Ερώτηση 106

Σε τι διαφέρει η αφυδάτωση από την υπογκαιμία και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους συμπτώματα και ευρήματα;

Αφυδάτωση είναι η απώλεια ≥1% του σωματικού βάρους σε ύδωρ. Τα συμπτώματα της ήπιας αφυδάτωσης (5%) περιλαμβάνουν ξηρότητα χειλέων, δίψα, ελαφρά ξηροστομία, της μέτριας αφυδάτωσης (10%) δίψα, πολύ ξηρό στόμα, βαθουλωμένα μάτια και δέρμα που εγείρεται σε πτυχή και της σοβαρής (15% ) όλα τα συμπτώματα της μέτριας αφυδάτωσης, συν κρύα χέρια, πόδια και ταχύπνοια

Η υπογκαιμία αποτελεί διαταραχή του ισοζυγίου του νατρίου (υπάρχει δηλαδή συστολή του εξωκυττάριου όγκου υγρών). Τα κλινικά της ευρήματα περιλαμβάνουν την υπόταση, την ορθοστατική υπόταση, την ταχυκαρδία, τον αδύνατο σφυγμό και την ξηρότητα των βλεννογόνων. Σε περιπτώσεις υπογκαιμίας πρώτα μεταβάλλεται η αποβαλλόμενη ποσότητα ούρων (είναι ο πιο ευαίσθητος δείκτης της συστολής του όγκου), κατόπιν ο καρδιακός ρυθμός και τελευταία η αρτηριακή πίεση.


Ερωτήσεις 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-105