ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 2014 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

1 Συντονιστής Διευθυντής

1 Διευθυντής

1 Επιμελήτρια Β’

3 Ειδικευόμενοι

 

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

21 νοσηλεύτριες/-ές είναι εγγεγραμμένες/-οι στο τμήμα μας όπου και εργάζονται.

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Στη ΜΤΝ λειτουργούν 25 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε δύο βάρδιες και 4 εφεδρικά. Με τα 14 από τα 25 μηχανήματα μπορεί και εφαρμόζεται αιμοδιήθηση, on line αιμοδιαδιήθηση με 14, ενώ με τα υπόλοιπα 11 συμβατική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά. Σημειώνεται ότι φέτος υπήρξαν πολλές βλάβες στα μηχανήματα αυτά λόγω παλαιότητας και αυξημένου αριθμού ωρών λειτουργίας.

2.2. Υπάρχει και λειτουργεί ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για ασθενείς που χρειάζονται τη μέθοδο αυτή.

3. ΤΜΗΜΑΤΑ

3.1. Κατά το 2014 στο Νεφρολογικό Τμήμα λειτουργούσαν: 1) Η μονάδα εξωνεφρικής κάθαρσης με τεχνητό νεφρό, 2) η μονάδα της συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης και 3) η κλινική νεφρολογία (διαθέτουμε με απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου 3 κλινικά κρεβάτια σε κάθε μία από τις κλινικές, παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική) και από τον Δεκέμβριο του 2012 υπάρχει πλέον στον οργανισμό του νοσοκομείου μας και νεφρολογική κλινική με 13 κρεβάτια.

3.2. Παράλληλα λειτουργούσαν 4 εξωτερικά ιατρεία: 1) Υπέρτασης, 2) νεφρικών νόσων δύο και 3) περιτοναϊκής κάθαρσης (που εξυπηρέτησε τους 38-45 ασθενείς που ήταν και είναι ενταγμένοι σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση).

3.3. Ο κ. Σωτηρακόπουλος εξειδικευμένος στους υπερήχους (κατέχει άδεια από το ΚΕΣΥ), κάλυψε και το 2014 τις ανάγκες των νεφρολογικών ασθενών με υπερήχους, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα που ανήκει στο τμήμα μας, έτσι ώστε να είμαστε αυτοτελείς και να έχουμε δυνατότητα να παρέχουμε ταχεία διάγνωση στα περιστατικά μας.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.1.1. Σήμερα ευρισκόμενοι στο τέλος του 2014 στο νεφρολογικό τμήμα του ΓΝ Κομοτηνής είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 84 (κυμάνθηκαν από 83-91 ασθενείς μέσα στο 2014) (και 10 έκτακτοι) και έγιναν συνολικά 13928 αιμοκαθάρσεις ήτοι 1160/μήνα και ειδικότερα από 1094-1246 (κατά το 2013 κυμάνθηκαν από 90-93 + Φιλοξενούμενοι + Οξείες νεφρικές ανεπάρκειες, δηλαδή έγιναν 1162/μήνα). Στους ασθενείς που αναφέρθηκαν παραπάνω για το 2014 θα πρέπει να προστεθεί και ένας αριθμός φιλοξενούμενων ασθενών και αυτών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

4.1.2. Στη Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση στο τέλος του 2013 ήταν ενταγμένοι 43 ασθενείς (από 38-3), ενώ στο τέλος του 2013 ήταν 39 (από 34-40), οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στη μονάδα μας και παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά μας Ιατρεία που γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους χώρους του νεφρολογικού τμήματος.

4.1.3. Εφαρμόστηκε η συνεχής φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΦΦΑ), σε ασθενείς της ΜΕΘ (αντιμετωπίστηκε κάθε ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια), όπως επίσης και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις.

4.1.4. Στο εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης και νεφρικών νόσων εξετάστηκαν φέτος (2014) 1638 ασθενείς (το 2013 ήταν 1619) και στο ιατρείο της Περιτοναϊκής κάθαρσης κάθε εβδομάδα 10 ασθενείς (3-5 κάθε Τρίτη και Πέμπτη) (συνολικά το έτος 327).

