ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2010

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 2010 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

      1 Διευθυντής

      1 Αναπληρωτής Διευθυντής

      1 Επιμελητής A’

      3 Ειδικευόμενοι

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

      27 νοσηλεύτριες είναι εγγεγραμμένες στο τμήμα μας, από τις οποίες 3 βρίσκονται σε άδεια μητρότητας, οι εξής:

      Τερζή Μαριάνα

      Παπαδοπούλου Φωτεινή

      Μπαμπίδου Ελένη

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Στη ΜΤΝ λειτουργούν 25 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε δύο βάρδιες και 5 εφεδρικά. Με τα 14 από τα 25 μηχανήματα μπορεί και εφαρμόζεται αιμοδιήθηση, με 3 αιμοδιαδιήθηση, με 14 on line αιμοδιαδιήθηση, ενώ με τα υπόλοιπα 7 συμβατική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά. Φέτος με πρωτοβουλίες μας μετά από επιστολή της 4ης ΔΥΠΕ λάβαμε από το ΑΧΕΠΑ 5 μηχανήματα Fresenius (νέας τεχνολογίας) με τα οποία ανανεώσαμε 2 παλαιά και προσθέσαμε 3 νέας τεχνολογίας στο σύνολο των ενεργών μηχανημάτων μας

2.2. Υπάρχει και λειτουργεί ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για ασθενείς που χρειάζονται τη μέθοδο αυτή.

3. ΤΜΗΜΑΤΑ

3.1. Κατά το 2010 στο Νεφρολογικό Τμήμα λειτουργούσαν: 1) Η μονάδα εξωνεφρικής κάθαρσης με τεχνητό νεφρό, 2) η μονάδα της συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης και 3) η κλινική νεφρολογία (διαθέτουμε με απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου 3 κλινικά κρεβάτια σε κάθε μία από τις κλινικές, παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική).

3.2. Παράλληλα λειτουργούσαν 4 εξωτερικά ιατρεία: 1) Ένα υπέρτασης, 2) δύο νεφρικών νόσων και 3) ένα περιτοναϊκής κάθαρσης (που εξυπηρετούσε τους 29-38 ασθενείς που ήταν και είναι ενταγμένοι σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση).

3.3. Ο κ. Σωτηρακόπουλος εξειδικευμένος στους υπερήχους (κατέχει άδεια από το ΚΕΣΥ), κάλυψε και το 2010 τις ανάγκες των νεφρολογικών ασθενών με υπερήχους, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα που ανήκει στο τμήμα μας, έτσι ώστε να είμαστε αυτοτελείς και να έχουμε δυνατότητα να παρέχουμε ταχεία διάγνωση στα περιστατικά μας.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.1.1. Σήμερα ευρισκόμενοι στο τέλος του 2010 στο νεφρολογικό τμήμα του ΓΝ Κομοτηνής είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 87 ασθενείς (κατά το 2009 κυμάνθηκαν από 81-88, δηλαδή γίνονταν κατά το 2009 περίπου 1232 αιμοκαθάρσεις/μήνα), που έκαναν κατά μέσο όρο 1282/μήνα (από 1083-1271/μήνα). Σημειώνεται ότι τους 87 ασθενείς που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και ένας αριθμός φιλοξενούμενων ασθενών και αυτών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

4.1.2. Στη Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση στο τέλος του 2010 ήταν ενταγμένοι 31 ασθενείς (από 29-38), ενώ στο τέλος του 2009 ήταν 38 (από 34-38), οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην μονάδα μας και παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά μας Ιατρεία που γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους χώρους του νεφρολογικού τμήματος.

4.1.3. Εφαρμόστηκε η συνεχής φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΦΦΑ), σε ασθενείς της ΜΕΘ (αντιμετωπίστηκε κάθε ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια), όπως επίσης και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις.

4.1.4. Στο εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης και νεφρικών νόσων εξετάστηκαν φέτος (2010) 1014 ασθενείς (το 2009 ήταν 986) και στο ιατρείο της Περιτοναϊκής κάθαρσης κάθε εβδομάδα 10 ασθενείς (5 και 5 κάθε Τρίτη και Πέμπτη) (συνολικά το έτος 520).

