ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 2013 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

1 Συντονιστής Διευθυντής

1 Διευθυντής

1 Επιμελήτρια Β’

2 Ειδικευόμενοι

 

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

21 νοσηλεύτριες/-ές είναι εγγεγραμμένες/-οι στο τμήμα μας όπου και εργάζονται.

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Στη ΜΤΝ λειτουργούν 25 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε δύο βάρδιες και 4 εφεδρικά. Με τα 14 από τα 25 μηχανήματα μπορεί και εφαρμόζεται αιμοδιήθηση, on line αιμοδιαδιήθηση με 14, ενώ με τα υπόλοιπα 11 συμβατική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά. Σημειώνεται ότι φέτος υπήρξαν πολλές βλάβες στα μηχανήματα αυτά λόγω παλαιότητας και αυξημένου αριθμού ωρών λειτουργίας.

2.2. Υπάρχει και λειτουργεί ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για ασθενείς που χρειάζονται τη μέθοδο αυτή.

3. ΤΜΗΜΑΤΑ

3.1. Κατά το 2013 στο Νεφρολογικό Τμήμα λειτουργούσαν: 1) Η μονάδα εξωνεφρικής κάθαρσης με τεχνητό νεφρό, 2) η μονάδα της συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης και 3) η κλινική νεφρολογία (διαθέτουμε με απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου 3 κλινικά κρεβάτια σε κάθε μία από τις κλινικές, παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική) και από τον Δεκέμβριο του 2012 υπάρχει πλέον στον οργανισμό του νοσοκομείου μας και νεφρολογική κλινική με 13 κρεβάτια.

3.2. Παράλληλα λειτουργούσαν 4 εξωτερικά ιατρεία: 1) Υπέρτασης, 2) νεφρικών νόσων δύο και 3) περιτοναϊκής κάθαρσης (που εξυπηρέτησε τους 34-40 ασθενείς που ήταν και είναι ενταγμένοι σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση).

3.3. Ο κ. Σωτηρακόπουλος εξειδικευμένος στους υπερήχους (κατέχει άδεια από το ΚΕΣΥ), κάλυψε και το 2013 τις ανάγκες των νεφρολογικών ασθενών με υπερήχους, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα που ανήκει στο τμήμα μας, έτσι ώστε να είμαστε αυτοτελείς και να έχουμε δυνατότητα να παρέχουμε ταχεία διάγνωση στα περιστατικά μας.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.1.1. Σήμερα ευρισκόμενοι στο τέλος του 2013 στο νεφρολογικό τμήμα του ΓΝ Κομοτηνής είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 90 ασθενείς (και 10 έκτακτοι) και έγιναν συνολικά 14183 αιμοκαθάρσεις ήτοι 1181/μήνα και ειδικότερα από 1090-1235 (κατά το 2012 κυμάνθηκαν από 84-94 + Φιλοξενούμενοι + Οξείες νεφρικές ανεπάρκειες, δηλαδή έγιναν κατά το 2012 14979 αιμοκαθάρσεις/έτος, δηλαδή από 1169-1320/μήνα). Στους ασθενείς που αναφέρθηκαν παραπάνω για το 2013 θα πρέπει να προστεθεί και ένας αριθμός φιλοξενούμενων ασθενών και αυτών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

4.1.2. Στη Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση στο τέλος του 2013 ήταν ενταγμένοι 39 ασθενείς (από 34-40), ενώ στο τέλος του 2012 ήταν 36 (από 29-37), οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στη μονάδα μας και παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά μας Ιατρεία που γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους χώρους του νεφρολογικού τμήματος.

4.1.3. Εφαρμόστηκε η συνεχής φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΦΦΑ), σε ασθενείς της ΜΕΘ (αντιμετωπίστηκε κάθε ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια), όπως επίσης και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις.

4.1.4. Στο εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης και νεφρικών νόσων εξετάστηκαν φέτος (2013) 1619 ασθενείς (το 2012 ήταν 1436) και στο ιατρείο της Περιτοναϊκής κάθαρσης κάθε εβδομάδα 10 ασθενείς (5 και 5 κάθε Τρίτη και Πέμπτη) (συνολικά το έτος 560).

4.1.5. Κατά το έτος 2013 επίσης αντιμετωπίστηκαν από γιατρούς του νεφρολογικού τμήματος όλα τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και είχαν νεφρολογικό πρόβλημα, φυσικά όποτε κληθήκαμε (55-60 ασθενείς/μήνα). Ειδικότερα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, δηλητηριάσεις κ.ά. στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική, όπως και στη ΜΕΘ. Επίσης στα κλινικά νεφρολογικά κρεβάτια που διαθέτουμε, αλλά και σε άλλα κρεβάτια του νοσοκομείου νοσηλεύσαμε καθ’ όλο το έτος σε ημερήσια βάση 10-16 ασθενείς.

4.1.6. Στο τμήμα μας διαθέτουμε φυγόκεντρο και οπτικό μικροσκόπιο έτσι ώστε να είμαστε ικανοί να δούμε μόνοι ούρα ασθενών (γενική ούρων) σε ορισμένες περιπτώσεις που εμείς κρίνουμε απαραίτητο να κάνουμε, για να πιο τεκμηριωμένη η άποψή μας όσον αφορά την κατάσταση ασθενών μας.

4.1.7. Διαθέτουμε στο τμήμα μας ωσμώμετρο και πλέον είμαστε ικανοί να διαφοροδιαγνώσουμε υπο- ή υπερ-ωσμωτικές καταστάσεις με μεγάλη ευκολία.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.2.1. Ο υπογράφων υπήρξα διοργανωτής και συμπρόεδρος της Επιστημονικής Εκδήλωσης με τίτλο: «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙV» που συνδιοργανώσαμε με την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική του ΔΠ Θράκης, στην Κομοτηνή στις 16.2.2013.

4.2.2. Ο υπογράφων οργάνωσα το 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας- «Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας», στις 27-28 Σεπτεμβρίου 2013, στην Κομοτηνή, που είχε έντονη απήχηση στο ιατρικό κοινό και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία (είχε 247 συμμετέχοντες).

4.2.3. Ο υπογράφων είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας, Αλεξανδρούπολη, 15-18 Μάιου 2014.

4.2.4. Συνεχίζουμε να εφοδιάζουμε το site μας με το όνομα renalkomotini.gr με πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό παρέχουμε στους επισκέπτες τη δυνατότητα ενημέρωσης (πολλοί το χαρακτήρισαν γραπτά και προφορικά άριστο).

4.2.5. Με την απόφαση 417/21.12.2010 της 4ης ΔυΠΕ ο υπογράφων ορίστηκε Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝ Κομοτηνής για 3 χρόνια που λήγει φέτος το Δεκέμβριο.

4.2.6. Με το ΦΕΚ 3283/Β΄/2012 που περιέχει τον νέο οργανισμό του νοσοκομείου μας ορίζεται πλέον μέσα στη δύναμή του η ύπαρξη και νεφρολογικού τμήματος με 13 κρεβάτια.

4.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.3.1. Κριτής εργασιών

4.3.1.1. Ο υπογράφων κλήθηκα και δέχθηκα να συμμετέχω στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού Ελληνική Νεφρολογία, από το έτος 2013

4.3.1.2. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής του περιοδικού Avicenna Journal of Medicine στη μελέτη: «Serum Sodium and Potassium Levels in Cerebro-vascular Accident Patients» κατά το έτος 2013

4.3.1.3. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής του περιοδικού Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation (SJKDT) στη μελέτη: «Delayed diagnosis of non-hematuria Alport syndrome: a rare case report with one year follow up» κατά το έτος 2013

4.3.1.4. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής του περιοδικού Avicenna Journal of Medicine στη μελέτη «Acrel gangrene as a presentation of non uremic calciphylaxis», για το έτος 2013

4.3.1.5. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής του περιοδικού Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation (SJKDT) στη μελέτη: «Peritonitis as a result of gynecological procedures» για το έτος 2013

 

4.3.2. Προεδρεία

4.3.2.1. Ο υπογράφων υπήρξα πρόεδρος μαζί με τον κ. Μπαλτόπουλο μιας ολοήμερης συνεδρίας του 7ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου της ΕΝΕ, που έγινε στις 16-20 Ιανουαρίου 2013 στο Caravel στην Αθήνα, με θέμα «Διαταραχές υγρών-Ηλεκτρολυτών και οξεοβασικές διαταραχές»

