Τελικό Πρόγραμμα

 

Κλινικό Φροντιστήριο

ΕισηγητήςPowerpoint
Εισαγωγή στην Οξεοβασική Ισορροπία-
Αερισμός Πνευμόνων
Μαυροματίδης Κωνσταντίνος
Ερμηνεία Αερίων Αίματος
Μαυροματίδης Κωνσταντίνος

 

Στρογγυλό Τραπέζι Ι: Εισαγωγικές Έννοιες Ι

ΕισηγητήςPowerpointAdobe Acrobat
Νεφρική ρύθμιση του ισοζυγίου των κατιόντων υδρογόνου
Μάνου Ελένη
Παράγοντες που επηρεάζουν την επαναρρόφηση των
διττανθρακικών (σε νεφρούς και έντερο)
Κουτρούμπας Χ. Γεώργιος
Ρύθμιση του ενδοκυττάριου pH
Μιχαήλ Σπυρίδων
Η σημασία του pH των ούρων και των ηλεκτρολυτών
(ορού και ούρων) στη διερεύνηση των οξεοβασικών
διαταραχών
Τουλκερίδης Γεώργιος
Σχόλια - Παραδείγματα: Πασαδάκης Πλουμής

 

Στρογγυλό Τραπέζι ΙΙ: Εισαγωγικές Έννοιες ΙΙ

ΕισηγητήςPowerpointAdobe Acrobat
Αντιρροπήσεις (μηχανισμοί, όρια, ολοκλήρωση)
Μηνασίδης Ηλίας
Σημασία των χασμάτων στη διερεύνηση και θεραπεία των
οξεοβασικών διαταραχών
Καπλάνης Νικόλαος
Μέθοδοι εκτίμησης των αερίων αίματος (πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα)
Φιλντίσης Γεώργιος
Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία
Μαυροματίδης Κωνσταντίνος
Σχόλια - Παραδείγματα: Μητσόπουλος Ευστάθιος

 

Στρογγυλό Τραπέζι ΙΙΙ: Μεταβολική Αλκάλωση

ΕισηγητήςPowerpoint
Παθοφυσιολογία της μεταβολικής αλκάλωσης - Γιατί οι
νεφροί δεν αντιρροπούν συνήθως τη μεταβολική αλκάλωση;
Αδαμίδης Κωνσταντίνος
Σύγκριση μεταβολικής αλκάλωσης και μεταβολικής
οξέωσης (κλινική εικόνα- πρόγνωση)
Κατσούδας Σπύρος
Ερμηνεία της συμπτωματολογίας της μεταβολικής αλκάλωσης
Θεοδωρίδης Μάριος
Θεραπεία της μεταβολικής αλκάλωσης
Ντουνούση Ευαγγελία
Σχόλια - Παραδείγματα: Καλαϊτζίδης Ρήγας

 

Στρογγυλό Τραπέζι ΙV: Διάφορες Αιτίες Οξεοβασικών Διαταραχών

ΕισηγητήςPowerpoint
Οξεοβασικές διαταραχές στους ηλικιωμένους
Μπαντής Χρήστος
Φάρμακα που σχετίζονται με οξεοβασικές διαταραχές
όταν χορηγούνται σε θεραπευτικές δόσεις
Γεωργουλίδου Αναστασία
Συνήθεις τοξίνες και οξεοβασικές διαταραχές
Πλέρος Χρήστος
Σπάνιες δηλητηριάσεις και οξεοβασικές διαταραχές
Φράγγου Ελένη
Σχόλια - Παραδείγματα: Σιαμόπουλος Χ. Κωνσταντίνος

 

Στρογγυλό Τραπέζι V: Διάφορα Θέματα Οξεοβασικής Ισορροπίας I

ΕισηγητήςPowerpoint
Διάγνωση και θεραπεία των μικτών οξεοβασικών
διαταραχών
Κασιμάτης Ευστράτιος
Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας
των βαριά πασχόντων ασθενών
Κουλιάτσης Γεώργιος
Θεραπεία της οξείας μεταβολικής οξέωσης:
Παθοφυσιολογική προσέγγιση
Στυλιανού Κωνσταντίνος
Διαφορική διάγνωση και θεραπεία των κετοξεώσεων
Ουζούνη Αλεξάνδρα
Σχόλια - Παραδείγματα: Παναγούτσος Στυλιανός

 

Στρογγυλό Τραπέζι V: Διάφορα Θέματα Οξεοβασικής Ισορροπίας II

ΕισηγητήςPowerpoint
Γαλακτική οξέωση
Γιαννάτος Ευάγγελος
------
Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας στη χρόνια νεφρική
νόσο (πριν το τελικό στάδιο)
Γριβέας Ιωάννης
Παθοφυσιολογία, διάγνωση και διαφορική διάγνωση των
νεφροσωληναριακών οξεώσεων
Πετράς Δημήτριος
Θεραπεία της μεταβολικής οξέωσης σε ΧΝΝ (πριν το τελικό
στάδιο) με φρούτα και λαχανικά
Ελευθεριάδης Θεόδωρος
Σχόλια - Παραδείγματα: Μπαλτόπουλος Γεώργιος