4.1.5. Κατά το έτος 2010 επίσης αντιμετωπίστηκαν από ιατρούς του νεφρολογικού τμήματος όλα τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και είχαν νεφρολογικό πρόβλημα, φυσικά όποτε κληθήκαμε (56-62 ασθενείς/μήνα). Ειδικότερα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, δηλητηριάσεις κ.ά. στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική όπως και στη ΜΕΘ. Επίσης στα κλινικά νεφρολογικά κρεβάτια που διαθέτουμε, αλλά και σε άλλα κρεβάτια του νοσοκομείου νοσηλεύσαμε καθ’ όλο το έτος σε ημερήσια βάση 13-18 ασθενείς.

4.1.6. Στο τμήμα μας διαθέτουμε φυγόκεντρο και οπτικό μικροσκόπιο έτσι ώστε να είμαστε ικανοί να δούμε μόνοι μας ούρα ασθενών (γενική ούρων) σε ορισμένες περιπτώσεις που εμείς κρίνουμε απαραίτητο να κάνουμε, για να είναι πιο τεκμηριωμένη η άποψή μας όσον αφορά την κατάσταση ασθενών μας

4.1.7. Διαθέτουμε στο τμήμα μας ωσμώμετρο και πλέον είμαστε ικανοί να διαφοροδιαγνώσουμε υπο- ή υπερ-ωσμωτικές καταστάσεις με μεγάλη ευκολία.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.2.1. Ο υπογράφων υπήρξα διοργανωτής και συμπρόεδρος της Επιστημονικής Εκδήλωσης με τίτλο: «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-1» που συνδιοργανώσαμε με την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική του ΔΠ Θράκης, στην Κομοτηνή στις 20.2.2010.

4.2.2. Ο υπογράφων οργάνωσα μαζί με την ΜΤΝ Πτολεμαΐδας το «4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας», στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2010, στη Μαρώνεια Ροδόπης, που είχε έντονη απήχηση στο ιατρικό κοινό και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

4.2.3. Το πρόγραμμα του νεφρολογικού τμήματος (ηλεκτρονικό) που καταρτίστηκε από την Μονάδα μας τροφοδοτήθηκε ήδη με τα δεδομένα της και σήμερα πλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, όσον αφορά στους ασθενείς μας (αιμοκαθαιρόμενους, περιτοναϊκούς, εξωτερικού ιατρείου κ.ά).

4.2.5. Συνεχίζουμε να εφοδιάζουμε το site μας με το όνομα renalkomotini.gr με πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό παρέχουμε στους επισκέπτες τη δυνατότητα ενημέρωσης (πολλοί το χαρακτήρισαν γραπτά και προφορικά άριστο).

4.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.3.1. Κριτής εργασιών

4.3.1.1. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής εργασιών του περιοδικού Bandao Journal

4.3.1.2. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής του περιοδικού Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation (SJKDT) κατά το έτος 2010 (Deafness and blindness in a renal transplant recipient with cryptococcal meningitis)

4.3.1.3. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής των εργασιών του Βραβείου Παπασταμάτη στα πλαίσια του 16ου Συνεδρίου της ΕΝΕ, που έγινε στην Κω το 2010

4.3.1.4. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής των εργασιών του Βραβείου Σ. Αλεξόπουλου στα πλαίσια του 16ου Συνεδρίου της ΕΝΕ, που έγινε στην Κω το 2010

4.3.1.5. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής εργασιών του περιοδικού International Urology and Nephrology, κατά το έτος 2010, στην εργασία με τίτλο: Repeated intoxication causing elevated serum osmolal and anion gaps and acute renal injury (manuscript Number: UROL2682),

4.3.1.6. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής του περιοδικού Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation (SJKDT) κατά το έτος 2010, στην εργασία με τίτλο: Assessment of cognitive dysfunction in kidney disease.

4.3.1.7. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής του περιοδικού Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation (SJKDT) κατά το έτος 2010, στην εργασία με τίτλο: Sclerosing peritonitis: a potential cause of portal hypertension.