4.1.5. Κατά το έτος 2014 επίσης αντιμετωπίστηκαν από γιατρούς του νεφρολογικού τμήματος όλα τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και είχαν νεφρολογικό πρόβλημα, φυσικά όποτε κληθήκαμε (60-70 ασθενείς/μήνα). Ειδικότερα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, δηλητηριάσεις κ.ά. στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική, όπως και στη ΜΕΘ. Επίσης στα κλινικά νεφρολογικά κρεβάτια που διαθέτουμε, αλλά και σε άλλα κρεβάτια του νοσοκομείου νοσηλεύσαμε καθ’ όλο το έτος σε ημερήσια βάση 10-15 ασθενείς.

4.1.6. Στο τμήμα μας διαθέτουμε φυγόκεντρο και οπτικό μικροσκόπιο έτσι ώστε να είμαστε ικανοί να δούμε μόνοι ούρα ασθενών (γενική ούρων) σε ορισμένες περιπτώσεις που εμείς κρίνουμε απαραίτητο να κάνουμε, για να πιο τεκμηριωμένη η άποψή μας όσον αφορά την κατάσταση ασθενών μας.

4.1.7. Διαθέτουμε στο τμήμα μας ωσμώμετρο και πλέον είμαστε ικανοί να διαφοροδιαγνώσουμε υπο- ή υπερ-ωσμωτικές καταστάσεις με μεγάλη ευκολία.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.2.1. Ο υπογράφων οργάνωσα το 8ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας- «Διαταραχές ύδατος και νατρίου», στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2014, στην Κομοτηνή, που είχε έντονη απήχηση στο ιατρικό κοινό και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία (είχε 247 συμμετέχοντες).

4.2.2. Ο υπογράφων υπήρξε μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας, Αλεξανδρούπολη, 13-17 Μάιου 2014.

4.2.3. Συνεχίζουμε να εφοδιάζουμε το site μας με το όνομα «renalkomotini.gr» με πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό παρέχουμε στους επισκέπτες τη δυνατότητα ενημέρωσης (πολλοί το χαρακτήρισαν γραπτά και προφορικά άριστο).

4.2.4. Με την απόφαση 417/21.12.2010 της 4ης ΔυΠΕ ο υπογράφων ορίστηκε Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝ Κομοτηνής για 3 χρόνια η οποία ανανεώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 για άλλα 3 χρόνια με την απόφαση 50/20.1.2014.

4.2.5. Με το ΦΕΚ 3283/Β΄/2012 που περιέχει τον νέο οργανισμό του νοσοκομείου μας ορίζεται πλέον μέσα στη δύναμή του η ύπαρξη και νεφρολογικού τμήματος με 13 κρεβάτια.

4.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.3.1. Κριτής εργασιών

4.3.1.1. Ο υπογράφων συνεχίζω να συμμετέχω στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού Ελληνική Νεφρολογία, που έγινα μέλος της από το έτος 2013

4.3.1.2. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής του περιοδικού Avicenna Journal of Medicine στη μελέτη: «The Syrian National Kidney Foundation (SNKF): Response for the need of kidney patients during the crisis» κατά το έτος 2014

4.3.1.3. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής του περιοδικού Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation (SJKDT) στη μελέτη: « Polycystic kidney and liver disease – a diagnosis challenge » κατά το έτος 2014

4.3.1.4. Ο υπογράφων υπήρξα Πρόεδρος κριτής των εργασιών του 18ου Συνεδρίου της ΕΝΕ, στο θέμα «αιμοκάθαρση»

4.3.1.5. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής των εργασιών «Βραβείου Αλεξόπουλου» στα πλαίσια του 18ου Συνεδρίου Νεφρολογίας, 13-17 Μαΐου 2014, Αλεξανδρούπολη

4.3.1.6. Υπήρξα κριτής του περιοδικού Ελληνική νεφρολογία, στην ανασκόπηση με τίτλο: «Μεταβολική αλκάλωση σε ασθενείς σε εξωνεφρική κάθαρση», Μάιος 21014

