ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2016

ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα κατά το 2016 υπηρετούσαν:

Α. Όσον αφορά στο Ιατρικό προσωπικό:

1 Συντονιστής Διευθυντής

2 Επιμελήτριες Β’ (από 29/15/2015)

1 Ειδικευόμενος

 

Β. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό:

22 νοσηλεύτριες/-ές είναι εγγεγραμμένες/-οι στο τμήμα μας όπου και εργάζονται.

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Στη ΜΤΝ λειτουργούν 25 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε δύο βάρδιες και 4 εφεδρικά. Με τα 14 από τα 25 μηχανήματα μπορεί και εφαρμόζεται αιμοδιήθηση, on-line αιμοδιαδιήθηση με 14, ενώ με τα υπόλοιπα 11 συμβατική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά. Σημειώνεται ότι και φέτος υπήρξαν πολλές βλάβες στα μηχανήματα αυτά λόγω παλαιότητας και αυξημένου αριθμού ωρών λειτουργίας.

2.2. Υπάρχει και λειτουργεί ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για ασθενείς που χρειάζονται τη μέθοδο αυτή.

3. ΤΜΗΜΑΤΑ

3.1. Κατά το 2015 στο Νεφρολογικό Τμήμα λειτουργούσαν: 1) Η μονάδα εξωνεφρικής κάθαρσης με τεχνητό νεφρό, 2) η μονάδα της συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης και 3) η κλινική νεφρολογία (διαθέτουμε με απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου 3 κλινικά κρεβάτια σε κάθε μία από τις κλινικές, παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική) και από τον Δεκέμβριο του 2012 υπάρχει πλέον στον οργανισμό του νοσοκομείου μας και νεφρολογική κλινική με 13 κρεβάτια.

3.2. Παράλληλα λειτουργούσαν 4 εξωτερικά ιατρεία: 1) Υπέρτασης, 2) νεφρικών νόσων δύο και 3) περιτοναϊκής κάθαρσης (που εξυπηρέτησε τους 38-43 ασθενείς που ήταν και είναι ενταγμένοι σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση).

3.3. Ο κ. Σωτηρακόπουλος εξειδικευμένος στους υπερήχους (κατέχει άδεια από το ΚΕΣΥ), κάλυψε και το 2015 τις ανάγκες των νεφρολογικών ασθενών με υπερήχους, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα που ανήκει στο τμήμα μας, έτσι ώστε να είμαστε αυτοτελείς και να έχουμε δυνατότητα να παρέχουμε ταχεία διάγνωση στα περιστατικά μας.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.1.1. Σήμερα ευρισκόμενοι στο τέλος του 2015 στο νεφρολογικό τμήμα του ΓΝ Κομοτηνής είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης 78 (κυμάνθηκαν από 78-84 ασθενείς μέσα στο 2015) (και 10 έκτακτοι) και έγιναν συνολικά 13068 αιμοκαθάρσεις ήτοι 1160/μήνα και ειδικότερα από 1094-1246 (κατά το 2014 κυμάνθηκαν από 83-91 + Φιλοξενούμενοι + Οξείες νεφρικές ανεπάρκειες, δηλαδή έγιναν 1080/μήνα). Στους ασθενείς που αναφέρθηκαν παραπάνω για το 2015 θα πρέπει να προστεθεί και ένας αριθμός φιλοξενούμενων ασθενών και αυτών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

4.1.2. Στη Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση στο τέλος του 2013 ήταν ενταγμένοι 42 ασθενείς (από 38-42), ενώ στο τέλος του 2014 ήταν 43 (από 38-43), οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στη μονάδα μας και παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά μας Ιατρεία που γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους χώρους του νεφρολογικού τμήματος.

4.1.3. Εφαρμόστηκε η συνεχής φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΦΦΑ), σε ασθενείς της ΜΕΘ (αντιμετωπίστηκε κάθε ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια), όπως επίσης και η αιμοπροσρόφηση σε ασθενείς με δηλητηριάσεις.