 

4.3.2. Προεδρεία

4.3.2.1. Προέδρευσα στις εργασίες της επιστημονικής ημερίδας με τίτλο: «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-1» που συνδιοργανώσαμε με την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική του ΔΠ Θράκης, στην Κομοτηνή στις 20.2.2010

Ομιλητές: Σιβρίδης Δ, Σωτηρακόπουλος Ν, Βακιάνης Π, Τέρση Μ

4.3.2.2. Προέδρευσα σε ένα στρογγυλό τραπέζι των εργασιών της 3ης Εκπαιδευτική Διημερίδα φροντίδας κατακεκλιμένων & χρονίως πασχόντων ασθενών, 8-9 Μαϊου 2010, Αρκάδια, Κομοτηνή

Ομιλητές: Μαυροματίδης Κ, Γιαραμαζίδου Θ, Κοντόλια Α, Δάμος Χ

4.3.2.3. Προέδρευσα στο 4ο σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, που έγινε στη Μαρώνεια Ροδόπης στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2010

4.3.2.4. Προέδρευσα σε μία ενότητα προφορικών εργασιών του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας, 2-5 Ιουνίου 2010, Κως

 

4.3.3. Ιατρική εκπαίδευση

4.3.3.1. Οργάνωσα από κοινού με την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική του ΔΠ Θράκης υπό την διεύθυνση του καθ. κ. Β. Βαργεμέζη στην Κομοτηνή, την ημερίδα με τίτλο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-Ι», που σημείωσε μεγάλη επιτυχία και έτυχε γενικής αποδοχής

4.3.2.2. Οργάνωσα με τον. κ. Κατσίνα Χρίστο το 4ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Μεταβολισμός καλίου – Μαρώνεια Ροδόπης, 24-25 Σεπτεμβρίου 2010

4.3.4. Συμμετοχή σε ημερίδες και συμπόσια και στρογγυλά τραπέζια

1. Στρογγυλό τραπέζι στην Επιστημονική εκδήλωση: «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-Ι»

Πρόεδρος: Βαργεμέζης Β, Μαυροματίδης Κ

Εισηγητές:

1. Διαταραχές ύδατος, νατρίου και καλίου από χρήση διουρητικών σε καρδιολογικούς ασθενείς

Δ. Σιβρίδης

2. Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια νεφρική νόσο και αναιμία

Ν. Σωτηρακόπουλος

3. Οξεοβασικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε ασθενείς της παθολογικής κλινικής

Π. Βακιάνης

4. Σακχαρώδης διαβήτης – Διαβητική νεφροπάθεια από τη σκοπιά του νεφρολόγου

Μ. Τέρση

2. Η διαχείριση και φροντίδα των ατόμων με νεφρική ανεπάρκεια

Εισηγήθηκα το θέμα: Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια από τη μεριά του νεφρολόγου

Προεδρείο: Κ. Μαυροματίδης, Ι. Χατζηγιάννης

Άλλοι εισηγητές:

Γιαραμαζίδου Θ

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια από τη νοσηλευτική σκοπιά

Κοντόλια Α

Ψυχολογικά προβλήματα στη μονάδα τεχνητού νεφρού (ΜΤΝ)

Δάμος Χ

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια από τη σκοπιά του ασθενούς

3. Νεότερα δεδομένα στην εφαρμογή της Περιτοναϊκής κάθαρσης (9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 27-30 Μαΐου 2010, Skiathos Palace, Σκιάθος)

Πρόεδροι: Καραγιάννη Α, Ουσταμπασίδου Ν

Εισηγητές: Χαρδαλιάς Α, Βλασακάκη Μ, Μορφακίδου Λ, Χασκή Δ

Μορφακίδου Λ: Ενημέρωση και εκπαίδευση ασθενή και οικογένειας (κατατέθηκε κείμενο της εισήγησης για τα πρακτικά)

4. 4ο Σεμινάριο υγρών ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα «μεταβολισμός καλίου» υπήρξα σχολιαστής σ’ ένα στρογγυλό τραπέζι με θέμα την υποκαλιαιμία, Μαρώνεια 24-25 Σεπτεμβρίου 2010

5. 4ο Σεμινάριο υγρών ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα «μεταβολισμός καλίου» υπήρξα εισηγητής στο «κλινικό φροντιστήριο με θέμα «υπερκαλιαιμία»