4.3.1.7. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής του περιοδικού Avinenna Journal of Medicine στη μελέτη: «Association of microalbuminuria with ischemic heart disease in non-diabetic Asian-Indians: A case control study» κατά το έτος 2014

4.3.1.8. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής της εργασίας «Multiple Tuberculous Abscesses in a Renal Transplant Recipient: Case Report» στο περιοδικό Saudi Journal of Kidney Disease and Transplantation

 

4.3.2. Προεδρεία

4.3.2.1. Ο υπογράφων υπήρξα πρόεδρος μαζί με τον κ. Πασσαδάκη Πλουμή στις εργασίες του 23ου Σεμιναρίου του Νεφρολογικού Τμήματος του ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ» στις 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2014

4.3.2.2. Ο υπογράφων προέδρευσε στο τραπέζι με τίτλο: «Νεότερα δεδομένα για την ΟΝΒ – Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία» του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας, Αλεξανδρούπολη, 13-17 Μαΐου 2014

4.3.2.3. Ο υπογράφων προέδρευσε στο τραπέζι με τίτλο: «Κλοθώ και νατριοευαισθησία» των Χ Κυθηραϊκών ημερών υπέρτασης και νεφρολογίας, 3-5 Σεπτεμβρίου 2014 και ομιλητή τον κ. Καλαϊτζίδη Ρήγα

4.3.2.4. Η κ. Γιαραμαζίδου Θεώνη προήδρευσε σε ένα τραπέζι της 13ης Διαμερισματικής Επιστημονικής Ημερίδας της ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια, Κομοτηνής

 

4.3.3. Ιατρική εκπαίδευση

4.3.3.1. Η ΜΤΝ από κοινού με την ΕΝΕΝ οργάνωσε την 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.3.3.2. Ο υπογράφων συμμετέχει στις εξετάσεις ειδικότητας νεφρολογίας που γίνονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

4.3.4. Συμμετοχή σε ημερίδες και συμπόσια και στρογγυλά τραπέζια

1. 1ο Χειμερινό Σχολείο Εσωτερικής Παθολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, 24-25 Ιανουαρίου 2014

Προεδρείο: Καραγιάννης A

Εισηγήθηκα το θέμα: Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία και ερμηνεία αερίων αίματος, διάρκειας 4 ωρών

 

2. 23ου Σεμιναρίου του Νεφρολογικού Τμήματος του ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ» στις 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2014

Προεδρείο: Πασαδάκης Π, Μαυροματίδης Κ

Εισηγητής: Μαυροματίδης Κ

Εισηγήθηκα το θέμα: Κριτική προσέγγιση των νέων θεραπειών της πολυκυστικής νόσου των νεφρών

 

3. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

Προεδρείο: Τσούγια Π

Εισηγήθηκα το θέμα: «Δίαιτα ασθενών με ΤΣΧΝΝ (λευκώματα, ενέργεια, κάλιο, νάτριο-νερό, φωσφόρος)»

 

4. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

Προεδρείο: Παπαδόπουλος Γ, Καραπατάκης Π

Εισηγητής: Μπόζης Χ

Εισηγήθηκα το θέμα: Το σύγχρονο μηχάνημα αιμοκάθαρσης και η συμβολή του στην ποιότητα ζωής των ασθενών με ΤΣΧΝΝ

 

5. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

Προεδρείο: Παπαδόπουλος Γ, Καραπατάκης Π

Εισηγήτρια: Γιαραμαζίδου Θ

Εισηγήθηκα το θέμα: Κατάλληλες προϋποθέσεις παρακέντησης fistula

 

6. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

Προεδρείο: Παπαδόπουλος Γ, Καραπατάκης Π

Εισηγήτρια: Μπαμπίδου Ε

Εισηγήθηκα το θέμα: Φλεβικοί καθετήρες αιμοκάθαρσης

 

7. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

Προεδρείο: Παπαδόπουλος Γ, Καραπατάκης Π

Εισηγητές: Γιανναράκη Δ

Εισηγήθηκα το θέμα: Αιμοκάθαρση Vs αιμοδιήθηση

 

4.3.5. Εκδόσεις-Βιβλία

4.3.5.1. Ο υπογράφων συμμετείχα στη συγγραφή του βιβλίου της κ. Ε. Καλογιαννίδου με τίτλο: «Η δίαιτα του χρόνιου νεφροπαθή», που εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Ροτόντα»

4.3.5.2. Ο υπογράφων συνέγραψα με τον καθηγητή νεφρολογίας κ. Πασαδάκη Πλουμή το βιβλίο «Εξωνεφρική κάθαρση» 890 σελίδων, το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Ροτόντα»

 

4.3.6. Μαθήματα

Μαυροματίδης Κώστας

4.3.6.1. Ο υπογράφων έκανα μίλησα στο κλινικό φροντιστήριο του 1ου Χειμερινού Σχολείου Εσωτερικής Παθολογίας, 24-25 Ιανουαρίου 2014, Θεσσαλονίκη, με το θέμα: «Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία και Ερμηνεία αερίων αίματος», διάρκειας 4 ωρών

 

4.3.7. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις

1. Περιπατητική 48ωρη καταγραφή του κύματος ανάκλασης και της αρτηριακής σκληρίας αιμοκαθαιρόμενων ασθενών

Γεωργιανός Π, Σαραφίδης Π, Καρπέτας Γ, Κουτρούμπας Γ, Διβάνης Δ, Τέρση Μ, Τζανής Γ, Ραπτοπούλου Κ, Πρωτόγερου Α, Σταματιάδης Δ, Συργκάνης Χ, Μαυροματίδης Κ, Λιακόπουλος Β, Ζεμπεκάκης Π, Ευστρατιάδης Γ, Λαζαρίδης Α

Ανακοινώθηκε: 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 13-17 Μαΐου 2014, Αλεξανδρούπολη

 

Σκοπός: Η αυξημένη αρτηριακή σκληρία και η αυξημένη ένταση του κύματος ανάκλασης είναι ισχυροί προγνωστικοί δείκτες καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας σε χρονίως αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Προηγούμενες μελέτες της αρτηριακής λειτουργίας σε αυτούς τους ασθενείς βασίστηκαν σε μεμονωμένες μετρήσεις λίγο πριν ή μετά την αιμοκάθαρσης. Η μελέτης αυτή ερεύνησε για πρώτη φορά τις παραμέτρους του κύματος ανάκλασης και της αρτηριακής σκληρίας κατά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης και την ακόλουθη μεσοδιαλυτική περίοδο σε μία 48ωρη περιπατητική καταγραφή.

Υλικό-Μέθοδοι: Ένα σύνολο 92 χρονίως αιμοκαθαιρόμενων ασθενών υπεβλήθησαν σε 48ώρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) στη βραχιόνιο αρτηρία και την κεντρική αορτή με τη χρήση της ταλαντοσιμετρικής συσκευής Mobil-O-Graph (IEM, Stolberg, Germany). Η καταγραφή περιέλαβε τη συνεδρία αιμοκάθαρσης και την 24ωρη μεσοδιαλυτική περίοδο έως την επόμενη συνεδρία. Η συσκευή Mobil-O-Graph καταγράφει ΑΠ και τις κυματομορφές του σφυγμικού κύματος στη βραχιόνιο αρτηρία σε περιπατητικές συνθήκες και υπολογίζει μέσω μαθηματικών μετατροπών τον αορτικό αυξητικό δείκτη (Augmentation Index, AIx), ως δείκτη του κύματος ανάκλασης και την ταχύτητα του σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV) ως μέτρο αρτηριακής σκληρίας.

Αποτελέσματα: Την ημέρα της αιμοκάθαρσης (Ημέρα 1), ο AIx ήταν σημαντικά χαμηλότερος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σε σύγκριση με την χρονική περίοδο εκτός αιμοκάθαρσης (25,0±9,1 vs 27,0±7,8%, P<0,001). Αντίθετα, η PWV δεν είχε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στις περιόδους εντός και εκτός αιμοκάθαρσης της Ημέρας 1 (9,29±2,4 vs 9,27±2,5m/sec, P=0,679). Τόσο ο AIx όσο και η PWV ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες στην 24ωρη περίοδο της ημέρας εκτός αιμοκάθαρσης (Ημέρα 2) σε σύγκριση με την περίοδο εκτός αιμοκάθαρσης της Ημέρας 1 (28,0±8,4 vs 27,0±7,8%, P<0,05 και 9,40±2,5 vs 9,27±2,5 m/sec, P<0,001, για τον AIx και την PWV αντίστοιχα).

Συμπέρασμα: Η παρούσα μελέτη δείχνει μία σταδιακή αύξηση της έντασης του κύματος ανάκλασης παράλληλα με μία μικρή και πιθανώς εξαρτώμενη από την ΑΠ αύξηση της αρτηριακής σκληρίας στο διάστημα μεταξύ 2 διαδοχικών συνεδριών αιμοκάθαρσης.

 

2. Σύγκριση της κεντρικής αορτικής και βραχιόνιας αρτηριακής πίεσης με 48ωρη καταγραφή σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση

Καρπέτας Γ, Σαραφίδης Π, Γεωργιανός Π, Κουτρούμπας Γ, Διβάνης Δ, Βακιάνης Π, Τζανής Γ, Ραπτοπούλου Κ, Πρωτόγερου Α, Σταματιάδης Δ, Μαυροματίδης Κ, Συργκάνης Χ, Λιακόπουλος Β, Ζεμπεκάκης Π, Ευστρατιάδης Γ, Λαζαρίδης Α

Ανακοινώθηκε: 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 13-17 Μαΐου 2014, Αλεξανδρούπολη

 

Σκοπός: Σε καταστάσεις αυξημένης αρτηριακής σκληρίας, η περιφερική αρτηριακή πίεση (ΑΠ) στο βραχίονα δεν αντανακλά με ακρίβεια την ΑΠ στην κεντρική αορτή. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η χρόνια νεφρική νόσος τελικού σταδίου, όπου η αορτική ΑΠ αποτελεί καλύτερο προγνωστικό δείκτη καρδιαγγειακής θνητότητας από την περιφερική ΑΠ. Σκοπός της μελέτης ήταν η συγκριτική αξιολόγηση της αορτικής έναντι της περιφερικής ΑΠ με 48ώρη περιπατητική καταγραφή σε χρονίως αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς.

Υλικό-Μέθοδοι: Ένα σύνολο 92 ασθενών υπεβλήθησαν σε καταγραφή της αορτικής και της βραχιόνιας ΑΠ με τη συσκευή Mobil-O-Graph (IEM, Stolberg, Germany). Η καταγραφή διήρκησε 48 ώρες και περιέλαβε μία συνεδρία αιμοκάθαρσης, καθώς και το μεσοδιαλυτικό διάστημα έως την επόμενη συνεδρία. Το Mobil-O-Graph είναι μία πρόσφατα εγκεκριμένη, αξιόπιστη ταλαντοσιμετρική συσκευή, που καταγράφει ΑΠ και κυματομορφές του σφυγμικού κύματος στη βραχιόνιο αρτηρία και υπολογίζει την αορτική ΑΠ με μαθηματικούς μετασχηματισμούς (generalized transfer function).

Αποτελέσματα: Η μέση αορτική συστολική ΑΠ (ΣΑΠ) και η πίεση παλμού (ΠΠ) κατά την 48ώρη περίοδο καταγραφής ήταν σημαντικά χαμηλότερες από την περιφερική ΣΑΠ και ΠΠ στη βραχιονίο αρτηρία (121,7±14,7 έναντι 133,1±16,6 mmHg, p<0,001 για τη ΣΑΠ και 41,1±5,7 έναντι 54,5±8,9 mmHg, p<0,001 για τη ΠΠ, αντίστοιχα). Αντίθετα, η 48ώρη περιπατητική διαστολική ΑΠ ήταν σημαντικά υψηλότερη στην κεντρική αορτή σε σύγκριση με τη βραχιόνιο αρτηρία (80,2±10,4 vs 78,6±10,2 mmHg, p<0,001). Αυτές οι διαφορές παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο της μέρας και κατά την περίοδο της νύχτας και ήταν σταθερές για την ημέρα που οι ασθενείς υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση και για την ημέρα εκτός αιμοκάθαρσης.