4.1.4. Στο εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης και νεφρικών νόσων εξετάστηκαν φέτος (2015) 1378 ασθενείς (το 2014 ήταν 1638) και στο ιατρείο της Περιτοναϊκής κάθαρσης κάθε εβδομάδα 10 ασθενείς (3-5 κάθε Τρίτη και Πέμπτη) (συνολικά το έτος 310).

4.1.5. Κατά το έτος 2015 επίσης αντιμετωπίστηκαν από γιατρούς του νεφρολογικού τμήματος όλα τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και είχαν νεφρολογικό πρόβλημα, φυσικά όποτε κληθήκαμε (62-74 ασθενείς/μήνα). Ειδικότερα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, δηλητηριάσεις κ.ά. στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική, όπως και στη ΜΕΘ. Επίσης στα κλινικά νεφρολογικά κρεβάτια που διαθέτουμε, αλλά και σε άλλα κρεβάτια του νοσοκομείου νοσηλεύσαμε καθ’ όλο το έτος σε ημερήσια βάση 10-15 ασθενείς.

4.1.6. Στο τμήμα μας διαθέτουμε φυγόκεντρο και οπτικό μικροσκόπιο έτσι ώστε να είμαστε ικανοί να δούμε μόνοι ούρα ασθενών (γενική ούρων) σε ορισμένες περιπτώσεις που εμείς κρίνουμε απαραίτητο να κάνουμε, για να πιο τεκμηριωμένη η άποψή μας όσον αφορά την κατάσταση ασθενών μας. Τέλος φέτος χρησιμοποιήσαμε και το υπάρχον οφθαλμοσκόπιο για να ελέγχουμε τον βυθό ασθενών μας με υπονατριαιμία και εγκεφαλικό οίησμα, υπέρταση και διαβήτη (με τη βοήθεια του αγροτικού μας ιατρού Σεμπαετίν Εδιρνελή).

4.1.7. Διαθέτουμε στο τμήμα μας ωσμώμετρο και πλέον είμαστε ικανοί να διαφοροδιαγνώσουμε υπο- ή υπερ-ωσμωτικές καταστάσεις με μεγάλη ευκολία.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.2.1. Ο υπογράφων οργάνωσα το 9ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας- «Διαταραχές ύδατος και νατρίου», στις 25-26 Σεπτεμβρίου 2015, στην Κομοτηνή, που είχε έντονη απήχηση στο ιατρικό κοινό και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

4.2.2. Συνεχίζουμε να εφοδιάζουμε το site μας με το όνομα renalkomotini.gr με πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό παρέχουμε στους επισκέπτες τη δυνατότητα ενημέρωσης (πολλοί το χαρακτήρισαν γραπτά και προφορικά άριστο).

4.2.3. Με την απόφαση 417/21.12.2010 της 4ης ΔυΠΕ ο υπογράφων ορίστηκε Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝ Κομοτηνής για 3 χρόνια η οποία ανανεώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 για άλλα 3 χρόνια με την απόφαση 50/20.1.2014.

4.2.4. Με το ΦΕΚ 2124/Β΄/25-9-2015 δίδεται η δυνατότητα στο νεφρολογικό τμήμα Κομοτηνής να δίδει πλήρη ειδικότητα νεφρολογίας (4 χρόνια).

4.2.5. Με απόφαση του υπουργού υγείας από τις 15.12.2015 εκτελώ χρέη Διοικητή του Γεν. Νοσ. Κομοτηνής.

4.2.6. Με την απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ 1100 του υπουργού υγείας συμμετέχω στην επιτροπή εξετάσεων νεφρολογίας, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, η οποία λήγει στις 31.12.2015.

4.2.7. Σε συνεργασία με τον «Σύλλογο φίλων του Νοσοκομείου» έγινε η αρχική εγκαταστάτης του ασανσέρ στο κτήριο μας και ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να λειτουργήσει σύντομα.

