ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
14ο Σεμινάριο: Διαταραχές ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, 30 
Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2022

 

2022

Ινστιτούτο Μελέτης και Ενημέρωσης για τα Υγρα τους Ηλεκτρολύτες και την Οξεοβασική Ισορροπία