4.3.2.2. Ο υπογράφων προέδρευσε σε ένα τραπέζι του 22ου Ετήσιου Σεμιναρίου του Νεφρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου του ΕΕΣ, Αθήνα 1-2 Φεβρουαρίου 2013, με ομιλητή τον κ. Ν. Καπερώνη

4.3.2.3. Ο υπογράφων προέδρευσε στο τραπέζι με τίτλο: «Σύγχρονες μέθοδοι απεικόνισης (αξονική-Μαγνητική τομογραφία) του 10ου σεμιναρίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, Αρίστη Ιωαννίνων, 31-8-2013 έως 1-9-2013

Θέμα: 7ο μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, 20-21 Σεπτεμβρίου 2013

Φροντιστήριο: Αναπνευστικές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας

Ομιλητής: Κ. Μαυροματίδης (ανέπτυξα επί 4 ώρες σε ένα ακροατήριο 42 ειδικευομένων που είχαν κάνει προεγγραφή το θέμα αυτό με παραδείγματα)

 

4.3.3. Ιατρική εκπαίδευση

4.3.3.1. Οργάνωσα από κοινού με την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική του ΔΠ Θράκης υπό τη διεύθυνση του καθ. κ. Β. Βαργεμέζη στην Κομοτηνή, την Επιστημονικής Εκδήλωσης με τίτλο: «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙV», στην Κομοτηνή στις 16.2.2013

4.3.2.2. Οργάνωσα το 7ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας», 27-28 Σεπτεμβρίου 2013

 

4.3.4. Συμμετοχή σε ημερίδες και συμπόσια και στρογγυλά τραπέζια

1. Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος IV, Κομοτηνή 16.2.2013

Προεδρείο: Πασαδάκης Π

Εισηγητές: Μαυροματίδης Κ

Εισηγήθηκα το θέμα: Η θεραπεία της διαβητικής κετοξέωσης

 

4.3.5. Εκδόσεις-Βιβλία

4.3.5.1. Ο υπογράφων συμμετείχα στη συγγραφή του βιβλίου της κ. Ε. Καλογιαννίδου με τίτλο: «Η δίαιτα του χρόνιου νεφροπαθή».

 

4.3.6. Μαθήματα

Μαυροματίδης Κώστας

4.3.6.1. Ο υποργάφων έκανα στους φοιτητές του Ε’ έτους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το μάθημα δύο ωρών με τίτλο: «Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία και ερμηνεία αερίων αίματος» στις 23.4.2013, Αλεξανδρούπολη

4.3.6.2. Στις 12.12.2011 έγινε παρουσίαση στο ΚΑΠΗ του θέματος «Υπέρταση στους ηλικιωμένους» από τον κ. Σωτηρακόπουλο Νικόλαο

Στο ΚΑΠΗ επίσης αλλά και σε διάφορους συλλόγους έγιναν μαθήματα με ακροατήριο μη ιατρικό, σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος (τουλάχιστον 5/ετός)

 

4.3.7. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις

1. Νέκρωση δέρματος από έγχυση φαρμάκων σε ασθενή με συμπτωματική υποκαλιαιμία

Γεωργουλίδου Α, Καλογιαννίδου Ε, Τουλκερίδης Γ, Φίστας Ν, Λαμπροπούλου Ι, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2013; 25(2): 143-147

 

2. Αντιμετώπιση γαλακτικής οξέωσης σε υπερδοσολογία παρακεταμόλης και συνδυασμού υδροχλωρικής μετφορμίνης με βιλνταγλιπτίνη

Γεωργουλίδου Α, Μπακαλούδης Α, Εξιάρα Τ, Φίστας Ν, Λαμπροπούλου Ι-Θ, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία (εστάλη για κρίση)

 

3. Περί ρυθμιστικών διαλυμάτων

Τουλκερίδης Γ., Μαυροματίδης Κ.

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά 7ου σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, 2013 σελ. 60-87

 

4. Νεφροσωληναριακές οξεώσεις

Καπλάνης Ν., Μαυροματίδης Κ.