Συμπέρασμα: Η παρούσα είναι η πρώτη μελέτη που συγκρίνει τη 48ώρη αορτική με την περιφερική ΑΠ σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς και δείχνει ότι η περιπατητική ΣΑΠ και ΠΠ στην αορτή είναι περίπου 12 mmΗg χαμηλότερες από ότι στη βραχιόνιο αρτηρία. Μελλοντικές μελέτες απαιτούνται ώστε να διερευνηθούν οι επιδράσεις των διαφορών αυτών στον καρδιαγγειακό κίνδυνο των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.

 

3. Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας σε ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση. Πολυκεντρική μελέτη

Γεωργουλίδου Α, Θεοδωρίδης Μ, Κατσούδας Σ, Χατζηδημητδίου Χ, Σωτηρακόπουλος Ν, Μαλινδρέτος Π, Βαργεμέζης Β, Μαυροματίδης Κ

Ανακοινώθηκε: 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 13-17 Μαϊου 2014, Αλεξανδρούπολη

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφολογία (εστάλη για κρίση και δημοσίευση)

 

4. Αντιμετώπιση γαλακτικής οξέωσης σε υπερδοσολογία παρακεταμόλης και συνδυασμού υδροχλωρικής μετφορμίνης με βιλνταγλιπτίνη

Γεωργουλίδου Α, Μπακαλούδης Α, Εξιάρα Τ, Φίστας Ν, Λαμπροπούλου Ι, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2013; 25: 308-313

 

5. Βαριά μεταβολική αλκάλωση σε ασθενή με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια από λήψη σόδας και εμέτους

Γεωργουλίδου Α, Μπακαλούδης Α, Ντέμκα Α, Παρόγλου Ι, Καλογιαννίδου Ε, Παύλου Κ, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2014; 26(1): 37-44

 

6. Υπονατριαιμία από τη χρήση των θειαζιδικών διουρητικών

Μαυροματίδης Κ, Καλογιαννίδου Ε

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2014; 26(2): 99-106

 

7. Αυτόματος υποτροπιάζων πνευμοθώρακας σε ασθενή με νόσο του Farby

Λαμπροπούλου Ι, Τουλκερίδης Γ, Φίστας Ν, Γεωργουλίδου Α, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2014; 26: 49-53

 

8. Prevalence of chronic microvascular complications among patients with diabetes mellitus type 2 in our area

Exiara T, Tsiolpidis D, Katsimbari C, Nakou I, Kouroupi M, Georgoulidou A, Makridou E, Titsi Z, Ismail I, Nikolaou K, Simoglou L, Papazoglou L, Papaioakeim M

Ανακοινώθηκε: European and Swiss Congress of Internal Medicine, 2014, Geneva,Switzerland, 14-16 May 2014

 

9. Diabetic nephropathy in newly diagnosed type 2 diabetics

Exiara T, Tsiolpidis D, Kouroupi M, Nakou I, Georgoulidou A, Katsimbari C,Makridou E, Ismail I, Titsi Z, Saridou S, Papazoglou L

Ανακοινώθηκε: European and Swiss Congress of Internal Medicine, 2014, Geneva,Switzerland, 14-16 May 2014

 

10. Seroma An underestimated complication of vascular access for haemodialysis

I. Dodos, I. Kirmizis, C. Apostolou, A. SIoulis, K. Mavromatidis, I. Skandalos

Δημοσιεύθηκε: Hellenic J Surg 2014; 86(5): 302-306

 

Aim: The aim of the study is to describe a case-series of an underestimated complication of vascular access for haemodialysis like seroma.

