Τελικό Πρόγραμμα

 

Στρογγυλό τραπέζι Ι: Ύδωρ-Ι

ΕισηγητήςPowerpoint
Φυσιολογία του ύδατος στον οργανισμό (πρόσληψη, απορρόφηση, αποβολή)
Γ. Σπανός
Παράγοντες που προσδιορίζουν τη πρόσληψη νερού και την αποβολή ύδατος
Π. Κρίκη
Ωσμωυποδοχείς και τασεοϋποδοχείς στη ρύθμιση του ισοζυγίου του ύδατος
Σ. Κασιμάτης
Η συμβολή του νεφρού στη ρύθμιση του ισοζυγίου του ύδατος
(συμπύκνωση, αραίωση ούρων)
Ε. Φράγκου
Σχόλια - Παραδείγματα: Π. Πασαδάκης

 

Στρογγυλό τραπέζι ΙΙ: Ύδωρ-ΙΙ

ΕισηγητήςPowerpoint /
Adobe Acrobat
Διαφορική διάγνωση υπογκαιμίας και αφυδάτωσης
Κ. Αδαμίδης
Ισοζύγιο ύδατος στους ηλικιωμένους
Ο. Μπαλάφα
Μηχανισμοί υπονατριαιμίας στην καρδιακή ανεπάρκεια και η σημασία της
Ε. Μάνου
Περιεγχειρητικό ισοζύγιο υγρών (κυρίως σε ηλικιωμένους).
Ποια είναι προτιμότερη η υπερογκαιμία ή η ευογκαιμία;
Χ. Πλέρος
Σχόλια - Παραδείγματα: Ν. Παπαγαλάνης

 

Στρογγυλό τραπέζι ΙΙI: Υπονατριαιμία

ΕισηγητήςPowerpoint
Διαφορική διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς με υπονατριαιμία και η
σημασία της
Π. Παυλάκου
Υπερογκαιμική υπονατριαιμία (αίτια, μηχανισμοί, διάγνωση)
Κ. Κατωπόδης
Υπογκαιμική υπονατριαιμία (αίτια, μηχανισμοί, διάγνωση)
Δ. Μπαχαράκη
Θεραπεία της υπονατριαιμίας
Ν. Καπλάνης
Σχόλια - Παραδείγματα: Γ. Μπαλτόπουλος

 

Στρογγυλό τραπέζι ΙV: Κάλιο και Νάτριο

ΕισηγητήςPowerpoint
Ο ρόλος του καλίου στον οργανισμό
Ε. Μουλούδη
Σε ποια επίπεδα υπερκαλιαιμίας πρέπει να διακόπτονται οι αναστολείς του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης;
Π. Γεωργιανός
Επιπτώσεις του λιθίου στο κάλιο και νάτριο του οργανισμού
Η. Μηνασίδης
Επιδράσεις της αυξημένης πρόσληψης καλίου και νατρίου στον οργανισμό
Δ. Μεϊμαρίδου
Σχόλια - Παραδείγματα: Σ. Παναγούτσος

 

Στρογγυλό τραπέζι V: Άλλες Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές

ΕισηγητήςPowerpoint
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές στον ασκίτη
Θ. Βασιλειάδης
Νεφρική ρύθμιση του ισοζυγίου ασβεστίου, φωσφόρου και μαγνησίου
Κ. Τασιοπούλου
Υποκαλιαιμία και υπομαγνησιαιμία (αίτια, υποκείμενοι μηχανισμοί, επιπτώσεις)
Σ. Κατσούδας
Χαρακτηριστικά ασθενών των ΤΕΠ με ηλεκτρολυτικές διαταραχές
Γ. Κουτρούμπας
Σχόλια - Παραδείγματα: Γ. Φιλντίσης

 

Στρογγυλό τραπέζι VΙ: Νάτριο και Ύδωρ

ΕισηγητήςPowerpoint /
Adobe Acrobat
Η σημασία του νερού σε διάφορες νεφρικές νόσους
Κ. Μαυροματίδης
Σημασία της υπο- και υπερ-νατριαιμίας στη ΧΝΝ
Μ. Τσιάτσιου
Συνήθεις ιατρογενείς (φαρμακευτικές) αιτίες υπονατριαιμίας
Α. Γεωργουλίδου
Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών στο νοσοκομείο
Α. Ντέμκα
Σχόλια - Παραδείγματα: Μ. Θεοδωρίδης