4.2.8. Με την απόφαση … από τις 15.12.2015 έως …. ορίστηκα ως αναπληρωτής διοικητής του ΓΝ Κομοτηνής, όπου ασκούσα τα καθήκοντα διοικητή.

4.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.3.1. Κριτής εργασιών- Περιοδικά

4.3.1.1. Ο υπογράφων συνεχίζω να συμμετέχω στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού Ελληνική Νεφρολογία, που έγινα μέλος της από το έτος 2013

4.3.1.2. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής των εργασιών της αιμοκάθαρσης του 19ου πανελλήνιου συνεδρίου νεφρολογίας, 11-14 Μαΐου 2016, Καλαμάτα

4.3.1.3. Ο υπογράφων υπήρξα κριτής του περιοδικού Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation (SJKDT) στη μελέτη: «Minimal change disease: A case report of an unusual relationship» το 2016

 

4.3.2. Προεδρεία

4.3.2.1. Ο υπογράφων υπήρξα πρόεδρος μαζί με την κ. Μάτζιου Βασιλική στην 27η Επιστημονική Ημερίδα της ΕΝΕΝ, στις 27 Μαρτίου 2016

4.3.2.2. Ο υπογράφων μαζί με τον κ. Πασαδάκη Πλουμή, προεδρεύσαμε στο 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Περιτοναϊκής Κάθαρσης, 17-19 Σεπτεμβρίου 2015, Ηράκλειο Κρήτης

4.3.2.3. Στην 1η Επιστημονική διημερίδα Νεφρολογίας του Νος. Παπαγεωργίου προήδρευσα με τον κ. Κατωπόδη στο τραπέζι με τίτλο: «Πρόληψη, μη συντηρητική αντιμετώπιση και πρόγνωση της οξείας νεφρικής βλάβης» και ομιλητές την κ, Μεϊμαρίδου (Πρόληψη της οξείας νεφρικής βλάβης), την κ. Τσιάτσου (Αντιμετώπιση της οξείας νεφρικής βλάβης με μεθόδους υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας και πλασμαφαίρεση) και τον κ. Μητσόπουλο (Μακρροχρόνια έκβαση της οξείας νεφρικής βλάβης)

 

4.3.3. Ιατρική εκπαίδευση

4.3.3.1. Ο υπογράφων στις 20.1.2016 κατόπιν προσκλήσεως του «Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου έδωσε διάλεξη με θέμα: «αρτηριακή υπέρταση» στην αίθουσα διαλέξεων του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής.

Στο 9ο εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας, 14-18 Ιανουαρίου 2015 υπήρξα προεδρεύων την 15η Ιανουαρίου (ολόκληρη την ημέρα) μαζί με τον κ. Ελισάφ, στο θέμα των «διαταραχών υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Αθήνα, στο θέμα των «Διαταραχών υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας»

4.3.3.2. Ο υπογράφων συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα της νεφρολογίας που γίνονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ανέπτυξα το θέμα: «Φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας-Ερμηνεία αερίων Αίματος», στις 16.12.2015

 

4.3.4. Συμμετοχή σε ημερίδες και συμπόσια και στρογγυλά τραπέζια

1. 27η Νοσηλευτική Ημερίδα ΕΝΕΝ, 27 Μαρτίου 2016, Αθήνα

Θέμα: Οξεοβασική ισορροπία και χρόνια νεφρική νόσος

Προεδρείο: Ελισάφ Μ, Μαυροματίδης Κ

Εισηγητές:

Φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας

Μαυροματίδης Κ

 

2. 26η Νοσηλευτική Ημερίδα ΕΝΕΝ, 29 Μαρτίου 2015, Αθήνα

Προεδρείο: Μάτζιου Β, Κοντούλη Δ

Εισηγητής: Μαυροματίδης Κ

Εισηγήθηκα το θέμα: Η σημασία της έγκαιρης παραπομπής στο νεφρολόγο

Δημοσίευση: Κατατέθηκε κείμενο για τα πρακτικά

 

