ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ Α’ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου 1973

Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση Κατοικίας: Αλεξανδρούπολη, Προκόπη 13 ΤΚ 68100

ΣΠΟΥΔΕΣ

1990 Απολυτήριο 1ου Λυκείου Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης

Βαθμός: Άριστα=18,9/11

1998 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Σόφιας Βουλγαρία

Σειρά Νο 004726,

Αρ. Καταχώρησης Νο 3407/17-11-1998

Πρακτικό της Κρατικής Εξεταστικής Επιτροπής

Αρ. 296/30-10-1998

Βαθμός: Λίαν Καλώς=7,46 ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ,

υπόψη αίτησης με αρ. πρωτ. 20769/ 7-12-1998

2000 ΔΙΚΑΤΣΑ, Αναγνώριση Τίτλου Σπουδών με

αρ. πράξης /10-295/2000, 4-5-2000

23/7/2010 Άδεια χρησιμοποίησης Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

αρ. Απόφασης 5459/20-7-2010, Aρ. Πρωτ: 1953

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

8/1988 Αγγλικά [Lower of Cambridge, First Certificate in English]

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ

14/6/2000-13/7/2000 Ειδικευόμενη ιατρός της Β’ Χειρουργικής Κλινικής του Γεν. Νομ. Νοσοκομείου Σερρών

14/7/2000-13/8/2000 Ειδικευόμενη ιατρός της Β’ Παθολογικής Κλινικής του Γεν. Νομ. Νοσοκομείου Σερρών

14/8/2000-13/9/2000 Ειδικευόμενη ιατρός της Καρδιολογικής Κλινικής του Γεν. Νομ. Νοσοκομείου Σερρών

25/9/2000-24/9/2001 Αγροτικός Ιατρός – Π. Ι. Χειμάρρου Κ. Υ. Στρυμονικού Νομού Σερρών

4/2/2002-30/9/2002 Άμισθη Επιστημονική Συνεργάτης

Νεφρολογική Κλινική Β΄ Μονάδα Τεχνητού νεφρού Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

16/10/2002-15/7/2005 Ειδικευόμενη Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

6/4/2006 έως 5/4/2010 Ειδικευόμενη Νεφρολογίας – Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

6/4/2010 έως 15/8/2010 Υπεράριθμη Ειδικευόμενη Νεφρολογίας με παράταση – Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

11/1/2011 έως σήμερα Επιμελήτρια Β΄ Νεφρολογίας – Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ. Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

 

Υπόλοιπο Βιογραφικού σημειώματος σε μορφή “.doc”