Αντιμετωπίζετε έναν διαβητικό ασθενή με κετοξέωση. Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για να αρχίσετε θεραπεία με ινσουλίνη (ένα σωστό); α) Σάκχαρο >250 mg/dl; β) Αποκατάσταση της αιμοδυναμικής κατάστασης του ασθενούς (χορήγηση ορών NaCI 0,9% πρώτα) και κάλιο ορού >3,3 mΕ;/L; γ) Σάκχαρο >250 mg/dl και pH<7,2;

Η σωστή απάντηση θα δοθεί στο site αυτό  τον μεθεπόμενο μήνα ( πρώτo 5ήμερο )
Προηγούμενες ερωτήσεις και απαντήσεις

 

Μπορείτε να απαντήσετε χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα:

 

Captcha:
10 + 5 =