ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

(τελευταία ενημέρωση 6.10.2015)

Η μονάδα τεχνητού νεφρού (ΜΤΝ) της Κομοτηνής δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του Νομού Ροδόπης που ολοένα αύξαναν. Άρχισε να κατασκευάζεται το 1991, ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1992 και τα εγκαίνιά της έγιναν τον Ιούνιο του 1993. Ο πρώτος υπεύθυνος για τη λειτουργία της ήταν ο Παθολόγος κ. Τσίτσιος Τηλέμαχος, ο οποίος εκπαιδεύθηκε επί ένα 6μηνο στη Νεφρολογική Κλινική της Αλεξανδρουπόλεως πριν αναλάβει το έργο λειτουργίας της, ενώ τότε επιστημονικά υπεύθυνος ήταν ο καθηγητής νεφρολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης κ. Βασίλειος Βαργεμέζης.

Οι πρώτοι ασθενείς που εντάχθηκαν σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης στη ΜΤΝ της Κομοτηνής ήταν οι κ. Ιλατζόγλου Γιουσούφ και ο Γιασάρ Γιασάρ και κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της εξυπηρετήθηκαν 14 ασθενείς. Από τότε έχει εξυπηρετήσει πάνω από 361 μόνιμους στον τεχνητό νεφρό, όπως επίσης και 765 φιλοξενούμενους ασθενείς (σήμερα αντιμετωπίζει 93 ασθενείς με αιμοκάθαρση σε δύο βάρδιες) και με τηνπεριτοναϊκή κάθαρση 179 ασθενείς (σήμερα αντιμετωπίζονται 43 ασθενείς με περιτοναϊκή κάθαρση).

Τον Μάρτιο του 1997 προσλήφθηκε σε θέση επιμελητού Β” ο νεφρολόγος κ. Νικόλαος Σωτηρακόπουλος και στις 20.7.1998 ο Διευθυντής της μονάδας κ. Κων/νος Μαυροματίδης. Παράλληλα με βάση υπάρχοντα νόμο, στη ΜΤΝ δημιουργήθηκαν δύο θέσεις Αγροτικών Ιατρών, που καλύφθηκαν για πρώτη φορά το 1995 και έκτοτε και αυτοί αποτελούσαν σημαντικό δυναμικό της, έως το 2008, οπότε και καταργήθηκαν. Τον Ιανουάριο του 2004 ο κ. Σωτηρακόπολος Νικόλαος κατέλαβε την θέση Επιμελητού Α΄ που προκηρύχθηκε, ενώ την κενωθείσα θέση επιμελητού Β΄ κατέλαβε η κ. Τασιοπούλου Κάρμεν. Τη θέση της κ. Τασιοπούλου κατέλαβαν κατά σειρά η κ. Τέρση Μαρία και ο κ. Σιβρίδης Δημήτριος. Σήμερα στη θέση αυτή υπηρετεί η κ. Γεωργουλίδου Αναστασία. Το καλοκαίρι του 2013 συνταξιοδοτήθηκε ο κ. Τσίτσιος, οπότε σήμερα το τμήμα λειτουργεί με 3 ειδικούς νεφρολόγους.

Τον Σεπτέμβριο του 1998 με τη απόφαση 6988 του ΔΣ εγκρίθηκε η δημιουργία μονάδας περιτοναϊκής κάθαρσης. Με έξοδα του νοσοκομείου ξεκίνησαν οι εργασίες που απαιτούνταν για τα στέγασή της και σε 2 μήνες ήταν έτοιμη για λειτουργία. Το 2007 δημιουργήθηκε νέος χώρος για το τμήμα της περιτοναϊκής κάθαρσης στον τρίτο όροφο του κτιρίου που στεγαζόμαστε, όπου και μεταφέρθηκε η μονάδα της περιτοναϊκής κάθαρσης, ενώ οι χώροι που στέγαζαν προηγούμενα την περιτοναϊκή έγιναν γραφεία των ιατρών του τμήματος, με την ανάλογη υποδομή (γραφεία, βιβλιοθήκες, υπολογιστές).

Επίσης τον Σεπτέμβριο του 1998, με την απόφαση 7676 του ΔΣ του νοσοκομείου δημιουργήθηκαν το Ιατρείο Νεφρικών Νόσων και το Ιατρείο Υπέρτασης (το πρώτο γίνεται κάθε Δευτέρα και το δεύτερο κάθε Τετάρτη), τα οποία εξυπηρετούν τους ασθενείς του νομού με ραντεβού (10 ασθενείς κάθε φορά), που κλείνονται στη γραμματεία του νοσοκομείου (τηλ..2531 351 529). Τέλος τον Ιανουάριο του 2004 άρχισε να λειτουργεί και δεύτερο ιατρείο νεφρικών νόσων κάθε Πέμπτη, υπό την κ.Τασιοπούλου Κάρμεν (εξυπηρετεί 10 ασθενείς κάθε Πέμπτη), το οποίοαπό το 2010 γίνεται από τον Συντονιστή Δ/ντή του τμήματος κ. Κ. Μαυροματίδη.