2. 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Περιτοναϊκής Κάθαρσης, 17-19 Σεπτεμβρίου 2015, Ηράκλειο Κρήτης

Προεδρείο: Π. Πασαδάκης, Μ. Μαυροματίδης

Εισηγητές:

Εκτίμηση επάρκειας κάθαρσης: Πως (Kt/V, CICr(, Πότε (οδηγίες) Μ. Θεοδωρίδης

Τρόποι αξιολόγησης του εξωκυττάριου όγκου (κλινικά, Bioimpedance & Ultrasound) Π. Κρίκη

Διαταραχές της ομοιόστασης του νατρίου στην περιτοναϊκή κάθαρση Χ. Δημητριάδης

 

3. 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Περιτοναϊκής Κάθαρσης, 17-19 Σεπτεμβρίου 2015, Ηράκλειο Κρήτης

Μη λοιμώδεις επιπλοκές στην περιτοναϊκή κάθαρση

Προεδρείο: Γ. Τσιρπανλής, Μ. Καλιεντζίδου

Εισηγητής:

Σχετιζόμενες με τον καθετήρα

Ν. Σωτηρακόπουλος

Μη σχετιζόμενες με τον καθετήρα

Μ. Καλιεντζίδου

Σκληρυντική περιτονίτιδα α. Επίπτωση, παθογένεια, παράγοντες κινδύνου

Γ. Τσιρπανλής

β. Θεραπεία, πρόληψη, προοπτικές

Ε. Ντουνούση

 

4. 14η Διαμερισματική Επιστημονική Εκδήλωση ΕΝΕΝ, που έγινε στις 6.12.2015 στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θέμα: Παράγοντες ου συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής των ασθενών με ΧΝΝ τελικού σταδίου

Προεδρείο: Α. Πρινάρη, Ε. Μενεγάκης

Εισηγητής: Μπόζης Χρήστος

Εισηγήθηκε το θέμα: Μηχάνημα σύγχρονο μηχάνημα αιμοκάθαρσης και η συμβολή του στην ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των ασθενών

 

4.3.5. Εκδόσεις-Βιβλία

4.3.5.1. Ο υπογράφων συνέγραψα με τον καθηγητή νεφρολογίας κ. Πασαδάκη Πλουμή το βιβλίο «Διαταραχές υγρών-ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας» 355 σελίδων, το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Ροτόντα»

4.3.5.2. Ο υπογράφων συνέγραψα το βιβλίο με τίτλο «Νεφροσωληναριακές οξεώσεις», 84 σελίδων, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Ροτόντα»

 

4.3.6. Μαθήματα

Μαυροματίδης Κώστας

4.3.6.1. Ο υπογράφων έκανε στις 16.12.2015 μάθημα στους γιατρούς της νεφρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου με θέμα : Εισαγωγικές έννοιες φυσιολογίας της οξεοβασικής ισορροπίας και ερμηνεία αερίων αίματος»

4.3.6.2. Ο υπογράφων στα πλαίσια του 9ου Σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας που έγινες την Κομοτηνή στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2015, έκανε το φροντιστήριο με θέμα: «Ερμηνεία αερίων αίματος» διάρκειας 4 ωρών, που το παρακολούθησαν 65 γιατροί κάθε ειδικότητας.

