Τελικό Πρόγραμμα

 

Βίντεο ομιλιών:

 

Στρογγυλό τραπέζι Ι: Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών

ΕισηγητήςΠαρουσίασηVideo
Διαταραχές του νατρίου σε νοσοκομειακούς ασθενείς
Α. Ντέμκα
Διαταραχές του νατρίου στη χρόνια νεφρική νόσο
Ν. Καπλάνης
Εκτίμηση του ισοζυγίου του ύδατος και των ηλεκτρολυτών
σε άτομα με βαρύ διαρροϊκό σύνδρομο
Χ. Πλέρος
Η χρήση των βαπτανών στην αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας
στην κλινική πράξη (καρδιακή ανεπάρκεια, κίρρωση,
βαριά πάσχοντες)
Α. Κίτσος
Σχόλια - Παραδείγματα
Π. Πασαδάκης

 

Στρογγυλό τραπέζι ΙΙ: Διαταραχές ηλεκτρολυτών Ι

ΕισηγητήςΠαρουσίασηVideo
Διαταραχές νατρίου και ύδατος στα παιδιά
Ν. Πρίντζα
Σημασία της υπο- και υπερ-καλιαιμίας σε ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια
Η. Μηνασίδης
Καρδιά και άλλες ηλεκτρολυτικές διαταραχές (νατρίου, ασβεστίου,
φωσφόρου, μαγνησίου)
Π. Κρίκη
Αντιμετώπιση ασθενούς με διαταραχή του καλίου στο ΤΕΠ
Α. Γεωργουλίδου
Σχόλια - Παραδείγματα
Γ. Μπαλτόπουλος

 

Στρογγυλό τραπέζι ΙΙΙ: Διαταραχές ηλεκτρολυτών ΙΙ

ΕισηγητήςΠαρουσίασηVideo
Η χρήση των διουρητικών στην καρδιακή και τη νεφρική ανεπάρκεια
Π. Γεωργιανός
Επιπτώσεις της χρήσης των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών
φαρμάκων σε υπερτασικούς, σε ασθενείς με νεφρική ή καρδιακή
ανεπάρκεια
Κ. Στυλιανού
Η σημασία του ισοζυγίου του νατρίου σε αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια
Δ. Μεϊμαρίδου
Υποδόρια και ενδοοστική χορήγηση υγρών διαλυμάτων
Χ. Μπαντής
Σχόλια - Παραδείγματα
Θ. Ελευθεριάδης

 

Στρογγυλό τραπέζι IV: Διαταραχές ηλεκτρολυτών ΙΙΙ

ΕισηγητήςΠαρουσίασηVideo
Ο ρόλος του ασβεστίου και του φωσφόρου στον οργανισμό
Μ. Τσιάτσιου
Ασθενής με υπασβεστιαιμία
Χ. Δημητριάδης
Ασβέστιο και μαγνήσιο. Διαφορές και ομοιότητες των φυσιολογικών
και παθολογικών επιπέδων τους
Μ. Γιαννοπούλου
Υπομαγνησιαιμία. Αίτια, κλινικές συνέπειες και αντιμετώπιση
Ε. Κασιμάτης
Σχόλια - Παραδείγματα
Κ. Κατωπόδης

 

Στρογγυλό τραπέζι V: Οξεοβασικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές Ι

ΕισηγητήςΠαρουσίασηVideo
Επίπεδα ιονισμένου ασβεστίου και οξεοβασικές διαταραχές
- Διάγνωση και αντιμετώπιση
κ. Δερμιτζάκη
Ηλεκτρολύτες και οξεοβασική ισορροπία
Μ. Καλιεντζίδου
Καρδιά και οξεοβασικές διαταραχές
Ο. Μπαλάφα
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές στην ηπατική ανεπάρκεια
Μ. Διβάνη
Σχόλια - Παραδείγματα
Μ. Θεοδωρίδης

 

Στρογγυλό τραπέζι VΙ: Οξεοβασικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές ΙΙ

ΕισηγητήςΠαρουσίασηVideo
Η σημασία της αλδοστερόνης στην οξεοβασική ισορροπία
Ι. Λαμπροπούλου
Ασθενής με οξεοβασική διαταραχή στο ΤΕΠ
Σ. Ρουμελιώτης
Μεταβολική αλκάλωση από διουρητικά. Πόσο επικίνδυνη είναι;
Κ. Αδαμίδης
Μεταβολική οξέωση στη ΧΝΝ τελικού σταδίου υπό
εξωνεφρική κάθαρση
Γ. Κουτρούμπας
Σχόλια - Παραδείγματα
Σ. Παναγούτσος