ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝΔιαταραχές του ύδατος και των ηλεκτρολυτών παρατηρούνται συχνά και επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση των ασθενών. Το γεγονός ότι αυτές υπόκεινται συνήθως σε αποτελεσματική θεραπεία, καθιστά επιτακτική την ανάγκη της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπευτικής τους αντιμετώπισης. 

Το βιβλίο αυτό, προϊόν συστηματικής και επίπονης εργασίας αποτελεί αναμφισβήτητα μία πολύ χρήσιμη συμβολή στην πληρέστερη κατανόηση, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών του ύδατος και των ηλεκτρολυτών. Σ’ αυτό ύστερα από μία πολύ κατατοπιστική ανασκόπηση των βασικών εννοιών φυσιολογίας και των ποικίλων μηχανισμών που καθορίζουν τη ρύθμιση των υγρών του οργανισμού, περιγράφεται αναλυτικά το ισοζύγιο και τις διαταραχές του ύδατος, του νατρίου, του καλίου, του ασβεστίου, του φωσφόρου και του μαγνησίου.

Η περιγραφή όλων των παραπάνω διαταραχών είναι διεξοδική, ιδιαίτερα προς την αιτιολογία και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση, γραμμένη με σαφήνεια και κλινικό προσανατολισμό και εμπλουτισμένη με πλήθος δεδομένων τα οποία δύσκολα ανευρίσκονται σε αντίστοιχα συγγράμματα που έχουν γραφεί από πολλούς συγγραφείς και θεωρούνται κλασικά του είδους στη διεθνή βιβλιογραφία. Εκείνο που προκαλεί επίσης ιδιαίτερη εντύπωση είναι η εμπεριστατωμένη και, το κυριότερο, πλήρως κατανοητή περιγραφή των συχνά περίπλοκων παθοφυσιολογικών μηχανισμών που ευθύνονται για τις υδατικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. 

Δύο πολύ χρήσιμες προσθήκες του βιβλίου είναι : α) Οι «επισημάνσεις» που παρατίθενται ύστερ’ από κάθε θεματική ενότητα (αιτιολογία, κλινική εικόνα, θεραπεία κλπ) και στις οποίες συνοψίζονται τα κυριότερα σημεία της ενότητας αυτής και β) τα «προβλήματα» που τίθενται υπό μορφή ερωτήσεων στο τέλος των περισσοτέρων κεφαλαίων και τα οποία υποβοηθούν σημαντικά το γιατρό να αξιολογήσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απεκόμισε.

Το βιβλίο αυτό πιστεύω να βοηθήσει σημαντικά κάθε γιατρό που είναι αποφασισμένος να καταβάλει την απαιτούμενη προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρώσει τις γνώσεις του στις διαταραχές του ύδατος και των ηλεκτρολυτών.

Έκδοση 1999, σελίδες 766
University Studio Press, Αρμενοπούλου 32, 2310-208731, ΤΚ 54635