Τον Νοέμβριο του 1999, μετά από σχετικό αίτημα εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υγείας (αρ. πρ. Α1α/9194/φ882) οι δαπάνες για επέκταση της ΜΤΝ, οπότε και στον επόμενο χρόνο έγιναν οι εξής μεταβολές: 1) Επεκτάθηκε ο κυρίως χώρος της ΜΤΝ, έτσι ώστε να μπορεί πλέον να λειτουργήσει άλλα δέκα μηχανήματα αιμοκάθαρσης (συνολικά 25), 2) έγινε επέκταση του συστήματος επεξεργασίας του νερού αιμοκάθαρσης και του δικτύου του, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν τα νέα μηχανήματα τεχνητού νεφρού, 3) έγινε βελτίωση της κάλυψης της ΜΤΝ με νέα παροχή ρεύματος, 4) αγοράστηκαν με διαγωνισμό του Υπουργείου Υγείας 4 καινούργια μηχανήματα αιμοκάθαρσης, 4) αγοράσθηκαν οι πολυθρόνες που θα εξυπηρετούσαν τους ασθενείς των νέων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης.

Τον Φεβρουάριο του 2005 δημιουργήθηκε αποθηκευτικός χώρος για το αναλώσιμο υλικό της περιτοναϊκής κάθαρσης και της ΜΤΝ και άρχισαν οι διεργασίες δημιουργίας αυτοτελούς χώρου για στέγαση της περιτοναϊκής κάθαρση στον τρίτο όροφο του κτίριο όπου στεγάζεται ο τεχνητός νεφρός. Στους χώρους αυτούς μεταφέρθηκε η περιτοναϊκή κάθαρση και το εξωτερικό ιατρείο της περιτοναϊκής κάθαρσης.

Σήμερα το νεφρολογικό τμήμα, ως προς τη μονάδα τεχνητού νεφρού λειτουργεί με 25 μηχανήματα (100 θέσεις αιμοκάθαρσης σε δύο βάρδιες).

Το 1999 ζητήθηκε από το ΚΕΣΥ και δόθηκε η έγκριση το νεφρολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας να χορηγεί ένα χρόνο ειδικότητας νεφρολογίας. Άρχισαν άμεσα οι διαδικασίες για την σύσταση θέσεων για να υλοποιηθεί το θετικό αυτό βήμα και ήδη σήμερα υπάρχουν 3 θέσεις ειδικευομένων νεφρολογίας στο νοσοκομείο μας. ειδικότερα:

α) Με την υπ. αρ. Υ7α/Γ.Π/οικ/133912/6.11.2006 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ. Αρ. 1563/24.10.2006 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Β) αναγνωρίζεται το τμήμα μας ως κατάλληλο για χορήγηση 2 χρόνων ειδίκευσης στη Νεφρολογία.

β) Κατόπιν ενεργειών μας και με τη βοήθεια της Διοίκησης και της ΔΥΠΕ δόθηκαν στο τμήμα μας, με την απόφαση Υ4α.89909/05, δύο ακόμη θέσεις ειδικευομένων νεφρολογίας, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε στο τμήμα μας 3 θέσεις ειδικευόμενων νεφρολογίας.

γ) Με την απόφαση Υ7α/Γ.Π/οικ 93478, της 8.7.2009, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποφασίστηκε η ΜΤΝ του νοσοκομείου μας να δίνει 3 χρόνια ειδικότητας Νεφρολογίας.

Με το ΦΕΚ 3283/Β΄/2012 που περιέχει το νέο οργανισμό του νοσοκομείου μας ορίζεται πλέον μέσα στη δύναμή του η ύπαρξη καινεφρολογικού τμήματος με 10 κρεβάτια.

Με την απόφαση 417/21.12.2010 της 4ης ΔυΠΕ ο υπογράφων ορίστηκαΔιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝ Κομοτηνής και με την απόφαση 50/20.1.2014 επανατοποθετήθηκα στη θέση αυτή για άλλα .τρία έτη.

Δημιουργήθηκε απέναντι από την περιτοναϊκή χώρος για τις ανάγκες τηςνεφρολογικής κλινικής με 5 θαλάμους, που είναι σήμερα πλήρως εξοπλισμένοι και αναμένεται να εξυπηρετήσουν τους νεφρολογικούς ασθενείς του νομού μας, όταν δοθούν νοσηλεύτριες. Παράλληλα είναι έτοιμα τα γραφεία του γιατρού και της προϊσταμένης, όπως και το εφημερείο του τμήματος επίσης πλήρως εξοπλισμένα.

Με την απόφαση Γ4β/οικ.64412 του Υπουργείου Υγείας της 24.8.2015 (ΦΕΚ Δεύτερο Τεύχος, 2124/1.10.2015) εγκρίθηκε η δυνατότητα χορήγησης πλήρους ειδικότητας νεφρολογίας (4 χρόνια νεφρολογίας) στο Νεφρολογικό Τμήμα Κομοτηνής