ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: MONITORING

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: MONITORINGΣτο βιβλίο αυτό έγραψα το κεφάλαιο: Monitoring ασθενών στην αιμοκάθαρση (σελ. 1030-1050)

 

 

Γ. Μπαλτόπουλου, Α. Γαβαλα, Ε, Τσίγκου, Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2009, σελίδες 1168