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά 7ου σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, 2013 σελ. 148-223

 

5. Βαριά μεταβολική αλκάλωση σε ασθενή με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια από λήψη σόδας και εμέτους

Γεωργουλίδου Α., Μπακαλούδης Α., Ντέμκα Α., Παρόγλου Ι., Καλογιαννίδου Ε., Παύλου Κ., Μαυροματίδης Κ.

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία (εστάλη για κρίση)

 

6. Υπονατριαιμία από τη χρήση των θειαζιδικών διουρητικών

Μαυροματίδης Κ., Καλογιαννίδου Ε.

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία (εστάλη για κρίση)

 

7. Αυτόματος υποτροπιάζων πνευμοθώρακας σε ασθενή με νόσο του Farby

Λαμπροπούλου Ι., Τουλκερίδης Γ., Φίστας Ν., Γεωεγουλίδου Α., Μαυροματίδης Κ.

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία (εστάλη για κρίση)

4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

4.4.1. Νοσηλεύτριες

4.4.1.1. Γιαραμαζίδου Θεώνη

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙV», Κομοτηνή 16.2.2013
 2. 7ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας», 20-21 Σεπτεμβρίου 2013
 3. Πρόγραμμα θεραπείας νεοπλασιών στον τόπο διαμονής των ασθενών «Θεραπεία εκεί που ζω», 9.9.2013, Αλεξανδρούπολη

4.4.1.2. Θεοδωρίδου Βασιλική

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙV», Κομοτηνή 16.2.2013
 2. 7ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας», 20-21 Σεπτεμβρίου 2013

4.4.1.3. Μερμικλή Αικατερίνη

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙV», Κομοτηνή 16.2.2013
 2. 7ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας», 20-21 Σεπτεμβρίου 2013

4.4.1.4. Θεοδωρίδου Θεοπούλα

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙV», Κομοτηνή 16.2.2013
 2. 7ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας», 20-21 Σεπτεμβρίου 2013

4.4.1.5. Μπαμπίδου Ελένη

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙV», Κομοτηνή 16.2.2013
 2. 7ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας», 20-21 Σεπτεμβρίου 2013
 3. Πρόγραμμα θεραπείας νεοπλασιών στον τόπο διαμονής των ασθενών «Θεραπεία εκεί που ζω», 9.9.2013, Αλεξανδρούπολη

4.4.1.6. Γιανναράκη Δήμητρα

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙV», Κομοτηνή 16.2.2013
 2. 7ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας», 20-21 Σεπτεμβρίου 2013
 3. Πρόγραμμα θεραπείας νεοπλασιών στον τόπο διαμονής των ασθενών «Θεραπεία εκεί που ζω», 9.9.2013, Αλεξανδρούπολη

4.4.1.7. Μπόζης Χρήστος

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙV», Κομοτηνή 16.2.2013
 2. 7ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας», 20-21 Σεπτεμβρίου 2013

4.4.1.8. Καραπαναγιώτου Παναγιώτα

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙV», Κομοτηνή 16.2.2013
 2. 7ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, «Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας», 20-21 Σεπτεμβρίου 2013

4.4.2. Ιατροί

4.4.2.1. Μαυροματίδης Κώστας

 1. 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΝΕ, 16-20 Ιανουαρίου 2013, Caravel, Αθήνα
 2. 22ο Ετήσιο Σεμινάριο του Νεφρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου ΕΕΣ, 1-2 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα
 3. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙV», Κομοτηνή 16.2.2013
 4. 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, Αθήνα 1-3 Φεβρουαρίου 2013
 5. Ημερίδα σπανίων παθήσεων και ορφανών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη, 3 Απριλίου 2013, Αλεξανδρούπολη
 6. ISN World Congress of Nephrology, Hong Kong, Chine 31.5.2013-4.6.2013
 7. 10ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης στη Νεφολογία, 30-31 Αυγούστου 2013, Αρίστη Ιωαννίνων
 8. 7o Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής Ισορροπίας, με τίτλο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, 20-21 Σεπτεμβρίου 2013, Αρκάδια, Κομοτηνή
 9. 86η Επιστημονική συνάντηση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο The Met, 14-15 Νοεμβρίου 2013

4.4.2.2. Τσίτσιος Τηλέμαχος

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙV», Κομοτηνή 16.2.2013
 2. 50th ERA-EDTA Congress, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 18-21 Μαΐου 2013

