Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
15ο ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής ισορροπίας

22 – 23 Σεπτεμβρίου 
2023

 

2022

Ινστιτούτο Μελέτης και Ενημέρωσης για τα Υγρα τους Ηλεκτρολύτες και την Οξεοβασική Ισορροπία

Read More

Ερώτηση του μήνα

Κορίτσι 14 χρόνων είχε κρανιοφαρυγγύωμα που το αφήρεσε, ενώ δεν υπήρχαν προηγουμένως ενδείξεις κεντρικού άποιου διαβήτη (ΚΑΔ), εμφανίστηκε πολυουρία 1 ώρα μετά από το χειρουργείο (μέση ποσότητα ούρων τις πρώτες 5 ώρες 10 ml/min με ΩΠ=120 mOsm/kg H2O). Κατά τη διάρκεια της αναισθησίας και κατά τις πρώτες 5 ώρες του χειρουργείου, έλαβε 3 λίτρα ισότονου νατριούχου ορού για να διατηρηθεί η αρτηριακή πίεση στα φυσιολογικά επίπεδα. Κατά το διάστημα αυτό το νάτριο του ορού αυξήθηκε από 140 mEq/L στα 150 mEq/L.

Ερώτηση 2α

Ποιο από τα παρακάτω συνέβαλε περισσότερο στην υπερνατριαιμία;

α. Αρνητικό ισοζύγιο ύδατος;

β. Θετικό ισοζύγιο νατρίου;

γ. Και τα δύο, αρνητικό δηλαδή ισοζύγιο ύδατος και θετικό ισοζύγιο νατρίου;

Ο ΚΑΔ είναι η σωστή διάγνωση και γι’ αυτό αντιμετωπίστηκε με dDAVP. Δύο ώρες αργότερα, η ροή των ούρων μειώθηκε στα 0,5 ml/min και η ωσμωτική τους πίεση έγινε 800 mOsm/kg H2O. Κατά τις επόμενες 20 ώρες στη ΜΕΘ έλαβε η ασθενής υπότονο νατριούχο ορό (30 mEq/L Na+/ώρα), ο οποίος επιτυχώς αποκατέστησε κάθε απώλεια των προηγούμενων ωρών που έγινε δια των ούρων. Πήρε επίσης και σε μορφή ταχέων εγχύσεων μερικές ποσότητες νατριούχου ορού, επειδή έγινε αντιληπτό ότι υπήρχε μείωση του εξωκυττάριου όγκου υγρών. Το νάτριο σε δείγμα αίματος από περιφερική φλέβα μειώθηκε και έφθασε στα 124 mEq/L. Δύο ώρες πριν καταλήξει, τα ούρα της είχαν ΩΠ=40 mOsm/kg H2O και η ροή τους ήταν 25 ml/min. Δόθηκε dDAVP, οπότε και πάλι τα ούρα της μειώθηκαν και η ωσμωτική τους πίεση αυξήθηκε. Τα υγρά που χάθηκαν με τα ούρα αντικαταστάθηκαν πλήρως με υπότονο νατριούχο ορό. Το νάτριο του ορού της ήταν 122 mEq/L. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε αιφνιδίως και κατέληξε, οπότε στη νεκροτομή διαπιστώθηκε κήλη στελέχους του εγκεφάλου.

Ερώτηση 2β

Ποιο από τα παρακάτω εξηγεί καλύτερα την κήλη του στελέχους του εγκεφάλου που είχε η ασθενής;

α. Είχε μόνο διαταραχή στα κύτταρα του εγκεφάλου;

β. Είχε μεγαλύτερο αριθμό εγκεφαλικών κυττάρων σε σχέση με το μέγεθος της;

γ. Είχε εγκέφαλο που εκτέθηκε σε μεγαλύτερου βαθμού υπονατριαιμία;

δ. Της δόθηκε πολύ περισσότερη dDAVP;

Η σωστή απάντηση είναι η γ, δηλαδή ο εγκέφαλός της εκτέθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό υπονατριαιμίας.

Η σωστή απάντηση θα δοθεί στο site αυτό  τον μεθεπόμενο μήνα ( πρώτo 5ήμερο )
Προηγούμενες ερωτήσεις και απαντήσεις

Μπορείτε να απαντήσετε χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα:
Read More

“The physician should not treat the disease but the patient who is suffering from it” - Maimonides

Additional Info