Background: Seroma is a rare complication of vascular surgery complicated by infection, thrombosis and pseudoaneurysm. The differential diagnosis is aneurysm and haematoma.

Patients-methods: We report eight cases of seroma of vascular access for haemodialysis: one arteriovenous and seven created by using PTFE graft. Three cases were managed intraoperatively by vacuum drainage, two by vacuum drainage postoperatively, two by complete resection of seroma and vacuum drainage and one with ligation of vascular access. Vascular access function was preserved in seven cases.

Conclusion: The diagnosis and treatment of seroma should be performed as early as possible in order to reassure the normal function of vascular access.

 

11. Βαριά υπερφωσφαταιμία και υπασβεστιαιμία σε ηλικιωμένη ασθενή από υπερδοσολογία ενεμάτων φωσφορικού νατρίου

Γεωργουλίδου Α, Ντέμκα Α, Παρόγλου Ι, Χαντζής Ι, Καλογιαννίδου Ε, Μαυροματίδης

Δημοσιεύθηκε: Νεφρολογία (Εστάλη για δημοσίευση)

 

12. Evaluation of a novel brachial cuff-based oscillometric method for estimating central systolic pressure in hemodialysis patients

Srafidis PA, Georianos PI, Karpetas A, Bikos A, Korelidou L, Divanis D, Tzanis G, MavromatidisK, Liakopoulos V, Zebekalis PE, Lazaridis A, Protogerou A

Δημοσιεύθηκε: Am J Nephrol 2014; 40: 242-250

4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

4.4.1. Νοσηλεύτριες

4.4.1.1. Γιαραμαζίδου Θεώνη

 1. 8ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 26-27 Σεπτεμβρίου 2014, Κομοτηνή
 2. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.1.2. Θεοδωρίδου Βασιλική

 1. 8ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 26-27 Σεπτεμβρίου 2014, Κομοτηνή
 2. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.1.3. Μερμικλή Αικατερίνη

 1. 8ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 26-27 Σεπτεμβρίου 2014, Κομοτηνή
 2. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.1.4. Θεοδωρίδου Θεοπούλα

 1. 8ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 26-27 Σεπτεμβρίου 2014, Κομοτηνή
 2. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.1.5. Μπαμπίδου Ελένη

 1. 8ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 26-27 Σεπτεμβρίου 2014, Κομοτηνή
 2. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.1.6. Γιανναράκη Δήμητρα

 1. 8ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 26-27 Σεπτεμβρίου 2014, Κομοτηνή
 2. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.1.7. Μπόζης Χρήστος

 1. 8ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 26-27 Σεπτεμβρίου 2014, Κομοτηνή
 2. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.1.8. Αντωνακάκης Κωνσταντίνος

 1. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.1.9. Ράπτη Ελένη

 1. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.1.10. Πατεράκη Χαρίκλεια

 1. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.1.11. Φράγγατζη Αθηνά

 1. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.1.12. Γκαϊδατζή Ιωάννα

 1. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.1.13. Ευστρατιάδου Κυριακή

 1. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.1.14. Μοσχοπούλου Βασιλική

 1. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.1.15. Πουταχίδου Ελένη

 1. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.1.16. Αμπουσίδου Ιωάννα

 1. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.1.17. Μπαμπατζάνη Σοφία

 1. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.1.18. Τσιφτσής Νικόλαος

 1. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.2. Ιατροί

4.4.2.1. Μαυροματίδης Κώστας

 1. M11-352/SONAR investigator Meeting, Athens, Greece 16-17 Jen 2014
 2. 1ο Χειμερινό Σχολείο Εσωτερικής Παθολογίας, 24-25 Ιανουαρίου 2014, Θεσσαλονίκη
 3. 23ο Σεμινάριο του Νεφρολογικού Τμήματος του ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ» στις 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2014
 4. Πανελλήνιες εκπαιδευτικές ημερίδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας «Παπαδάκης» 2014, 17-21 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα
 5. 87η Επιστημονική συνάντηση ΕΝΕ, 12-14 Μαρτίου 2014, Divani Caravel, Αθήνα
 6. Κτίζοντας την κουλτούρα της ποιότητας και της ασφάλειας στις υπηρεσίες υγείας: Εμπειρία και προοπτικές, Θεσσαλονίκη 25.4.2014
 7. 18οΠανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 13-17 Μαϊου 2014, Αλεξανδρούπολη
 8. 8o Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 26-27 Σεπτεμβρίου 2014, Κομοτηνή
 9. 43rd EDTNA/ERCA. Latvija, Riga 6-9 September 2014
 10. 2o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ψυχονεφρολογίας, 17-18 Οκτωβρίου 2014, Λίμνη Πλαστήρα
 11. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.2.2. Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

 1. 8ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 26-27 Σεπτεμβρίου 2014, Κομοτηνή
 2. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.2.3. Γεωργουλίδου Αναστασία

 1. 87η Επιστημονική συνάντηση ΕΝΕ, 12-14 Μαρτίου 2014, Divani Caravel, Αθήνα
 2. 18οΠανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 13-17 Μαϊου 2014, Αλεξανδρούπολη
 3. 8ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 26-27 Σεπτεμβρίου 2014, Κομοτηνή
 4. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.2.4. Ντέμκα Αλεξάνδρα

 1. 18οΠανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 13-17 Μαϊου 2014, Αλεξανδρούπολη
 2. 8ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 26-27 Σεπτεμβρίου 2014, Κομοτηνή

4.4.2.5. Παρόγλου Ιωάννης

 1. 18οΠανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 13-17 Μαϊου 2014, Αλεξανδρούπολη
 2. 8ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 26-27 Σεπτεμβρίου 2014, Κομοτηνή
 3. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.2.6. Μπακαλούδης Αθανάσιος

 1. 18οΠανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 13-17 Μαϊου 2014, Αλεξανδρούπολη
 2. 8ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 26-27 Σεπτεμβρίου 2014, Κομοτηνή
 3. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.2.7. Χατζής Ιωάννης

 1. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.2.8. Ναστούλης Ευάγγελος

 1. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.4.2.9. Θεμελίδης Δημήτριος

 1. 18οΠανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 13-17 Μαϊου 2014, Αλεξανδρούπολη
 2. 13η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, «Παράμετροι ασφάλειας και ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου», 14 Δεκεμβρίου 2014, Αρκάδια Κομοτηνής

4.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο ΓΝ Κομοτηνής σήμερα οι υπηρετούντες ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό είμαστε δυσανάλογα λίγοι, σε σχέση με το έργο που προσφέρουμε. Όσον αφορά στην ποιότητα του παρεχόμενου έργου, δεν υπάρχει αντίστοιχο στο χώρο του νοσοκομείου, ούτε και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας και αυτό αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τμήματος που διευθύνω. Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις θεωρούμε δεδομένο ότι:

1. Η επένδυση στο Νεφρολογικό Τμήμα είναι πρόκληση που πάντα θα σας δικαιώνει

2. Θα πρέπει να στελεχώσετε με νοσηλευτικό (δύο τουλάχιστον για να λειτουργήσει η κλινική και μία στη ΜΤΝ) και ιατρικό προσωπικό (έναν τουλάχιστον επικουρικό) το τμήμα μας, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν και θα προκύψουν στο μέλλον

3. Δεν έγινε καμία πρόοδος όσον αφορά στην εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης-εξαερισμού για τον χώρο της κυρίως ΜΤΝ και ελπίζεται ότι θα υλοποιηθεί σύντομα, διότι οι συνθήκες του χώρου εργασίας μας είναι ιδιαίτερα βλαπτικές για ασθενείς και ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό

4. Δεν έγινε τίποτε για την εγκατάσταση ασανσέρ, που θα διευκόλυνε τις μετακινήσεις των ασθενών μας από τον τεχνητό νεφρό στην περιτοναϊκή, αν και δια λόγων πολλάκις ήρθε στο προσκήνιο ως θέμα.

Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα του τμήματος που διευθύνω και θα βελτιώσετε τις συνθήκες εργασίας μας όπως και τον αριθμό των εργαζομένων σ’ αυτό, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος