ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΤΣΙΤΣΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Γεννήθηκα τον Φεβρουάριο του 1952 στο Κόσμιο του Νομού Ροδόπης. Αποφοίτησα από το 1ο Λύκειο Κομοτηνής και κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων εισήχθηκα στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης το 1971, απ’ όπου και αποφοίτησα τον Ιούνιο του 1977.

1. ΘΕΣΕΙΣ

Από 23.4.1980 μέχρι 30.11.1981 : Υπηρέτησα στο Αγροτικό Ιατρείο Παμφόρου Ροδόπης (υπηρεσία υπαίθρου)
Από 1.12.1981 μέχρι 30.6.1984 : Ειδικεύτηκα στην Παθολογία στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κομοτηνής και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
Από 1.12.1981 μέχρι 14.5.1983 : Υπήρξα θεράπων Ιατρός του ΤΕΒΕ Κομοτηνής
Από 10.1.1985 μέχρι 23.7.1986 : Υπηρέτησα σαν παθολόγος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (απόσπαση από θέση που κατείχα στο νοσοκομείο Κομοτηνής)
Από 18.7.1985 μέχρι 24.7.1986 : Υπηρέτησα σε θέση επιμελητού στην Παθολογική Κλινική του ΓΝ Νοσοκομείου Κομοτηνής
Από 25.7.1986 μέχρι 1.2.1989 : Υπηρέτησα σαν Επιμελητής Β’ στην Παθολογική Κλινική του ΓΝ Νοσοκομείου Κομοτηνής
Από 2.2.1989 μέχρι 22.3.1993 : Υπηρέτησα σαν Επιμελητής Α’ στην Παθολογική Κλινική του ΓΝ Νοσοκομείου Κομοτηνής
Από 23.3.1993 μέχρι 19.7.1998 : Υπηρέτησα σαν υπεύθυνος της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του ΓΝ Νοσοκομείου Κομοτηνής
Από 20.7.1998 μέχρι σήμερα : Υπηρετώ σαν Αναπληρωτής Διευθυντής της ΜΤΝ του ΓΝ Νοσοκομείου Κομοτηνής

2. ΤΙΤΛΟΙ

1. Πτυχίο Ιατρικής :15.7.1977
2. Τίτλος ειδικότητας παθολογίας : 17.9.1984

Υπόλοιπο Βιογραφικού σημειώματος σε μορφή «.doc»