ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
Ο όρος κάθαρση συναντάται με διαφορετική σημασία στην ιατρική, το θέατρο, τη θρησκεία αλλά πάντοτε χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα μιας θεραπευτικής διαδικασίας, δηλαδή την απαλλαγή από κάτι ξένο ή βλαβερό. Ο νεφρός είναι το υπεύθυνο όργανο για την κάθαρση (αποβολή-απομάκρυνση) των μεταβολικών προϊόντων και των τοξικών ουσιών, λειτουργία με την οποία διασφαλίζεται η διατήρηση σταθερού του όγκου και της σύστασης των υγρών του σώματος. Κάθε θεραπευτική παρέμβαση για την αποκατάσταση του φυσιολογικού περιβάλλοντος του οργανισμού, ανεξάρτητα από την φυσιολογική ή μη νεφρική λειτουργία, αποτελεί την εξωνεφρική κάθαρση.

Ενώ λοιπόν η αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό και η περιτοναϊκή κάθαρση με τις παραλλαγές τους καλύπτουν τις ανάγκες του οργανισμού επί νεφρικής ανεπάρκειας, έτσι ώστε να λειτουργεί αυτός σε ασφαλέστερο και «καθαρότερο» περιβάλλον, υπάρχουν μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης με τις οποίες απομακρύνονται τοξικές και βλαπτικές ουσίες (αιμοπροσρόφηση, ανοσοπροσρόφηση), είτε φυσιολογικά μόρια που υπάρχουν σε αυξημένες ποσότητες (λιπαφαίρεση) ή παθολογικά μόρια (πλασμαφαίρεση). Κάθε μία από τις μεθόδους αυτές έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ώστε να καθιστά σήμερα απαραίτητη την εξοικείωση του ειδικού νεφρολόγου με τις περισσότερες από αυτές, για την ασφαλή και επιτυχή κλινική εφαρμογή τους.

Στο βιβλίο αυτό έχουν περιληφθεί όλες οι παραπάνω εξωνεφρικές μέθοδοι, όπως έχουν εξελιχθεί και εφαρμόζονται σήμερα, γεγονός πρωτοποριακό για την Ελληνική αλλά και τη Διεθνή βιβλιογραφία. Η μεθοδική επιλογή της θεματολογίας του θεωρούμε ότι καλύπτει επαρκώς όλα τα πεδία ενδιαφέροντος του σημερινού νεφρολόγου, ώστε να μη απαιτείται η αναζήτηση άλλων σχετικών ενημερωτικών συγγραμμάτων. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην κλινική κατεύθυνση των θεμάτων, με σαφείς εννοιολογικές και φραστικές διατυπώσεις, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εφαρμογής, χωρίς την άσκοπη δημιουργία ερωτημάτων.

Το βιβλίο αυτό, που εκδόθηκε με τη βοήθεια πολλών αξιόλογων συναδέλφων (33), έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό χώρο, τόσο από θεωρητική όσο και πρακτική θεραπευτική εφαρμογή όλων των σύγχρονων μεθόδων στα θέματα εξωνεφρικής κάθαρσης, ο οποίος εμφάνιζε μεγάλο εκδοτικό κενό, εφόσον εδώ και 20 έτη δεν υπήρξε καμιά αντίστοιχη δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη συνέπεια.

Έγινε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του βιβλίου να αποτελέσει αυτόματα χρήσιμο εργαλείο και όχι μία απλή και στείρα παρουσίαση εξειδικευμένης γνώσης που δεν θα εύρισκε εφαρμογή στην Ελληνική πραγματικότητα. Παρά το ότι οι συμμετέχοντες συγγραφείς ήταν πολλοί, έγινε προσπάθεια τα κείμενα να έχουν ενιαία έκφραση και να μην υπάρχουν κατά το δυνατό επικαλύψεις. Έγινε επίσης προσπάθεια, τα θέματα της εξωνεφρικής κάθαρσης που θεωρήθηκαν σημαντικά να αναλυθούν από τους ειδικούς σ’ αυτά, έτσι ώστε το κάθε θέμα να έχει την ευρύτερη δυνατή βιβλιογραφική κάλυψη, αλλά να περιέχει συγχρόνως τη συσσωρεμένη εμπειρία του εκάστοτε συγγραφέα. Οι επιλογές αυτές ελπίζουμε να δώσουν στον αναγνώστη αυτό που ψάχνει, ώστε να καταστεί σημαντικό βοήθημα στην καθημερινή του ενασχόληση με το θέμα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της προσπάθειας αυτής, συγγραφείς, εκδότες και φίλους. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την νεφρολόγο Ειρήνη Καλογιαννίδου, για τις πολύτιμες υποδείξεις, διορθώσεις και βοήθεια που προσέφερε καθ’ όλη τη διάρκεια της δόμησης του βιβλίου αυτού.

Κομοτηνή 2014                                                                                                                           Μαυροματίδης Κωνσταντίνος

Πασαδάκης Πλουμής

Έκδοση 2014, σελίδες 890,
Εκδόσεις Ροτόντα, Καμβουνίων 8, 54621, 2310-285785, Θεσσαλονίκη