4.3.6.3. Ο υπογράφων συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα της νεφρολογίας που γίνονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ανέπτυξα το θέμα: «Φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας-Ερμηνεία αερίων Αίματος», στις 16.12.2015

 

4.3.7. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις

1. Βαριά υπερφωσφαταιμία και υπασβεστιαιμία σε ηλικιωμένη ασθενή από υπερδοσολογία ενεμάτων φωσφορικού νατρίου

Γεωργουλίδου Α, Ντέμκα Α, Παρόγλου Ι, Χαντζής Ι, Καλογιαννίδου Ε, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία (Εστάλη για δημοσίευση)

 

2. Βαριά υπερνατριαιμία και οξεία νεφρική βλάβη σε γυναίκα 87 ετών

Γεωργουλίδου Α, Χαντζής Ι, Ντέμκα Α, Παρόγλου Ι, Καλογιαννίδου Ε, Θεμελίδης Δ, Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία (Εστάλη για δημοσίευση)

 

3. Ισχαιμία άνω άκρου μετά δημιουργία αγγειακής προσπέλασης για αιμοκάθαρση

Σκάνδαλος Ι, Τσατσανίδης Ν, Κιρμιζής Ι, Φουντούκης Τ, Αποστόλου Χ, Μασούρα Μ-Ο, Σιούλης Α, Μαυροματίδης Κ, Χότζογλου Ν

Ανακοινώθηκε: 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Forum 2014, 12-15 Νοεμβρίου 2014, Ξενοδοχείο Hilton Athens

 

Εισαγωγή: Η ισχαιμία του άνω άκρου μετά δημιουργία αγγειακής προσπέλασης για αιμοκάθαρση αποτελεί μία σοβαρή και συχνή επιπλοκή της αγγειακής προσπέλασης που εκδηλώνεται με συμπτωματολογία ελάττωσης/εξάλειψης της αρτηριακής ροής του άκρου.

Υλικό-Μέθοδοι: Την τελευταία 12ετία αντιμετωπίσαμε χειρουργικά 17 ασθενείς (10 γυναίκες και 7 άνδρες μέσης ηλικίας 68 ετών) με συμπτωματική ισχαιμία του άνω άκρου μετά δημιουργία αγγειακής προσπέλασης για αιμοκάθαρση. Από αυτούς 14 ασθενείς ήταν διαβητικοί. Η διάγνωση έγινε κλινικά ενώ στον απεικονιστικό έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν οι υπέρηχοι και η αγγειογραφία. Σε 7 περιπτώσεις (1 περιφερική επαναιμάτωση με διάμεση απολίνωση – DRIL, 2 περιβροχισμός της φλέβας κατά την αρτηριοφλεβική αναστόμωση και 4 απολίνωση της κερκιδικής αρτηρίας περιφερικά της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας) διατηρήθηκε η λειτουργία της αγγειακής προσπέλασης ενώ σε 10 περιπτώσεις καταργήθηκε η αρτηριοφλεβική επικοινωνία (σε 3 περιπτώσεις έγινε άλλη αρτηριοφλεβική επικοινωνία και σε 7 περιπτώσεις εισήχθη μόνιμος καθετήρας αιμοκάθαρσης).

Συμπέρασμα: Η διάγνωση της ισχαιμίας του άνω άκρου μετά δημιουργία αγγειακής προσπέλασης για αιμοκάθαρση είναι κλινική, τεκμηριώνεται με υπερήχους και αγγειογραφία, η δε χειρουργική επέμβαση αποβλέπει στη διατήρηση της λειτουργίας της αγγειακής προσπέλασης, αλλά πρωτίστως στη διατήρηση της ανατομικής και λειτουργικής ακεραιότητας του άκρου.

 

4. Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία

Μαυροματίδης Κ

Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά 9ου σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, σελ. 183-244

 

5. Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας σε ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση. Πολυκεντρική μελέτη

Γεωργουλίδου Α, Θεοδωρίδης Μ, Κατσούδας Σ, Χατζηδημητδίου Χ, Σωτηρακόπουλος Ν, Μαλινδρέτος Π, Βαργεμέζης Β, Μαυροματίδης Κ.

Ανακοινώθηκε: 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 13-17 Μαϊου 2014, Αλεξανδρούπολη

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφολογία 215; 27(3): 271-278

 

6. Ισοζύγιο του νατρίου και του ύδατος στην κύηση

Πλέρος Χ., Τζανάκης Ι., Μαυροματίδης Κ.