Πρόεδροι: Συργκάνης Χ, Σπαϊα Σ

Εισηγητές: Γούμενος Δ, Παναγούτσος Σ, Πασαδάκης Π, Μαυροματίδης Κ

Μαυροματίδης Κ.: Υπερκαλιαιμία

6. 4ου Σεμινάριο υγρών ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα «μεταβολισμός καλίου» που έγινε στη Μαρώνεια στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2010, υπήρξα ο εισηγητής του θέματος «ερμηνεία αερίων αίματος» σε ένα φροντιστήριο διάρκειας 4 ωρών όπου ανέλυσα σε μία ομάδα ιατρών την οξεοβασική ισορροπία και στη συνέχεια με 30 παραδείγματα έγινε συζήτηση σε βάθος

 

4.3.5. Εκδόσεις-Βιβλία

4.3.5.1. Ο υπογράφων επιμελήθηκα μαζί με τον κ. Κατσίνα Χρίστο την έκδοση των πρακτικών του 4ου μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, 398 σελίδων

4.3.5.2. Ο υπογράφων έγραψα και εξέδωσα το βιβλίο με τίτλο «Ερμηνεία αερίων αίματος», 118 πραγματικών σελίδων, που πραγματεύεται το δύσκολο θέμα της ερμηνείας των αερίων αίματος.

 

4.3.6. Μαθήματα

Μαυροματίδης Κώστας

2.11.2010: Νεφρική συμμετοχή στην οξεοβασική ισορροπία, Μάθημα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βασική Νεφρολογία 2010-2011» της Νεφρολογικής Κλινικής του Παν. Νοσ. Αλεξανδρούπολης

8.12.2010: Στα πλαίσια των νοσηλευτικών μαθημάτων έκανα το μάθημα «Οξείες επιπλοκές της αιμοκάθαρσης»

Γιαραμαζίσου Θεώνη

12.1.2010: Αιμοκάθαρση (στα πλαίσια των ενδοκλινικών μαθημάτων)

Γιανναράκη Δήμητρα

9.2.2010: Αιμοδιήθηση, αιμοδιαδιήθηση, συνεχής αμοδιήθηση – αιμοδιαδιήθηση (στα πλαίσια των ενδοκλινικών μαθημάτων)

13.4.2010: Οξεία αιμοκάθαρση (στα πλαίσια των ενδοκλινικών μαθημάτων)

Τσιφτσής Νικόλαος

30.3.2010: Επιπλοκές περιτοναϊκής κάθαρσης (στα πλαίσια των ενδοκλινικών μαθημάτων)

Μορφακίδου Λουλουδιά

23.11.2010: Περιτοναϊκή κάθαρση – Φυσιολογία – Ενδείξεις (στα πλαίσια των ενδοκλινικών μαθημάτων)

Μπόζης Χρήστος

23.2.2010: Επιπλοκές αιμοκάθαρσης (στα πλαίσια των ενδοκλινικών μαθημάτων)

 

4.3.7. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις

1. Severe metabolic alkalosis in haemodialysed patients

Kalogiannidou I, Tersi M, Sivridis D, Sotirakopoulos N, Mavromatidis K

Δημοσιεύθηκε: Ren Fail (εστάλη για δημοσίευση 20.1.2010)

 

2. Effects of parenteral infusion of amino solutions in acid-base balance in patients with advanced chronic renal failure

Kalogiannidou E, Passadakis P, Panagoutsos S, Mavromatidis K, Vargemezis V

Δημοσιεύθηκε: Renal Falure (εστάλη για δημοσίευση)

 

3. Σημαντικού βαθμού υπονατριαιμία σε νοσοκομειακούς ασθενείς

Αρμεντζιοΐου Κ, Σιβρίδης Δ, Καλογιαννίδου Ε, Τέρση Μ, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2010; 22(3): 196-202

 

4. Acid-base and electrolyte disorders in patients with diabetes mellitus

Sotirakopoulos N, Kalogiannidou I, Tersi M, Armentzioiou K, Sivridis D, Mavromatidis K

Δημοσιεύθηκε: Saudi J Kid Dis Transplant (will published Jan 2012)