4.4.2.3. Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙV», Κομοτηνή 16.2.2013
 2. 7o Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής Ισορροπίας, με τίτλο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, 20-21 Σεπτεμβρίου 2013, Αρκάδια, Κομοτηνή
 3. 50th ERA-EDTA Congress, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 18-21 Μαΐου 2013

4.4.2.4. Γεωργουλίδου Αναστασία

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙV», Κομοτηνή 16.2.2013
 2. Ημερίδα σπανίων παθήσεων και ορφανών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη, 3 Απριλίου 2013, Αλεξανδρούπολη
 3. 50th ERA-EDTA Congress, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 18-21 Μαΐου 2013
 4. 7o Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής Ισορροπίας, με τίτλο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, 20-21 Σεπτεμβρίου 2013, Αρκάδια, Κομοτηνή

4.4.2.5. Φίστας Νικόλαος

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙV», Κομοτηνή 16.2.2013
 2. 7o Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής Ισορροπίας, με τίτλο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, 20-21 Σεπτεμβρίου 2013, Αρκάδια, Κομοτηνή
 3. 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΝΕ, 16-20 Ιανουαρίου 2013, Caravel, Αθήνα

4.4.2.6. Λαμπροπούλου Ιωάννα

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙV», Κομοτηνή 16.2.2013
 2. 7o Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής Ισορροπίας, με τίτλο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, 20-21 Σεπτεμβρίου 2013, Αρκάδια, Κομοτηνή

4.4.2.7. Ντέμκα Αλεξία

 1. 7o Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής Ισορροπίας, με τίτλο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, 20-21 Σεπτεμβρίου 2013, Αρκάδια, Κομοτηνή
 2. 86η Επιστημονική συνάντηση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο The Met, 14-15 Νοεμβρίου 2013

4.4.2.8. Παρόγλου Ιωάννης

 1. 7o Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής Ισορροπίας, με τίτλο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, 20-21 Σεπτεμβρίου 2013, Αρκάδια, Κομοτηνή
 2. 86η Επιστημονική συνάντηση ΕΝΕ, Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο The Met, 14-15 Νοεμβρίου 2013

4.4.2.9. Μπακαλούδης Αθανάσιος

 1. Συμπόσιο «Ο νεφρολόγος ως σύμβουλος-ΙV», Κομοτηνή 16.2.2013
 2. 7o Σεμινάριο Υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής Ισορροπίας, με τίτλο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, 20-21 Σεπτεμβρίου 2013, Αρκάδια, Κομοτηνή

4.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο ΓΝ Κομοτηνής σήμερα οι υπηρετούντες ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό είμαστε δυσανάλογα λίγοι, σε σχέση με το έργο που προσφέρουμε. Όσον αφορά στην ποιότητα του παρεχόμενου έργου, δεν υπάρχει αντίστοιχο στο χώρο του νοσοκομείου, ούτε και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας και αυτό αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τμήματος που διευθύνω. Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις θεωρούμε δεδομένο ότι:

1. Η επένδυση στο Νεφρολογικό Τμήμα είναι πρόκληση που πάντα θα σας δικαιώνει

2. Θα πρέπει να στελεχώσετε με νοσηλευτικό (δύο τουλάχιστον για να λειτουργήσει η κλινική και μία στη ΜΤΝ) και ιατρικό προσωπικό (έναν τουλάχιστον επικουρικό) το τμήμα μας, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν και θα προκύψουν στο μέλλον

3. Δεν έγινε καμία πρόοδος όσον αφορά στην εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης-εξαερισμού για τον χώρο της κυρίως ΜΤΝ και ελπίζεται ότι θα υλοποιηθεί σύντομα, διότι οι συνθήκες του χώρου εργασίας μας είναι ιδιαίτερα βλαπτικές για ασθενείς και ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό

4. Δεν έγινε τίποτε για την εγκατάσταση ασανσέρ, που θα διευκόλυνε τις μετακινήσεις των ασθενών μας από τον τεχνητό νεφρό στην περιτοναϊκή, αν και δια λόγων πολλάκις ήρθε στο προσκήνιο ως θέμα.

Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα του τμήματος που διευθύνω και θα βελτιώσετε τις συνθήκες εργασίας μας όπως και τον αριθμό των εργαζομένων σ’ αυτό, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος