Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
14ο Σεμινάριο: Διαταραχές ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2020

2019

14ο Σεμινάριο: Διαταραχές ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2020

Ινστιτούτο Μελέτης και Ενημέρωσης για τα Υγρα τους Ηλεκτρολύτες και την Οξεοβασική Ισορροπία
Read More

Ερώτηση του μήνα

Αντιμετωπίζετε έναν διαβητικό ασθενή με κετοξέωση. Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για να αρχίσετε θεραπεία με ινσουλίνη (ένα σωστό); α) Σάκχαρο >250 mg/dl; β) Αποκατάσταση της αιμοδυναμικής κατάστασης του ασθενούς (χορήγηση ορών NaCI 0,9% πρώτα) και κάλιο ορού >3,3 mΕ;/L; γ) Σάκχαρο >250 mg/dl και pH<7,2;

Η σωστή απάντηση θα δοθεί στο site αυτό  τον μεθεπόμενο μήνα ( πρώτo 5ήμερο )
Προηγούμενες ερωτήσεις και απαντήσεις

 

Μπορείτε να απαντήσετε χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα:

 

Read More

“The physician should not treat the disease but the patient who is suffering from it” - Maimonides

Additional Info