ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΔΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΔΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣΚυκλοφόρησε τον Μάιο του 2006 το βιβλίο «Διαταραχές ύδατος, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας». Αποτελεί την δεύτερη έκδοση των βιβλίων «Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας» που εκδόθηκε το 1995 και του βιβλίου «Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών» που εκδόθηκε το 1999. Βέβαια πρέπει να υπογραμμιστεί από την αρχή ότι η έκδοση αυτή εκτός από την επεξεργασία όλων των κεφαλαίων και την πλήρη αναδιάρθρωσή τους έχει περιλάβει τα νέα δεδομένα, νέα κεφάλαια και 300 απαντημένα προβλήματα, πέρα από αυτά που υπάρχουν μέσα σε κάθε κεφάλαιο, τα οποία σχετίζονται με το θέμα του και βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει περισσότερο τις διαταραχές αυτές.
Το βιβλίο είναι γραμμένο με απλό και κατανοητό τρόπο και στις 846 σελίδες του (Α4 σελίδες με δίστηλη εκτύπωση) μέσα από τους 134 πίνακες και τα 102 διαγράμματα κάνει το διάβασμα ευκολότερο. Ακόμη η από την πρώτη έκδοση καθιερωμένη παρουσίαση των επισημάνσεων έχει διατηρηθεί και στην έκδοση αυτή, όπου μέσα από 228 τέτοιες ομαδοποιημένες επισημάνσεις έγινε προσπάθεια να δοθούν τα σημαντικότερα σημεία κάθε κεφαλαίου συνοπτικά και επιγραμματικά στον αναγνώστη.
Η έκδοση αυτή αποτελεί σήμερα την πλέον οργανωμένη, συνολική και από έναν συγγραφέα καταγραφή κάθε είδους διαταραχής των υγρών, των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας και ευελπιστεί να αποτελέσει το βοήθημα κάθε ενός που θα ήθελε να εντρυφήσει στο θέμα. Αφήνετε στην κρίση του κάθε αναγνώστη, του οποίου η άποψη θα ληφθεί υπόψη σε μία μελλοντική του επανέκδοση.

Έκδοση 2006, σελίδες 846
University Studio Press, Αρμενοπούλου 32, 2310-208731, ΤΚ 54635