Δημοσιεύθηκε: Ελληνική Νεφρολογία 2015΄27(3)¨265-270

 

Κύρια χαρακτηριστικά μιας φυσιολογικής ανθρώπινης κύησης αποτελούν η μείωση των περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων, η αύξηση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης και της καρδιακής παροχής και η αυξημένη αλατοκορτικοειδής δραστηριότητα. Παρατηρείται κατακράτηση 900-1000 mEq νατρίου και σημαντική αύξηση του εξωκυττάριου όγκου υγρών. Η αλληλεπίδραση νατριουρητικών και αντινατριουρητικών μηχανισμών είναι πολύπλοκη και περιλαμβάνει αρκετά αδιευκρίνιστα σημεία. Πρωταρχικό φαινόμενο μεταξύ των αιμοδυναμικών μεταβολών της κύησης θεωρείται η αγγειοδιαστολή, με πιθανότερους διαμεσολαβητές το νιτρικό οξείδιο και τη ρελαξίνη. Καταλυτικό στη διαδικασία αυτή θεωρείται το φαινόμενο της αντίστασης στη δράση των αγγειοσυσπαστικών ορμονών. Το καρδιαγγειακό σύστημα υφίσταται και δομικές εκτός από λειτουργικές μεταβολές, όπως π.χ. τη φυσιολογική και αναστρέψιμη καρδιακή αναδιαμόρφωση (remodeling) της κύησης. Η επαναρρύθμιση του «ωσμωστάτη» αποτελεί την πιθανότερη ερμηνεία της φυσιολογικής υποωσμωτικότητας της κύησης.

 

7. Η σημασία της έγκαιρης παραπομπής στο νεφρολόγο

Μαυροματίδης Κ

Δημοσίευση: Εστάλη για δημοσίευση στην Ελληνική Νεφρολογία

 

4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

4.4.1. Νοσηλεύτριες

4.4.1.1. Γιαραμαζίδου Θεώνη

 1. 27η Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, Οξεοβασική ισορροπία και χρόνια νεφρική νόσος, Αθήνα 27 Μαρτίου 2016, Growne Plaza

4.4.1.2. Θεοδωρίδου Βασιλική

 1. 9ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 25-26 Σεπτεμβρίου 2015, Κομοτηνή

4.4.1.3. Μερμικλή Αικατερίνη

 1. 9ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 25-26 Σεπτεμβρίου 2015, Κομοτηνή

4.4.1.4. Θεοδωρίδου Θεοπούλα

 1. 9ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 25-26 Σεπτεμβρίου 2015, Κομοτηνή

4.4.1.5. Μπαμπίδου Ελένη

 1. 27η Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, Οξεοβασική ισορροπία και χρόνια νεφρική νόσος, Αθήνα 27 Μαρτίου 2016, Growne Plaza

4.4.1.6. Γιανναράκη Δήμητρα

 1. 27η Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, Οξεοβασική ισορροπία και χρόνια νεφρική νόσος, Αθήνα 27 Μαρτίου 2016, Growne Plaza

4.4.1.7. Τούζας Θωμάς

 1. 9ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 25-26 Σεπτεμβρίου 2015, Κομοτηνή

4.4.1.8. Ράπτη Ελένη

 1. 27η Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, Οξεοβασική ισορροπία και χρόνια νεφρική νόσος, Αθήνα 27 Μαρτίου 2016, Growne Plaza

4.4.1.9. Μπόζης Χρήστος

 1. 9ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 25-26 Σεπτεμβρίου 2015, Κομοτηνή

4.4.1.10. Γκαϊδατζή Ιωάννα

 1. 9ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 25-26 Σεπτεμβρίου 2015, Κομοτηνή

4.4.1.11. Αμπουσίδου Ιωάννα

 1. 9ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, με θέμα: «Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 25-26 Σεπτεμβρίου 2015, Κομοτηνή

