ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Ο ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-IV» 2013

Πρόγραμμα σεμιναρίου “Ο ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΙV” (125 ΚΒ)

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Ο ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-IΙΙ» 2012

Πρόγραμμα σεμιναρίου “Ο ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΙΙI” (125 ΚΒ)

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Παθολογία – Ενδοκρινολογία

ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παθολογία – Καρδιολογία

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Ο ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΙΙ» 2011

Πρόγραμμα σεμιναρίου “Ο ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΙΙ” (116 ΚΒ)

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Μαιευτική

Ουρολογία

ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αιματολογία-ογκολογία

Ορθοπεδική

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Ο ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-Ι» 2010

Πρόγραμμα σεμιναρίου “Ο ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-Ι” (118,50 ΚΒ)

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Καρδιολογία

Παθολογία

ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΘ

Χειρουργική

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2009

Πρόγραμμα Σεμιναρίου “ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΙΑΣ” (31,50 ΚΒ)

ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 2008

Πρόγραμμα Σεμιναρίου “ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ” (31,8 ΚΒ)

ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2005

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2003

Πρόγραμμα Συμποσίου “ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ” (33,3 ΚΒ)

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2000

Πρόγραμμα Σεμιναρίου “ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ” (24,1 ΚΒ)