Τελικό Πρόγραμμα

 

Στρογγυλό τραπέζι Ι: Δειγματοληψία αερίων - Δίαιτα και οξεοβασικές διαταραχές

ΕισηγητήςΠαρουσίασηVideo
Δειγματοληψία για ανάλυση αερίων αίματος. Λάθη και παραλήψεις
Α. Ντέμκα
Αέρια αίματος. Ποιο είναι το σωστό δείγμα; Ποια η σχέση των αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφόρων δειγμάτων;
Χ. Πλέρος
Πώς διαβάζεται το αποτέλεσμα των αερίων αίματος και ποια η σημασία της κάθε παραμέτρου που περιέχει;
Κ. Μαυροματίδης
Δίαιτα και οξεοβασική ισορροπία. Επίπτωση της παρεντερικής διατροφής
Ν. Καπλάνης
Σχόλια - Παραδείγματα
Π. Πασαδάκης

 

Στρογγυλό τραπέζι ΙΙ: Οξεοβασικές διαταραχές - Ι

ΕισηγητήςΠαρουσίασηVideo
Η σημασία των χασμάτων στην ερμηνεία των αερίων αίματος
Κ. Αδαμίδης
Οξεοβασικές διαταραχές σε νόσους του γαστρεντερικού σωλήνα
Ο. Μπαλάφα
Μηχανισμοί μεταβολικής οξέωσης σε υπερκαλιαιμία
Γ. Τουλκερίδης
Επικίνδυνες για τη ζωή οξεοβασικές διαταραχές. Ποια είναι η πιο επικίνδυνη;
Μ. Καλιεντζίδου
Σχόλια - Παραδείγματα
Ε. Μητσόπουλος
-

 

Στρογγυλό τραπέζι ΙΙΙ: Οξεοβασικές διαταραχές - ΙΙ

ΕισηγητήςΠαρουσίασηVideo
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (οξεοβασικές διαταραχές με και χωρίς αερισμό)
Δ. Λαγονίδης
Οξεοβασικές διαταραχές σε ηλικιωμένους
Δ. Μεϊμαρίδου
Θεραπεία της οξείας μεταβολικής οξέωσης (παθοφυσιολογική προσέγγιση)
Ε. Κασιμάτης
Παθοφυσιολογία, σημειολογία και αντιμετώπιση της αναπνευστικής αλκάλωσης
Μ. Τσιάτσιου
Σχόλια - Παραδείγματα
Σ. Παναγούτσος

 

Στρογγυλό τραπέζι IV: Διαταραχές καλίου

ΕισηγητήςΠαρουσίασηVideo
Ορμονική ρύθμιση της ομοιόστασης του καλίου
Π. Νικολόπουλος
Ομοιόσταση του καλίου στην αιμοκάθαρση και την περιτοναϊκή κάθαρση
Π. Γεωργιανός
Σχέση της δίαιτας υψηλού καλίου από λαχανικά και καλίου ορού σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
Η. Μηνασίδης
Θεραπεία της υπο- και υπερ-καλιαιμίας
Ε. Μάνου
Σχόλια - Παραδείγματα
Κ. Σιαμόπουλος
-

 

Στρογγυλό τραπέζι V: Ηλεκτρολυτικές και οξεοβασικές διαταραχές

ΕισηγητήςΠαρουσίασηVideo
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε περιόδους παρατεταμένης αυξημένης θερμοκρασίας περιβάλλοντος
Γ. Κουτρούμπας
Ηλεκτρολυτικές και οξεοβασικές διαταραχές σε ασθενείς με εγκαύματα
Π. Κρίκη
Νευρολογικές εκδηλώσεις της διαβητικής κετοξέωσης - Σημασία των οξεοβασικών και ηλεκτρολυτικών διαταραχών
Γ. Σπανός
Επικίνδυνες για τη ζωή ηλεκτρολυτικές διαταραχές και η αντιμετώπισή τους
Ε. Φράγκου
Σχόλια - Παραδείγματα
Μ. Θεοδωρίδης

 

Στρογγυλό τραπέζι VΙ: Ηλεκτρολυτικές διαταραχές

ΕισηγητήςΠαρουσίασηVideo
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές που σχετίζονται με καρκίνους
Ε. Ντουνούση
Ιατρογενείς υπομαγνησιαιμία - Θεραπευτική χρήση του μαγνησίου
Κ. Κατωπόδης
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές και αρρυθμιογένεση
Α. Γεωργουλίδου
Η σημασία του χλωρίου στη ζωή μας
Ε. Σερταρίδου
Σχόλια - Παραδείγματα
Γ. Μπαλτόπουλος