Τελικό Πρόγραμμα

 

Κλινικό Φροντιστήριο - Περί Καλίου

ΕισηγητήςPowerpoint
Φυσιολογία καλίου
Κ. Μαυροματίδης
Υποκαλιαιμία
Κ. Μαυροματίδης
Υπερκαλιαιμία
Κ. Μαυροματίδης
Προβλήματα Καλίου
Κ. Μαυροματίδης

 

Στρογγυλό Τραπέζι I: Διουρητικά και ηλεκτρολυτικές διαταραχές

ΕισηγητήςPowerpoint
Ανθεκτικό οίδημα στα διουρητικά (Ορισμός-Παθοφυσιολογία)
Δ. Πετράς
Χρήση των διουρητικών στο ανθεκτικό οίδημα
Κ. Τασσιοπούλου
Διαταραχές του καλίου από τη χρήση των διουρητικών
Μ. Τσιάτσιου
Διαταραχές του ασβεστίου από τη χρήση των διουρητικών
Κ. Στυλιανού
Σχόλια - Παραδείγματα: Ν. Αφεντάκης

 

Στρογγυλό τραπέζι ΙΙ: Λειτουργίες του καλίου και κάλιο στην κλινική πράξη

ΕισηγητήςPowerpoint /
Adobe Acrobat
Η σημασία του καλίου στην ενδοκυττάρια λειτουργία
Σ. Ρουμελιώτης
Η σημασία της σχέσης νατρίου - καλίου στη λειτουργία
του οργανισμού
Σ. Μιχαήλ

Υποκαλιαιμία και αιφνίδιοι καρδιακοί θάνατοι (αρρυθμιογένεση)
Γ. Φιλντίσης
Κληρονομικές (γενετικές) αιτίες υποκαλιαιμίας
Η. Μηνασίδης
Σχόλια - Παραδείγματα: Ν. Παπαγαλάνης

 

Στρογγυλό τραπέζι ΙΙΙ: Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις-Ι

ΕισηγητήςPowerpoint
Σχέση του καλίου με τα ΑΕΕ, την οστεοπόρωση και τη λιθίαση
του νεφρού
Ε. Ντουνούση
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές στο σύνδρομο επανασίτισης
Μ. Θεοδωρίδης
Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών (νατρίου και καλίου)
στους ηλικιωμένους
Ν. Καπλάνης
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε οξεία λευχαιμία
Χ. Πλέρος
Σχόλια - Παραδείγματα: Π. Πασαδάκης

 

Στρογγυλό τραπέζι IV: Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις-ΙΙ

ΕισηγητήςPowerpoint /
Adobe Acrobat
Υποκαλιαιμία της υπομαγνησιαιμίας (αίτια, μηχανισμοί, θεραπεία).
Ο ρόλος του μαγνησίου στις λειτουργίες του καλίου
Γ. Κουτρούμπας
Υποκαλιαιμία από καφεΐνη
Χ. Μπαντής
Διαταραχές νατρίου και καλίου από τη χρήση αντιβιοτικών
Θ. Ελευθεριάδης
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές των αλκοολικών
Γ. Τουλκερίδης
Σχόλια - Παραδείγματα: Ε. Μητσόπουλος

 

Στρογγυλό τραπέζι V: Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις-ΙΙΙ

ΕισηγητήςPowerpoint /
Adobe Acrobat
Υπομαγνησιαιμία. Αιτιολογία, κλινική σημασία και αντιμετώπιση
Ι. Τζανάκης
Ασβέστιο τροφών, βιταμίνη D και οστεοπόρωση
Μ. Σονικιάν
Τι μας λέει και τι δεν μας λέει το ασβέστιο του ορού;
Κ. Αδαμίδης
Ρύθμιση του φωσφόρου στον αιμοκαθαιρόμενο ασθενή
Ε. Μάνου
Σχόλια - Παραδείγματα: Γ. Μπαλτόπουλος

 

Στρογγυλό τραπέζι VΙ: Μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης και ηλεκτρολυτικές διαταραχές

ΕισηγητήςPowerpoint
Ισοζύγιο νατρίου στην αιμοκάθαρση
Ε. Κασιμάτης
Ισοζύγιο καλίου στην αιμοκάθαρση
Ε. Φράγκου
Ισοζύγιο νατρίου στην περιτοναϊκή κάθαρση
Π. Κρίκη
Ισοζύγιο καλίου στην περιτοναϊκή κάθαρση
Σ. Κατσούδας
Σχόλια - Παραδείγματα: Σ. Παναγούτσος