωρίδου Παναγιώτα

 1. Συμπόσιο ΟΝΑ, Κομοτηνή 21.2.2009

4.4.1.4. Πουταχίδου Ελένη

 1. >Συμπόσιο ΟΝΑ, Κομοτηνή 21.2.2009
 2. 20η Ημερίδα Νοσηλευτών Νεφρολογίας «Η πρόληψη στη Χρόνια νεφρική Νόσο», Αθήνα, 28 Μαρτίου 2009

4.4.1.5. Μερμικλή Κατερίνα

 1. Συμπόσιο ΟΝΑ, Κομοτηνή 21.2.2009
 2. 38ο Συνέδριο EDTNA/ERCA, Hamburg Germany, 5-8 Sept 2009
 3. Επίκαιρα θέματα στην άσκηση της νεφρολογικής νοσηλευτικής, Ξάνθη 22 Νοεμβρίου 2009

4.4.1.6. Σβυντρίδου Καλλιόπη

 1. Συμπόσιο ΟΝΑ, Κομοτηνή 21.2.2009
 2. 36ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, 4-7 Μαΐου 2009, Μύκονος
 3. 38ο Συνέδριο EDTNA/ERCA, Hamburg Germany, 5-8 Sept 2009

4.4.1.7. Καραπαναγιώτου Παναγιώτα

 1. Συμπόσιο ΟΝΑ, Κομοτηνή 21.2.2009
 2. 20η Ημερίδα Νοσηλευτών Νεφρολογίας «Η πρόληψη στη Χρόνια νεφρική Νόσο», Αθήνα, 28 Μαρτίου 2009
 3. 36ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, 4-7 Μαΐου 2009, Μύκονος
 4. 38ο Συνέδριο EDTNA/ERCA, Hamburg Germany, 5-8 Sept 2009

4.4.1.8. Μορφακίδου Λουλουδιά

 1. Συμπόσιο ΟΝΑ, Κομοτηνή 21.2.2009
 2. 38ο Συνέδριο EDTNA/ERCA, Hamburg Germany, 5-8 Sept 2009
 3. Επίκαιρα θέματα στην άσκηση της νεφρολογικής νοσηλευτικής, Ξάνθη 22 Νοεμβρίου 2009

4.4.1.9. Γιάγκογλου Βασιλική

 1. Συμπόσιο ΟΝΑ, Κομοτηνή 21.2.2009
 2. Επίκαιρα θέματα στην άσκηση της νεφρολογικής νοσηλευτικής, Ξάνθη 22 Νοεμβρίου 2009

4.4.1.10. Κακμή Αγγελική

 1. Συμπόσιο ΟΝΑ, Κομοτηνή 21.2.2009

4.4.1.11. Μπαμπίδου Ελένη

 1. Συμπόσιο ΟΝΑ, Κομοτηνή 21.2.2009

4.4.1.12. Ράπτη Ελένη

 1. Επίκαιρα θέματα στην άσκηση της νεφρολογικής νοσηλευτικής, Ξάνθη 22 Νοεμβρίου 2009

4.4.1.13. Γιανναράκη Δήμητρα

 1. Επίκαιρα θέματα στην άσκηση της νεφρολογικής νοσηλευτικής, Ξάνθη 22 Νοεμβρίου 2009

4.4.2. Ιατροί

4.4.2.1. Μαυροματίδης Κώστας

 1. 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας, Crown Plaza Hotel, Αθήνα 18-22 Ιανουαρίου 2009
 2. Συμπόσιο ΟΝΑ, Κομοτηνή 21.2.2009
 3. Αλκυονίδες ημέρες Νεφρολογίας. 10ος κύκλος, «Επίδραση των ορμονών στη νεφρική και καρδιαγγειακή νόσο, Καμένα Βούρλα, 12-14 Φεβρουαρίου 2009
 4. 77η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Αθήνα 12-13 Μαρτίου 2009
 5. Ο ρόλος της παρικαλσιτόλης στον ασθενή με ΧΝΝ, 13 Μαρτίου 2009, Αθήνα
 6. Βιταμίνη D και πλειοτροπικές δράσεις, Αθήνα Μάρτιος 2009
 7. 29th International Congress on Occupational Health, Cape Town-South Africa, 22-27 March 2009
 8. 7ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, Φάρμακα στις νεφρικές παθήσεις, Φαρμακευτική παρέμβαση στις διαταραχές του μεταβολισμού Ca2+ και PO43-, 3-4 Απριλίου 2009, Αλεξανδρούπολη
 9. VIII Κυθηραϊκές ημέρες υπέρτασης και νεφρολογίας, Κύθηρα, 2-5 Σεπτεμβρίου 2009
 10. 3ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Βλάστη Κοζάνης, 25-26 Σεπτεμβρίου 2009
 11. 15ο Επετειακό Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, Αθήνα, Divani Caravel, 13-17 Οκτωβρίου 2009
 12. 78η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, 5-6 Νοεμβρίου 2009
 13. 9th Bantao Congress, 18-22 Nov 2009, Rixos Hotel, Antalya Turkey
 14. 12ο Θεματικό Συνέδριο, Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική Monitoring, Αθήνα 27-28 Νοεμβρίου 2009

4.4.2.2. Τσίτσιος Τηλέμαχος

 1. Συμπόσιο ΟΝΑ, Κομοτηνή 21.2.2009
 2. 77η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Αθήνα 12-13 Μαρτίου 2009
 3. Ο ρόλος της παρικαλσιτόλης στον ασθενή με ΧΝΝ, 13 Μαρτίου 2009, Αθήνα
 4. 7ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, Φάρμακα στις νεφρικές παθήσεις, Φαρμακευτική παρέμβαση στις διαταραχές του μεταβολισμού Ca2+ και PO43-, 3-4 Απριλίου 2009, Αλεξανδρούπολη

4.4.2.3. Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

 1. Συμπόσιο ΟΝΑ, Κομοτηνή 21.2.2009
 2. 77η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Αθήνα 12-13 Μαρτίου 2009
 3. Ο ρόλος της παρικαλσιτόλης στον ασθενή με ΧΝΝ, 13 Μαρτίου 2009, Αθήνα
 4. 7ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, Φάρμακα στις νεφρικές παθήσεις, Φαρμακευτική παρέμβαση στις διαταραχές του μεταβολισμού Ca2+ και PO43-, 3-4 Απριλίου 2009, Αλεξανδρούπολη
 5. 3ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Βλάστη Κοζάνης, 25-26 Σεπτεμβρίου 2009
 6. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Ιωάννινα, 14-16 Οκτωβρίου 2009

4.4.2.4. Σιβρίδης Δημήτριος

 1. Συμπόσιο ΟΝΑ, Κομοτηνή 21.2.2009
 2. 7ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, Φάρμακα στις νεφρικές παθήσεις, Φαρμακευτική παρέμβαση στις διαταραχές του μεταβολισμού Ca2+ και PO43-, 3-4 Απριλίου 2009, Αλεξανδρούπολη
 3. 3ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Βλάστη Κοζάνης, 25-26 Σεπτεμβρίου 2009

4.4.2.5. Τέρση Μαρία

 1. 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας, Crown Plaza Hotel, Αθήνα 18-22 Ιανουαρίου 2009
 2. Συμπόσιο ΟΝΑ, Κομοτηνή 21.2.2009

4.4.2.6. Καλογιαννίδου Ειρήνη

 1. Συμπόσιο ΟΝΑ, Κομοτηνή 21.2.2009
 2. 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας, Crowne Plaza Hotel, Αθήνα 18-22 Ιανουαρίου 2009
 3. Αλκυονίδες ημέρες Νεφρολογίας. 10ος κύκλος, «Επίδραση των ορμονών στη νεφρική και καρδιαγγειακή νόσο, Καμένα Βούρλα, 12-14 Φεβρουαρίου 2009
 4. 77η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Αθήνα 12-13 Μαρτίου 2009
 5. Ο ρόλος της παρικαλσιτόλης στον ασθενή με ΧΝΝ, 13 Μαρτίου 2009, Αθήνα
 6. Βιταμίνη D και πλειοτροπικές δράσεις, Αθήνα Μάρτιος 2009
 7. 29th International Congress on Occupational Health, Cape Town-South Africa, 22-27 March 2009
 8. 7ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, Φάρμακα στις νεφρικές παθήσεις, Φαρμακευτική παρέμβαση στις διαταραχές του μεταβολισμού Ca2+ και PO43-, 3-4 Απριλίου 2009, Αλεξανδρούπολη
 9. VIII Κυθηραϊκές ημέρες υπέρτασης και νεφρολογίας, Κύθηρα, 2-5 Σεπτεμβρίου 2009
 10. 3ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Βλάστη Κοζάνης, 25-26 Σεπτεμβρίου 2009
 11. 8η Συνεδρίαση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, 5-6 Νοεμβρίου 2009
 12. 9th Bantao Congress, 18-22 Nov 2009, Rixos Hotel, Antalya Turkey
 13. 12ο Θεματικό Συνέδριο, Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική Monitoring, Αθήνα 27-28 Νοεμβρίου 2009

4.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο ΓΝ Κομοτηνής σήμερα οι υπηρετούντες ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό είμαστε δυσανάλογα λίγοι, σε σχέση με το έργο που προσφέρουμε. Όσον αφορά στην ποιότητα του παρεχόμενου έργου, δεν υπάρχει αντίστοιχο στο χώρο του νοσοκομείου, ούτε και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας και αυτό αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τμήματος που διευθύνω. Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις θεωρούμε δεδομένο ότι:

1. Η επένδυση στο Νεφρολογικό Τμήμα είναι πρόκληση που πάντα θα σας δικαιώνει

2. Θα πρέπει να στελεχώσετε με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό το τμήμα μας, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν και θα προκύψουν στο μέλλον

3. Θα πρέπει να βοηθήσετε να προχωρήσει η πλήρης εγκατάσταση της περιτοναϊκής κάθαρσης στους χώρους της (με το απαραίτητο προσωπικό) , όπως έγινε ο αρχικός της σχεδιασμός, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την συνεχή νυχτερινή περιτοναϊκή κάθαρση για ασθενείς που αδυνατούν να την εφαρμόσουν μόνοι τους (και βέβαια όταν δεν έχουν περιβάλλον να τους βοηθήσει)

4. Δεν έγινε καμία πρόοδος όσον αφορά στην εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης-εξαερισμού για τον χώρο της κυρίως ΜΤΝ και ελπίζεται ότι θα υλοποιηθεί σύντομα, διότι οι συνθήκες του χώρου εργασίας μας είναι ιδιαίτερα βλαπτικές για ασθενείς και ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό

5. Δεν έγινε τίποτε για την εγκατάσταση ασανσέρ, που θα διευκόλυνε τις μετακινήσεις των ασθενών μας από τον τεχνητό νεφρό στην περιτοναϊκή, αν και δια λόγων πολλάκις ήρθε στο προσκήνιο ως θέμα.

Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα του τμήματος που διευθύνω και θα βελτιώσετε τις συνθήκες εργασίας μας όπως και τον αριθμό των εργαζομένων σ΄ αυτό, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος