ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ -1 (IL-1) ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-6 (IL-6)

ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ -1 (IL-1) ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-6 (IL-6)

 ΟΙ ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

ΟΙ ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΣΤΗ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

 ΚΑΧΕΚΤΙΝΗ (TNF-α) ΚΑΙ ΛΕΜΦΟΤΟΞΙΝΗ (TNF-β)

ΚΑΧΕΚΤΙΝΗ (TNF-α) ΚΑΙ ΛΕΜΦΟΤΟΞΙΝΗ (TNF-β)

 

 Η ΔΙΑΙΤΑ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΔΙΑΙΤΑ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΔΙΑΙΤΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΝΕΦΡΟΠΑΘΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Η ΔΙΑΙΤΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΝΕΦΡΟΠΑΘΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Η ΔΙΑΙΤΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΠΑΘΗ ΥΠΟ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

Η ΔΙΑΙΤΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΠΑΘΗ ΥΠΟ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

 

Η ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ

Η ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Η ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ

Η ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ

 

 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΔΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΔΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙ ΧΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ ΧΑΣΜΑΤΩΝ

 

 

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

COMPREHENSIVE ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

COMPREHENSIVE ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΝΕΦΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΕΣ ΟΞΕΩΣΕΙΣ

ΝΕΦΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΕΣ ΟΞΕΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΓΡΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΓΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

 

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η ΔΙΑΙΤΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΠΑΘΗ ΥΠΟ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

Η ΔΙΑΙΤΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΠΑΘΗ ΥΠΟ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

 

 

ΚΛΙΝΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