ΟΙ ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

ΟΙ ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΗ μονογραφία αυτή αναφέρεται στις τέσσερις σημαντικότερες κυτοκίνες (IL-1, IL-2, IL-6 και TNF), οι οποίες αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης, τόσο στο πεδίο της Νεφρολογίας, όσο και σε άλλα πεδία της Ιατρικής Επιστήμης. Οι μικρού μοριακού βάρους αυτές γλυκοπρωτεϊνες, ρυθμίζουν πλήθος βιολογικών διεργασιών του ανθρώπινου οργανισμού και θεωρούνται οι κυρίαρχοι μεσολαβητές για την απάντηση του ανοσολογικού συστήματος στη λοίμωξη, τη φλεγμονή και τη νεοπλασία. Δεν είναι περίεργο λοιπόν το ότι έχουν ήδη περίοπτη θέση στο χώρο της Νεφρολογίας, όπου οι φλεγμονές του σπειράματος, αλλά και του διαμέσου χώρου του νεφρικού ιστού, η νεφρική ανεπάρκεια, οι ουρολοιμώξεις, η μεταμόσχευση του νεφρού και ο νεφρικός καρκίνος είναι καθημερινά προβλήματα. Οι πληροφορίες που παρέχονται στη μονογραφία αυτή είναι πολυάριθμες, αλλά συχνά και “αντιφατικές” πιστοποιώντας έτσι το ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον των ερευνητών για σχετικά καινούριες ουσίες, που προσδιορίζονται με ποικίλους τρόπους. Ελπίζουμε ότι η μονογραφία αυτή θα προσφέρει στον Έλληνα Νεφρολόγο, όχι μόνο κάποιες νέες πληροφορίες, αλλά και ποικίλα επιστημονικά ερεθίσματα.

Έκδοση 1994, σελίδες 155
University Studio Press, Αρμενοπούλου 32, 2310-208731, ΤΚ 54635