ΝΕΦΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΕΣ ΟΞΕΩΣΕΙΣ

ΝΕΦΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΕΣ ΟΞΕΩΣΕΙΣ
Οι νεφροσωληναριακές οξεώσεις στην αντίληψη των περισσότερων για¬τρών είναι καταστάσεις όχι ιδιαίτερα ευχάριστες κατά την μελέτη τους και πολλές φορές δυσνόητες. Η συστηματική τους καταγραφή και απο¬τύπωση σε ένα κείμενο λείπει, γι’ αυτό και θεωρώ ότι συνεχίζει να υπάρ¬χει η σύγχυση γύρω από το θέμα αυτό.

Αφορμή για τη συγγραφή του εγχειριδίου αυτού ήταν η ανάγκη που ένοιωσα να αποτυπώσω μέσα σ’ αυτό μία συνολική απεικόνιση των νεφροσωληναριακών οξεώσεων, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές από τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Έγινε προσπάθεια να διευκρινιστούν με απλό τρόπο οι μηχανισμοί και η αιτιοπαθογένεια τους, να γίνει αναφορά στη γενετική τους ταυτότητα, αλλά και στη συνολική τους κλινική εικόνα, όπως και στις διαφορές τους, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτή εύκολα η κάθε μία από αυτές.

Θεωρώ ότι με αυτό το πόνημα καλύπτεται ένα κενό και είμαι έτοιμος να δεχτώ τις καλοπροαίρετες κριτικές των αναγνωστών μου.

Κομοτηνή 2015                                                                                                                    Μαυροματίδης Κωνσταντίνος

Έκδοση 2015, σελίδες 95,
Εκδόσεις Ροτόντα, Καμβουνίων 8, 54621, 2310-285785, Θεσσαλονίκη