Η ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ

Η ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝΗ ιδιαιτερότητα της πολυκυστικής νόσου των νεφρών στηρίζεται σε δύο κυρίως γεγονότα : α) Στο ότι αυτή σε σημαντικό ποσοστό συνεχίζει να ζει μέσα στο χρόνο (κληρονομικότητα) αντιδρώντας έτσι στην εξέλιξη της ανθρώπινης βιολογικής τελειοποίησης και β) στο ότι παρά την πρόοδο της Ιατρικής Επιστήμης δεν έχουν δοθεί μέχρι σήμερα ικανοποιητικές εξηγήσεις, σε πολλά ερωτηματικά σχετικά μ’ αυτή. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια ένα τεράστιο πλήθος πληροφοριών σχετικά με τη νόσο έχει κατακλύσει την Ιατρική Βιβλιογραφία. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα ήταν ίσως από μόνές τους αρκετές για τη συγγραφή της μονογραφίας αυτής, αν δεν υπήρχε παράλληλα και μία σημαντική ποσότητα προσωπικής εμπειρίας, που προέρχεται από την παρακολούθηση και καταγραφή μιας μεγάλης σειράς Ελλήνων ασθενών.

Ελπίδα μας είναι η συσσωρευμένη Ιατρική γνώση, όπως εκφράζεται μέσα από το πόνημα αυτό, να προσφέρει κάτι σε όσους ασχολήθηκαν, ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν εκτενέστερα με την πολυκυστική νόσο των νεφρών.

Έκδοση 1991, σελίδες 144
University Studio Press, Αρμενοπούλου 32, 2310-208731, ΤΚ 54635