 

5. Peritoneal dialysis for patients suffering from severe heart failure

Sotirakopoulos N, Kalogiannidou I, Tersi M, Mavromatidis K

Δημοσιεύθηκε: Clin Nephrol 2011; 76(2): 124-129

 

6. Οξεοβασικές διαταραχές σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Εμπειρία ενός κέντρου

Καλογιαννίδου Ε, Ρωμανίδου Γ, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2010; 22(4): 270-277

 

7. Βαριά αναπνευστική αλκάλωση κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Περιγραφή δύο περιπτώσεων

Καλογιαννίδου Ε, Σιβρίδης Δ, Τέρση Μ, Σωτηρακόπουλος Ν, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2010: 22(1): 78-82

 

8. Η γνώση της χρησιμότητας των δεσμευτικών του φωσφόρου από τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Γιαραμαζίδου Θ, Καλογιαννίδου Ε, Βιολαντζή Π, Πασπαλίδου Π, Χασάν Χ, Μαυροματίδης Κ

Ανακοινώθηκε: 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 27-30 Μαΐου 2010, Skiathos Palace, Σκιάθος

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία (έγινε δεκτή για δημοσίευση)

 

9. Η εφαρμογή της περιτοναϊκής κάθαρσης σε ασθενείς με σημαντικού βαθμού συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Σωτηρακόπουλος Ν, Καλογιαννίδου Ε, Σιβρίδης Δ, Τέρση Μ, Μαυροματίδης Κ

Ανακοινώθηκε: 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 2-5 Ιουνίου 2010, Κως

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία (έγινε δεκτή για δημοσίευση)

 

10. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια (ΟΝΑ) από δηλητηριάσεις οφειλόμενες σε φυτοφάρμακα, φυτά, βαρέα μέταλλα, υδρογονάνθρακες, γλυκόλες, δήγματα φιδιών, δήγματα σφηκών, τοξικές ουσίες και εθιξιογόνα

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Υγεία και Εργασία 2010; 1: 9-28

 

11. Metformin induced severe hypophosphatemia in a patient on hemodialysis

Tsitsios T, Sotirakopoulos N, Armentzioiou K, Kalogiannidou Ε, Kolaggis A, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: SJKDT 2010; 21(5): 923-926

 

12. Η μείζων σαφηνής φλέβα ως οδός εισαγωγής μόνιμου καθετήρα αιμοκάθαρση

Σκάνδαλος Ι, Σαμαράς Α, Καρακατσάνης Α, Ντίτσιας Θ, Καπλάνης Ν, Τουλκερίδης Γ, Φιλιππίδης Α, Μαυροματίδης Κ, Κουτσουφλιανιώτης Ν

Ανακοινώθηκε: 80η Συνεδρίαση ΕΝΕ, 4-5 Νοεμβρίου 2010

 

13. Μεταβολές ενδοφθάλμιας πίεσης σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Δημητρακόπουλος Π, Καλογιαννίδου Ε, Γεωργουλίδου Α, Καπλάνης Ν, Τουλκερίδης Γ, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία (Εστάλη για δημοσίευση)

 

14. Το σύστημα της αιμοξυγενάσης στην υπέρταση

Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Θρακών Υγεία 2009; 36-39

 

15. Βιταμίνη D και υπέρταση

Μαυροματίδης Κ, Καλογιαννίδου Ε

Δημοσιεύθηκε: Θρακών Υγεία 2010; 33-39

4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

4.4.1. Νοσηλεύτριες

4.4.1.1. Γιαραμαζίδου Θεώνη

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-Ι», Κομοτηνή 20.2.2010
 2. 3η Εκπαιδευτική Διημερίδα φροντίδας κατακεκλιμένων & χρονίως πασχόντων ασθενών, 8-9 Μαΐου 2010, Αρκάδια Κομοτηνή
 3. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 2-5 Ιουνίου 2010, Κως
 4. 4ο Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας-Μεταβολισμός Καλίου, Μαρώνεια Ροδόπης, 24-25 Σεπτεμβρίου 2010
 5. 39ο Συνέδριο EDTNA/ERCA, Dublin, 19-21 Sept 2010