4.4.2. Ιατροί

4.4.2.1. Μαυροματίδης Κώστας

 1. 91η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, 10-11 Μαρτίου 2016, Αθήνα, Divani Caravel
 2. 27η Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, Οξεοβασική ισορροπία και χρόνια νεφρική νόσος, Αθήνα 27 Μαρτίου 2016, Growne Plaza
 3. 9ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας, Αθήνα 14-18 Ιανουαρίου 2015
 4. 89η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ, 12-13 Μαρτίου 2015, Divani – Caravel Αθήνα
 5. 26η Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, 29 Μαρτίου 2015, Αθήνα
 6. 1η Επιστημονική Διημερίδα Νεφρολογικού Τμήματος ΓΝ Θεσσαλονίκης, «Παπαγεωργίου», Electra Palace 8-9 Μαΐου 2025, Θεσσαλονίκη
 7. 52nd Certificate of Attendance, 28-30 May 2015, London, United Kingdom
 8. 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Περιτοναϊκής Κάθαρσης, 17-19 Σεπτεμβρίου 2015, Ηράκλειο Κρήτης
 9. 12th BANTAO
 10. 12th BANTAO, Joint Congress, DiaTransplant, Oppatija, Croatia, 14-15 October 2015
 11. 4.4.2.2. Γεωργουλίδου Αναστασία

  1. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, «Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας και των Ηλεκτρολυτών: Από τη Θεωρία στην Πράξη» – 22- 24 Ιανουαρίου, 2016, Ιωάννινα
  2. 4.4.2.3. Μπακαλούδης Αθανάσιος

   1. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, «Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας και των Ηλεκτρολυτών: Από τη Θεωρία στην Πράξη» – 22- 24 Ιανουαρίου, 2016, Ιωάννινα
   2. 4.4.2.4. Παρόγλου Ιωάννης

    1. 10ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας, 17 – 20 Ιανουαρίου 2016, Ξενοδοχείο THE MET, Θεσσαλονίκη
    2. 27η Επιστημονική Ημερίδα ΕΝΕΝ, Οξεοβασική ισορροπία και χρόνια νεφρική νόσος, Αθήνα 27 Μαρτίου 2016, Growne Plaza

4.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο ΓΝ Κομοτηνής σήμερα οι υπηρετούντες ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό είμαστε δυσανάλογα λίγοι, σε σχέση με το έργο που προσφέρουμε. Όσο αφορά στην ποιότητα του παρεχόμενου έργου, δεν υπάρχει αντίστοιχο στο χώρο του νοσοκομείου, ούτε και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας και αυτό αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τμήματος που διευθύνω. Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις θεωρούμε δεδομένο ότι:

1. Η επένδυση στο Νεφρολογικό Τμήμα είναι πρόκληση που πάντα θα σας δικαιώνει

2. Θα πρέπει να στελεχώσετε με νοσηλευτικό (δύο τουλάχιστον για να λειτουργήσει η κλινική και μία στη ΜΤΝ) και ιατρικό προσωπικό (έναν τουλάχιστον επικουρικό) το τμήμα μας, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν και θα προκύψουν στο μέλλον

3. Δεν έγινε καμία πρόοδος όσον αφορά στην εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης-εξαερισμού για τον χώρο της κυρίως ΜΤΝ και ελπίζεται ότι θα υλοποιηθεί σύντομα, διότι οι συνθήκες του χώρου εργασίας μας είναι ιδιαίτερα βλαπτικές για ασθενείς και ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό

4. Έγινε από τους φίλους του νοσοκομείου η αρχική εγκατάσταση του ασανσέρ, που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των ασθενών μας από τον τεχνητό νεφρό στην περιτοναϊκή και ελπίζουμε σύντομα να λειτουργήσει.

Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα του τμήματος που διευθύνω και θα βελτιώσετε τις συνθήκες εργασίας μας όπως και τον αριθμό των εργαζομένων σ’ αυτό, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Με τιμή

Κ. Μαυροματίδης

Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος