ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 2012 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

      1 Συντονιστής Διευθυντής

      2 Διευθυντές

      1 Επιμελήτρια Β’

      1-3 Ειδικευόμενοι

 

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

22 νοσηλεύτριες είναι εγγεγραμμένες στο τμήμα μας, από τις οποίες μία (Ράπτη Ελένη) βρίσκεται σε άδεια ανατροφής και μία σε αναρρωτική (Κατσιαβάρα Μήδεια).

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Στη ΜΤΝ λειτουργούν 25 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε δύο βάρδιες και 4 εφεδρικά. Με τα 14 από τα 25 μηχανήματα μπορεί και εφαρμόζεται αιμοδιήθηση, on line αιμοδιαδιήθηση με 14, ενώ με τα υπόλοιπα 11 συμβατική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά.

2.2. Υπάρχει και λειτουργεί ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για ασθενείς που χρειάζονται τη μέθοδο αυτή.

3. ΤΜΗΜΑΤΑ

3.1. Κατά το 2012 στο Νεφρολογικό Τμήμα λειτουργούσαν: 1) Η μονάδα εξωνεφρικής κάθαρσης με τεχνητό νεφρό, 2) η μονάδα της συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης και 3) η κλινική νεφρολογία (διαθέτουμε με απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου 3 κλινικά κρεβάτια σε κάθε μία από τις κλινικές, παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική) και από τον Δεκέμβριο του 2012 υπάρχει πλέον στον οργανισμό του νοσοκομείου μας και νεφρολογική κλινική με 13 κρεβάτια.

3.2. Παράλληλα λειτουργούσαν 4 εξωτερικά ιατρεία: 1) Υπέρτασης, 2) νεφρικών νόσων δύο και 3) περιτοναϊκής κάθαρσης (που εξυπηρετούσε τους 34-40 ασθενείς που ήταν και είναι ενταγμένοι σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση).

3.3. Ο κ. Σωτηρακόπουλος εξειδικευμένος στους υπερήχους (κατέχει άδεια από το ΚΕΣΥ), κάλυψε και το 2012 τις ανάγκες των νεφρολογικών ασθενών με υπερήχους, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα που ανήκει στο τμήμα μας, έτσι ώστε να είμαστε αυτοτελείς και να έχουμε δυνατότητα να παρέχουμε ταχεία διάγνωση στα περιστατικά μας.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.1.1. Σήμερα ευρισκόμενοι στο τέλος του 2012 στο νεφρολογικό τμήμα του ΓΝ Κομοτηνής είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 92 (87) ασθενείς (κατά το 2011 κυμάνθηκαν από 86-90 + Φιλοξενούμενοι + Οξείες νεφρικές ανεπάρκειες, δηλαδή έγιναν κατά το 2011 15356 αιμοκαθάρσεις/έτος, δηλαδή από 1172-1361/μήνα). Στους ασθενείς που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και ένας αριθμός φιλοξενούμενων ασθενών και αυτών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

4.1.2. Στη Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση στο τέλος του 2012 ήταν ενταγμένοι 38 ασθενείς (από 34-40), ενώ στο τέλος του 2010 ήταν 36 (από 29-37), οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην μονάδα μας και παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά μας Ιατρεία που γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους χώρους του νεφρολογικού τμήματος.

4.1.3. Εφαρμόστηκε η συνεχής φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΦΦΑ), σε ασθενείς της ΜΕΘ (αντιμετωπίστηκε κάθε ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια), όπως επίσης και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις.

4.1.4. Στο εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης και νεφρικών νόσων εξετάστηκαν φέτος (2012) 1436 ασθενείς (το 2011 ήταν 1573) και στο ιατρείο της Περιτοναϊκής κάθαρσης κάθε εβδομάδα 10 ασθενείς (5 και 5 κάθε Τρίτη και Πέμπτη) (συνολικά το έτος 560).

4.1.5. Κατά το έτος 2012 επίσης αντιμετωπίστηκαν από ιατρούς του νεφρολογικού τμήματος όλα τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και είχαν νεφρολογικό πρόβλημα, φυσικά όποτε κληθήκαμε (50-60 ασθενείς/μήνα). Ειδικότερα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, δηλητηριάσεις κ.ά. στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική όπως και στη ΜΕΘ. Επίσης στα κλινικά νεφρολογικά κρεβάτια που διαθέτουμε, αλλά και σε άλλα κρεβάτια του νοσοκομείου νοσηλεύσαμε καθ’ όλο το έτος σε ημερήσια βάση 12-16 ασθενείς.

4.1.6. Στο τμήμα μας διαθέτουμε φυγόκεντρο και οπτικό μικροσκόπιο έτσι ώστε να είμαστε ικανοί να δούμε μόνοι ούρα ασθενών (γενική ούρων) σε ορισμένες περιπτώσεις που εμείς κρίνουμε απαραίτητο να κάνουμε, για να πιο τεκμηριωμένη η άποψή μας όσον αφορά την κατάσταση ασθενών μας.

4.1.7. Διαθέτουμε στο τμήμα μας ωσμώμετρο και πλέον είμαστε ικανοί να διαφοροδιαγνώσουμε υπο- ή υπερ-ωσμωτικές καταστάσεις με μεγάλη ευκολία.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.2.1. Ο υπογράφων υπήρξα διοργανωτής και συμπρόεδρος της Επιστημονικής Εκδήλωσης με τίτλο: «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙΙΙ» που συνδιοργανώσαμε με την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική του ΔΠ Θράκης, στην Κομοτηνή στις 18.2.2012.

4.2.2. Ο υπογράφων οργάνωσα μαζί με την ΜΤΝ Πτολεμαΐδας το 6ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας- «Μεταβολισμός Μαγνησίου και άλλες διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών», στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2012, στην Κομοτηνή, που είχε έντονη απήχηση στο ιατρικό κοινό και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία (είχε 247 συμμετέχντες).

4.2.3. Το πρόγραμμα του νεφρολογικού τμήματος (ηλεκτρονικό) που καταρτίστηκε από την Μονάδα μας τροφοδοτήθηκε ήδη με τα δεδομένα της και σήμερα πλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, όσον αφορά στους ασθενείς μας (αιμοκαθαιρόμενους, περιτοναϊκούς, εξωτερικού ιατρείου κ.ά).

4.2.4. Συνεχίζουμε να εφοδιάζουμε το site μας με το όνομα renalkomotini.gr με πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό παρέχουμε στους επισκέπτες τη δυνατότητα ενημέρωσης (πολλοί το χαρακτήρισαν γραπτά και προφορικά άριστο).

4.2.5. Με την απόφαση 417/21.12.2010 της 4ης ΔυΠΕ ο υπογράφων ορίστηκα Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝ Κομοτηνής για 3 χρόνια.

4.2.6. Με το ΦΕΚ 3283/Β΄/2012 που περιέχει τον νέο οργανισμό του νοσοκομείου μας ορίζεται πλέον μέσα στη δύναμή του η ύπαρξη και νεφρολογικού τμήματος με 13 κρεβάτια.

4.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.3.1. Κριτής εργασιών

4.3.1.1. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής των εργασιών του Renal Failure κατά το 2012 (Plasma indoleamine 2,3-dioxygenase and arginase type I may contribute to decreased blood T-cell count in hemodialysis patients)

4.3.1.2. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής του περιοδικού Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation (SJKDT) στη μελέτη: «Emergency hemodialysis: What are the factors of mortality?» κατά το έτος 2012

4.3.1.3. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής του περιοδικού Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation (SJKDT) στη μελέτη: «Comparison costs of hemodialysis and peritoneal dialysis in Iran» » κατά το έτος 2012

4.3.1.4. Ο υπογράφων υπήρξε κριτής της εργασίας « Acute renal failure in systemic lupus erythematosus (SLE) :An unusual case report», του περιοδικού OMICS Publishing Group.

4.3.1.5. Υπήρξε ο υπογράφων κριτής των βραβείων Παπασταμάτη και Αλεξόπουλου στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο νεφρολογίας.

 

4.3.2. Προεδρεία

4.3.2.1. Ο υπογράφων αποτελεί μέλος της εξεταστικής επιτροπής για την ειδικότητα της νεφρολογίας και συμμετείχα δύο φορές για φέτος σε αντίστοιχες εξετάσεις

4.3.2.2. Ο υπογράφων προέδρευσε σε ένα τραπέζι της Επιστημονικής Εκδήλωσης με τίτλο: «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙΙΙ» που συνδιοργανώσαμε με την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική του ΔΠ Θράκης, στην Κομοτηνή στις 18.2.2012

4.3.2.3. 9o Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, 30-31 Μαρτίου 2012, Αλεξανδρούπολη.

Θέμα: Νέα δεδομένα για τους ερυθροποιητικούς παράγοντες

Πρόεδροι: Ν. Παπαγαλάνης, Κ. Μαυροματίδης

Ομιλητές: Σαραφίδης Π, Φράγγου Ε, Σπανουδάκης Ε

 

4.3.2.4. IX Κυθηραϊκές ημέρες Υπέρτασης & Νεφρολογίας

Θέμα: Ορμόνες του φύλου και καρδιαγγειακή νοσηρότητα

Πρόεδρος: Μαυροματίδης Κ.

Ομιλητής: Κυριαζής Ι

 

4.3.2.5. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 5-8 Μαΐου 2012, Κυλλήνη, Πάτρα

Θέμα: Ελεύθερες ανακοινώσεις: Αιμοκάθαρση – Περιτοναϊκή κάθαρση

Πρόεδροι: Κ. Μαυροματίδης, Γ. Τσιρπανλής

 

4.3.3. Ιατρική εκπαίδευση

4.3.3.1. Οργάνωσα από κοινού με την πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική του ΔΠ Θράκης υπό την διεύθυνση του καθ. κ. Β. Βαργεμέζη στην Κομοτηνή, την Επιστημονικής Εκδήλωσης με τίτλο: «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙΙΙ» που συνδιοργανώσαμε με την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική του ΔΠ Θράκης, στην Κομοτηνή στις 18.2.2012

4.3.2.2. Οργάνωσα με τον. κ. Κατσίνα Χρίστο το 6ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Μεταβολισμός μαγνησίου και άλλες διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2012

 

4.3.4. Συμμετοχή σε ημερίδες και συμπόσια και στρογγυλά τραπέζια

1. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 7-10 Ιουνίου 2012, Καμένα Βούρλα

Προεδρείο: Ελευθερούδη Μ, Καραγκούνη Α

Εισηγητές: Μαυροματίδης Κ

Εισηγήθηκα το θέμα: Η σημασία της οξεοβασικής ισορροπίας στη ζωή

 

2. Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας και ηλεκτρολυτών

Εισηγήθηκα το θέμα: Φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας – Ερμηνεία αερίων αίματος.

Προεδρείο: Α. Βαγενάκης, Κ. Φίλος

Ανακοινώθηκε: 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, 9-10 Νοεμβρίου 2012, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα.

 

3. Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας και ηλεκτρολυτών, 9-10 Νοεμβρίου 2012, Πάτρα

Θέμα: Οξεοβασικής ισορροπία

Πρόεδροι: Α. Βαγενάκης, Κ. Φίλος

Εισηγητές: Κ. Μαυροματίδης, Κ. Σπυρόπουλος, Χ. Μηλιώνης, Ε. Παπαχρήστου, Κ. Φουρτούνας

Εισηγήθηκα: Φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας-Ερμηνεία αερίων αίματος.

 

4. 6ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Μεταβολισμός μαγνησίου και άλλες διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόεδροι: Βαργεμέζης Β, Χριστίδου ΦΕισηγήθηκα: Ηλεκτρολυτικές και οξεοβασικές διαταραχές την κύηση

 

4.3.5. Εκδόσεις-Βιβλία

4.3.5.1. Ο υπογράφων επιμελήθηκα την έκδοση των πρακτικών του 6ου μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, 550 σελίδων.

4.3.5.2. Ο υπογράφων επιμελήθηκα την έκδοση του βιβλίου του κ. Γ. Κοσμαδάκη με θέμα « Αιμοκάθαρση – οδηγός για το νοσηλευτικό προσωπικό», 205 σελίδων, από τις εκδόσεις «Ροτόντα».

4.3.5.3. Ο υπογράφων μετέφρασα μέρος και επιμελήθηκα της μετάφρασης του “Comprehensive Clinical Nephrology” 1800 σελίδων, που αποτελεί το ευαγγέλιο της νεφρολογίας Παγκοσμίως.

 

4.3.6. Μαθήματα

Σωτηρακόπουλος Νίκος

12.12.2011: Υπέρταση στους ηλικιωμένους, στο ΚΑΠΗ Κομοτηνής.

 

4.3.7. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις

1. Unusual malposition of hemodialysis catheter into the hepatic veins

Skandalos I, Angelopoulos A, Tsitsios T, Souftas V, Michalopoulos A

Ανακοινώθηκε: 7th International Congress of the vascular access Society, Istanbul Turkey, May 5-7, 2011

Δημοσιεύθηκε: Ren Fail 2012; 34(10): 1335-1337

 

2. Αιμοκάθαρση: Μηχανισμοί απομάκρυνσης ουσιών κατά τις τεχνικές υποκατάστασης

Μαυροματίδης Κ. Καλογιαννίδου Ε

Δημοσιεύθηκε: Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

3. Insertion of permanent haemodialysis catheters through the great saphenous vein

Skandalos I, Samaras A, Karakatsanis A, Ditsias T, Filippidis A, Mavromatidis K, Koutsouflianiotis N

Δημοσιεύθηκε: Int J Artif Organs. 2012; 35(7): 520-524

Ανακοινώθηκε: 7th International Congress of the vascular access Society, Istanbul Turkey, May 5-7, 2011

 

4. Εισαγωγή μονίμων καθετήρων αιμοκάθαρσης διαμέσου φλεβών του επιπολής φλεβικού συστήματος

Σκάνδαλος Ι, Σαμαράς Α, Ντίτσιας Θ, Σιούλης Α, Μαυροματίδης Κ, Χατζημπαλόγλου Α

Ανακοινώθηκε: Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Νοέμβριος 2012

 

5. Acid-base and electrolyte disorders in patients with diabetes mellitus

Sotirakopoulos N, Kalogiannidou I, Tersi M, Armentzioiou K, Sivridis D, Mavromatidis K

Δημοσιεύθηκε: Saudi J Kidney Dis Transpl 2012; 23(1): 58-62

 

6. 6ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Μεταβολισμός μαγνησίου και άλλες διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόεδροι: Βαργεμέζης Β, Χριστίδου Φ

Εισηγήθηκα: Ηλεκτρολυτικές και οξεοβασικές διαταραχές την κύηση.

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά 6ου σεμιναρίου Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, σελ. 538-557

4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

4.4.1. Νοσηλεύτριες

4.4.1.1. Γιαραμαζίδου Θεώνη

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙIΙ», Κομοτηνή 18.2.2012
 2. 6ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Μεταβολισμός μαγνησίου και άλλες διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2012

4.4.1.2. Θεοδωρίδου Βασιλική

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙIΙ», Κομοτηνή 18.2.2012

4.4.1.3. Μερμικλή Κατερίνα

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙIΙ», Κομοτηνή 18.2.2012
 2. 40th EDTNA-ERCA, 10-13 September 2011, Ljubliana

4.4.1.4. Γαϊδατζή Ιωάννα

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙIΙ», Κομοτηνή 18.2.2012

4.4.1.5. Θεοδωρίδου Καλλιόπη

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙIΙ», Κομοτηνή 18.2.2012

4.4.1.6. Μπαμπίδου Ελένη

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙIΙ», Κομοτηνή 18.2.2012
 2. 23η Νοσηλευτική ημερίδα ΕΝΕΝ, 18 Μαρτίου 2012, Αθήνα

4.4.1.7. Γιανναράκη Δήμητρα

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙIΙ», Κομοτηνή 18.2.2012

4.4.1.8. Κακμή Αγγελική

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙIΙ», Κομοτηνή 18.2.2012
 2. 23η Νοσηλευτική ημερίδα ΕΝΕΝ, 18 Μαρτίου 2012, Αθήνα

4.4.1.9. Αμποσίδου Ιωάννα

 1. 23η Νοσηλευτική ημερίδα ΕΝΕΝ, 18 Μαρτίου 2012, Αθήνα

4.4.1.10. Μπόζης Χρήστος

 1. 23η Νοσηλευτική ημερίδα ΕΝΕΝ, 18 Μαρτίου 2012, Αθήνα

4.4.2. Ιατροί  

4.4.2.1. Μαυροματίδης Κώστας

 1. Ετήσιο Σεμινάριο Ερυθρού Σταυρού, Αθήνα, Φεβρουάριος 2012
 2. Παχυσαρκία και νεφρική νόσος, Δ. Γούμενος, Εκπαιδευτικά μαθήματα Παν. Νεφρολογικής Κλινικής Αλεξανδρούπολης, 16.2.2012
 3. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙIΙ», Κομοτηνή 18.2.2012
 4. 83η Επιστημονική συνεδρίαση ΕΝΕ, 8-9 Μαρτίου 2012, Divani Caravel, Αθήνα 2012
 5. 9ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, Φάρμακα στις Νεφρικές Παθήσεις, Αναιμία και Ερυθροποιητικοί Παράγοντες, 30-31 Μαρτίου 2012, Θράκη Pallas, Αλεξανδρούπολη
 6. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 10-13 Μαΐου 2012, Κυλλήνη
 7. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, 7-10 Ιουνίου 2012
 8. IX Κυθηραϊκές ημέρες Υπέρτασης & Νεφρολογίας, 1-3 Σεπτεμβρίου 2012, Κύθηρα
 9. 6ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Μεταβολισμός μαγνησίου και άλλες διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2012

4.4.2.2. Τσίτσιος Τηλέμαχος

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙIΙ», Κομοτηνή 18.2.2012
 2. 9ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, Φάρμακα στις Νεφρικές Παθήσεις, Αναιμία και Ερυθροποιητικοί Παράγοντες, 30-31 Μαρτίου 2012, Θράκη Pallas, Αλεξανδρούπολη
 3. 6ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Μεταβολισμός μαγνησίου και άλλες διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2012

4.4.2.3. Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙIΙ», Κομοτηνή 18.2.2012
 2. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 10-13 Μαΐου 2012, Κυλλήνη
 3. 6ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Μεταβολισμός μαγνησίου και άλλες διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2012

4.4.2.4. Γεωργουλίδου Αναστασία

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙIΙ», Κομοτηνή 18.2.2012
 2. 83η Επιστημονική συνεδρίαση ΕΝΕ, 8-9 Μαρτίου 2012, Divani Caravel, Αθήνα 2012
 3. 9ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, Φάρμακα στις Νεφρικές Παθήσεις, Αναιμία και Ερυθροποιητικοί Παράγοντες, 30-31 Μαρτίου 2012, Θράκη Pallas, Αλεξανδρούπολη
 4. 6ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Μεταβολισμός μαγνησίου και άλλες διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2012
 5. Παχυσαρκία και νεφρική νόσος, Δ. Γούμενος, Εκπαιδευτικά μαθήματα Παν. Νεφρολογικής Κλινικής Αλεξανδρούπολης, 16.2.2012

4.4.2.5. Καλογιαννίδου Ειρήνη

 1. Παχυσαρκία και νεφρική νόσος, Δ. Γούμενος, Εκπαιδευτικά μαθήματα Παν. Νεφρολογικής Κλινικής Αλεξανδρούπολης, 16.2.2012
 2. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙIΙ», Κομοτηνή 18.2.2012
 3. Ετήσιο Σεμινάριο Ερυθρού Σταυρού, Αθήνα, Φεβρουάριος 2012
 4. 6ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Μεταβολισμός μαγνησίου και άλλες διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2012

4.4.2.6. Φίστας Νικόλαος

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙIΙ», Κομοτηνή 18.2.2012
 2. 9ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, Φάρμακα στις Νεφρικές Παθήσεις, Αναιμία και Ερυθροποιητικοί Παράγοντες, 30-31 Μαρτίου 2012, Θράκη Pallas, Αλεξανδρούπολη
 3. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 10-13 Μαΐου 2012, Κυλλήνη
 4. 6ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Μεταβολισμός μαγνησίου και άλλες διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2012
 5. Παχυσαρκία και νεφρική νόσος, Δ. Γούμενος, Εκπαιδευτικά μαθήματα Παν. Νεφρολογικής Κλινικής Αλεξανδρούπολης, 16.2.2012

4.4.2.7. Λαμπροπούλου Ιωάννα

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙIΙ», Κομοτηνή 18.2.2012
 2. 9ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, Φάρμακα στις Νεφρικές Παθήσεις, Αναιμία και Ερυθροποιητικοί Παράγοντες, 30-31 Μαρτίου 2012, Θράκη Pallas, Αλεξανδρούπολη
 3. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 10-13 Μαΐου 2012, Κυλλήνη
 4. 6ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Μεταβολισμός μαγνησίου και άλλες διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2012
 5. Παχυσαρκία και νεφρική νόσος, Δ. Γούμενος, Εκπαιδευτικά μαθήματα Παν. Νεφρολογικής Κλινικής Αλεξανδρούπολης, 16.2.2012

4.4.2.8. Ταχμαζίδης Βαλέριος

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙIΙ», Κομοτηνή 18.2.2012
 2. 9ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία, Φάρμακα στις Νεφρικές Παθήσεις, Αναιμία και Ερυθροποιητικοί Παράγοντες, 30-31 Μαρτίου 2012, Θράκη Pallas, Αλεξανδρούπολη
 3. 6ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Μεταβολισμός μαγνησίου και άλλες διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2012

4.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο ΓΝ Κομοτηνής σήμερα οι υπηρετούντες ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό είμαστε δυσανάλογα λίγοι, σε σχέση με το έργο που προσφέρουμε. Όσον αφορά στην ποιότητα του παρεχόμενου έργου, δεν υπάρχει αντίστοιχο στο χώρο του νοσοκομείου, ούτε και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας και αυτό αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τμήματος που διευθύνω. Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις θεωρούμε δεδομένο ότι:

1. Η επένδυση στο Νεφρολογικό Τμήμα είναι πρόκληση που πάντα θα σας δικαιώνει

2. Θα πρέπει να στελεχώσετε με νοσηλευτικό (δύο τουλάχιστον για να λειτουργήσει η κλινική) και ιατρικό προσωπικό (έναν τουλάχιστον επικουρικό) το τμήμα μας (τουλάχιστον έναν ειδικό νεφρολόγο ακόμη μόνιμο ή επικουρικό), έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν και θα προκύψουν στο μέλλον

3. Δεν έγινε καμία πρόοδος όσον αφορά στην εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης-εξαερισμού για τον χώρο της κυρίως ΜΤΝ και ελπίζεται ότι θα υλοποιηθεί σύντομα, διότι οι συνθήκες του χώρου εργασίας μας είναι ιδιαίτερα βλαπτικές για ασθενείς και ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό

4. Δεν έγινε τίποτε για την εγκατάσταση ασανσέρ, που θα διευκόλυνε τις μετακινήσεις των ασθενών μας από τον τεχνητό νεφρό στην περιτοναϊκή, αν και δια λόγων πολλάκις ήρθε στο προσκήνιο ως θέμα.

Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα του τμήματος που διευθύνω και θα βελτιώσετε τις συνθήκες εργασίας μας όπως και τον αριθμό των εργαζομένων σ’ αυτό, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος