ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Εδώ και χρόνια επιθυμούσα να γράψω ένα βιβλίο με αυτό το θέμα και να το αποδώσω στον Έλληνα γιατρό (συνολικά και κατανοητά), διότι παρά το ότι το πραγματεύονται κυρίως ξενόγλωσσα συγγράμματα, δεν αποδίδεται πάντοτε αρκετά ευκολονόητα.

Φυσικά αυτό ήταν ο στόχος, η ευχή και η προσπάθειά μου, ενώ αυτό που δημιούργησα είναι το αποτέλεσμα, το οποίο θα κρίνετε εσείς που θα το διαβάσετε αν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες σας. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς τη φυσιολογία του νεφρού, διότι έτσι θα μπορέσει να κατανοήσει τις διάφορες παθολογικές καταστάσεις και τις συνοδές εκδηλώσεις τους ευκολότερα.

Προσπάθησα να μην υπάρχουν κενά στη γνώση γύρω από τη φυσιολογία του νεφρού και να δώσω ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο και στην έκφραση. Η επιλογή των κεφαλαίων έγινε με βάση την αναγκαιότητα και τη σημασία του καθενός ξεχωριστά στο σύγχρονο γιατρό
και είναι γραμμένο έτσι ώστε κάθε κεφάλαιο να γίνεται κατανοητό, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση η γνώση κάποιου προηγούμενου κεφαλαίου. Οι περισσότερες εικόνες δημιουργήθηκαν από τον υπογράφοντα, ώστε να είναι όσο το δυνατό κατανοητές.

Θεωρώ ότι έκανα ότι ήταν δυνατό για την αρτιότερη έκδοση. Ελπίζω το βιβλίο αυτό να αποτελέσει πηγή γνώσης για όποιον θέλει και επιθυμεί να εντρυφήσει στη φυσιολογία του νεφρού, να ικανοποιήσει και τον πιο δύσκολο και απαιτητικό αναγνώστη. Το παραδίδω στην κρίση σας και περιμένω τις γόνιμες παρατηρήσεις και προτάσεις σας.

Κομοτηνή 2017                                                                                                                    Μαυροματίδης Κωνσταντίνος

Έκδοση 2017, σελίδες 504,
Εκδόσεις Ροτόντα, Καμβουνίων 8, 54621, 2310-285785, Θεσσαλονίκη