ΠΕΡΙ ΧΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ ΧΑΣΜΑΤΩΝΗ χρήση των χασμάτων είναι ιδιαίτερα βοηθητική και αναγκαία κατά την εκτίμηση διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας των κάθε είδους ασθενών. Ωστόσο, η δυσκολία που παρουσιάζουν στην κατανόηση και εμπέδωση, οδήγησε τους περισσότερους από μας στην αδυναμία να τα χρησιμοποιούμε. Και όπως κάθε τι το συγκεχυμένο και πολλές φορές δυσνόητο στο μυαλό μας κατά τη μελέτη του, έτσι κι αυτό μας απωθεί, με αποτέλεσμα να παραμένει δυσεπίλυτο πρόβλημα, παρά την αναγκαιότητά του.
Έγινε προσπάθεια στο βιβλίο αυτό να επεξηγηθούν όλα, όσα θα έπρεπε, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η έννοια των χασμάτων και η σημασία τους στην κλινική πράξη. Τα παραδείγματα μετά από κάθε παράγραφο, αφορούν στην κλινική πράξη όσων αναφέρονται αμέσως προηγούμενα, έτσι ώστε να αναδειχθεί η αξία της ερμηνείας κάθε είδους «χάσματος».
Θέλω να πιστεύω ότι η μονογραφία αυτή έρχεται να συμπληρώσει κάτι που έλειπε και ευελπιστώ να φανεί χρήσιμη σε όσους θα ήθελαν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν στο κλινικό τους έργο τις τόσο βοηθητικές αυτές έννοιες. Εύχομαι να αποτελέσει οδηγό και σύμβουλο του κάθε γιατρού που ενδιαφέρεται.

Έκδοση 2008, σελίδες 68
University Studio Press, Αρμενοπούλου 32, 2310-208731, ΤΚ 54635