ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Οι νεφροί αποτελούν το συντονιστικό κέντρο του οργανισμού. Είναι τα όργανα που δέχονται την μεγαλύτερη ποσότητα αίματος από την καρδιά (σε σχέση με το βάρος τους) και με την πολυποίκιλη λειτουργία τους ρυθμίζουν πλείστες όσες ανάγκες και λειτουργίες του. Είναι τα όργανα που παρά το ότι δεν έχουν ουσιαστικά σχέση με την αιμοποίηση, παράγουν την ερυθροποιητίνη, η οποία είναι το βασικότερο μόριο που ευθύνεται για την παραγωγή αίματος. Είναι τα όργανα που παράγουν την ενεργό βιταμίνη D, από την οποία εξαρτάται η οστική μάζα και δομή των οστών. Είναι τα όργανα που μεταβολίζουν φυσιολογικά ενδογενώς παραγόμενα μόρια, αλλά και φάρμακα, όπως επίσης είναι τα όργανα από τα οποία αποβάλλονται πλήθος φαρμάκων.

Με αυτή λοιπόν την πολυπλοκότητα στη λειτουργία τους οι νεφροί είναι εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους, αφού δέχονται το 20% και πλέον της καρδιακής παροχής. Αυτό σημαίνει ότι υφίστανται τους κινδύνους αυτούς και φυσικά συχνά εμφανίζουν οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή καλύτερα οξεία νεφρική βλάβη, όπως συνηθίζεται σήμερα να αποκαλείται. Η απότομη λοιπόν μείωση της νεφρικής λειτουργίας οδηγεί σε πλήθος διαταραχών, που μπορεί κανείς να πει ότι συνιστούν όλο το φάσμα της κλινικής νεφρολογίας και για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς τις λεπτομέρειες του συνδρόμου αυτού. Σήμερα οι γιατροί που ασχολούνται με την οξεία νεφρική βλάβη είναι εκτός από τους νεφρολόγους και οι παθολόγοι και ίσως και οι καρδιολόγοι (από τον παθολογικό τομέα), αλλά και οι γενικοί χειρουργοί, οι εντατικολόγοι και όχι μόνο. Δηλαδή σχεδόν το σύνολο των κλινικών γιατρών. Ωστόσο αυτός που πρέπει να έχει τον κύριο λόγο στη νόσο αυτή είναι ο νεφρολόγος και όπου είναι δυνατό, στην αντιμετώπιση τέτοιων ασθενών να συμβάλλουν και οι άλλες ειδικότητες. Τέλος η εξέλιξη στις μεθόδους κάθαρσης την τελευταία 25ετία (συνεχείς μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης) έκανε το ρόλο των νεφρολόγων ακόμη πιο σημαντικό, αφού αυτοί γνωρίζουν περισσότερο από κάθε άλλο τη σωστή και αποτελεσματική χρήση τους.

Το βιβλίο αυτό, που εκδόθηκε με τη βοήθεια πολλών συναδέλφων, έρχεται να καλύψει ένα κενό που υπήρχε την Ελληνική βιβλιογραφία και να δώσει τη δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί να βρει στις σελίδες του τη σύγχρονη γνώση γύρω από την οξεία νεφρική βλάβη κάθε είδους. Έγινε προσπάθεια να έχει κλινικό προσανατολισμό για να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο, παρά μία στείρα απόδοση γνώσης που δεν θα είχε εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα. Παρά το ότι οι συμμετέχοντες συγγραφείς ήταν πολλοί έγινε προσπάθεια να έχει ενιαία γλώσσα και παρουσίαση και να μην υπάρχουν κατά το δυνατό επικαλύψεις. Κάλυψε όλα τα επιμέρους είδη της οξείας νεφρικής βλάβης και ελπίζω να αποτελέσει οδηγό του κάθε ενός που θα ήθελε να ασχοληθεί ή και να εμβαθύνει στο θέμα. Ελπίζω να δώσει στον αναγνώστη αυτό που ψάχνει και να καταστεί σημαντικό του βοήθημα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της προσπάθειας αυτής, συγγραφείς, εκδότες, συναδέλφους και φίλους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την σύζυγό μου, Ειρήνη Καλογιαννίδου, τόσο για τις πολύτιμες υποδείξεις και βοήθεια που προσέφερε καθ’ όλη τη διάρκεια της δόμησης του βιβλίου αυτού, όπως και για την υπομονή της.

Έκδοση 2011, σελίδες 588,
Εκδόσεις Ροτόντα, Καμβουνίων 8, 54621, 2310-285785, Θεσσαλονίκη