4.4.1.2. Θεοδωρίδου Βασιλική

 1. 3η Εκπαιδευτική Διημερίδα φροντίδας κατακεκλιμένων & χρονίως πασχόντων ασθενών, 8-9 Μαΐου 2010, Αρκάδια Κομοτηνή

4.4.1.3. Γκαϊδαζή Ιωάννα

 1. 39ο Συνέδριο EDTNA/ERCA, Dublin, 19-21 Sept 2010

4.4.1.4. Μερμικλή Κατερίνα

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-Ι», Κομοτηνή 20.2.2010
 2. 4ο Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας-Μεταβολισμός Καλίου, Μαρώνεια Ροδόπης, 24-25 Σεπτεμβρίου 2010

4.4.1.5. Σβυντρίδου Καλλιόπη

 1. 4ο Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας-Μεταβολισμός Καλίου, Μαρώνεια Ροδόπης, 24-25 Σεπτεμβρίου 2010

4.4.1.6. Καραπαναγιώτου Παναγιώτα

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-Ι», Κομοτηνή 20.2.2010
 2. 3η Εκπαιδευτική Διημερίδα φροντίδας κατακεκλιμένων & χρονίως πασχόντων ασθενών, 8-9 Μαΐου 2010, Αρκάδια Κομοτηνή
 3. 4ο Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας-Μεταβολισμός Καλίου, Μαρώνεια Ροδόπης, 24-25 Σεπτεμβρίου 2010
 4. 39ο Συνέδριο EDTNA/ERCA, Dublin, 19-21 Sept 2010

4.4.1.7. Μορφακίδου Λουλουδιά

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-Ι», Κομοτηνή 20.2.2010
 2. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 27-20 Μαΐου 2010, Skiathos Papace, Σκιάθος

4.4.1.8. Μπαμπίδου Ελένη

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-Ι», Κομοτηνή 20.2.2010
 2. 3η Εκπαιδευτική Διημερίδα φροντίδας κατακεκλιμένων & χρονίως πασχόντων ασθενών, 8-9 Μαΐου 2010, Αρκάδια Κομοτηνή
 3. 4ο Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας-Μεταβολισμός Καλίου, Μαρώνεια Ροδόπης, 24-25 Σεπτεμβρίου 2010

4.4.1.9. Γιανναράκη Δήμητρα

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-Ι», Κομοτηνή 20.2.2010
 2. 3η Εκπαιδευτική Διημερίδα φροντίδας κατακεκλιμένων & χρονίως πασχόντων ασθενών, 8-9 Μαΐου 2010, Αρκάδια Κομοτηνή
 3. 4ο Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας-Μεταβολισμός Καλίου, Μαρώνεια Ροδόπης, 24-25 Σεπτεμβρίου 2010
 4. 39ο Συνέδριο EDTNA/ERCA, Dublin, 19-21 Sept 2010

4.4.2. Ιατροί

4.4.2.1. Μαυροματίδης Κώστας

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-Ι», Κομοτηνή 20.2.2010
 2. 79η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, 11-12 Μαρτίου 2010, Crown Plaza, Αθήνα
 3. 3η Εκπαιδευτική Διημερίδα φροντίδας κατακεκλιμένων & χρονίως πασχόντων ασθενών, 8-9 Μαΐου 2010, Αρκάδια Κομοτηνή
 4. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 2-5 Ιουνίου 2010, Κως
 5. 4ο Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας-Μεταβολισμός Καλίου, Μαρώνεια Ροδόπης, 24-25 Σεπτεμβρίου 2010
 6. 80η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, 4-5 Νοεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη

4.4.2.2. Τσίτσιος Τηλέμαχος

 1. 79η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, 11-12 Μαρτίου 2010, Crown Plaza, Αθήνα

4.4.2.3. Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-Ι», Κομοτηνή 20.2.2010
 2. 3η Εκπαιδευτική Διημερίδα φροντίδας κατακεκλιμένων & χρονίως πασχόντων ασθενών, 8-9 Μαΐου 2010, Αρκάδια Κομοτηνή
 3. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 2-5 Ιουνίου 2010, Κως
 4. 4ο Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας-Μεταβολισμός Καλίου, Μαρώνεια Ροδόπης, 24-25 Σεπτεμβρίου 2010

