2023

15ο ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής ισορροπίας, 22 – 23 Σεπτεμβρίου 2023


 2022

14ο Σεμινάριο: Διαταραχές Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας, 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2022


 2019

13ο Σεμινάριο: Διαταραχές Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας, 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2019


 2018

12ο Σεμινάριο: Διαταραχές Ύδατος και Ηλεκτρολυτών, 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2018


 2017

11ο Σεμινάριο: Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, 22 & 23 Σεπτεμβρίου 2017


 2016

10ο Σεμινάριο: Διαταραχές Υγρών και Ηλεκτρολυτών, 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2016


 2015

9ο Σεμινάριο: Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2015


 2014

8ο Σεμινάριο: Διαταραχές ύδατος και νατρίου, 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2014


 2013

7ο Σεμινάριο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, 20 & 21 Σεπτεμβρίου 2013


 2012

6ο Σεμινάριο: Μεταβολισμός μαγνησίου και άλλες διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών


 2011

5ο Σεμινάριο: Μεταβολισμός ασβεστίου και φωσφόρου


 2010

4ο Σεμινάριο: Μεταβολισμός καλίου


 2009

3ο Σεμινάριο: Μεταβολισμός ύδατος και νατρίου – Οξεοβασικές διαταραχές σε ειδικές καταστάσεις


 2008

2ο Σεμινάριο: Μεταβολική αλκάλωση – Αναπνευστική οξέωση και αλκάλωση – Μικτές οξεοβασικές διαταραχές


 2007

1ο Σεμινάριο: Εισαγωγικές έννοιες οξεοβασικής ισορροπίας – Μεταβολική οξέωση