ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣΗ οξεοβασική ισορροπία είναι το κεφάλαιο της Ιατρικής του οποίου η κατανόηση επιβάλλει, προσπάθεια και συστηματική μελέτη της φυσιολογίας των οργάνων και συστημάτων που εμπλέκονται στη ρύθμισή της. Η αξιολόγηση και κατανόηση των διαταραχών της είναι συχνά δύσκολη για τους περισσότερους κλινικούς γιατρούς. Γι’ αυτό ευθύνεται η πλημμελής εκπαίδευση όλων μας, η σχετική δυσκολία που παρουσιάζει το θέμα και η έλλειψη σύγχρονου, απλού και περιεκτικού συγγράμματος.

Το βιβλίο αυτό γράφηκε για να δώσει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διάγνωση και την αντιμετώπιση κάθε οξεοβασικής διαταραχής. Έγινε προσπάθεια να αναλυθούν διεξοδικά και με κάθε λεπτομέρεια όλα τα κεφάλαιά του, έτσι ώστε να γίνονται κατανοητά από τον γιατρό κάθε ειδικότητας. Τα κύρια σημεία του κάθε κεφαλαίου τοποθετήθηκαν σε ειδικούς πίνακες με τον τίτλο “επισημάνσεις” έτσι ώστε εύκολα ο αναγνώστης να έχει μέσα σε λίγες σειρές τον κεντρικό κορμό των δεδομένων κάθε κεφαλαίου. Παράλληλα, κατά παραδείγματα και σε ξεχωριστό κεφάλαιο άλλα 16 προβλήματα με τις απαντήσεις τους, έτσι ώστε ο αναγνώστης να εξοικειωθεί περισσότερο με την εκτίμηση ασθενών με προβλήματα διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι στο βιβλίο περιλήφθηκε ξεχωριστό κεφάλαιο με τίτλο “ερμηνεία δεδομένων εξέτασης αερίων αίματος”, που έχει σαν στόχο του να δώσει στον αναγνώστη τον τρόπο που θα τον οδηγήσει στη διάγνωση της οξεοβασικής διαταραχής του ασθενή. Κατά τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον καθένα να αισθανθεί αρκετά οικείος με το δαιδαλώδες αλλά και παρεξηγημένο αυτό θέμα της κλινικής Ιατρικής.

Η προσπάθεια για να γίνει πραγματικότητα το βιβλίο αυτό ήταν επίπονη, κοπιώδης και δαπανήθηκαν πολλές ώρες για να ολοκληρωθεί. Ελπίζω ότι θα δώσει την δυνατότητα στον κάθε γιατρό να κατανοήσει τις διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και να αποτελέσει οδηγό του σε τέτοιες περιπτώσεις.

Έκδοση 1995, σελίδες 403
University Studio Press, Αρμενοπούλου 32, 2310-208731, ΤΚ 54635