4.4.2.4. Καλογιαννίδου Ειρήνη

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-Ι», Κομοτηνή 20.2.2010
 2. 79η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, 11-12 Μαρτίου 2010, Crown Plaza, Αθήνα
 3. 3η Εκπαιδευτική Διημερίδα φροντίδας κατακεκλιμένων & χρονίως πασχόντων ασθενών, 8-9 Μαΐου 2010, Αρκάδια Κομοτηνή
 4. 4ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας-μεταβολισμός καλίου, Μαρώνεια Ροδόπης, 24-25 Σεπτεμβρίου 2010
 5. 80η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, 4-5 Νοεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη

4.4.2.5. Πουλουτίδης Γεώργιος

 1. 3η Εκπαιδευτική Διημερίδα φροντίδας κατακεκλιμένων & χρονίως πασχόντων ασθενών, 8-9 Μαΐου 2010, Αρκάδια Κομοτηνή

4.4.2.6. Καπλάνης Νικόλαος

 1. 3η Εκπαιδευτική Διημερίδα φροντίδας κατακεκλιμένων & χρονίως πασχόντων ασθενών, 8-9 Μαΐου 2010, Αρκάδια Κομοτηνή
 2. 4ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας-μεταβολισμός καλίου, Μαρώνεια Ροδόπης, 24-25 Σεπτεμβρίου 2010

4.4.2.7. Τουλκερίδης Γεώργιος

 1. 4ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας-μεταβολισμός καλίου, Μαρώνεια Ροδόπης, 24-25 Σεπτεμβρίου 2010
 2. 2nd World Congress on Genodermatology, 17-20 November 2010, Maastricht

4.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο ΓΝ Κομοτηνής σήμερα οι υπηρετούντες ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό είμαστε δυσανάλογα λίγοι, σε σχέση με το έργο που προσφέρουμε. Όσον αφορά στην ποιότητα του παρεχόμενου έργου, δεν υπάρχει αντίστοιχο στο χώρο του νοσοκομείου, ούτε και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας και αυτό αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τμήματος που διευθύνω. Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις θεωρούμε δεδομένο ότι:

1. Η επένδυση στο Νεφρολογικό Τμήμα είναι πρόκληση που πάντα θα σας δικαιώνει

2. Θα πρέπει να στελεχώσετε με νοσηλευτικό (έναν ακόμη νοσηλευτή για τις ανάγκες της ΜΤΝ) και ιατρικό προσωπικό (έναν επικουρικό νεφρολόγο ή άλλης ειδικότητας) το τμήμα μας, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν και θα προκύψουν στο μέλλον (απόκτηση νοσηλευτικών κρεβατιών και νοσηλεία σ’ αυτά νεφρολογικών ασθενών)

3. Θα πρέπει να βοηθήσετε να προχωρήσει η πλήρης εγκατάσταση της περιτοναϊκής κάθαρσης στους χώρους της (με το απαραίτητο προσωπικό) , όπως έγινε ο αρχικός της σχεδιασμός, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την συνεχή νυχτερινή περιτοναϊκή κάθαρση για ασθενείς που αδυνατούν να την εφαρμόσουν μόνοι τους (και βέβαια όταν δεν έχουν περιβάλλον να τους βοηθήσει)

4. Δεν έγινε καμία πρόοδος όσον αφορά στην εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης-εξαερισμού για τον χώρο της κυρίως ΜΤΝ και ελπίζεται ότι θα υλοποιηθεί σύντομα, διότι οι συνθήκες του χώρου εργασίας μας είναι ιδιαίτερα βλαπτικές για ασθενείς και ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό

5. Δεν έγινε τίποτε για την εγκατάσταση ασανσέρ, που θα διευκόλυνε τις μετακινήσεις των ασθενών μας από τον τεχνητό νεφρό στην περιτοναϊκή, αν και δια λόγων πολλάκις ήρθε στο προσκήνιο ως θέμα.

Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα του τμήματος που διευθύνω και θα βελτιώσετε τις συνθήκες εργασίας μας όπως και τον αριθμό των εργαζομένων σ΄ αυτό, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος