ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 2011 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

      1 Συντονιστής Διευθυντής

      1 Διευθυντής

      1 Επιμελητής Α’

      1 Επιμελήτρια Β’

      3-4 Ειδικευόμενοι

 

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

22 νοσηλεύτριες είναι εγγεγραμμένες στο τμήμα μας, από τις οποίες μία (Ράπτη Ελένη) βρίσκεται σε άδεια ανατροφής και μία σε αναρρωτική (Κατσιαβάρα Μήδεια).

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Στη ΜΤΝ λειτουργούν 25 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε δύο βάρδιες και 4 εφεδρικά. Με τα 14 από τα 25 μηχανήματα μπορεί και εφαρμόζεται αιμοδιήθηση, on line αιμοδιαδιήθηση με 14, ενώ με τα υπόλοιπα 11 συμβατική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά.

2.2. Υπάρχει και λειτουργεί ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για ασθενείς που χρειάζονται τη μέθοδο αυτή.

3. ΤΜΗΜΑΤΑ

3.1. Κατά το 2011 στο Νεφρολογικό Τμήμα λειτουργούσαν: 1) Η μονάδα εξωνεφρικής κάθαρσης με τεχνητό νεφρό, 2) η μονάδα της συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης και 3) η κλινική νεφρολογία (διαθέτουμε με απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου 3 κλινικά κρεβάτια σε κάθε μία από τις κλινικές, παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική).

3.2. Παράλληλα λειτουργούσαν 4 εξωτερικά ιατρεία: 1) Υπέρτασης, 2) νεφρικών νόσων δύο και 3) περιτοναϊκής κάθαρσης (που εξυπηρετούσε τους 34-38 ασθενείς που ήταν και είναι ενταγμένοι σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση).

3.3. Ο κ. Σωτηρακόπουλος εξειδικευμένος στους υπερήχους (κατέχει άδεια από το ΚΕΣΥ), κάλυψε και το 2011 τις ανάγκες των νεφρολογικών ασθενών με υπερήχους, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα που ανήκει στο τμήμα μας, έτσι ώστε να είμαστε αυτοτελείς και να έχουμε δυνατότητα να παρέχουμε ταχεία διάγνωση στα περιστατικά μας.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.1.1. Σήμερα ευρισκόμενοι στο τέλος του 2011 στο νεφρολογικό τμήμα του ΓΝ Κομοτηνής είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 87 ασθενείς (κατά το 2010 κυμάνθηκαν από 81-88 + Φιλοξενούμενοι + Οξείες νεφρικές ανεπάρκειες, δηλαδή γίνονταν κατά το 2011 περίπου 1279±58 αιμοκαθάρσεις/μήνα, από 1117-1361-1271). Στους ασθενείς που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και ένας αριθμός φιλοξενούμενων ασθενών και αυτών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

4.1.2. Στη Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση στο τέλος του 2011 ήταν ενταγμένοι 36 ασθενείς (από 29-37), ενώ στο τέλος του 2010 ήταν 42 (από 34-38), οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην μονάδα μας και παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά μας Ιατρεία που γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους χώρους του νεφρολογικού τμήματος.

4.1.3. Εφαρμόστηκε η συνεχής φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΦΦΑ), σε ασθενείς της ΜΕΘ (αντιμετωπίστηκε κάθε ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια), όπως επίσης και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις.

4.1.4. Στο εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης και νεφρικών νόσων εξετάστηκαν φέτος (2011) 1573 ασθενείς (το 2010 ήταν 986) και στο ιατρείο της Περιτοναϊκής κάθαρσης κάθε εβδομάδα 10 ασθενείς (5 και 5 κάθε Τρίτη και Πέμπτη) (συνολικά το έτος 550).

4.1.5. Κατά το έτος 2011 επίσης αντιμετωπίστηκαν από ιατρούς του νεφρολογικού τμήματος όλα τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και είχαν νεφρολογικό πρόβλημα, φυσικά όποτε κληθήκαμε (50-60 ασθενείς/μήνα). Ειδικότερα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, δηλητηριάσεις κ.ά. στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική όπως και στη ΜΕΘ. Επίσης στα κλινικά νεφρολογικά κρεβάτια που διαθέτουμε, αλλά και σε άλλα κρεβάτια του νοσοκομείου νοσηλεύσαμε καθ’ όλο το έτος σε ημερήσια βάση 12-16 ασθενείς.

4.1.6. Στο τμήμα μας διαθέτουμε φυγόκεντρο και οπτικό μικροσκόπιο έτσι ώστε να είμαστε ικανοί να δούμε μόνοι ούρα ασθενών (γενική ούρων) σε ορισμένες περιπτώσεις που εμείς κρίνουμε απαραίτητο να κάνουμε, για να πιο τεκμηριωμένη η άποψή μας όσον αφορά την κατάσταση ασθενών μας.

4.1.7. Διαθέτουμε στο τμήμα μας ωσμώμετρο και πλέον είμαστε ικανοί να διαφοροδιαγνώσουμε υπο- ή υπερ-ωσμωτικές καταστάσεις με μεγάλη ευκολία.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.2.1. Ο υπογράφων υπήρξα διοργανωτής και συμπρόεδρος της Επιστημονικής Εκδήλωσης με τίτλο: «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙΙ» που συνδιοργανώσαμε με την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική του ΔΠ Θράκης, στην Κομοτηνή στις 19.2.2011.

4.2.2. Ο υπογράφων οργάνωσα μαζί με την ΜΤΝ Πτολεμαΐδας το 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας- Μεταβολισμός ασβεστίου και φωσφόρου, στις 23-24 Σεπτεμβρίου 2011, στη Βλάστη Κοζάνης, που είχε έντονη απήχηση στο ιατρικό κοινό και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

4.2.3. Το πρόγραμμα του νεφρολογικού τμήματος (ηλεκτρονικό) που καταρτίστηκε από την Μονάδα μας τροφοδοτήθηκε ήδη με τα δεδομένα της και σήμερα πλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, όσον αφορά στους ασθενείς μας (αιμοκαθαιρόμενους, περιτοναϊκούς, εξωτερικού ιατρείου κ.ά).

4.2.5. Συνεχίζουμε να εφοδιάζουμε το site μας με το όνομα renalkomotini.gr με πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό παρέχουμε στους επισκέπτες τη δυνατότητα ενημέρωσης (πολλοί το χαρακτήρισαν γραπτά και προφορικά άριστο).

4.2.6. Με την απόφαση 417/21.12.2010 της 4ης ΔυΠΕ ο υπογράφων ορίστηκα Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝ Κομοτηνής.

4.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.3.1. Κριτής εργασιών

4.3.1.1. Η κ. Καλογιαννίδου υπήρξε το 2011 κριτής του περιοδικού Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation (SJKDT) (Primary amyloidosis rescued on CAPD)

4.3.1.2. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής εργασιών του περιοδικού Ελληνική Νεφρολογία στη μελέτη «Αρτηριοφλεβική αναστόμωση (fistula) σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Μία συστηματική ανασκόπηση» κατά το έτος 2011

4.3.1.3. Ο υπογράφων υπήρξα εισηγητής και κριτής θέσεως Διευθυντών σε Νοσοκομείο του ΕΣΥ (Χαλκιδικής), στις 4.2.2011

4.3.1.4. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής των εργασιών του SJKDT κατά το 2011 (BK virus associated hemophagocytic syndrome in a renal transplant recipient)

4.3.1.5. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής μι`ας ομάδας εργασιών του 10ου Congress BANTAO, Sani Beach Hotel, Chalkidiki Greece 13-15 Oct 2011

4.3.1.6. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής της εργασίας «Peritoneal dialysis in patients with refractory heart failure», στο περιοδικό American Journal of Kidney Disease.

4.3.1.7. Η κ. Καλογιαννίδου υπήρξε το 2011 κριτής του περιοδικού Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation (SJKDT) στη μελέτη: «Small intestinal involvement by lymphoproliferative disorders post renal transplantation: Report from the PTLD. Int Survey».

4.3.1.8. Η κ. Καλογιαννίδου υπήρξε το 2011 κριτής του περιοδικού Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation (SJKDT) στη μελέτη: «Unusual positive p-ANCA and x-ANCA with a pauci immune extracapillary glomerulonephritis in a lupus patient»

 

4.3.2. Προεδρεία

4.3.2.1. Προέδρευσα στις εργασίες του 5ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Νεφρολογίας επί μία ολόκληρη ημέρα που έγινε στις 19-23 Ιανουαρίου 2011 στην Αθήνα, Divani, Caravel.

4.3.2.2. Προέδρευσα σε ένα στρογγυλό τραπέζι των εργασιών του 7ου Ετήσιου Συνεδρίου Αθηροσκλήρωσης, 10-12 Μαρτίου 2011, Macedonia Pallas, Θεσσαλονίκη.

Πρόεδροι: Γρέκας Δ, Μαυροματίδης Κ

Ομιλητές: Μαυροματίδης Κ, Δήμας Γ

4.3.2.3. Προέδρευσα ως συμπρόεδρος στο πέμπτο σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, που έγινε στη Βλάστη Κοζάνης στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2011

 

4.3.3. Ιατρική εκπαίδευση

4.3.3.1. Οργάνωσα από κοινού με την πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική του ΔΠ Θράκης υπό την διεύθυνση του καθ. κ. Β. Βαργεμέζη στην Κομοτηνή, την ημερίδα με τίτλο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙΙ», που σημείωσε μεγάλη επιτυχία και έτυχε γενικής αποδοχής.

4.3.2.2. Οργάνωσα με τον. κ. Κατσίνα Χρίστο το 5ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Μεταβολισμός ασβεστίου και φωσφόρου – Βλάστη Κοζάνης, 23-24 Σεπτεμβρίου 2011

4.3.4. Συμμετοχή σε ημερίδες και συμπόσια και στρογγυλά τραπέζια

1. Στρογγυλό τραπέζι στην Επιστημονική Πολυθεματική Διημερίδα του 2ου Γενικού Νοσοκομείου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ «Παναγία», 14-15 Ιανουαρίου 2011, Θεσσαλονίκη.

Προεδρείο: Χρηστάκης Χ, Χατζηγιάννης Ι

Εισηγητές: Γιώβος Ι, Μαυροματίδης Κ, Γερασιμίδης Θ, Τζήμου Γ

Εισηγήθηκα το θέμα: Η διαχείριση και η φροντίδα του διαβητικού αρρώστου από την πλευρά του νεφρολόγου.

 

2. 5ου Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας, 19-23 Ιανουαρίου 2011, Divani Caravel, Αθήνα

Εισηγήθηκα το θέμα: Προσέγγιση διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας

Προεδρείο: Μπαλτόπουλος Γ, Κ. Μαυροματίδης

 

3. 7ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, 10-12 Μαρτίου 2011, Macedonia Pallas, Θεσσαλονίκη

Καρδιαγγειακός κίνδυνος στη χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ)

Πρόεδροι: Γρέκας Δ, Μαυροματίδης Κ

Ομιλητές: Μαυροματίδης Κ, Δήμας Γ

Ανέπτυξα το θέμα: Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου στη ΧΝΝ

 

4. 5ο Σεμινάριο υγρών ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, υπήρξα εισηγητής με θέμα «μεταβολισμός ασβεστίου και φωσφόρου», Βλάστη Κοζάνης 23-24 Σεπτεμβρίου 2011

Πρόεδροι: Π. Αληβάνης, Δ. Σταματιάδης

Εισηγητές: Ν. Παπαγαλάνης, Ε. Σαρρής, Κ. Μαυροματίδης, Σ. Παναγούτσος

Μαυροματίδης Κ.: Πλειοτροπικές δράσεις της βιταμίνης D (νεφροί, καρδιά)

 

5. Στα πλαίσια του 5ου Σεμινάριο υγρών ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα «μεταβολισμός ασβεστίου και φωσφόρου» που έγινε στη Βλάστη Κοζάνης στις 23-24 Σεπτεμβρίου 2011, υπήρξα ο εισηγητής του θέματος «μεταβολικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας» σε ένα φροντιστήριο διάρκειας 4 ωρών όπου ανέλυσα σε μία ομάδα 25 ιατρών τις μεταβολικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και στη συνέχεια με 22 παραδείγματα έγινε συζήτηση σε βάθος.

 

4.3.5. Εκδόσεις-Βιβλία

4.3.5.1. Ο υπογράφων επιμελήθηκα μαζί με τον κ. Κατσίνα Χρίστο την έκδοση των πρακτικών του 5ου μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, 708 σελίδων.

4.3.5.2. Ο υπογράφων επιμελήθηκα την έκδοση και έγραψα το 1/3 του βιβλίου με τίτλο «Οξεία νεφρική βλάβη», 588 πραγματικών σελίδων, που πραγματεύεται το δύσκολο θέμα της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας.

 

4.3.6. Μαθήματα

Μαυροματίδης Κώστας

2.11.2011: Νεφρική συμμετοχή στην οξεοβασική ισορροπία, Μάθημα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βασική νεφρολογία 2010-2011» της Νεφρολογικής Κλινικής του Παν. Νοσ. Αλεξανδρούπολης

5.10.2011: Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων του Ιπποκράτειου ΓΝ Θεσσαλονίκης, έκανα το μάθημα: Φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας – Ερμηνεία αερίων αίματος.

25.10.2011: Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων του ΓΝ Κομοτηνής, έκανα το μάθημα: Φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας – Ερμηνεία αερίων αίματος.

Σωτηρακόπουλος Νίκος

12.12.2011: Υπέρταση στους ηλικιωμένους, στο ΚΑΠΗ Κομοτηνής

 

4.3.7. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις

 

1. Insertion of permanent haemodialysis catheters through the great saphenous vein

Skandalos I, Samaras A, Karakatsanis A, Ditsias T, Filippidis A, Mavromatidis K, Koutsouflianiotis N

Δημοσιεύθηκε:

1. International Journal of Artificial Organs (Εστάλη για δημοσίευση)

2. J Vasc Access 2011; 12(2): 176 (abst)

3. Helenic Journal of Surgery 2011; 83(6): 326-329

Ανακοινώθηκε: 7th International Congress of the vascular access Society, Istanbul Turkey, May 5-7, 2011

 

2. Atypical placement of a dialysis catheter into the hepatic veins

Skandalos I, Tsitsios T, Souftas V

Ανακοινώθηκε: 7th International Congress of the vascular access Society, Istanbul Turkey, May 5-7, 2011

Δημοσιεύθηκε: J Vasc Access 2011; 12(2): 137-181

 

3. Peritoneal dialysis for patients suffering from severe heart failure

Sotirakopoulos N, Kalogiannidou I, Tersi M, Mavromatidis K

Δημοσιεύθηκε: Clin Nephrol 2011; 76(2): 124-129

 

4. Πλειοτροπικές δράσεις της βιταμίνης D (νεφρός, καρδιά)

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά Σεμιναρίου 2011; σελ. 565-657

 

5. Η γνώση της χρησιμότητας των δεσμευτικών του φωσφόρου από τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Γιαραμαζίδου Θ, Καλογιαννίδου Ε, Βιολαντζή Π, Πασπαλίδου Π, Χασάν Χ, Μαυροματίδης Κ

Ανακοινώθηκε: 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 27-30 Μαΐου 2010, Skiathos Palace, Σκιάθος

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2011; 23: 50-55

 

6. Η εφαρμογή της περιτοναϊκής κάθαρσης σε ασθενείς με σημαντικού βαθμού συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Σωτηρακόπουλος Ν, Καλογιαννίδου Ε, Σιβρίδης Δ, Τέρση Μ, Μαυροματίδης Κ

Ανακοινώθηκε: 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 2-5 Ιουνίου 2010, Κως

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2011; 23: 131-138

 

7. Περί ουρολοιμώξεων

Κ. Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Θρακών Υγεία 2010; 8-16

 

8. Μεταβολές ενδοφθάλμιας πίεσης σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Δημητρακόπουλος Π, Καλογιαννίδου Ε, Γεωργουλίδου Α, Καπλάνης Ν, Τουλκερίδης Γ, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2011; 23(4): 289-298

 

9. Effects of parenteral infusion of amino acid solutions in acid-base balance in patients with advanced chronic renal failure

Kalogiannidou E, Passadakis P, Panagoutsos S, Mavromatidis K, Vargemezis V

Δημοσιεύθηκε: Nephrology & Therapeutics 2011; S3 (http//dx.doi.org/10.4172/2161-0959.S3-004)

4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

4.4.1. Νοσηλεύτριες

4.4.1.1. Γιαραμαζίδου Θεώνη

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙI», Κομοτηνή 19.2.2011
 2. 5ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας-μεταβολισμός ασβεστίου και φωσφόρου, Βλάστη Κοζάνης, 23-24 Σεπτεμβρίου 2011

4.4.1.2. Θεοδωρίδου Βασιλική

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙI», Κομοτηνή 19.2.2011

4.4.1.3. Μερμικλή Κατερίνα

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙI», Κομοτηνή 19.2.2011
 2. 40th EDTNA-ERCA, 10-13 September 2011, Ljubliana

4.4.1.4. Σβιντρίδου Καλλιόπη

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙI», Κομοτηνή 19.2.2011

4.4.1.5. Καραπαναγιώτου Παναγιώτα

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙI», Κομοτηνή 19.2.2011

4.4.1.6. Μορφακίδου Λουλουδιά

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙI», Κομοτηνή 19.2.2011

4.4.1.7. Μπαμπίδου Ελένη

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙI», Κομοτηνή 19.2.2011

4.4.1.8. Γιανναράκη Δήμητρα

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙI», Κομοτηνή 19.2.2011

4.4.1.9. Πουταχίδου Ελένη

 1. 40th EDTNA-ERCA, 10-13 September 2011, Ljubliana

4.4.2. Ιατροί

4.4.2.1. Μαυροματίδης Κώστας

 1. Επιστημονική Πολυθεματική Διημερίδα του 2ου Γενικού Νοσοκομείου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ «Παναγία» στις 14-15 Ιανουαρίου 2011, Θεσσαλονίκη
 2. 5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας, 19-23 Ιανουαρίου 2011, Divani Caravel Αθήνα
 3. 7ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, 10-12 Μαρτίου 2011, Macedonia Pallas, Θεσσαλονίκη
 4. Μην αφήνεις τους νεφρούς να σου ραγίσουν την καρδιά, Αθήνα 15 Απριλίου 2011
 5. 5ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας-μεταβολισμός ασβεστίου και φωσφόρου, Βλάστη Κοζάνης, 23-24 Σεπτεμβρίου 2011
 6. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς: Προοπτικά μέτρα το πρώτο βήμα, 16.9.2011
 7. 10th BANTAO Congress, Sani Chalkidiki, 13-15 November 2011
 8. 82η Συνάντηση ΕΝΕ, Σάνη Χαλκιδικής, 12-13 Οκτωβρίου 2011
 9. Third international symposium on albuminuria: The prognostic role of albuminuria-impact on kidney and cardiovascular outcomes, Groningen Netherlands, 29 November-1 December 2011

4.4.2.2. Τσίτσιος Τηλέμαχος

 1. Heart Failure, Gothemburg – Sewden, 21-24 May 2011

4.4.2.3. Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙI», Κομοτηνή 19.2.2011
 2. 5ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας-μεταβολισμός ασβεστίου και φωσφόρου, Βλάστη Κοζάνης, 23-24 Σεπτεμβρίου 2011
 3. Heart Failure, Gothemburg – Sewden, 21-24 May 2011
 4. 12th EACCME

4.4.2.4. Γεωργουλίδου Αναστασία

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙI», Κομοτηνή 19.2.2011
 2. Fabry Masterclass II, Lisbon, Portugal, 30 Sept – 1 Oct 2011
 3. XLVIII ERA-EDTA Congress, Prague, Chech Republic, June 23-26, 2011

4.4.2.5. Καλογιαννίδου Ειρήνη

 1. Επιστημονική Πολυθεματική Διημερίδα του 2ου Γενικού Νοσοκομείου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ «Παναγία» στις 14-15 Ιανουαρίου 2011, Θεσσαλονίκη
 2. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙI», Κομοτηνή 19.2.2011
 3. 5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας, 19-23 Ιανουαρίου 2011, Divani Caravel Αθήνα
 4. 5ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας-μεταβολισμός ασβεστίου και φωσφόρου, Βλάστη Κοζάνης, 23-24 Σεπτεμβρίου 2011
 5. 10th BANTAO Congress, Sani Chalkidiki, 13-15 November 2011
 6. 82η Συνάντηση ΕΝΕ, Σάνη Χαλκιδικής, 12-13 Οκτωβρίου 2011
 7. Third international symposium on albuminuria: The prognostic role of albuminuria-impact on kidney and cardiovascular outcomes, Groningen Netherlands, 29 November-1 December 2011

4.4.2.6. Καπλάνης Νικόλαος

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙI», Κομοτηνή 19.2.2011
 2. 5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας, 19-23 Ιανουαρίου 2011, Divani Caravel Αθήνα

4.4.2.7. Τουλκερίδης Γεώργιος

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙI», Κομοτηνή 19.2.2011
 2. 5ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας-μεταβολισμός ασβεστίου και φωσφόρου, Βλάστη Κοζάνης, 23-24 Σεπτεμβρίου 2011
 3. 5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας, 19-23 Ιανουαρίου 2011, Divani Caravel Αθήνα

4.4.2.8. Φίστας Νικόλαος

 1. 5ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας-μεταβολισμός ασβεστίου και φωσφόρου, Βλάστη Κοζάνης, 23-24 Σεπτεμβρίου 2011

4.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο ΓΝ Κομοτηνής σήμερα οι υπηρετούντες ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό είμαστε δυσανάλογα λίγοι, σε σχέση με το έργο που προσφέρουμε. Όσον αφορά στην ποιότητα του παρεχόμενου έργου, δεν υπάρχει αντίστοιχο στο χώρο του νοσοκομείου, ούτε και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας και αυτό αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τμήματος που διευθύνω. Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις θεωρούμε δεδομένο ότι:

1. Η επένδυση στο Νεφρολογικό Τμήμα είναι πρόκληση που πάντα θα σας δικαιώνει

Θα πρέπει να στελεχώσετε με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό το τμήμα μας (τουλάχιστον έναν ειδικό νεφρολόγο ακόμη μόνιμο ή επικουρικό), έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν και θα προκύψουν στο μέλλον

2. Να βοηθήσετε να ολοκληρωθεί η επισκευή των χώρων της υπό δημιουργία κλινικής μας και να στελεχωθεί με το ελάχιστο έστω νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι ώστε να μπορέσει να αποδώσει όλα όσα μπορεί το τμήμα μας.

3. Δεν έγινε καμία πρόοδος όσον αφορά στην εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης-εξαερισμού για τον χώρο της κυρίως ΜΤΝ και ελπίζεται ότι θα υλοποιηθεί σύντομα, διότι οι συνθήκες του χώρου εργασίας μας είναι ιδιαίτερα βλαπτικές για ασθενείς και ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό.

4. Δεν έγινε τίποτε για την εγκατάσταση ασανσέρ, που θα διευκόλυνε τις μετακινήσεις των ασθενών μας από τον τεχνητό νεφρό στην περιτοναϊκή, αν και δια λόγων πολλάκις ήρθε στο προσκήνιο ως θέμα.

Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα του τμήματος που διευθύνω και θα βελτιώσετε τις συνθήκες εργασίας μας όπως και τον αριθμό των εργαζομένων σ΄ αυτό, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος